Aihe

Maailma

Maailma voi tarkoittaa ihmisen elinpiiriä, jonka Jumala on luonut. Tässä mielessä maailmasta voidaan puhua myönteisessä tai neutraalissa merkityksessä. Johanneksen evankeliumissa ja kirjeissä maailma on toisaalta Jumalan rakkauden kohde (Joh. 3:16), toisaalta hylätty Jumalan vastustajana (Joh. 17:6-16, 1. Joh. 2:15). Samaa vastakohtaa esiintyy joissain muissakin Uuden testamentin kirjoissa.

Raamatunjakeet

  • Markus 8:36
  • Markus 14:9
  • Markus 16:15
  • Johannes 1:9
  • Johannes 3:16
  • Johannes 8:23
  • Johannes 12:31
  • Johannes 15:18
  • Matteus 13:35
  • Luukas 4:5