Raamattu 1992 (KR92)
1

Alkutervehdys

11

1:1
1. Kor. 1:1
Gal. 1:15
Paavali, Kristuksen Jeesuksen palvelija, kutsuttu apostoliksi ja valittu julistamaan Jumalan evankeliumia, tervehtii kaikkia Roomassa olevia Jumalalle rakkaita ja hänen kutsumiaan pyhiä.1:1 Ilmausta »pyhät» käytettiin alun perin Jerusalemin alkuseurakunnan jäsenistä, sittemmin kaikkien seurakuntien kristityistä.

2

1:2
Luuk. 1:70,24:25–27
Joh. 5:39
1. Piet. 1:10
Julistamani evankeliumi, jonka Jumala on profeettojensa suulla edeltäpäin luvannut pyhissä kirjoituksissa, 3
1:3
Matt. 1:1+
on sanoma hänen Pojastaan. Inhimillisen syntyperänsä puolelta hän oli Daavidin jälkeläinen; 4
1:4
Ap. t. 2:36
Hepr. 1:5
pyhyyden Hengen puolelta hän oli Jumalan Poika, jolla on valta, ylösnousemuksessa tähän asemaan asetettu. Hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme, 5
1:5
1. Kor. 15:10
Gal. 1:15,16Room. 16:26
ja häneltä minä olen saanut armon ja apostolinviran, jotta hänen nimensä kunniaksi johtaisin ihmisiä kaikista kansoista uskonkuuliaisuuteen. 6
1:6
Room. 9:24
Näitä Jeesuksen Kristuksen kutsumia olette myös te. 7
1:7
1. Kor. 1:2,3
Gal. 1:3
Ef. 1:1,2
Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille.1:1,7 Ajatuksen selkeyttämiseksi on jakeen 7 alkuosa (»tervehtii - -») siirretty jakeen 1 loppuun.

Paavali toivoo pääsevänsä käymään Roomassa

8

1:8
Kol. 1:4
1. Tess. 1:8
Filem. 5
Ensiksi kiitän Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalaani teistä kaikista, sillä teidän uskostanne kerrotaan kaikkialla. 9
1:9
2. Kor. 1:23
Gal. 1:20
Fil. 1:8Fil. 1:3
1. Tess. 1:2
Jumala, jota henkeni voimalla palvelen julistaessani evankeliumia hänen Pojastaan, todistaa, että muistan teitä aina rukouksissani. 10
1:10
1. Tess. 3:10
Alati rukoilen, että vihdoin saisin tulla teidän luoksenne, jos se on Jumalan tahto. 11
1:11
Room. 15:29
Kaipaan päästä tapaamaan teitä, jotta voisin antaa teille jonkin hengellisen lahjan ja näin vahvistaa teitä, 12
1:12
Room. 15:32Tit. 1:4
Filem. 6
tai paremminkin, jotta puolin ja toisin saisimme rohkaisua yhteisestä uskostamme. 13
1:13
Joh. 4:36Room. 15:22
1. Tess. 2:18
Teidän on syytä tietää, veljet, että olen monta kertaa suunnitellut matkaa luoksenne mutta tähän saakka minulle on aina tullut jokin este. Tahtoisin korjata satoa myös teidän luonanne, niin kuin olen korjannut muidenkin kansojen parissa. 14
1:14
1. Kor. 9:16
Olen velassa sekä kreikkalaisille että barbaareille, sekä viisaille että tyhmille, 15ja siksi haluaisin päästä julistamaan evankeliumia myös teille Roomassa asuville.

Evankeliumin voima

16

1:16
1. Kor. 1:18,2:5,4:20
1. Tess. 1:5
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat, ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. 17
1:17
Hab. 2:4
Gal. 3:11
Hepr. 10:38
Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu: »Uskosta vanhurskas saa elää.»

Ihmisten syyllisyys

18

1:18
Ef. 5:6
Kol. 3:6
Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. 19
1:19
Ap. t. 14:17,17:27
Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. 20
1:20
Job 12:7–10
Ps. 19:2–4
Jes. 40:21,26
Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. 21
1:21
Ef. 4:17
Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.

22

1:22
1. Kor. 1:20
He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, 23
1:23
5. Moos. 4:15–18
Hes. 8:10
ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. 24
1:24
Ps. 81:13
1. Kor. 6:18
Ef. 4:19
1. Piet. 4:3
Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. 25He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa – olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen. 26
1:26
3. Moos. 18:22,23
Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, 27
1:27
1. Moos. 19:5
ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.

28Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi. 29

1:29–31
Gal. 5:19–21
2. Tim. 3:2–5
1:29
Tit. 3:3
He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat 30ja parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, 31ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä. 32
1:32
3. Moos. 20:13,16
Room. 6:21Ps. 50:18
Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin.

2

Jumalan tuomio on oikeudenmukainen

21

2:1
2. Sam. 12:5–7
Matt. 7:1–5
Joh. 8:7–9
Sen tähden et voi mitenkään puolustautua, ihmisparka, sinä joka tuomitset muita, kuka sitten oletkin. Tuomitessasi toisen julistat tuomion myös itsellesi, koska sinä, toisen tuomitsija, teet itse samoja tekoja. 2
2:2
1. Kor. 4:5
Me tiedämme, että Jumala on oikeassa tuomitessaan ne, jotka tekevät tällaista. 3Kuvitteletko sinä välttäväsi Jumalan tuomion, kun teet itse sellaista, mistä tuomitset muita? 4
2:4
Jes. 30:18
Viis. 12:10
2. Piet. 3:9
Halveksitko sinä Jumalan suurta hyvyyttä, kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä? Etkö ymmärrä, että Jumalan hyvyys johtaa sinut kääntymiseen? 5
2:5
Ps. 110:5
Room. 1:18
Mutta sinä olet kova etkä sisimmässäsi tahdo kääntyä. Näin kartutat vihaa, ja se kohtaa sinut vihan päivänä, jolloin Jumalan oikeudenmukainen tuomio tulee julki. 6
2:6
Matt. 16:27+
Silloin Jumala maksaa jokaiselle hänen tekojensa mukaan.

7

2:7
Matt. 25:46+
Niille, jotka uupumatta hyvää tehden etsivät kirkkautta, kunniaa ja katoamattomuutta, hän antaa ikuisen elämän, 8
2:8
Room. 1:18
mutta niitä, jotka ovat itsekkäitä ja tottelevat totuuden sijasta vääryyttä, kohtaa ankara viha. 9Tuska ja ahdistus tulee jokaisen osaksi, joka tekee pahaa, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen. 10Kirkkaus, kunnia ja rauha taas tulee jokaisen osaksi, joka tekee hyvää, ensin juutalaisen, sitten myös kreikkalaisen, 11
2:11
Ap. t. 10:34+
sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.

12Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla. 13

2:13
Luuk. 11:28
Jaak. 1:22
Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. 14
2:14
Ap. t. 10:35
Pakanakansatkin, joilla ei ole lakia, saattavat luonnostaan tehdä, mitä laki vaatii. Silloin pakanat, vaikkei heillä lakia olekaan, ovat itse itselleen laki. 15Näin he osoittavat, että lain vaatimus on kirjoitettu heidän sydämeensä. Siitä todistaa heidän omatuntonsakin, kun heidän ajatuksensa syyttävät tai myös puolustavat heitä. 16
2:16
1. Kor. 4:5
2. Kor. 5:10
Tämä tulee näkyviin sinä päivänä, jona Jumala minun julistamani evankeliumin mukaisesti tuo ihmisten sisimmätkin salaisuudet Kristuksen Jeesuksen tuomittaviksi.

Juutalaiset ja laki

17

2:17
Room. 9:4+
Kuinka siis on? Sinä sanot itseäsi juutalaiseksi, sinä luotat lakiin ja ylpeilet Jumalastasi. 18
2:18
Ps. 147:19,20
Laista sinä opit tuntemaan hänen tahtonsa ja erottamaan sen, mikä on tärkeää. 19Sinä uskot olevasi sokeiden opastaja ja pimeydessä elävien valo, 20ymmärtämättömien kasvattaja ja kokemattomien opettaja, kun sinulla on tieto ja totuus hallussasi lakiin kirjoitettuna. 21
2:21–23
Ps. 50:16–20
Matt. 23:3
Kun siis opetat muita, etkö opetakaan itseäsi? Varastatko itse, vaikka julistat, ettei saa varastaa? 22
2:22
5. Moos. 7:25
Teetkö itse aviorikoksen, vaikka kiellät muita tekemästä? Anastatko itsellesi temppelien aarteita, vaikka inhoat epäjumalia? 23
2:23
Mal. 1:12
Kuinka sinä, joka ylpeilet laista, häpäiset Jumalaa rikkomalla lakia? 24
2:24
Hes. 36:20
1. Tim. 6:1
On kirjoitettu: »Teidän vuoksenne pakanakansat pilkkaavat Jumalan nimeä.»

25

2:25
Gal. 5:3
Ympärileikkaus on kyllä hyödyksi, jos noudatat lakia. Mutta jos olet lainrikkoja, ympärileikkauksesi on mitätön. 26
2:26
Ap. t. 10:35
Gal. 5:6
Jos ympärileikkaamaton noudattaa lain säännöksiä, eikö häntä silloin tule pitää ympärileikattuna? 27
2:27
Matt. 12:41,42
Ulkonaisesti ympärileikkaamaton, joka noudattaa lain käskyjä, on tuomitseva sinut, joka lain kirjaimesta ja ympärileikkauksesta huolimatta rikot lakia. 28
2:28
Matt. 3:9
Joh. 8:39
Room. 9:6–8
Gal. 6:15
Oikea juutalainen ei ole se, joka on juutalainen ulkonaisesti, eikä oikea ympärileikkaus ole se, joka on ulkonaisesti näkyvänä ruumiissa. 29
2:29
5. Moos. 10:16
Jer. 4:4
Ap. t. 7:51
Oikea juutalainen on se, joka on juutalainen sisimmässään, ja oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus, jota ei saa aikaan laki, vaan Henki. Tällainen juutalainen saa kiitoksen Jumalalta, ei ihmisiltä.