Raamattu 1992 (KR92)
20

Kymmenen käskyn laki

201Niin Jumala puhui kaiken tämän:

2

20:2–17
5. Moos. 5:6–21
20:2,3
Ps. 81:10,11
Hoos. 13:4
»Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta.

3»Sinulla ei saa olla muita jumalia.

4

20:4
2. Moos. 34:17
3. Moos. 26:1
5. Moos. 4:16
Room. 1:23
»Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa, älä siitä, mikä on ylhäällä taivaalla, älä siitä, mikä on alhaalla maan päällä, äläkä siitä, mikä on vesissä maan alla. 5
20:5,6
2. Moos. 34:7
4. Moos. 14:18
5. Moos. 5:9,10
Jer. 32:18
20:5
2. Moos. 34:14
5. Moos. 4:24
Joos. 24:19
Nah. 1:2
Älä kumarra äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala. Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vastaamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua. 6
20:6
5. Moos. 7:9
Ps. 103:17,18
Mutta polvesta polveen minä osoitan armoni niille tuhansille, jotka rakastavat minua ja noudattavat minun käskyjäni.

7

20:7
3. Moos. 19:12,24:16
»Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää väärin hänen nimeään.20:7 Sananmukaisesti: »Älä käytä Herran, Jumalasi, nimeä petokseen, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka käyttää hänen nimeään petokseen.» Osassa myöhempää perinnettä käskyn on katsottu kieltävän Jumalan nimen turhan tai halventavan käytön. Alun perin kielto koski kuitenkin väärää valaa (vrt. Matt. 5:33).

8

20:8
2. Moos. 23:12,31:13,34:21,35:2
5. Moos. 5:12
»Muista pyhittää lepopäivä. 9Kuutena päivänä tee työtä ja hoida kaikkia tehtäviäsi, 10mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä, et sinä eikä sinun poikasi eikä tyttäresi, orjasi eikä orjattaresi, ei juhtasi eikä yksikään muukalainen, joka asuu kaupungissasi. 11
20:11
1. Moos. 2:2,3
Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on, mutta seitsemännen päivän hän lepäsi. Sen vuoksi Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.

12

20:12
Sir. 3:1,2
Mark. 7:10
Ef. 6:2,3
»Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että saisit elää kauan siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.

13

20:13
2. Moos. 21:12
Matt. 5:21,22
»Älä tapa.

14

20:14
3. Moos. 20:10
Matt. 5:27,28
Hepr. 13:4
»Älä tee aviorikosta.

15

20:15
2. Moos. 21:16
5. Moos. 24:7
»Älä varasta.

16

20:16
Sananl. 19:5
»Älä todista valheellisesti toista ihmistä vastaan.

17

20:17
Room. 7:7
»Älä tavoittele toisen taloa. Älä tavoittele hänen vaimoaan, älä orjaa tai orjatarta, älä hänen härkäänsä, älä hänen aasiaan äläkä mitään, mikä on hänen.»

18Koko kansa oli todistamassa jylinää ja leimahtelua. Se kuuli, miten torvi soi, ja näki, miten vuori savusi. Ihmiset vapisivat tämän nähdessään ja pysyttelivät loitolla. 19

20:19
5. Moos. 5:25
He sanoivat Moosekselle: »Puhu sinä meille, me kuuntelemme. Mutta Jumala älköön puhuko meidän kanssamme, se on meille kuolemaksi.» 20Mooses vastasi kansalle: »Älkää pelätkö. Jumala on tullut tänne pannakseen teidät koetukselle ja herättääkseen teissä pelon ja kunnioituksen häntä kohtaan, ettette enää tekisi syntiä.»

21Niin kansa pysytteli loitolla, mutta Mooses lähestyi tummaa pilveä, jossa Jumala oli.

22Herra sanoi Moosekselle:

»Sinun tulee sanoa israelilaisille: Te itse näitte, että minä puhuin teille ylhäältä taivaasta. 23Älkää asettako mitään minun rinnalleni, älkää tehkö itsellenne jumalia hopeasta tai kullasta. 24Rakentakaa maa-alttari minua varten ja uhratkaa sillä polttouhrinne ja yhteysuhrinne, lampaanne ja nautanne. Paikassa, jonka pyhitän omalle nimelleni, minä tulen luoksenne ja siunaan teitä. 25

20:25
5. Moos. 27:5,6
Joos. 8:31
Mutta jos teette minulle kivialttarin, älkää tehkö sitä hakatuista kivistä, sillä jos käsittelette kiveä teräaseella, teette sen epäpyhäksi. 26
20:26
2. Moos. 28:42,43
Älkääkä tehkö minun alttarilleni portaita, ettei niitä noustessanne häpynne paljastuisi.