Raamattu 1992 (KR92)
1

Alkutervehdys ja kiitossanat

11

1:1
Gal. 1:15,16
Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoliksi kutsuttu, ja veli Sostenes 2
1:2
1. Kor. 6:11
2. Tim. 1:9
tervehtivät Korintissa olevaa Jumalan seurakuntaa, Kristuksen Jeesuksen pyhittämiä, Jumalan kutsumia pyhiä sekä kaikkia, jotka eri seuduilla, missä asuvatkin, huutavat avukseen Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeä samoin kuin me. 3Jumalan, meidän Isämme, ja Herran Jeesuksen Kristuksen armo ja rauha teille.

4Minä kiitän aina teidän tähtenne Jumalaani siitä armosta, joka teille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa. 5Hänen yhteydessään te olette saaneet kaikkea rikkautta, niin tietoa kuin puhetaitoakin. 6Sanoma Kristuksesta on juurtunut lujasti teihin, 7

1:7
Fil. 3:20
1. Tess. 1:10
Tit. 2:13
ja teillä on armolahjojen koko rikkaus odottaessanne Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestymistä. 8
1:8
Fil. 1:6
Kol. 1:22
1. Tess. 3:13,5:23
1. Piet. 5:10
Jumala on myös vahvistava teitä loppuun saakka, niin ettei teissä ole moitteen sijaa Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen päivänä. 9
1:9
5. Moos. 7:9
1. Kor. 10:13
1. Tess. 5:24
Jumala on kutsunut teidät Poikansa Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, yhteyteen, ja hän pysyy sanassaan.

Seurakunnan hajaannus

10

1:10
Room. 12:16+
Veljet, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen kehotan teitä kaikkia pitämään keskenänne yhtä, välttämään hajaannusta ja elämään yksimielisinä. 11Olen näet saanut kuulla Khloen väeltä, että teillä, veljeni, on keskenänne riitoja. 12
1:12
Joh. 1:42
Ap. t. 18:24
1. Kor. 3:4
Tarkoitan sitä, että toiset teistä sanovat: »Minä olen Paavalin puolella», toiset taas: »Minä Apolloksen», »Minä Keefaksen1:12 Keefas on Pietarin arameankielinen nimi. Ks. selitystä Joh. 1:42.», »Minä Kristuksen». 13Onko Kristus jaettu? Onko ehkä Paavali ristiinnaulittu teidän puolestanne? Paavalinko nimeen teidät on kastettu? 14
1:14
Ap. t. 18:8
Room. 16:23
Jumalan kiitos, en ole kastanut teistä ketään muuta kuin Crispuksen ja Gaiuksen, 15joten kukaan ei voi sanoa, että teidät on kastettu minun nimeeni. 16
1:16
1. Kor. 16:15,17
Niin, Stefanaan perhekunnan olen myös kastanut, mutta ketään muuta en muista kastaneeni. 17
1:17
1. Kor. 2:1
Gal. 1:15,16
Eihän Kristus lähettänyt minua kastamaan vaan julistamaan evankeliumia, ei kuitenkaan viisain puhein, koska Kristuksen risti silloin menettäisi merkityksensä.

Ristin saarnan hulluus

18

1:18
Room. 1:16+
Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. 19
1:19
Jes. 29:14
Onhan kirjoitettu:

– Minä hävitän viisaitten viisauden

ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen.

20
1:20
Jes. 19:12
Missä ovat viisaat ja oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? 21
1:21
Matt. 11:25,26
Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. 22
1:22
Mark. 8:11
Luuk. 11:16
Joh. 4:48
Ap. t. 17:18
Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta. 23
1:23
Ap. t. 22:22,26:24
Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, 24
1:24
2. Kor. 13:4
Kol. 2:3
mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. 25Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi.

26

1:26
Luuk. 16:15
Joh. 7:48
Jaak. 2:5
Ajatelkaa, veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin: teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. 27
1:27
Matt. 11:25
Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. 28Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. 29
1:29
Room. 3:27
Ef. 2:9
Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. 30
1:30
Room. 4:25
2. Kor. 5:21
Ef. 1:7
Kol. 2:3
Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. 31
1:31
Jer. 9:23
2. Kor. 10:17
Näin toteutuu kirjoitus: »Joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta.»

2

Paavalin esiintyminen Korintissa

21

2:1
1. Kor. 1:17
Kun tulin luoksenne, veljet, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suurenmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. 2
2:2
Gal. 6:14
Fil. 3:8
En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. 3
2:3
2. Kor. 10:1,10,11:30
Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. 4Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan vaan ilmensi Jumalan Hengen voimaa, 5
2:5
1. Kor. 4:20
2. Kor. 4:7
1. Tess. 1:5
jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen vaan Jumalan voimaan.

Ihmisviisaus ja Jumalan viisaus

6

2:6
1. Kor. 14:20
Fil. 3:15
Hepr. 5:14Jaak. 3:15
Viisautta me julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta emmekä tämän maailmanajan kukistuvien valtiaiden viisautta. 7
2:7
Room. 16:25
Me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. 8
2:8
Matt. 11:27
Luuk. 23:34
Joh. 16:3
Ap. t. 3:17,13:27
Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa. 9
2:9
Jes. 64:3
Me julistamme, niin kuin on kirjoitettu,

mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut,

mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa,

minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat.

10
2:10
Joh. 16:13
1. Joh. 2:27
Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet.

11

2:11
Sananl. 20:27
Room. 11:34
Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan Henki tietää, mitä Jumalassa on. 12
2:12
Room. 8:9
Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman Hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. 13
2:13
1. Kor. 1:17
Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme Hengen emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja ja selitämme hengelliset asiat Hengen avulla. 14
2:14
Joh. 14:17
Room. 8:5
1. Kor. 1:24
Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan Hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava Hengen avulla. 15
2:15
1. Tess. 5:21
1. Joh. 2:20,5:20
Hengellinen ihminen sen sijaan pystyy tutkimaan kaikkea, mutta häntä itseään ei kukaan voi tutkia.

16

2:16
Room. 11:34+
– Kuka tuntee Herran mielen,

niin että voi neuvoa häntä?

Mutta meillä on Kristuksen mieli.