Raamattu 1992 (KR92)
1

Alkutervehdys

11

1:1
1. Kor. 1:21. Tim. 3:1,8
Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, tervehtivät kaikkia Filippissä olevia Kristuksen Jeesuksen pyhiä sekä seurakunnan kaitsijoita ja palvelijoita. 2Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille.

Rukous filippiläisten puolesta

3

1:3
Room. 1:9
1. Tess. 1:2
Kiitän Jumalaani aina kun muistan teitä, 4aina kun rukoilen teidän kaikkien puolesta. Rukoillessani iloitsen siitä, 5että olette alusta alkaen olleet ja yhä olette mukana evankeliumin levitystyössä. 6
1:6
1. Kor. 1:8+
Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvän työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. 7
1:7
Ef. 3:1+
Minulla on täysi syy ajatella teistä kaikista näin, sillä te olette minun sydämessäni, ja olenpa vankilassa tai puolustamassa ja vahvistamassa evankeliumia, te kaikki olette osallisia samasta armosta kuin minä. 8
1:8
Room. 1:9+
Jumala on todistajani, että minä kaipaan teitä kaikkia ja rakastan teitä hellästi, niin kuin Kristus Jeesus teitä rakastaa. 9Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja yltäisi yhä parempaan ymmärrykseen ja harkintaan, 10
1:10
1. Kor. 1:8
2. Piet. 3:14
niin että osaisitte erottaa, mikä on tärkeää, säilyisitte puhtaina ja moitteettomina odottaessanne Kristuksen päivää 11
1:11
2. Kor. 9:10
Kol. 1:10
ja tuottaisitte Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi runsain mitoin hyvää hedelmää, jonka saa aikaan Jeesus Kristus.

Erilaista julistusta

12Veljet, tahdon teidän tietävän, että se, mitä minulle on tapahtunut, onkin ollut eduksi evankeliumille. 13Koko henkivartiostolle ja kaikille muillekin on käynyt selväksi, että olen vangittuna Kristuksen tähden. 14

1:14
Ef. 3:13
Useimmat täkäläiset veljet ovat Herraan luottaen saaneet minun kahleistani lisää rohkeutta ja julistavat Herran sanaa entistä pelottomammin.

15Jotkut tosin julistavat Kristusta vain kateudesta ja riidanhalusta, mutta toiset vilpittömin mielin. 16Nämä toimivat rakkaudesta, koska tietävät, että minun tehtäväni on puolustaa evankeliumia. 17Nuo toiset taas julistavat Kristusta juonittelunhalusta, epäpuhtain mielin, ja uskovat näin tuottavansa minulle murhetta täällä vankeudessani. 18Mutta ei sillä väliä! Minä iloitsen siitäkin, kunhan Kristusta vain kaikin tavoin julistetaan, oli tarkoitus vilpitön tai ei.

Elämä on Kristus, kuolema voitto

Minulla on vastedeskin aihetta iloita, 19

1:19
Room. 15:30+
sillä tiedän, että teidän rukoustenne tähden ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla tämä kaikki kääntyy parhaakseni. 20
1:20
1. Piet. 4:16
Odotan ja toivon hartaasti, että en joudu millään tavoin häpeään vaan voin nyt niin kuin aina ennenkin olla rohkea ja tuottaa kunniaa Kristukselle, jäänpä sitten eloon tai kuolen. 21
1:21
Gal. 2:20
Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto. 22Mutta jos jään tähän elämään, siitä hyötyy tehtäväni. En tiedä, kumman valitsisin, 23
1:23
2. Kor. 5:8
olen kahden vaiheilla. Haluaisin lähteä täältä ja päästä Kristuksen luo, sillä se olisi kaikkein parasta. 24Teidän vuoksenne on kuitenkin parempi, että jään eloon. 25Olen siitä varma. Niinpä tiedänkin, että jään tänne ja pysyn kaikkien teidän luonanne, jotta te edistyisitte uskossa ja saisitte siitä iloita. 26Silloin te Kristuksen Jeesuksen omina saatte yhä enemmän aihetta riemuita minusta, kun jälleen tulen luoksenne.

27

1:27
Ef. 4:1
Kol. 1:10
1. Tess. 2:12
2. Tess. 1:11
Teidän on vain käyttäydyttävä Kristuksen evankeliumin arvoa vastaavalla tavalla. Pääsenpä itse käymään luonanne tai en, toivon saavani kuulla, että te pysytte lujasti samanhenkisinä ja taistelette yksimielisesti evankeliumin ja uskon puolesta 28
1:28
Luuk. 21:28
Room. 8:28
antamatta vastustajien säikyttää itseänne. Se on heille Jumalan antama osoitus siitä, että heitä odottaa kadotus mutta teitä pelastus. 29
1:29
Ap. t. 5:41+
Teille on suotu se armo, että saatte uskoa Kristukseen ja vielä kärsiäkin hänen puolestaan. 30Te käytte samaa taistelua, jota olette nähneet minun käyvän ja jota nyt kuulette minun yhä jatkavan.

2

Kristuksen nöyryys

21Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos Henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, 2

2:2
Room. 15:5+
niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. 3
2:3
Room. 12:10+
Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. 4
2:4
1. Kor. 10:24+
Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden parasta. 5Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli.

6

2:6
Joh. 1:1
2. Kor. 4:4
Kol. 1:15
Hepr. 1:3
Hänellä oli Jumalan muoto,

mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan

olla Jumalan vertainen

7

2:7
Jes. 53:2
Room. 8:3
2. Kor. 8:9
Gal. 4:4
Hepr. 4:15
vaan luopui omastaan.

Hän otti orjan muodon

ja tuli ihmisten kaltaiseksi.

Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa,

8

2:8
Mark. 10:45
Joh. 10:17,18
Hepr. 2:9,5:8,12:2
hän alensi itsensä

ja oli kuuliainen kuolemaan asti,

ristinkuolemaan asti.

9

2:9
Ps. 110:1
Jes. 52:13,53:12
Ap. t. 2:33
Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken

ja antanut hänelle nimen,

kaikkia muita nimiä korkeamman.

10

2:10
Jes. 45:23
Joh. 5:23
Room. 14:11
Ilm. 5:8
Jeesuksen nimeä kunnioittaen

on kaikkien polvistuttava,

kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,

11

2:11
Ap. t. 2:36
Room. 10:9,14:9
1. Kor. 8:6
Ilm. 5:13
ja jokaisen kielen on tunnustettava

Isän Jumalan kunniaksi:

»Jeesus Kristus on Herra.»

Jumalan lapset maailmassa

12

2:12
1. Piet. 1:17
Siksi, rakkaat ystävät, niin kuin olette aina totelleet minua, kun olen ollut luonanne, totelkaa vielä enemmän nyt, kun olen poissa: tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne. 13
2:13
Joh. 15:5
2. Kor. 3:5
Hepr. 13:21
Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. 14Tehkää kaikki nurisematta ja empimättä, 15
2:15
Dan. 12:3
Matt. 5:16
Ef. 5:8
jotta olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, 16
2:16
2. Kor. 1:14
1. Tess. 2:19
kun pidätte esillä elämän sanaa2:16 Toisen tulkinnan mukaan: pysytte elämän sanassa., ja minä voin Kristuksen tulemisen päivänä ylpeillä siitä, että en ole turhan vuoksi ponnistellut ja nähnyt vaivaa. 17
2:17
Room. 15:16
2. Tim. 4:6
Vaikka minun, kun toimitan teidän uskonne uhripalvelusta, olisi lopuksi uhrattava henkeni, minä iloitsen ja riemuitsen kaikkien teidän kanssanne. 18
2:18
2. Kor. 13:11+
Iloitkaa ja riemuitkaa tekin samalla tavoin minun kanssani.

Timoteus ja Epafroditos

19

2:19
Ap. t. 16:1+
Herraan Jeesukseen luottaen toivon voivani pian lähettää Timoteuksen luoksenne. Saanhan sitten itsekin rohkeutta, kun kuulen miten asiat siellä ovat. 20Minulla ei ole ketään hänen vertaistaan, joka yhtä vilpittömästi huolehtisi teidän parhaastanne, 21
2:21
2. Tim. 4:10,16
sillä kaikki ovat kiinnostuneita vain omasta edustaan eivätkä Jeesuksen Kristuksen asiasta. 22Mutta Timoteuksen luotettavuuden te tunnette: yhdessä minun kanssani hän on uurastanut evankeliumin hyväksi kuin poika isänsä rinnalla. 23Toivon siis voivani lähettää hänet matkaan heti kun saan tietää, miten minun itseni käy. 24
2:24
Fil. 1:26
Herraan luottaen uskon, että pääsen itsekin pian tulemaan luoksenne.

25Nyt minun kuitenkin täytyy lähettää teidän luoksenne veljemme Epafroditos, työ- ja taistelutoverini. Hän on myös teidän lähettinne, joka tuli palvelemaan minua ollessani avun tarpeessa, 26ja hän on ikävöinyt teitä kaikkia ja ollut huolissaan siitä, että te olette kuulleet hänen sairastuneen. 27Sairas hän todella oli, aivan kuolemaisillaan, mutta Jumala armahti häntä, eikä vain häntä vaan myös minua, etten saisi uutta surua entisten lisäksi. 28Olen sitäkin innokkaampi lähettämään hänet takaisin, jotta te saisitte ilon nähdä hänet jälleen ja että itsekin voisin olla huolettomampi. 29

2:29
Room. 16:2
1. Kor. 16:16–18
1. Tess. 5:12
Ottakaa siis hänet Herran palvelijana iloiten vastaan ja kunnioittakaa hänen kaltaisiaan! 30Hänhän oli Kristuksen työn vuoksi vähällä kuolla, kun vaaransi henkensä auttaakseen minua siinä, missä te ette voineet auttaa.