Raamattu 1992 (KR92)
34

Luvatun maan rajat

341Herra sanoi Moosekselle:

2»Anna israelilaisille tämä käsky. Te tulette nyt Kanaaninmaahan, siihen maahan, jonka te saatte omaksenne, ja nämä ovat Kanaaninmaan rajat.

3

34:3
Joos. 15:21. Moos. 14:3
»Etelässä maanne raja kulkee Sinin autiomaassa pitkin Edomin maan rajaa. Tämä raja alkaa idässä Kuolleenmeren eteläpäästä, 4kääntyy kohti Skorpionisolaa ja jatkuu sen eteläpuolitse Sinin kautta Kades-Barnean eteläpuolelle. Sieltä raja kulkee Hasar-Addariin ja Asmoniin, 5
34:5
1. Moos. 15:18+
kääntyy sitten Egyptin rajapuroa kohti ja jatkuu sitä pitkin mereen.34:5,6 Meri ja Suurimeri tarkoittavat molemmat Välimerta.

6»Läntisenä rajana on Suurimeri rantoineen. Se on teidän rajanne lännen puolella.

7»Tämä on teidän pohjoisrajanne: vetäkää raja Suurestamerestä Horinvuoreen, 8Horinvuoresta Lebo-Hamatiin ja sieltä Sedadiin saakka. 9Sitten raja jatkuu Sifroniin ja edelleen Hasar-Enaniin saakka. Tämä on teidän rajanne pohjoisen puolella.

10»Idän puolella teidän tulee vetää raja Hasar-Enanista Sefamiin, 11josta raja laskeutuu Riblaan, Ainin itäpuolelle, ja sieltä edelleen, kunnes se kohtaa Gennesaretinjärven itäisen rantatörmän. 12Sieltä raja kulkee Jordaniin ja sitä pitkin Kuolleeseenmereen. Tämä on teidän maanne, ja nämä ovat sitä ympäröivät rajat.»

13Mooses ilmoitti israelilaisille tämän käskyn: »Tämä on se maa, joka teidän on jaettava keskenänne arpomalla. Herra on määrännyt sen annettavaksi yhdeksälle ja puolelle heimolle, 14

34:14
4. Moos. 32:33
sillä Ruubenin ja Gadin heimot sukukuntineen sekä puolet Manassen heimosta ovat jo ottaneet itselleen oman osuutensa maasta. 15Nämä kaksi ja puoli heimoa ovat saaneet osuutensa Jordanin itäpuolelta vastapäätä Jerikoa.»

Maan jakajiksi asetetut miehet

16Herra sanoi Moosekselle: 17

34:17
Joos. 14:1,21:1
»Nämä kaksi, pappi Eleasar ja Joosua, Nunin poika, ovat ne miehet, joiden tulee jakaa teille omat osuutenne maasta. 18Tähän tehtävään teidän tulee lisäksi ottaa yksi päämies kustakin heimosta. 19Nämä ovat ne miehet: Juudan heimosta Kaleb, Jefunnen poika, 20Simeonin heimosta Samuel, Ammihudin poika, 21Benjaminin heimosta Elidad, Kislonin poika, 22Danin heimosta päämies Bukki, Joglin poika, 23Joosefin heimoihin kuuluvasta Manassen heimosta päämies Hanniel, Efodin poika, 24ja Efraimin heimosta päämies Kemuel, Siftanin poika, 25Sebulonin heimosta päämies Elisafan, Parnakin poika, 26Isaskarin heimosta päämies Paltiel, Assanin poika, 27Asserin heimosta päämies Ahihud, Selomin poika, 28ja Naftalin heimosta päämies Pedahel, Ammihudin poika.»

29Nämä miehet Herra määräsi jakamaan israelilaisille Kanaaninmaan.