Raamattu 1992 (KR92)
6

61

6:1
1. Kor. 3:9
2. Kor. 1:24,5:20
Jumalan työtovereina me vetoamme teihin: ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi! 2
6:2
Jes. 49:8
Hänhän sanoo:

– Oikealla hetkellä olen kuullut sinua,

pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun.

Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä.

Vaikeuksien kestäminen

3

6:3
Room. 14:13+
Me emme anna kenellekään missään asiassa loukkaantumisen aihetta, jotta palveluvirkaamme ei moitittaisi. 4
6:4,5
1. Kor. 4:9–13
2. Kor. 11:23–29
Kaikessa me osoitamme olevamme Jumalan palvelijoita. Me kestämme sitkeästi vaikeudet, vaivat ja ahdingot, 5ruoskimiset, vankeudet, mellakat, raadannan, valvomisen ja paastoamisen. 6
6:6
Room. 12:9
2. Kor. 4:2
Gal. 5:22
Kol. 3:12
Mielemme on puhdas, meillä on tietoa, kärsivällisyyttä ja ystävällisyyttä, meillä on Pyhä Henki, vilpitön rakkaus, 7
6:7
1. Kor. 2:4Room. 13:12+
totuuden sana ja Jumalan voima. Aseinamme ovat vanhurskauden miekka ja kilpi. 8Meitä kunnioitetaan ja halveksitaan, meitä panetellaan ja kiitellään. Meitä pidetään villitsijöinä, mutta me puhumme totta. 9
6:9
Room. 8:35+
Meitä kohdellaan tuntemattomina, mutta me olemme liiankin tunnettuja. Olemme lähellä kuolemaa mutta silti elossa, pahoinpideltyjä mutta yhä hengissä, 10
6:10
2. Kor. 7:4
Fil. 2:17Ap. t. 3:6
2. Kor. 8:9
murheellisia mutta aina iloisia. Olemme köyhiä, mutta teemme monia rikkaiksi; meillä ei ole mitään, mutta omistamme kaiken.

11Me puhumme teille avoimesti, korinttilaiset, sydämemme on avara, 12

6:12
2. Kor. 7:2,3
siinä on teille tilaa. Sen sijaan teidän sydämenne on ahdas. 13Antakaa vastalahja – puhun kuin lapsilleni – avartukaa tekin!

Jumalan temppeli

14

6:14
5. Moos. 22:10
Sananl. 24:1
1. Kor. 5:11
Ef. 5:11
1. Joh. 1:6
Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemistä on keskenään oikeudella ja vääryydellä, mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? 15
6:15
1. Kun. 18:21
1. Kor. 10:20,21
Voivatko Kristus ja Beliar6:15 Beliar, joka on johdettu hyödyttömyyttä, mitättömyyttä tarkoittavasta heprean sanasta belija’al, on tässä Jumalan vastustajan nimitys. olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? 16
6:16
1. Kor. 10:141. Kor. 3:163. Moos. 26:11,12
Hes. 37:27
Miten jumalien kuvat soveltuvat Jumalan temppeliin? Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut:

– Minä asetun heidän keskelleen

ja vaellan heidän mukanaan.

Minä olen oleva heidän Jumalansa

ja he minun kansani.

17
6:17
Jes. 52:11
Siksi Herra sanoo:

– Lähtekää pois heidän joukostaan

ja erotkaa heistä

älkääkä koskeko mihinkään saastaiseen,

niin otan teidät vastaan

18

6:18
2. Sam. 7:14
Jes. 43:6
ja olen oleva teidän Isänne,

ja te olette minun poikiani ja tyttäriäni.

Näin sanoo Herra, Kaikkivaltias.

7

71

7:1
1. Tim. 4:8
Hepr. 10:22
Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.

Korinttilaisten mielenmuutos

2

7:2
2. Kor. 6:12Ap. t. 20:33
2. Kor. 12:17
Antakaa meille tilaa sydämessänne! Emme ole tehneet kenellekään vääryyttä, emme ole tuottaneet kenellekään vahinkoa emmekä hankkineet hyötyä kenenkään kustannuksella. 3
7:3
2. Kor. 6:12
Tätä en sano teitä tuomitakseni. Sanoinhan jo, että teillä on sija meidän sydämessämme, niin että haluamme teidän kanssanne elää ja teidän kanssanne kuolla. 4Teille voin puhua aivan suoraan, ja minulla on paljon aihetta olla teistä ylpeä. Olen saanut yllin kyllin lohdutusta, kaiken ahdinkomme keskelläkin tunnen ylenpalttista iloa.

5

7:5
Ap. t. 20:1
2. Kor. 2:13
Makedoniaan tultuamme emme saaneet hetkenkään rauhaa. Meitä ahdistivat kaikenlaiset vaikeudet, ulkoapäin taistelut, sisältäpäin pelot. 6Mutta Jumala, joka rohkaisee masentuneita, lohdutti meitäkin antamalla Tituksen tulla luoksemme. 7Hänen tulonsa lisäksi meitä lohdutti myös se rohkaisu, jota hän oli saanut teidän luonanne. Hän kertoi, kuinka te ikävöitte minua, kuinka nyt surette ja kuinka kiivaasti pidätte minun puoltani, ja se on vielä enemmän ilahduttanut minua.

8

7:8
2. Kor. 2:4
Vaikka tuotin kirjeelläni teille mielipahaa, en sitä kadu. Jos minua kaduttikin, kun näin teidän pahoittaneen siitä mielenne vähäksi aikaa, 9olen nyt iloinen – en siksi, että te tulitte surullisiksi, vaan koska murheenne sai teidät muuttamaan mielenne. Murheenne oli Jumalan mielen mukaista, ja niinpä emme aiheuttaneet teille mitään vahinkoa. 10
7:10
Luuk. 18:13,14
Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei tarvitse katua, sillä se johtaa pelastukseen. Maallinen murhe sen sijaan tuottaa kuoleman. 11Näettehän, millaista intoa tuo Jumalan mielen mukainen murhe on luonut teihin, miten se on saanut teidät puolustautumaan, suuttumaan ja pelkäämään, ikävöimään meitä ja päättäväisesti rankaisemaan syyllistä. Olette kaikin tavoin osoittaneet olevanne tässä asiassa viattomia. 12
7:12
1. Kor. 5:1,2
Minä en kirjoittanut teille sen enempää vääryyttä tehneen kuin vääryyttä kärsineenkään vuoksi, vaan jotta teille itsellenne Jumalan edessä kävisi selväksi, kuinka vakavasti te todella olette minun puolellani. 13Tämä on meitä rohkaissut.

Mutta vielä tätä rohkaisuakin enemmän meitä on ilahduttanut Tituksen ilo siitä, että hän voi nyt ajatella teitä kaikkia huojentunein mielin. 14Minun ei tarvinnut hävetä sitä, että olin kiitellyt teitä hänelle. Niin kuin kaikki, mitä olen teille puhunut, on totta, samoin on osoittautunut todeksi se, mistä olen teitä kehunut Titukselle. 15

7:15
2. Kor. 2:9
Hänen sydämensä lämpenee, kun hän muistaa, miten kuuliaisia te kaikki olitte ja miten arasti ja kunnioittavasti te otitte hänet vastaan. 16Olen iloinen siitä, että voin joka suhteessa luottaa teihin.

8

Jerusalemin kristittyjen avustaminen

81

8:1
Room. 15:26
Veljet, tahdomme teidän tietävän, millaisen armon Jumala on suonut Makedonian seurakunnille. 2
8:2
Mark. 12:44
Room. 12:8
Vaikka vaikeudet ovat raskaasti koetelleet niitä, uskovien ilo oli niin ylitsevuotava, että he äärimmäisessä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta anteliaisuutta. 3Voin vakuuttaa, että he antoivat voimiensa mukaan, jopa yli voimiensa. Omasta aloitteestaan 4
8:4
Ap. t. 11:29
Gal. 2:10
he pyytämällä pyysivät, että antaisimme heidän osallistua yhteiseen rakkaudentyöhön, pyhien avustamiseen. 5Eivätkä he tehneet vain sitä mitä olimme toivoneet, vaan ennen kaikkea antoivat Jumalan tahdon mukaisesti itsensä Herralle ja myös meille. 6Niinpä me kehotimme Titusta jatkamaan tätä rakkaudentyötä ja saattamaan sen teidän keskuudessanne päätökseen. 7
8:7
1. Kor. 1:5
Niin kuin teillä on runsain mitoin kaikkea, uskoa, puhetaitoa, tietoa, kaikkinaista intoa ja sitä rakkautta, joka meistä on tarttunut teihin, niin teidän tulee myös olla runsaskätisiä tätä lahjaa antaessanne.

8En sano tätä käskeäkseni vaan koetellakseni teidän rakkautenne aitoutta kertomalla toisten innosta. 9

8:9
Matt. 8:20
Fil. 2:6,7
Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon: hän oli rikas mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. 10
8:10
2. Kor. 9:2
Annan vain neuvon tässä asiassa. Siitä on hyötyä teille, jotka viime vuonna olitte alkamassa tätä työtä ja myös olitte siihen halukkaita. 11
8:11
Fil. 2:13
Saattakaa työnne nyt loppuun! Halusitte sitä innokkaasti, viekää se siis päätökseen mahdollisuuksienne mukaan! 12
8:12
Mark. 12:43
2. Kor. 9:7
1. Piet. 4:10
Jos antajalla on hyvää tahtoa, hänen lahjaansa pidetään arvossa sen mukaan, mitä hänellä on, eikä vaadita sellaista, mitä hänellä ei ole. 13
8:13
Ap. t. 4:34
Tarkoitus ei toki ole, että muiden tilanteen helpottuessa te joutuisitte tiukalle. Kysymys on vastavuoroisesta jakamisesta. 14Nyt on teillä yllin kyllin ja voitte lievittää heidän puutettaan, sitten voivat taas he yltäkylläisyydestään lievittää teidän puutettanne, ja näin toteutuu oikeus ja kohtuus. 15
8:15
2. Moos. 16:18
Onhan kirjoitettu:

– Sillä, joka oli koonnut paljon,

ei ollut liikaa,

eikä siltä, joka oli koonnut vähän,

puuttunut mitään.

Titus ja hänen avustajansa

16Kiitos Jumalalle, joka on sytyttänyt myös Tituksen sydämeen saman innon toimia teidän hyväksenne. 17Hän suostui pyyntööni; itse asiassa hän on niin innostunut, että hän nyt omasta halustaan lähtee teidän luoksenne. 18

8:18
2. Kor. 12:18
Lähetämme hänen mukanaan matkaan myös erään toisen veljen, jonka toimintaa evankeliumin hyväksi kiitetään kaikissa seurakunnissa. 19
8:19
1. Kor. 16:3,4Gal. 2:10
Lisäksi seurakunnat ovat valinneet hänet meidän matkatoveriksemme viemään tätä rakkaudenlahjaa, josta olemme huolehtineet Jumalan kunniaksi ja osoittaaksemme omaa alttiuttamme. 20
8:20
2. Kor. 6:3
Haluamme näin varmistautua siitä, ettei kukaan pääse moittimaan meitä tämän tuottoisan keräyksen hoidosta. 21
8:21
Room. 12:17+
Ajattelemme näet sitä, mikä on oikein myös ihmisten eikä yksin Herran edessä. 22Lähetämme yhdessä heidän kanssaan matkaan vielä erään veljemme, jonka innon olemme voineet todeta monissa tilanteissa ja joka on nyt entistäkin paljon innokkaampi, koska hän luottaa lujasti teihin. 23Titus siis on kumppanini ja auttaa minua työssäni teidän hyväksenne, nämä veljemme taas ovat seurakuntien edustajia, he ovat Kristuksen kunnia. 24
8:24
2. Kor. 7:14
Antakaa nyt seurakuntien nähden heille todistus rakkaudestanne ja osoittakaa, että emme ole turhaan ylpeilleet teistä.