Raamattu 1992 (KR92)
3

31

3:1
Ap. t. 17:15
Niinpä, kun emme enää kestäneet kauempaa, päätimme itse jäädä Ateenaan 2ja lähetimme teidän luoksenne veljemme Timoteuksen, Jumalan työtoverin Kristuksen evankeliumin julistajana. Hänen tuli vahvistaa teitä ja rohkaista uskoanne, 3
3:3
Ap. t. 14:22
2. Tess. 1:4
2. Tim. 3:12
jottei kukaan horjuisi, vaikka teitä näin ahdistetaan. Sehän on meidän osamme, niin kuin itse tiedätte. 4Jo ollessamme teidän luonanne sanoimme, että me joudumme kärsimään vainoa. Ja juuri niin on käynyt, kuten tiedätte. 5Siksi en enää kestänyt kauempaa vaan lähetin Timoteuksen ottamaan selkoa teidän uskostanne. Pelkäsin näet, että kiusaaja on onnistunut aikeissaan ja vaivannäkömme menee hukkaan.

6

3:6
Ap. t. 18:5
1. Tess. 2:17
Nyt Timoteus on palannut teidän luotanne tänne ja tuonut meille hyviä uutisia teidän uskostanne ja rakkaudestanne. Hän kertoi, että te muistelette meitä aina iloiten ja kaipaatte meitä yhtä paljon kuin me teitä. 7Näin te olette, veljet, omalla uskollanne valaneet meihin rohkeutta kaiken hädän ja ahdingon keskellä. 8Nyt voimme taas elää, jos te kerran pysytte lujasti Herran yhteydessä. 9Miten voimme kylliksi kiittää Jumalaa teistä ja kaikesta siitä ilosta, jota saamme hänen edessään tuntea teidän tähtenne? 10
3:10
Room. 1:10,11
Yötä päivää me rukoilemme kaikesta sydämestämme, että pääsisimme tapaamaan teitä ja voisimme antaa teille sen, mitä uskostanne vielä puuttuu.

11Itse Jumala, meidän Isämme, ja Herramme Jeesus tasoittakoot meille tien teidän luoksenne. 12

3:12
1. Piet. 1:22
Lisätköön Herra runsain määrin teidän rakkauttanne toisianne ja kaikkia ihmisiä kohtaan – niin kuin mekin rakastamme teitä – 13
3:13
1. Kor. 1:81. Tess. 4:16
2. Tess. 1:7
ja vahvistakoon näin sydämenne, että ne olisivat pyhät ja moitteettomat Jumalamme ja Isämme edessä, kun Herramme Jeesus saapuu kaikkien pyhiensä kanssa.

4

Jumalan tahdon mukainen elämä

41

4:1
Fil. 1:27
1. Tess. 2:12
Sitten vielä, veljet! Te olette oppineet meiltä, miten teidän on elettävä ollaksenne Jumalalle mieleen, ja niinhän te elättekin. Mutta Herran Jeesuksen nimessä pyydämme ja kehotamme teitä pyrkimään yhä parempaan. 2Tiedättehän, mitä käskyjä me Herran Jeesuksen puolesta olemme teille antaneet. 3
4:3
1. Kor. 6:15,18
Ef. 5:3
1. Piet. 1:16
Jumalan tahto on, että te pyhitytte. Kavahtakaa siveettömyyttä! 4
4:4
1. Kor. 7:2
Jokaisen teistä on opittava pitämään ruumiinsa4:4 Toisen tulkinnan mukaan: vaimonsa. pyhänä ja kunniassa. 5
4:5
1. Kor. 15:34
Ef. 4:17,18
Kol. 3:5
Älkää antako sitä himon ja kiihkon valtaan, niin kuin tekevät pakanat, jotka eivät tunne Jumalaa. 6
4:6
1. Kor. 6:8
Kukaan ei saa pyrkiä hyötymään veljensä kustannuksella. Herra rankaisee kaikesta sellaisesta, niin kuin olemme teille sanoneet ja teroittaneet mieleenne. 7
4:7
1. Piet. 1:15,16
Jumala ei näet ole kutsunut meitä elämään synnillistä, vaan pyhää elämää. 8
4:8
Ef. 4:30
Sen tähden se, joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkäänsä ihmiselle vaan Jumalalle, joka antaa teihin Pyhän Henkensä.

9

4:9
Jer. 31:33,34
Ef. 5:2
Veljesrakkaudesta teille ei tarvitse kirjoittaa, sillä Jumala itse on opettanut teidät rakastamaan toinen toistanne. 10Tehän rakastatte kaikkia uskonveljiä koko Makedoniassa. Mutta me kehotamme teitä, veljet, pyrkimään yhä parempaan. 11
4:11
2. Tess. 3:12
Pitäkää kunnia-asiananne, että elätte rauhallisesti, hoidatte omat asianne ja ansaitsette toimeentulonne kättenne työllä, niin kuin olemme käskeneet. 12
4:12
Kol. 4:5
1. Piet. 2:12
Näin te elätte ulkopuolistenkin mielestä nuhteettomasti ettekä tarvitse kenenkään apua.

Kun Herra tulee

13

4:13
Ef. 2:12
Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. 14
4:14
1. Kor. 15:22,23
Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. 15
4:15
1. Kor. 15:51,52
Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. 16
4:16
2. Tess. 1:7
Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. 17Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. 18Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla.

5

Olkaa valmiina

51Aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa, veljet, 2

5:2
Ap. t. 2:20
1. Kor. 5:5Matt. 24:43+
sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. 3Juuri kun ihmiset sanovat: »Kaikki on hyvin, ei mitään hätää», tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon. 4Mutta te, ystävät, ette elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään teitä kuin varas. 5
5:5
Luuk. 16:8
Joh. 12:36
Ef. 5:8
Te kaikki olette valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle emmekä pimeydelle. 6
5:6
Room. 13:13
Ef. 5:14
1. Piet. 5:8
Emme siis saa nukkua niin kuin muut, vaan meidän on valvottava ja pysyttävä raittiina. 7Ne, jotka nukkuvat, nukkuvat yöllä; ne, jotka juovat, ovat juovuksissa yöllä. 8
5:8
Room. 13:12+
Mutta meidän, jotka kuulumme päivälle, on pysyttävä raittiina: meidän on pukeuduttava uskon ja rakkauden haarniskaan ja otettava kypäräksemme pelastuksen toivo. 9
5:9
Room. 5:9
1. Tess. 1:10
Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. 10
5:10
Room. 14:8,9
2. Kor. 5:15
Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. 11
5:11
Hepr. 10:24,25
Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin.

Kehotuksia ja lopputervehdys

12

5:12,13
1. Kor. 16:18
Gal. 6:6
Fil. 2:29
Pyydämme teitä, veljet, pitämään arvossa niitä, jotka keskuudessanne näkevät vaivaa, toimivat teidän johtajinanne Herran nimissä ja ojentavat teitä. 13Osoittakaa heille aivan erityistä kunnioitusta ja rakkautta heidän työnsä vuoksi. Eläkää rauhassa keskenänne. 14
5:14
Matt. 18:15
Room. 14:1
Gal. 6:1,2
Kehotamme teitä, veljet: ojentakaa kurittomia, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja ja olkaa kaikkia kohtaan kärsivällisiä. 15
5:15
Matt. 5:39+
Katsokaa, ettei kukaan maksa pahaa pahalla. Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille.

16

5:16
2. Kor. 13:11+
Iloitkaa aina. 17
5:17
Room. 12:12
Ef. 6:18
Kol. 4:2
Rukoilkaa lakkaamatta. 18
5:18
Ef. 5:20
Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. 19
5:19
Ef. 4:30
2. Tim. 1:6
Älkää sammuttako Henkeä, 20
5:20
1. Kor. 14:39
älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. 21Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. 22Pysykää erossa kaikesta pahasta.

23

5:23
1. Kor. 1:8+
Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. 24
5:24
1. Kor. 1:9,10:13
Fil. 1:6
Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.

25

5:25
Room. 15:30+
Veljet, rukoilkaa meidän puolestamme. 26
5:26
Room. 16:16+
Tervehtikää kaikkia veljiä pyhällä suudelmalla. 27
5:27
Kol. 4:16
Herran nimeen minä vaadin, että luette tämän kirjeen kaikille veljille.

28Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.