Raamattu 1992 (KR92)

4

41 Kuulkaa tätä,

te uhkeat Basanin lehmät Samarian vuorella!

Te sorratte vähävaraisia

ja riistätte köyhiä.

Te sanotte miehillenne:

»Tuo vielä juotavaa!»

2

4:2
Jer. 16:16
Pyhyytensä kautta on Herra Jumala vannonut:

– Teille koittaa aika,

jolloin teidät raahataan pois väkäpiikeillä,

kalakoukuilla viimeistä myöten.

3 Muurinhalkeamista, suorinta tietä

teidän on pakko syöksyä pakoon.

Teidät heitetään kohti Hermonia.

Tämä on Herran sana.

Väärää jumalanpalvelusta vastaan

4

4:4
Hoos. 4:15
– Tulkaa Beteliin – tekemään syntiä!

Gilgaliin – tekemään lisää syntiä!

Tuokaa aamulla teurasuhrinne

ja kolmantena päivänä kymmenyksenne.

5

4:5
3. Moos. 7:12
Polttakaa hapanta leipää kiitosuhriksi.

Toitottakaa vapaaehtoisia lahjojanne niin että kuuluu!

Tätähän te haluatte, israelilaiset.

Tämä on Herran Jumalan sana.

Israelin paatumus

6

4:6
2. Kun. 8:1
– Minä tein hampaat joutilaiksi kaikissa kaupungeissanne

ja vein leivän kaikista asuinpaikoistanne.

Silti te ette palanneet minun luokseni.

Tämä on Herran sana.

7 »Samoin minä pidätin teiltä sateen, kun oli vielä kolme kuukautta elonkorjuuseen. Yhdelle kaupungille minä annoin sadetta, toiselle en. Yksi pelto sai sadetta, mutta toinen, joka jäi ilman, kuivui. 8 Silloin ihmiset hoippuivat kaupungista toiseen juomavettä hakemaan, mutta eivät saaneet janoaan sammumaan. Silti te ette palanneet minun luokseni», sanoo Herra.

9

4:9
Joel 1:4
Hagg. 1:11
»Minä turmelin teidän viljanne ruosteella ja nokitähkällä ja annoin puutarhojenne ja viinitarhojenne kuivua. Teidän viikunapuunne ja oliivipuunne söi heinäsirkka. Silti te ette palanneet minun luokseni», sanoo Herra.

10

4:10
2. Moos. 9:3
2. Kun. 13:7
– Minä lähetin teidän keskuuteenne ruton,

Egyptin ruton.

Minä tapoin sotilaanne miekalla,

teidän hevosenne vietiin sotasaaliiksi.

Ruumiiden löyhkä nousi teidän sieraimiinne

omasta leiristänne.

Silti te ette palanneet minun luokseni,

sanoo Herra.

11

4:11
1. Moos. 19:24 - 25
Jes. 13:19
Jer. 49:18Sak. 3:2
– Minä kylvin tuhoa teidän keskuuteenne

niin kuin Sodoman ja Gomorran hävityksessä,

niin että te olitte pelkkä tulesta siepattu kekäle.

Ja silti te ette palanneet minun luokseni,

sanoo Herra.

12 – Sen tähden, Israel,

minä teen sinulle vielä jotakin.

Koska sen sinulle teen,

valmistaudu kohtaamaan Jumalasi, Israel!

Luojan ylistys

13

4:13
Ps. 65:7 - 104:20
Miika 1:3
Katso, hän on muovannut vuoret ja luonut tuulen.

Hän ilmoittaa ihmisille tahtonsa.

Hän tekee aamunkoiton ja yön pimeyden,

hän kulkee maan kukkuloiden yli.

Hänen nimensä on Herra, Jumala, Sebaot.

5

Kuolinvirsi Israelille

51 Kuule, Israelin kansa. Minä laulan sinusta kuolinvirren!

2 Kaatui, ei enää nouse

neitsyt Israel.

Hän makaa maahan syöstynä,

ei kukaan auta.

3 Sillä näin sanoo Herra Jumala Israelin kansalle:

– Jos kaupungista lähtee sotaan tuhat,

jää eloon sata.

Jos lähtee sata,

jää kymmenen.

Kutsu kääntymykseen

4

5:4
Sananl. 4:4
Näin sanoo Herra Israelin kansalle:

– Etsikää minua, niin saatte elää!

5

5:5
Hoos. 4:15
Älkää etsikö apua Betelistä,

älkää kulkeko Gilgaliin,

älkää tehkö toivioretkiä Beersebaan!

Pois maastaan kulkee kaikkineen Gilgal,

ja turhuuden huoneeksi tulee Jumalan huone, Betel.

6 Etsikää Herraa, niin saatte elää!

Muuten hän tulena hyökkää Joosefin heimon keskelle

ja tuhoaa sen,

ja Betel palaa kenenkään sammuttamatta. 5:6 Jae 7 on sijoitettu jakeen 10 edelle, minne se sisällön puolesta kuuluu.

Luojan ylistys

8

5:8
Job 9:9 - 38:31
Jes. 13:10
Hän on luonut Seulaset ja Orionin.

Hän muuttaa pimeyden aamuksi

ja päivän yöksi.

Hän kutsuu vedet merestä

ja kostuttaa niillä maan.

Hänen nimensä on Herra.

9 Hän antaa tuhon välähtää varustuksen yllä,

ja lujinkin linnoitus kukistuu.

Vääristynyttä oikeudenkäyttöä vastaan

7 Voi teitä, jotka teette lainkäytöstä katkeraa koiruohoa

ja jätätte heitteille oikeuden!

10 Te vihaatte sitä,

joka kaupunginportin kokouksessa

vaatii oikeaa tuomiota,

ja inhoatte sitä,

joka kertoo totuuden.

11

5:11
5. Moos. 28:30
Sef. 1:13
Te poljette tilattomia

ja viette maanvuokrana heidän viljansa.

Sen tähden teidän käy näin:

Vaikka te rakennatte taloja hakatuista kivistä,

ette saa asua niissä.

Vaikka te istutatte ihania viinitarhoja,

ette saa nauttia niiden viiniä.

12 Sillä minä tiedän teidän rikostenne luvun

ja syntienne määrän.

Te sorratte syytöntä,

te otatte lahjuksia

ja syrjitte köyhiä oikeuspaikalla.

13

5:13
Sananl. 10:19
Sen takia viisas vaikenee tällaisena aikana, sillä tämä on paha aika.

Kehotus ja lupaus

14 Pyrkikää hyvään, älkää pahaan,

jotta saisitte elää!

Silloin Herra Jumala Sebaot on teidän kanssanne,

niin kuin te sanotte hänen olevan.

15

5:15
Ps. 97:10
Vihatkaa pahaa ja rakastakaa hyvää!

Saattakaa kaupunginportissa oikeus voimaan.

Ehkä Herra Jumala Sebaot silloin armahtaa

Joosefin heimon jäännöstä.

Itku ja valitus

16

5:16
Jer. 9:16 - 17
Sen tähden Herra Jumala Sebaot sanoo näin:

– Kaikilta toreilta kuuluu valitus,

kaikilta kujilta vaikerrus.

Talonpoikia kutsutaan surujuhliin

ja valittajaisiin itkuvirren taitajia,

17 ja viinitarhoistakin kuuluu valitus,

kun minä kuljen teidän keskitsenne,

sanoo Herra.

Herran päivä

18

5:18
Joel 2:11
Sef. 1:15
Voi teitä, jotka hartaasti odotatte Herran päivää!

Mitä iloa teille on Herran päivästä?

Se tuo pimeyden, ei valoa.

19 Käy kuin miehen,

joka pakeni leijonaa

mutta kohtasi karhun –

kun hän pääsi kotiin

ja nojasi kädellä seinään,

käteen puri käärme.

20 Eikö Herran päivä siis ole pimeä eikä valoisa,

pilkkopimeä, ilman valon häivää?

Vääristynyttä jumalanpalvelusta vastaan

21

5:21
3. Moos. 26:31
Jes. 1:13 - 14
– Minä vihaan teidän juhlianne, minä inhoan niitä,

minä en voi sietää juhlakokouksianne.

22

5:22
Sananl. 15:821:27
Kun te tuotte minulle

polttouhrejanne ja ruokauhrejanne,

minä en ota niitä vastaan.

Juottovasikkoihin, joita te tuotte ateriauhriksi,

minä en katsahdakaan.

23 Vie pois minun luotani virsiesi pauhu!

En halua kuulla sinun harppujesi helinää.

24 Mutta oikeus virratkoon kuin vesi

ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro.

25

5:25–27
Ap. t. 7:42 - 43
»Toitteko te minulle teuraita ja ruokauhreja autiomaassa niiden neljänkymmenen vuoden aikana, te israelilaiset? 26
5:26
5. Moos. 32:16 - 17
Entä kannoitteko silloin kuningastanne Sikkutia ja tähtijumalaanne Kijjunia, kuvia, jotka nyt olette itsellenne tehneet?»

27 – Minä vien teidät vankeina tuolle puolen Damaskoksen,

sanoo Herra.

Hänen nimensä on Jumala Sebaot.

6

Itsevarmoja ja ylpeitä vastaan

61 Voi teitä, Siionin huolettomat

ja Samarian vuoren itsevarmat asukkaat,

te valitun kansan kärkijoukko!

Ja teitä koko Israel seuraa!

2 Menkää Kalneen katsomaan, kuinka sen on käynyt,

menkää sieltä suureen Hamatiin

ja alas filistealaisten Gatiin!

Oletteko te parempia kuin nuo valtakunnat,

onko teidän alueenne suurempi kuin niiden?

3

6:3
Hes. 12:22
Aam. 9:10
Te torjutte mielestänne pahan päivän

ja hyväksytte väkivallan keskuudessanne.

4 Te makaatte norsunluuvuoteillanne

ja loikoilette leposohvillanne.

Te syötte karitsoita laumasta

ja juottovasikoita karsinasta.

5

6:5,6
Jes. 5:11 - 12
Te näppäilette harpun kieliä

ja sepitätte lauluja kuin paraskin Daavid!

6 Te juotte viiniä uhrimaljoista

ja voitelette itsenne parhaalla öljyllä,

mutta Joosefin heimon vamma ei teitä liikuta.

7 Sen tähden teidän käy nyt näin:

Vankisaattueen kärjessä te marssitte vieraaseen maahan.

Loikojien juhlat on juhlittu.

8 Herra Jumala on vannonut itsensä kautta,

näin sanoo Herra Jumala Sebaot:

– Minä inhoan Jaakobin suvun ylpeyttä,

minä vihaan sen palatsia.

Minä jätän kaupungin kaikkineen tuhon omaksi.

9 Jos silloin johonkin taloon on jäänyt kymmenen ihmistä, niin hekin kuolevat. 10

6:10
Aam. 8:3
Sukulainen tulee viemään ruumista poltettavaksi ja kysyy siltä, joka on talon perällä: »Onko luonasi vielä joku?» Tämä vastaa: »Ei ketään enää.» Silloin toinen varoittaa: »Ole hiljaa!» – sillä Herran nimeä ei ole hyvä mainita.

11 Ja nyt Herra antaa käskyn.

Iso talo lyödään palasiksi

ja pieni talo pirstaleiksi.

12

6:12
Aam. 5:7
Eiväthän hevoset juokse pitkin kalliolouhikoita?

Ei kai härillä kynnetä merta?

Mutta te teette lainkäytöstä myrkkykeison

ja oikeuden hedelmistä katkeraa koiruohoa.

13 Te iloitsette Lo-Dabarista, tyhjästä, ja sanotte:

»Omin voimin me valloitimme vahvan Karnaimin.»

14

6:14
2. Kun. 14:25
Mutta nyt, israelilaiset,

näin sanoo Herra Jumala Sebaot:

– Minä lähetän teidän kimppuunne kansan,

joka ahdistaa teitä kaikkialla,

Lebo-Hamatista aina Arabanpurolle saakka.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]