Aihe

Hoosianna

Hoosianna on hepreankielinen huudahdus, joka varsinaisesti merkitsee ”auta” tai ”pelasta”, mutta jota jo varhain sitä alettiin käyttää myös kuninkaille ja Jumalalle sekä erityisesti odotetulle Messiaalle osoitettuna tervehdyksenä. Vanhassa Testamentissa sana esiintyy muun muassa Psalmissa 118:25.

Evankeliumeissa kerrotaan, että Jeesus saapuessa Jerusalemiin kansanjoukko otti hänet riemuiten vastaan ja huusi hoosiannaa (Matt. 21:9; Mark. 11:9–10; Joh. 12:13).

Raamatunjakeet

  • Markus 11:9
  • Johannes 12:13
  • Matteus 21:9
  • Matteus 21:15