Raamattu 1992 (KR92)
2

Paavali ja Jerusalemin seurakunnan johtomiehet

21

2:1
Ap. t. 15:2
Neljätoista vuotta myöhemmin menin uudelleen Jerusalemiin Barnabaksen kanssa ja otin mukaan myös Tituksen. 2Menin sinne kokemani ilmestyksen johdosta. Tein siellä selkoa evankeliumista, jota julistan kansojen keskuudessa; puhuin yksityisesti seurakunnan arvohenkilöille. Tahdoin varmistautua siitä, ettei kaikki vaivannäköni menisi hukkaan. 3
2:3
Ap. t. 16:3
Ei edes seuralaistani Titusta, joka on kreikkalainen, pakotettu ympärileikkauttamaan itseään. 4
2:4
Ap. t. 15:24
Tosin joukkoomme oli tullut eräitä valeveljiä urkkimaan, millaista on se vapaus, jonka me olemme Kristukselta Jeesukselta saaneet. Heidän tarkoituksenaan oli saattaa meidät lain orjuuteen. 5Mutta me emme hetkeksikään antaneet heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teille puhtaana.

6

2:6
Ap. t. 10:34+
Ne taas, joita siellä pidettiin arvossa – mitä he itse asiassa olivat, on minusta yhdentekevää, sillä Jumala ei tee eroa ihmisten välillä – nämä arvohenkilöt eivät vaatineet minulta mitään enempää. 7
2:7
Room. 11:13+
He päinvastoin näkivät, että minun tehtäväkseni oli annettu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille niin kuin Pietarin tehtäväksi sen julistaminen ympärileikatuille. 8
2:8
Ap. t. 2:41,9:22
Sillä hän, joka on antanut Pietarille voiman toimia juutalaisten apostolina, on antanut minulle voiman toimia muiden kansojen keskuudessa.

9Kun Jaakob, Keefas ja Johannes, joita pidettiin seurakunnan pylväinä, käsittivät, minkä tehtävän Jumala oli minulle armossaan antanut, he ojensivat minulle ja Barnabakselle kätensä yhteistyön merkiksi: meidän oli määrä mennä vieraiden kansojen, heidän taas juutalaisten keskuuteen. 10

2:10
Room. 15:25+
Heidän köyhiään meidän vain tuli muistaa, ja niin minä olen ahkerasti tehnytkin.

Paavali ja Pietari Antiokiassa

11Kun Keefas sitten tuli Antiokiaan, nousin vastustamaan häntä julkisesti, koska hän oli menetellyt väärin. 12

2:12
Ap. t. 11:3
Aikaisemmin hän oli ottanut osaa yhteisiin aterioihin pakanuudesta kääntyneiden kanssa. Mutta kun sinne oli tullut Jaakobin luota muutamia miehiä, hän jäi pois ja eristäytyi kääntyneistä, koska pelkäsi niitä, jotka vaativat ympärileikkausta. 13Samalla tavoin alkoivat teeskennellä myös muut juutalaiset, ja jopa Barnabas seurasi heidän esimerkkiään. 14
2:14
1. Tim. 5:20
Mutta kun minä näin heidän poikkeavan evankeliumin totuuden tieltä, sanoin Keefakselle kaikkien kuullen: »Jos sinä juutalaisena voit luopua juutalaisten tavoista ja elää pakanoiden lailla, miksi pakotat pakanoita elämään niin kuin juutalaiset?»

Vain usko Kristukseen tekee vanhurskaaksi

15Me olemme syntyperältämme juutalaisia, emme syntisiä pakanoita. 16

2:16
Room. 6:6+
Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä mitä laki vaatii.

17Mutta jos meidätkin, jotka tahdomme tulla vanhurskaiksi Kristuksessa, havaitaan syntisiksi, onko Kristus siis synnin palveluksessa? Ei toki! 18Vasta jos alan uudelleen rakentaa sitä minkä olen hajottanut, osoitan olevani lainrikkoja. 19Lain vaikutuksesta minä kuolin, mutta kuolin vapaaksi laista elääkseni Jumalalle. Minut on Kristuksen kanssa ristiinnaulittu. 20

2:20
2. Kor. 5:15+
Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. 21
2:21
Hepr. 7:11
Minä en tee tyhjäksi Jumalan armoa; jos näet vanhurskaus saadaan lakia noudattamalla, silloin Kristus on kuollut turhaan.

3

Ei laki vaan usko

31Te mielettömät galatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna! 2

3:2
Ap. t. 2:38
Room. 10:17
Ef. 1:13
Vastatkaa vain tähän kysymykseen: saitteko te Hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumin? 3Kuinka voitte olla noin mielettömiä! Te aloititte Hengen varassa. Pyrittekö nyt päämäärään omin avuin? 4Turhaanko tämä kaikki on tullut teidän osaksenne? Tuskinpa vain. 5Lahjoittaako Jumala teille Hengen ja antaako hän voimatekojen tapahtua teidän keskuudessanne sen tähden, että te noudatatte lain käskyjä, vai sen tähden, että te uskotte kuulemanne evankeliumin? 6
3:6
1. Moos. 15:6
Room. 4:3
Muistattehan Abrahamin: »Hän uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi.»

7

3:7
Room. 4:11,12
Tietäkää siis, että todellisia Abrahamin jälkeläisiä ovat ne, joilla on usko. 8
3:8
1. Moos. 12:3
Ap. t. 3:25
Pyhät kirjoitukset tiesivät jo edeltäpäin, että Jumala tekee vanhurskaiksi kansat, kun ne uskovat. Jumala näet ilmoitti edeltäpäin Abrahamille hyvän sanoman: sinun kanssasi saavat kaikki kansat siunauksen. 9Näin ne, joilla on usko, saavat siunauksen yhdessä Abrahamin kanssa, joka uskoi. 10
3:10
5. Moos. 27:26
Ne taas, jotka luottavat lain noudattamiseen, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu: »Kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea, mitä lain kirja käskee.» 11
3:11
Hab. 2:4
Room. 1:17
Hepr. 10:38
On selvää, ettei kukaan tule Jumalan silmissä vanhurskaaksi lakia noudattamalla, sillä »uskosta vanhurskas saa elää». 12
3:12
3. Moos. 18:5
Hes. 20:11
Room. 10:5
Mutta laki ei rakenna mitään uskon varaan, vaan: »Joka tekee mitä laki vaatii, saa siitä elämän.» 13
3:13
Room. 8:3
2. Kor. 5:215. Moos. 21:22,23
Kristus on lunastanut meidät vapaiksi lain kirouksesta tulemalla itse kirotuksi meidän sijastamme, niin kuin on kirjoitettu: »Kirottu on jokainen, joka on ripustettu paaluun.» 14
3:14
Jes. 32:15,44:3
Näin tapahtui, jotta kaikki muutkin kansat Kristuksen Jeesuksen yhteydessä saisivat Abrahamille luvatun siunauksen ja me häneen uskovina saisimme luvatun Hengen.

Lupaus ja laki

15

3:15
Hepr. 9:16
Veljet, otan esimerkin tavallisesta elämästä. Ihmisenkään laatimaa vahvistettua testamenttia ei kukaan voi tehdä mitättömäksi, eikä siihen voi lisätä mitään. 16Nyt on lupaukset annettu Abrahamille ja hänen jälkeläiselleen. – Tässä kohdassa ei sanota »jälkeläisille», mikä tarkoittaisi monia, vaan siinä puhutaan yhdestä: »sinun jälkeläisellesi», ja tämä on Kristus. – 17
3:17
1. Moos. 15:13,16
2. Moos. 12:40,41
Ap. t. 7:6
Tarkoitan sitä, että neljäsataakolmekymmentä vuotta myöhempi laki ei voi kumota Jumalan aikoinaan vahvistamaa testamenttia ja tehdä hänen lupaustaan tyhjäksi. 18
3:18
Room. 4:13,14,11:6
Jos perinnön saaminen perustuisi lakiin, se ei enää perustuisikaan lupaukseen. Jumala on kuitenkin juuri lupauksellaan lahjoittanut perinnön Abrahamille.

Lain tarkoitus

19

3:19
Room. 4:15,5:20
Hepr. 2:2
Mikä sitten on lain tarkoitus? Se säädettiin perästäpäin osoittamaan rikkomukset, kunnes tulisi se jälkeläinen, jota lupaus koski. Lain luovuttivat enkelit välittäjää käyttäen. 20
3:20
5. Moos. 6:4
1. Kor. 8:4
1. Tim. 2:5
Mutta välittäjää ei tarvita vain yhtä varten. Jumala on yksi.

21Onko laki siis ristiriidassa Jumalan lupausten kanssa? Ei toki! Jos olisi annettu laki, joka pystyy tekemään eläväksi, silloin vanhurskaus todella perustuisi lain noudattamiseen. 22

3:22
Room. 3:9,11:32
Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se, mitä on luvattu, annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. 23
3:23
Gal. 4:3
Hepr. 9:10
Mutta ennen kuin uskon aika tuli, me jouduimme olemaan lain vartioimina ja sen vankeina, kunnes usko ilmestyisi. 24Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhurskaiksi uskosta. 25Nyt uskon ilmestyttyä emme enää ole valvojan alaisia.

26

3:26
Joh. 1:12
Room. 8:15
Gal. 4:5,6
Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. 27
3:27
Room. 13:14+
Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. 28
3:28
1. Kor. 12:13+
Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. 29
3:29
1. Moos. 21:12
Room. 9:7,8
Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu.

4

41Tarkoitan tätä: niin kauan kuin perillinen on alaikäinen, hän ei mitenkään eroa orjasta vaikka onkin kaiken omistaja. 2Hän on huoltajien ja holhoojien alainen isänsä asettamaan määräaikaan asti. 3

4:3
Kol. 2:20
Samoin on meidän laitamme. Niin kauan kuin olimme alaikäisiä, olimme maailman alkuvoimien orjia. 4
4:4
Mark. 1:15
Ef. 1:10
Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne Poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lain alaiseksi 5
4:5
Gal. 3:13
lunastaakseen lain alaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. 6
4:6
Mark. 14:36
Room. 8:15
Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin Poikansa Hengen, joka huutaa: »Abba! Isä!» 7
4:7
Room. 8:17
Gal. 3:29
Sinä et siis enää ole orja vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen, Jumalan tahdosta.

Paavali vetoaa galatalaisiin

8

4:8
5. Moos. 32:21
1. Kor. 8:4,12:2
Ef. 2:12
Silloin, kun ette vielä tunteneet Jumalaa, te palvelitte jumalina sellaisia, jotka eivät mitään jumalia ole. 9Mutta nyt te tunnette Jumalan, ja ennen kaikkea Jumala tuntee teidät. Kuinka te nyt jälleen turvaudutte noihin heikkoihin ja surkeisiin alkuvoimiin? Aiotteko jälleen alistua niiden orjiksi? 10
4:10
Room. 14:5
Kol. 2:16
Te pidätte tarkoin silmällä päiviä, kuukausia, juhla-aikoja ja määrävuosia. 11
4:11
Gal. 3:4
2. Joh. 8
Pelkään pahoin, että olen tehnyt teidän takianne turhaa työtä.

12

4:12
1. Kor. 4:16,11:1
Pyydän teitä, veljet: tulkaa sellaisiksi kuin minä olen, koska minäkin olen tullut samanlaiseksi kuin te. Ette te ole minua millään tavoin loukanneet. 13
4:13
Ap. t. 16:6
1. Kor. 2:3
Tiedätte, että julistin teille ensimmäisen kerran evankeliumia sairastumiseni vuoksi. 14
4:14
Matt. 10:40
Vaikka ruumiillinen tilani pani teidät koetukselle, ette halveksineet ettekä inhonneet minua vaan otitte minut vastaan kuin Jumalan enkelin, kuin Kristuksen Jeesuksen. 15Missä teidän riemunne ja innostuksenne nyt on? Voin todistaa teistä, että olisitte silloin antaneet minulle vaikka silmät päästänne, jos se olisi ollut mahdollista. 16
4:16
Aam. 5:10
Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne, kun sanon teille totuuden? 17
4:17
Room. 10:2
2. Kor. 11:2
Nuo toiset koettavat innokkaasti vaikuttaa teihin, mutta heidän intonsa ei ole oikeaa. He tahtovat erottaa teidät meistä, jotta te intoutuisitte kannattamaan heitä. 18Into on hyvä, jos asia on hyvä – näin aina eikä vain silloin kun minä olen luonanne. 19
4:19
Room. 8:29
1. Kor. 4:15
Filem. 10
Rakkaat lapseni, teidän vuoksenne minun on jälleen kärsittävä synnytystuskia, kunnes Kristus saa muodon teissä. 20Kunpa voisin olla nyt luonanne ja löytää oikean äänensävyn! En tiedä, mitä teille tekisin.

Hagar ja Saara

21Te, jotka tahdotte elää lain alaisuudessa, vastatkaa: ettekö kuule, mitä laki sanoo? 22

4:22
1. Moos. 16:15,21:2
Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, joista toisen synnytti orjatar, toisen vapaa nainen. 23
4:23
1. Moos. 16:4,17:16
Orjattaren poika syntyi luonnonjärjestyksen mukaisesti, vapaan naisen poika sen sijaan lupauksen voimasta. 24
4:24
Jer. 31:32
Gal. 5:1
Hepr. 8:9
Tämä on vertauskuva. Naisilla tarkoitetaan kahta liittoa. Toinen on Siinainvuoren liitto, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Hagar. 25Hagar tarkoittaa Arabiassa olevaa Siinainvuorta, ja sitä vastaa nykyinen Jerusalem, joka lapsineen elää orjuudessa. 26
4:26
Hepr. 12:22
Ilm. 3:12,21:2,10
Mutta taivaallinen Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme. 27
4:27
Jes. 54:1
Onhan kirjoitettu:

– Iloitse, sinä hedelmätön, joka et synnytä!

Riemuitse ja huuda, sinä joka et tunne synnytystuskia!

Sillä yksinäisellä on paljon lapsia,

enemmän kuin sillä, jolla on mies.

28
4:28
Room. 9:8
Veljet, te olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. 29Niin kuin luonnonjärjestyksen mukaisesti syntynyt silloin vainosi Hengen vaikutuksesta syntynyttä, niin on laita nytkin.

30

4:30
1. Moos. 21:10
Mutta mitä pyhät kirjoitukset sanovatkaan? »Aja pois orjatar ja hänen poikansa, sillä orjattaren poika ei saa jakaa perintöä vapaan naisen pojan kanssa.»

31

4:31
Gal. 3:29
Me emme siis, veljet, ole orjattaren vaan vapaan naisen lapsia.