Raamattu 1992 (KR92)
3

Jeesuksen toiminnan alku

3—4

Johannes Kastaja

13:1–12
Mark. 1:1–8
Luuk. 3:1–18
Joh. 1:19–28
3:1
Joh. 1:6–8
Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa: 23:2
Hes. 18:32
Sir. 17:24–26
Matt. 4:17
Ap. t. 2:38
Dan. 3:33
Viis. 10:10
Matt. 10:7
»Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!» 33:3
Jes. 40:3
Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana:

– Ääni huutaa autiomaassa:

»Raivatkaa Herralle tie,

tasoittakaa hänelle polut!»

43:4
2. Kun. 1:8
Sak. 13:4
Matt. 11:8
3. Moos. 11:22
1. Sam. 14:25
Matt. 11:18
Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. 5 Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä. 63:6
2. Moos. 29:4
Hes. 36:25
Joh. 3:22
23
Ap. t. 22:16
He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.

73:7
Ps. 58:5
Jes. 59:5
Matt. 12:34
23:33
Mal. 3:19
1. Tess. 1:10
Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia 3:7 Fariseukset kuuluivat maallikkoliikkeeseen, jolle olivat tärkeitä puhtaus- ja pyhyyssäädökset. Pappi Sadokin jälkeläisinä saddukeukset olivat korkeimman papiston edustajia, ks. 2. Sam. 8:17. ja saddukeuksia * , hän sanoi heille:

»Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? 83:8
Ap. t. 26:20
Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! 93:9
Joh. 8:39
Room. 4:11
12
9:6–13
Älkää luulko, että voitte ajatella: ’Olemmehan me Abrahamin lapsia.’ Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. 103:10
Matt. 7:19
Luuk. 13:7
Joh. 15:2
6
Room. 11:17–22
Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.

113:11
Hes. 36:25–27
Mal. 3:2
Joh. 3:5
Ap. t. 1:5
18:25
19:3–6
»Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 123:12
Jes. 66:24
Hoos. 13:3
Mal. 3:19
Matt. 13:30
Mark. 9:43
48
Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.»

Jeesuksen kaste

133:13–17
Mark. 1:9–11
Luuk. 3:21
22
Joh. 1:29–34
Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. 14 Johannes esteli ja sanoi: »Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!» 153:15
Ps. 40:9
Mutta Jeesus vastasi hänelle: »Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon.» Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä.

163:16
Hes. 1:1
Ap. t. 7:56
Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. 173:17
1. Moos. 22:2
Ps. 2:7
Jes. 42:1
Matt. 12:18
17:5
Kol. 1:13
Hepr. 1:5
2. Piet. 1:17
1. Joh. 5:9
Ja taivaista kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.»

4

Kiusaaja koettelee Jeesusta

14:1–11
Mark. 1:12
13
Luuk. 4:1–13
4:1
Matt. 26:36–46
Luuk. 22:28
Joh. 12:27
Hepr. 2:18
4:15
5:8
Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. 24:2
2. Moos. 34:28
Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. 34:3
Matt. 27:40
Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: »Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.» 44:4
5. Moos. 8:3
Viis. 16:26
Mutta Jeesus vastasi: »On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’»

5 Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. 64:6
Ps. 91:11
12
Hän sanoi Jeesukselle: »Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.’» 74:7
5. Moos. 6:16
Jeesus vastasi hänelle: »On myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’»

8 Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston 9 ja sanoi: »Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua.» 104:10
Matt. 16:23
5. Moos. 6:13
10:20
Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.’»

114:11
Matt. 26:53
Luuk. 22:43
Hepr. 1:14
Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.

Jeesus siirtyy Galileaan

124:12–17
Mark. 1:14
15
Luuk. 4:14
15
4:12
Matt. 11:2
14:3
Luuk. 3:20
Joh. 3:24
Kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. 134:13
Matt. 8:5
11:23
17:24
Mark. 1:21
2:1
9:33
Luuk. 4:23
Joh. 2:12
4:46
6:17
Nasaretiin hän ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. 14 Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana:

154:15,16
Jes. 8:23
9:1
Luuk. 1:79
– Sebulonin maa ja Naftalin maa,

Meren tie, Jordanin takainen maa

ja muukalaisten Galilea –

16 kansa, joka asui pimeydessä,

näki suuren valon.

Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa,

loisti kirkkaus.

174:17
Matt. 3:2
Tästä lähtien Jeesus julisti: »Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!»

Ensimmäiset opetuslapset

184:18–22
Mark. 1:16–20
Luuk. 5:1–11
4:18
Joh. 1:35–42
Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta nimeltä Pietarin, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. 194:19
Matt. 13:47
Jeesus sanoi heille: »Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.» 204:20
Matt. 19:27
He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

21 Sieltä jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, Sebedeuksen pojat. He olivat veneessä isänsä Sebedeuksen kanssa verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heidätkin. 22 He jättivät heti veneen ja isänsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Jeesuksen maine leviää

234:23–25
Mark. 1:39
Luuk. 4:44
4:23
Matt. 9:35
Mark. 3:10
Luuk. 6:18
19
Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. 24 Hänen maineensa levisi sieltä koko Syyriaan. Hänen luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset – niin pahojen henkien vaivaamat kuin kuunvaihetautiset 4:24 Kuunvaihetaudiksi sanottiin sairautta, joka ilmeni kouristus- ja kaatumakohtauksina. Kohtausten uskottiin liittyvän kuun vaiheisiin. ja halvaantuneetkin – ja hän paransi heidät. 254:25
Mark. 3:7
8
Luuk. 6:17
Hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. Heitä oli lähtenyt Galileasta ja Dekapoliin alueelta, Jerusalemista ja Juudeasta sekä Jordanin toiselta puolen.

5

Vuorisaarna

5—7

Autuaaksijulistus

15:1–12
Luuk. 6:20–23
Nähdessään kansanjoukot Jeesus nousi vuorelle. Hän istuutui, ja opetuslapset tulivat hänen luokseen. 2 Silloin hän alkoi puhua ja opetti heitä näin:

35:3
Ps. 40:18
Jes. 57:15
61:1
66:2
Jaak. 2:5
»Autuaita ovat hengessään köyhät,

sillä heidän on taivasten valtakunta.

45:4
Ps. 126:5
Jes. 61:2
3
Joh. 16:20
Ilm. 7:17
Autuaita murheelliset:

he saavat lohdutuksen.

55:5
Ps. 37:11
Autuaita kärsivälliset:

he perivät maan.

65:6
Jes. 55:1
2
65:13
Joh. 6:35
Autuaita ne, joilla on vanhurskauden nälkä ja jano:

heidät ravitaan.

75:7
Ps. 41:2
Matt. 25:35
36
2. Tim. 1:16
Jaak. 2:13
Autuaita ne, jotka toisia armahtavat:

heidät armahdetaan.

85:8
Ps. 24:4
1. Joh. 3:2
3
Ilm. 22:4
Autuaita puhdassydämiset:

he saavat nähdä Jumalan.

95:9
Sananl. 12:20
Room. 12:18
Jaak. 3:18
Autuaita rauhantekijät:

he saavat Jumalan lapsen nimen.

105:10
1. Piet. 3:14
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan:

heidän on taivasten valtakunta.

115:11
Matt. 10:22
Joh. 15:21
1. Piet. 4:14
»Autuaita olette te, kun teitä minun tähteni herjataan ja vainotaan ja kun teistä valheellisesti puhutaan kaikkea pahaa. 125:12
2. Aik. 36:16
Neh. 9:26
Matt. 23:31
Ap. t. 7:52
Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä palkka, jonka te taivaissa saatte, on suuri. Niinhän vainottiin profeettojakin, jotka elivät ennen teitä.

Suolana ja valona maailmassa

135:13
Mark. 9:50
Luuk. 14:34
35
»Te olette maan suola. Mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään: se heitetään menemään, ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa.

145:14
2. Kor. 4:6
Ef. 5:8
Fil. 2:15
»Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. 155:15
Mark. 4:21
Luuk. 8:16
11:33
Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampunjalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. 165:16
1. Piet. 2:12
Jaak. 3:13
Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät Isäänne, joka on taivaissa.

Jeesus ja laki

175:17
Luuk. 24:44
Room. 3:31
»Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. 185:18
Luuk. 16:17
Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. 195:19
5. Moos. 28:1
Jaak. 2:10
Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi. 205:20
Matt. 23:3
Luuk. 18:14
Minä sanon teille: ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan.

Vihasta ja riidasta

215:21
2. Moos. 20:13
5. Moos. 5:17
»Teille on opetettu tämä isille annettu käsky: ’Älä tapa.’ Se, joka tappaa, on ansainnut oikeuden tuomion. 225:22
3. Moos. 19:17
Kol. 3:8
1. Joh. 3:15
Mutta minä sanon teille: jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen: ’Senkin hölmö’, on ansainnut Suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo: ’Sinä hullu’, on ansainnut helvetin tulen.

23 »Jos siis olet viemässä uhrilahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, 245:24
Matt. 6:14
15
1. Tim. 2:8
niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi.

255:25,26
Luuk. 12:58
59
5:25
Sananl. 25:8
Matt. 18:34
Ef. 4:26
»Tarjoa vastapuolellesi sovintoa jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomari vartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. 26 Usko minua: sieltä sinä et pääse, ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten.

Aviorikoksesta

275:27
2. Moos. 20:14
5. Moos. 5:18
»Teille on opetettu tämä käsky: ’Älä tee aviorikosta.’ 285:28
Job 31:1
Sananl. 6:25
2. Piet. 2:14
Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan. 295:29
Matt. 18:9
Mark. 9:47
Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin. 305:30
Matt. 18:8
Mark. 9:43
Ja jos oikea kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan sinulle parempi, että menetät vain yhden jäsenen, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiin.

315:31
5. Moos. 24:1
Matt. 19:7
Mark. 10:4
»On myös opetettu, että jos mies tahtoo erota vaimostaan, hänen on annettava tälle erokirja. 325:32
Matt. 19:9
1. Kor. 7:10
11
Mutta minä sanon teille: jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, ajaa hänet aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen.

Vannomisesta

335:33
2. Moos. 20:7
3. Moos. 19:12
4. Moos. 30:3
5. Moos. 23:22
»Vielä teille on opetettu nämä isille annetut käskyt: ’Älä tee väärää valaa’ ja ’Pidä, mitä olet Herralle valalla vannonut’. 345:34
Jaak. 5:12
Jes. 66:1
Ap. t. 7:49
Mutta minä sanon teille: Älkää vannoko lainkaan. Älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin, 355:35
Ps. 48:3
älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa koroke, älkääkä Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. 36 Älä myöskään vanno pääsi kautta, sillä et sinä pysty muuttamaan ainuttakaan hiustasi mustaksi etkä valkoiseksi. 375:37
2. Kor. 1:17
Sir. 23:9–11
Kun myönnätte, sanokaa vain: ’Kyllä’, kun kiellätte, sanokaa: ’Ei.’ Enempi on pahasta.

Rakastakaa vihamiehiänne

385:38–48
Luuk. 6:27–36
5:38
2. Moos. 21:24
5. Moos. 19:21
»Teille on opetettu: ’Silmä silmästä, hammas hampaasta.’ 395:39
Sananl. 24:29
Valit. 3:30
Room. 12:17
21
1. Tess. 5:15
Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. 405:40
1. Kor. 6:7
Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin. 41 Jos joku vaatii sinut mukaansa virstan 5:41 Alkutekstissä milion , noin 1,5 kilometriä. matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi. 425:42
5. Moos. 15:7
8
Ps. 37:26
1. Joh. 3:17
Anna sille, joka sinulta pyytää, äläkä käännä selkääsi sille, joka haluaa lainata sinulta.

435:43
3. Moos. 19:18
5. Moos. 23:6
Matt. 19:19
»Teille on opetettu: ’Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihamiestäsi.’ 445:44
2. Moos. 23:4
5
Luuk. 23:34
Ap. t. 7:60
Room. 12:14
1. Piet. 3:9
Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoojienne puolesta, 455:45
Ef. 5:1
jotta olisitte taivaallisen Isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. 46 Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin 5:46 Publikaanit olivat tullien ja verojen kerääjiä, jotka palvelivat vallanpitäjiä omaksi edukseen. tee niin? 47 Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? 485:48
3. Moos. 11:44
Jaak. 1:4
Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]