Raamattu 1992 (KR92)
12

Uusi elämä

121

12:1
Room. 6:13
1. Kor. 6:20
Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. 2
12:2
Gal. 1:4
Ef. 4:23,5:10,17
Kol. 1:9
1. Tess. 4:3
1. Piet. 4:1,2
Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.

3

12:3
Room. 1:5
1. Kor. 12:11
2. Kor. 10:13
Ef. 4:7
Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. 4
12:4,5
1. Kor. 10:17,12:12
Ef. 4:16
Kol. 1:24
Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, 5samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä. 6
12:6–8
1. Kor. 12:4–11
12:6
Ef. 4:11
1. Piet. 4:10,11
Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. 7
12:7
1. Tim. 4:16
Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, 8
12:8
2. Kor. 9:7
rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.

9

12:9
2. Kor. 6:6
1. Piet. 1:22
Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. 10
12:10
Gal. 5:26
Fil. 2:3
1. Tess. 4:9
Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. 11
12:11
Ap. t. 18:25
Ilm. 3:15
Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. 12
12:12
Room. 15:13Room. 5:3Ef. 6:18
Kol. 4:2
1. Tess. 5:17
Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. 13
12:13
Room. 16:1
Hepr. 13:2
1. Piet. 4:9
Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. 14
12:14
Matt. 5:44+
Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. 15
12:15
Sir. 7:34,35
Luuk. 1:58
Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.

16

12:16
Room. 15:5Ps. 131:1Sananl. 3:7
Jes. 5:21
Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. 17
12:17
Matt. 5:392. Kor. 8:21
Fil. 4:8
1. Tim. 3:7
Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. 18
12:18
Matt. 5:9
2. Tim. 2:24
Hepr. 12:14
Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. 19Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: »Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan» – näin sanoo Herra. 20
12:20
Sananl. 25:21,22
Edelleen sanotaan: »Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.» 21
12:21
1. Sam. 24:18
Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.

13

Kuuliaisuus esivaltaa kohtaan

131

13:1
Sananl. 8:15,16
Dan. 4:22
Viis. 6:3
Joh. 19:11
Tit. 3:1
1. Piet. 2:13,14
Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. 2
13:2
Sananl. 24:21,22
Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. 3Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein! Silloin saat siltä kiitosta. 4Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää! Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. 5
13:5
1. Piet. 2:17
Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta vaan myös omantunnon vaatimuksesta. 6
13:6,7
Mark. 12:17
Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään. 7Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.

8

13:8,9
2. Moos. 20:13–17
3. Moos. 19:18Mark. 12:31+
Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. 9Käskyt »Älä tee aviorikosta», »Älä tapa», »Älä varasta», »Älä himoitse», samoin kaikki muutkin, voidaan koota tähän sanaan: »Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.» 10
13:10
Matt. 22:40
1. Kor. 13:4–7
Gal. 5:14
Jaak. 2:8
Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain.

Päivä sarastaa

11

13:11
1. Kor. 15:34
Ef. 5:14
1. Tess. 5:6–8
Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. 12
13:12
Jes. 59:17
2. Kor. 6:7
Ef. 6:11
1. Tess. 5:8
Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. 13
13:13
Sananl. 23:20
Luuk. 21:34
1. Kor. 6:9,10
Gal. 5:19–21
1. Piet. 4:3
Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. 14
13:14
Gal. 3:27
Ef. 4:24
Kol. 3:101. Kor. 9:27
1. Piet. 2:11
Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko ruumistanne, niin että annatte sen haluille vallan.

14

Älkää tuomitko toisianne

141

14:1
Room. 15:1
1. Kor. 9:22
Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko, älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä. 2
14:2
1. Moos. 1:29,9:3
Joku katsoo voivansa syödä kaikkea, mutta heikkouskoinen syö vain kasviksia. 3
14:3
Kol. 2:16
Joka syö kaikkea, älköön halveksiko sitä joka ei syö, ja joka taas ei syö kaikkea, älköön tuomitko sitä joka syö. Onhan Jumala ottanut omakseen hänetkin. 4
14:4
1. Kor. 4:3,4
Mikä oikeus sinulla on tuomita toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu – vaikka kyllä hän seisoo, sillä Herra kykenee pitämään hänet pystyssä.

5

14:5
Gal. 4:10
Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma. 6
14:6
1. Kor. 10:30
1. Tim. 4:4
Joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran kunniaksi, ja joka syö, syö Herran kunniaksi, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka taas ei syö, on Herran kunniaksi syömättä, ja hänkin kiittää Jumalaa. 7
14:7
2. Kor. 5:15
1. Piet. 4:2
Kukaan meistä ei elä itseään varten eikä kukaan kuole itseään varten. 8
14:8
Gal. 2:20
1. Tess. 5:10
Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. 9
14:9
Ap. t. 10:36,42
Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. 10
14:10
Matt. 25:31,32
2. Kor. 5:10
Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. 11
14:11
Jes. 45:23
Fil. 2:10,11
Onhan kirjoitettu:

– Niin totta kuin elän, sanoo Herra,

jokainen polvi on notkistuva minun edessäni

ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa.

12
14:12
Room. 2:6
1. Piet. 4:5
Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään.

Heikon veljen tukeminen

13

14:13
Matt. 18:6
1. Kor. 8:9,10:32
2. Kor. 6:3
Fil. 1:10
Älkäämme siis enää tuomitko toisiamme. Katsokaa sen sijaan, ettette saata veljeänne kompastumaan ja kaatumaan. 14
14:14
1. Kor. 8:8,10:29
1. Tim. 4:4,5
Tit. 1:15
Herraan Jeesukseen luottaen tiedän varmasti, ettei mikään ole sinänsä epäpuhdasta. Mutta jos joku pitää jotakin epäpuhtaana, hänelle se on epäpuhdasta. 15
14:15
1. Kor. 8:11
Jos veljesi pahastuu ruoastasi, et enää ole noudattanut rakkauden vaatimuksia. Älä saata ruoallasi perikatoon sitä, jonka vuoksi Kristus on kuollut. 16Älkää antako aihetta pilkata sitä hyvää, minkä olette saaneet. 17
14:17
Room. 5:1
Gal. 5:22
Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. 18Joka tällä tavoin palvelee Kristusta, on Jumalalle mieleen ja saa ihmistenkin arvonannon.

19

14:19
Room. 15:2
Hepr. 12:14
Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme. 20Älä ruoan vuoksi hajota Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta ihmiselle on pahaksi, jos hän syö jotakin, mikä loukkaa omaatuntoa. 21
14:21
1. Kor. 8:13
Sinun on hyvä olla syömättä lihaa ja juomatta viiniä ja välttää muutakin, mikä loukkaa veljeäsi. 22
14:22
1. Joh. 3:21
Säilytä sinä oma uskosi Jumalan edessä. Onnellinen se, joka ei tuomitse itseään siitä minkä uskoo oikeaksi. 23Mutta se, joka epäröi ja silti syö, on tuomittu, koska hän ei toimi uskon perusteella. Kaikki, mikä ei perustu uskoon, on syntiä.