Raamattu 1992 (KR92)
15

Jumalan käskyt ja ihmisten säännöt

151

15:1–20
Mark. 7:1–23
Silloin Jeesuksen luo tuli Jerusalemista fariseuksia ja lainopettajia. 2
15:2
Luuk. 11:38
»Miksi sinun opetuslapsesi rikkovat isien perinnäissääntöjä?» he kysyivät. »Hehän eivät pese käsiään, kun rupeavat syömään.»

3Jeesus vastasi heille: »Miksi te itse rikotte Jumalan käskyä perinnäissäännöillänne? 4

15:4
2. Moos. 20:125. Moos. 5:16Ef. 6:2,32. Moos. 21:173. Moos. 20:9Sananl. 20:20
Jumala on sanonut: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ ja ’Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla’. 5
15:5
Sananl. 28:24
1. Tim. 5:4
Mutta te opetatte, että jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: ’Sen, mitä sinun piti minulta saada, olen luvannut uhrilahjaksi’, 6
15:6
5. Moos. 4:2
hänen ei enää tarvitse kunnioittaa isäänsä tai äitiänsä. Näin te olette perinnäissäännöllänne tehneet tyhjäksi Jumalan sanan. 7Te tekopyhät! Oikein Jesaja teistä ennusti, kun hän sanoi:

8

15:8,9
Jes. 29:13
Hes. 33:31
– Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan,

mutta sen sydän on kaukana minusta.

9

15:9
Kol. 2:20–22
Tit. 1:14
Turhaan he minua palvelevat,

kun opettavat oppejaan,

ihmisten tekemiä käskyjä.»

Mikä saastuttaa ihmisen

10Jeesus kutsui väkijoukon luokseen ja sanoi: »Kuulkaa ja ymmärtäkää. 11

15:11
Room. 14:14
1. Tim. 4:4
Ei ihmistä saastuta se, mikä menee suusta sisään. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee suusta ulos.»

12Silloin opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat: »Tiedätkö, että fariseukset suuttuivat sinuun, kun puhuit noin?» 13

15:13
Jes. 60:21,61:3
Hän vastasi: »Jokainen istutus, joka ei ole minun taivaallisen Isäni istuttama, revitään juurineen pois. 14
15:14
Matt. 23:16,24
Luuk. 6:39
Room. 2:19
Älkää välittäkö heistä, he ovat sokeita sokeiden taluttajia. Ja kun sokea taluttaa toista sokeaa, molemmat putoavat kuoppaan.»

15

15:15
Matt. 13:36
Pietari sanoi hänelle: »Puhuit vertauskuvin. Selitä meille, mitä tarkoitit.» 16
15:16
Matt. 13:51
Mark. 4:13,8:17
Jeesus vastasi: »Oletteko tekin yhä noin ymmärtämättömiä? 17Ettekö käsitä, että se, mikä menee suusta sisään, jatkaa kulkuaan vatsaan, ja sitten se ulostetaan. 18
15:18
Matt. 12:34
Luuk. 6:45
Mutta se, mikä tulee suusta ulos, on lähtöisin sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. 19
15:19
1. Moos. 6:5,8:21
Jer. 17:9
Juuri sydämestähän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, siveettömyys, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. 20Nämä ne ihmisen saastuttavat, ei se, että syö pesemättömin käsin.»

Kanaanilaisnaisen usko

21

15:21–28
Mark. 7:24–30
Lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyroksen ja Sidonin seudulle. 22
15:22
Matt. 1:1+
Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: »Herra, Daavidin Poika, armahda minua! Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni.» 23Mutta hän ei vastannut naiselle mitään.

Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: »Tee hänelle jotakin. Hän kulkee perässämme ja huutaa.» 24

15:24
Matt. 10:6+
Mutta Jeesus vastasi: »Ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten.» 25Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi: »Herra, auta minua!» 26Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille.» 27»Ei olekaan, Herra», vastasi nainen, »mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia.» 28
15:28
Matt. 8:10,13
Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Suuri on sinun uskosi, nainen! Tapahtukoon niin kuin tahdot.» Siitä hetkestä tytär oli terve.

Jeesus parantaa sairaita vuorella

29

15:29
Mark. 7:31
Jeesus lähti sieltä, ja kuljettuaan Galileanjärven rantaa hän nousi vuorelle. Kun hän istui siellä, 30
15:30,31
Matt. 11:5+
hänen luokseen tuli paljon kansaa mukanaan rampoja, sokeita, raajarikkoja, mykkiä ja monia muita. Heidät asetettiin hänen eteensä, ja hän paransi heidät. 31Ihmiset hämmästyivät nähdessään, kuinka mykät puhuivat, raajarikot tervehtyivät, rammat kävelivät ja sokeat näkivät, ja he ylistivät Israelin Jumalaa.

Jeesus ruokkii neljätuhatta miestä

32

15:32–39
Mark. 8:1–10
15:32
Matt. 9:36,14:14,16
Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi: »Minun käy sääliksi näitä ihmisiä. He ovat olleet luonani jo kolme päivää, eikä heillä ole mitään syötävää. En tahdo lähettää heitä pois nälkäisinä, etteivät he uupuisi matkalla.» 33Opetuslapset sanoivat hänelle: »Mistä me täällä asumattomalla seudulla saamme niin paljon leipää, että pystymme ruokkimaan tällaisen väkijoukon?» 34»Montako leipää teillä on?» Jeesus kysyi. »Seitsemän», he vastasivat, »ja jokunen pieni kala.»

35Jeesus käski väen asettua istumaan. 36

15:36
Matt. 14:19
Sitten hän otti ne seitsemän leipää ja kalat, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille, jotka jakoivat ne ihmisille. 37Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin seitsemän täyttä korillista. 38Syömässä oli neljätuhatta miestä ja lisäksi naisia ja lapsia.

39Sitten Jeesus lähetti väkijoukon pois, astui veneeseen ja tuli Magadanin15:39 Joissakin käsikirjoituksissa nimi on muodossa Magdala. seudulle.

16

Aikojen merkit

161

16:1–4
Mark. 8:11–13
16:1
Matt. 12:38
Luuk. 11:16
Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta. 2
16:2
Luuk. 12:54–56
Mutta Jeesus vastasi heille: »Illalla te sanotte: ’Tulee kaunis ilma, kun taivas ruskottaa’, 3ja aamulla: ’Tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava.’ Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä. 4
16:4
Joona 2:1
Matt. 12:39–42
Luuk. 11:29–32
Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki.» Hän jätti heidät siihen ja lähti pois.

Jeesus varoittaa fariseusten ja saddukeusten opetuksesta

5

16:5–12
Mark. 8:14–21
Luuk. 12:1
He saapuivat vastarannalle, mutta opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. 6
16:6
1. Kor. 5:6,7
Silloin Jeesus sanoi heille: »Pitäkää varanne. Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta.» 7Mutta he vain puhelivat keskenään: »Meiltä unohtui leipä.» 8Jeesus huomasi sen ja sanoi heille: »Te vähäuskoiset! Te puhutte vain siitä, että teillä ei ole leipää. 9
16:9
Matt. 14:17–21
Ettekö te vieläkään ymmärrä? Ettekö muista niitä viittä leipää, joista riitti viidelletuhannelle? Ja kuinka monta korillista te vielä keräsitte? 10
16:10
Matt. 15:34–38
Entä ne seitsemän leipää, joista riitti neljälletuhannelle? Ja kuinka monta korillista te keräsitte? 11Kuinka te ette ymmärrä, etten minä puhunut teille leivistä? Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta.» 12
16:12
Matt. 5:20,23:3
Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt varoa leipätaikinan hapatetta, vaan fariseusten ja saddukeusten opetusta.

Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi

13

16:13–20
Mark. 8:27–30
Luuk. 9:18–21
Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: »Kuka Ihmisen Poika16:13 Ihmisen Poika on Jeesuksen messiaaninen arvonimi. Lähtökohtansa Dan. 7:13 mukaisesti nimi kuuluu ennen muuta viimeisten tapahtumien yhteyteen, mutta se liittyy myös Jeesuksen kärsimysennustuksiin sekä hänen ilmoituksiinsa jo tässä ajassa saamistaan toimintavaltuuksista. on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?» 14
16:14
Matt. 14:2
He vastasivat: »Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista.» 15»Entä te?» kysyi Jeesus. »Kuka minä teidän mielestänne olen?» 16
16:16
Matt. 14:33
Joh. 6:69,11:27
Ap. t. 9:20
1. Joh. 5:5
Simon Pietari vastasi: »Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.»

17

16:17
Matt. 11:27
Gal. 1:15,16
Jeesus sanoi hänelle: »Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. 18
16:18
Joh. 1:42
Ef. 2:20
Ilm. 21:14
Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari16:18 Nimi Pietari, kreikaksi Petros, pohjautuu sanaan petra ’kallio’., ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. 19
16:19
Jes. 22:22
Matt. 18:18
Joh. 20:23
Ilm. 3:7
Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.» 20
16:20
Matt. 17:9
Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Messias.

Jeesus puhuu ensi kerran kuolemastaan

21

16:21–23
Mark. 8:31–33
Luuk. 9:22
16:21
Matt. 17:22,23,20:17–19
Mark. 9:31
Luuk. 24:7
Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista.

22Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä: »Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra!» 23

16:23
Matt. 4:10
Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille: »Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!»

Jeesuksen seuraamisesta

24

16:24–28
Mark. 8:34—9:1
Luuk. 9:23–27
16:24
Matt. 10:38,39
Luuk. 14:27
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. 25
16:25
Luuk. 17:33
Joh. 12:25
Ilm. 12:11
Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. 26
16:26
Ps. 49:8–10
Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? 27
16:27
Sak. 14:5
Matt. 25:31,26:64
Juud. 14,15Job 34:11
Ps. 62:13
Sananl. 24:12
Room. 2:6
2. Kor. 5:10
Ilm. 2:23
Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. 28
16:28
Matt. 10:23
Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan valtakuntansa kuninkaana.»

17

Kristuksen kirkastuminen

171

17:1–8
Mark. 9:2–8
Luuk. 9:28–36
17:1
2. Piet. 1:16–18
Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. 2
17:2
2. Moos. 34:29,30
Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo.

3Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. 4Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: »Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.»

5

17:5
Ps. 2:7
Matt. 3:175. Moos. 18:15
Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!» 6Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. 7Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi: »Nouskaa, älkää pelätkö.» 8Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin.

Kysymys Eliasta

9

17:9–13
Mark. 9:9–13
17:9
Matt. 16:20
Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus sanoi heille: »Älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika on herätetty kuolleista.» 10
17:10,11
Mal. 3:23,24
Opetuslapset kysyivät häneltä: »Miksi lainopettajat sanovat, että Elian pitää tulla ensin?» 11
17:11
Luuk. 1:17
»Elia kyllä tulee», hän vastasi, »ja panee kaiken taas kohdalleen. 12
17:12
Matt. 11:14Matt. 14:9,10
Ja minä sanon teille, että Elia on jo tullut. Ihmiset vain eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin he tulevat tekemään Ihmisen Pojalle.» 13Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän oli puhunut heille Johannes Kastajasta.

Jeesus karkottaa pojasta pahan hengen

14

17:14–20
Mark. 9:14–29
Luuk. 9:37–43a
Kun he palasivat väkijoukon luo, Jeesuksen eteen tuli mies, joka polvistui 15ja sanoi: »Herra, armahda poikaani! Hän on kuunvaihetautinen, ja hänen tilansa on kovin huono. Hän kaatuu usein, milloin tuleen, milloin veteen. 16Minä toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät pystyneet parantamaan häntä.» 17
17:17
5. Moos. 32:5
Matt. 12:39
Silloin Jeesus sanoi: »Voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea! Kuinka kauan minun vielä on oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika tänne.» 18Jeesus käski ankarin sanoin pahan hengen poistua, ja se lähti pojasta. Siitä hetkestä poika oli terve.

19Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: »Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?» 20

17:20
Matt. 6:30Mark. 11:23
Luuk. 17:6
»Koska teillä on niin vähän uskoa», vastasi Jeesus. »Totisesti: jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. [ 21Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla.»]17:21 Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Vrt. Mark. 9:29.

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan

22

17:22,23
Mark. 9:30–32
Luuk. 9:43b–45
17:22
Matt. 16:21,20:17–19
Kun he taas yhdessä kulkivat Galileassa, Jeesus sanoi heille: »Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, 23ja he tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hänet herätetään kuolleista.» He tulivat tästä hyvin surullisiksi.

Jeesus maksaa temppeliveron

24

17:24
2. Moos. 30:11–16
Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat: »Kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa?» 25»Maksaa kyllä», hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään: »Mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa, omilta lapsiltaan vai vierailta?» 26
17:26
Matt. 22:21
1. Piet. 2:16
»Vierailta», vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Lapset ovat siis vapaat. 27Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta.»