Luukkaan evankeliumi selkokielellä 2021 (SelkoL)
1

Tervehdys

11-2Rakas TeofilosTeofilos 1:1-2 Kirja on omistettu Teofilos-nimiselle miehelle. Hänestä ei tiedetä muuta kuin nimi. Saattaa olla, että Teofilos ei ole oikea ihminen. Hän voi myös olla kuka tahansa kirjan lukija, koska hänen nimensä tarkoittaa jumalaa rakastavaa ihmistä.!

Tässä kirjassa kerron sinulle siitä,mitä meidän keskellämme tapahtui.Moni muukin on kirjoittanutnäistä tapahtumista.He näkivät kaiken itseja ovat kertoneet siitä meille.3Minä tutkin asiaa tarkasti,ja haluan kirjoittaa siitä sinullemahdollisimman selvästi.4Silloin ymmärrät,että olet saanut oikeaa tietoa.

Sakarias ja Elisabet

5Kun Herodes Suuri1:5 Herodes Suuri Herodes Suuri hallitsi Juudean kuninkaana silloin, kun Jeesus syntyi. Juudea oli osa Roomaa. Siksi Rooman keisarilla oli vielä enemmän valtaa kuin Herodeksella. oli kuninkaana,

asui Juudeassa1:5 Juudea Juudea oli alue, jossa asui paljon juutalaisia. Juudeassa sijaitsi esimerkiksi Jerusalem ja Betlehem. pappi,jonka nimi oli Sakarias.Sakariaksen vaimon nimi oli Elisabet.Myös Elisabet oli pappissukua.6Sakarias ja Elisabet noudattivatkaikkia Jumalan käskyjä ja sääntöjä.Siksi Jumala oli heihin tyytyväinen.7Heillä ei ollut lapsia,koska Elisabet ei voinut tulla raskaaksi.Nyt he olivat jo vanhoja.

Sakarias näkee enkelin

8Tuli Sakariaksen ryhmän vuoropalvella Jumalaa temppelissä1:8 temppeli Juutalaisilla oli temppeli Jerusalemissa. Siellä papit uhrasivat eläimiä ja ruokaa Jumalalle..9Tehtävät arvottiin niin kuin aina.Sakarias sai tehtäväkseenpolttaa tuoksuvaa suitsuketta.10Sillä aikaa ihmiset rukoilivat ulkona.11Silloin alttarin oikealle puolelleilmestyi Jumalan enkeli.12Kun Sakarias näki enkelin,hän pelästyi.13Enkeli kuitenkin sanoi hänelle:»Älä pelkää, Sakarias.Jumala kuuli rukouksesi.Vaimosi Elisabet synnyttää sinulle pojan.Anna hänelle nimeksi Johannes.14Poikasi tekee sinut hyvin onnelliseksi.Monet muutkin ovat iloisiahänen syntymästään.15Pojastasi tulee suuri Jumalan mies.Hän ei juo viiniä eikä olutta.Poikasi on jo äitinsä kohdussatäynnä Pyhää Henkeä.16Hän opastaa monet israelilaisetheidän oman Jumalansa luokse.17Poikasi kulkee Jeesuksen edelläsaman Hengen ja voiman avullakuin profeetta1:17 profeetta Profeetta oli ihminen, joka kertoi kansalle Jumalan tahdon. Joskus profeetta kertoi, mitä Jumala tekee tulevaisuudessa. Elia1:17 Elia Elia oli profeetta, joka eli kauan ennen Jeesusta. Vanha testamentti kertoo, että Elia julisti Jumalan sanomaa ja teki ihmetekoja. Monet juutalaiset odottivat, että Elia syntyy myöhemmin uudelleen..Poikasi vuoksi isät rakastavat lapsiaan.Tottelemattomat ihmiset toimivatniin kuin kunnon ihmiset.Hän neuvoo kansaa niin,että se voi ottaa vastaan Jeesuksen.»

Sakarias muuttuu mykäksi

18Sakarias kysyi enkeliltä:

»Miksi sanot noin?Minä olen jo vanha,ja niin on myös minun vaimoni.»19Enkeli vastasi:»Minä olen Gabriel.Minun paikkani on Jumalan luona.Jumala käski minun ilmoittaa sinullenämä hyvät uutiset.20Sinä et uskonut minua.Siksi et pysty puhumaanennen kuin sanani toteutuvat.»

21Ulkona ihmiset odottivat Sakariasta.

He ihmettelivät,miksi hän viipyi temppelissä1:21 temppeli Juutalaisilla oli temppeli Jerusalemissa. Siellä papit uhrasivat eläimiä ja ruokaa Jumalalle. niin kauan.22Kun Sakarias tuli ulos,hän ei pystynyt puhumaan.Ihmiset ymmärsivät,että Sakarias näki temppelissä näyn.Hän pysyi mykkänäja puhui vain käsillään.

23Kun Sakariaksen työvuoro päättyi,

hän palasi kotiin.24Sen jälkeen Elisabet tuli raskaaksi.Hän oli viisi kuukautta yksinja sanoi:25»Jumala teki tämän minulle.Hän on minun puolellani.Nyt muut eivät enää pilkkaa minua.»

Enkeli ennustaa Jeesuksen syntymän

26Elisabet oli ollut raskaana

jo yli viisi kuukautta.Silloin Jumala lähetti enkeli GabrielinGalileaan1:26 Galilea Galilea oli alue, jossa asui juutalaisia. Galilea sijaitsi Juudean pohjoispuolella. Jeesus oli kotoisin Galileasta., Nasaretin1:26 Nasaret Nasaret oli Jeesuksen kotikaupunki Galileassa. kaupunkiin.27Gabriel meni tapaamaan tyttöä,jonka nimi oli Maria.Maria oli kihloissa Joosefin kanssa.Tämä mies oli kuningas Daavidin1:27 Daavid Daavid oli Israelin kuningas ja eli kauan ennen Jeesusta. Monet juutalaiset odottivat tulevaa kuningasta, joka on Daavidin jälkeläinen. sukua.

28Enkeli tuli sisään ja sanoi:

»Terve, Maria!Ilo täyttää sinut,sillä Jumala on sinun kanssasi.»29Maria mietti ihmeissään,mitä tällainen tervehdys tarkoitti,30mutta enkeli jatkoi:»Älä pelkää, Maria.Sinä olet nyt Jumalan suosikki.31Sinä tulet raskaaksija synnytät pojan.Anna hänelle nimeksi Jeesus.32Hänestä tulee mahtava mies,ja ihmiset sanovat häntäKorkeimman Jumalan Pojaksi.Jumala tekee pojastasiDaavidin kaltaisen kuninkaan.33Hän hallitsee Israelin kansaa ikuisesti.»

34Maria kysyi enkeliltä:

»Miten se on mahdollista?En ole koskaan ollut yhdynnässä miehen kanssa.»35Enkeli vastasi Marialle:»Pyhä Henki tulee sinun päällesi.Sen takia myös lapsesi on pyhäja ihmiset sanovat häntä Jumalan Pojaksi.36Myös Elisabet, sukulaisesi, on raskaana.Ihmiset eivät usko,että hän voi saada lapsen,koska hän on jo vanha nainen.Silti hän synnyttää pojan.37Jumala pystyy mihin vain.»38Maria vastasi:»Hyvä on. Minä tottelen Jumalaa.»Sen jälkeen enkeli lähti pois.

Maria käy Elisabetin luona

39Pian tämän jälkeen

Maria lähti kiireesti matkaan.Hän meni Juudean1:39 Juudea Juudea oli alue, jossa asui paljon juutalaisia. Juudeassa sijaitsi esimerkiksi Jerusalem ja Betlehem. vuorille kaupunkiin,40jossa Sakarias ja Elisabet asuivatja tervehti Elisabetia.

41Silloin Pyhä Henki tuli Elisabetiin

ja vauva hyppäsi hänen kohdussaan.42Elisabet huusi kovalla äänellä:»Sinä olet maailman onnellisin nainen!Sinulla on kohdussasi lapsi,joka on siunattu!43Sinä olet Jumalan Pojan äiti.Miten on mahdollista,että tulet luokseni?44Kun tervehdit minua,lapsi hyppäsi ilosta minun sisälläni.45Sinä uskoit sen,mitä Jumala sinulle sanoi.Siksi olet onnellinen.»

Maria ylistää Jumalaa

46Silloin Maria sanoi:

»Jumala on suuri.

Minä ylistän häntä.

47Olen onnellinen,

sillä hän pelastaa minut.

48Jumala näkee minut,

vaikka olen tavallinen ihminen.

Olen silti hänen palvelijansa.

Tulevaisuudessa kaikki ihmiset sanovat,

että minä olen onnellinen,

49koska Jumala teki minulle

suuria asioita.

Jumalan nimi on pyhä.

50Hän on aina hyvä niille,

jotka kunnioittavat häntä.

51Jumala näytti voimansa.

Hän ajaa luotaan kaikki,

jotka ovat ylpeitä.

52Jumala alentaa hallitsijat

ja ylentää tavalliset ihmiset.

53Hän antaa ruokaa nälkäisille,

mutta rikkaille hän ei anna mitään.

54-55Jumala tahtoi pitää lupauksen,

jonka antoi Abrahamille1:54-55 Abraham Abraham eli kauan ennen Jeesusta. Juutalaiset ajattelivat, että he ovat Abrahamin jälkeläisiä. ja tämän suvulle.

Hän on aina hyvä heille.

Siksi hän auttoi palvelijaansa Israelia.»

56Maria viipyi Elisabetin luona

noin kolme kuukautta.Sitten hän lähti takaisin kotiin.

Johannes Kastaja syntyy

57Elisabet synnytti pojan.

58Naapurit ja sukulaiset kuulivat,miten Jumala auttoi Elisabetia.He olivat iloisia hänen puolestaan.

59Kahdeksan päivän kuluttua

kaikki kokoontuivat juhlimaanlapsen ympärileikkaustaeli esinahan poistoa.Ihmiset kutsuivat lasta nimellä Sakarias,koska se oli hänen isänsä nimi.60Silloin lapsen äiti, Elisabet, sanoi:»Ei, hänen nimensä on Johannes.»61Muut sanoivat:»Mutta ei sinun suvussasiole ketään sen nimistä.»62Ihmiset kysyivät isältä,minkä nimen hän tahtoi antaa lapselle.63Sakarias pyysi tyhjän taulunja kirjoitti siihen:»Hänen nimensä on Johannes.»Kaikki hämmästyivät.

64Silloin Sakarias pystyi taas puhumaan,

ja hän ylisti Jumalaa.65Naapurit pelästyivät.Tieto tapahtumasta levisikoko Juudean1:65 Juudea Juudea oli alue, jossa asui paljon juutalaisia. Juudeassa sijaitsi esimerkiksi Jerusalem ja Betlehem. vuorten alueelle.66Kaikki ajattelivat:»Mitä tuosta lapsesta vielä tulee?»Itse Jumala piti hänestä huolta.

Sakarias ylistää Jumalaa

67Sakarias tuli täyteen Pyhää Henkeä

ja julisti:

68»Ylistys Jumalalle,

joka auttoi kansaansa Israelia

ja vapautti sen.

69Hän antoi meille pelastajan,

joka tulee kuningas Daavidin suvusta.

70Jumala lupasi tämän

jo kauan sitten,

ja profeetat1:70 profeetta Profeetta oli ihminen, joka kertoi kansalle Jumalan tahdon. Joskus profeetta kertoi, mitä Jumala tekee tulevaisuudessa. ilmoittivat

hänen lupauksensa meille.

71Jumala pelasti meidät kaikilta niiltä,

jotka vihaavat ja vastustavat meitä.

72Jumala oli meille hyvä,

koska hän muisti sen pyhän sopimuksen,

jonka teki kansamme kanssa.

73-74Jumala piti lupauksen,

jonka hän antoi Abrahamille1:73-74 Abraham Abraham eli kauan ennen Jeesusta. Juutalaiset ajattelivat, että he ovat Abrahamin jälkeläisiä.,

meidän esi-isällemme.

Nyt me saamme palvella Jumalaa

eikä meidän tarvitse pelätä ketään.

Vihollisemme eivät voi käskeä meitä.

75Saamme olla Jumalan edessä

puhtaita ja syyttömiä joka päivä.

76Lapseni, ihmiset sanovat sinua

Jumalan viestintuojaksi.

Sinä kuljet Herramme edellä

ja edistät hänen tuloaan.

77Sinä kerrot kansalle,

miten ihmiset voivat pelastua

ja saada syntinsä anteeksi.

78Sinä kerrot heille,

miten hyvä ja armollinen

meidän Jumalamme on.

Hän on kuin aamuaurinko,

joka katsoo meihin korkealta.

79Me elämme pimeässä, kuoleman varjossa,

mutta Jumalan valo loistaa jopa tänne.

Hän opastaa meitä elämään rauhassa.»

80Johannes kasvoi,

ja Henki antoi hänelle voimaa.Johannes eli autiomaassa ja odotti aikaa,jolloin hänen piti astua esiin Israelissa.