Raamattu 1992 (KR92)
2

Vastustaja, Antikristus

21Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Me pyydämme, veljet, 2

2:2
1. Tess. 4:15–17
ettette heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten Hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. 3
2:3,4
Mark. 13:14
1. Joh. 2:18
Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. 4Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. 5Muistattehan, että puhuin teille tästä jo silloin kun olin luonanne. 6Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta kun hänen hetkensä koittaa.

7Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä; 8

2:8
Job 4:9
Jes. 11:4
Ilm. 19:15
silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. 9
2:9
Mark. 13:22
Ilm. 13:13
Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. 10
2:10
2. Kor. 4:3
2. Tim. 4:4
Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. 11Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, 12ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden.

Pelastukseen valitut

13

2:13
1. Tess. 1:3,4
2. Tess. 1:3
Mutta teidän vuoksenne meillä on täysi syy aina kiittää Jumalaa, te Herralle rakkaat veljemme. Jumala on valinnut teidät ensimmäisinä pelastumaan, kun Henki pyhittää teidät ja te uskotte totuuteen. 14
2:14
1. Tess. 5:9
1. Piet. 5:10
Tähän juuri, Jeesuksen Kristuksen kirkkauden omistamiseen, hän kutsui teidät, kun toimme teille evankeliumin. 15Pysykää siis lujina, veljet, ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olemme suullisesti tai kirjeessämme antaneet teille. 16
2:16,17
1. Tess. 3:12,13
Itse Herramme Jeesus Kristus ja Jumala, meidän Isämme, joka on rakastanut meitä ja on armossaan antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, 17rohkaiskoot sydämiänne ja antakoot teille aina voimaa hyviin tekoihin ja puheisiin.

3

Kehotus rukoukseen

31

3:1
Room. 15:30Mark. 13:10
Lopuksi vielä, veljet: rukoilkaa puolestamme, että Herran sana leviäisi nopeasti ja pääsisi muualla samaan kunniaan kuin teidän keskuudessanne. 2
3:2
Room. 15:30,31Room. 10:16
Rukoilkaa myös, että varjeltuisimme pahoilta ja kelvottomilta ihmisiltä; kaikkihan eivät usko. 3
3:3
1. Kor. 1:9,10:13
1. Tess. 5:24
Mutta Herra on uskollinen, ja hän on vahvistava teitä ja varjeleva teitä pahalta. 4
3:4
2. Kor. 7:16
Herraan turvautuen me luotamme siihen, että te nyt ja vastedes toimitte niin kuin me käskemme. 5Herra ohjatkoon sydämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan kestävinä Kristusta.

Varoitus kurittomille

6

3:6
Room. 16:17
1. Kor. 5:11
Tit. 3:10
Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä me käskemme teitä, veljet, pysymään erossa jokaisesta veljestä, joka elää kurittomasti eikä seuraa antamiamme opetuksia. 7
3:7
1. Kor. 4:16+
Tiedätte itse, miten teidän tulee seurata meidän esimerkkiämme. Kun olimme luonanne, emme pakoilleet velvollisuuksiamme. 8
3:8
Ap. t. 18:3+
Me emme syöneet ilmaiseksi kenenkään leipää, vaan teimme työtä ja uurastimme yötä päivää, jotta emme olisi olleet teidän vaivoinanne. 9
3:9
Matt. 10:10
1. Kor. 9:14
1. Tess. 1:6
Olisihan meillä tosin siihen ollut oikeus, mutta halusimme olla teille esimerkkinä. 10
3:10
1. Moos. 3:19
Kun olimme luonanne, me määräsimme, että jos joku ei suostu tekemään työtä, hänen ei pidä myöskään syödä. 11
3:11
1. Tim. 5:13
Olemme nimittäin kuulleet, että jotkut teidän joukostanne elävät kurittomasti eivätkä tee työtä vaan touhuavat joutavia. 12
3:12
1. Tess. 4:11
Sellaisia me käskemme ja kehotamme Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä rauhoittumaan ja ansaitsemaan itse leipänsä. 13
3:13
Gal. 6:9
Mutta älkää te, veljet, väsykö tekemään hyvää. 14
3:14
Matt. 18:17
1. Kor. 5:11
Jos joku ei alistu siihen, mitä olemme tässä kirjeessä sanoneet, antakaa hänelle opetus älkääkä olko hänen kanssaan tekemisissä. Ehkä hän silloin häpeää. 15
3:15
Gal. 6:1
Älkää silti pitäkö häntä vihollisenanne vaan ojentakaa kuin veljeä.

Lopputervehdys

16

3:16
1. Tess. 5:23
Itse rauhan Herra suokoon teille rauhan, aina ja kaikin tavoin. Herra olkoon teidän kaikkien kanssa.

17

3:17
1. Kor. 16:21+
Minä, Paavali, kirjoitan tähän tervehdyksen omakätisesti. Näin minä kirjoitan, ja tämä on tuntomerkkinä jokaisessa kirjeessäni. 18Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kaikkien kanssa.