Uusi testamentti 2020 (UT2020)
12

Uusi elämä Kristuksen kanssa

121

12:1
Room. 6:13
1. Kor. 6:20
Jumala armahtaa teitä, veljet ja sisaret. Siksi kehotan teitä: antakaa itsenne eläväksi ja pyhäksi uhriksi, joka miellyttää Jumalaa. Tämä on järkevä tapa palvella Jumalaa. 2
12:2
Gal. 1:4
Ef. 4:23,5:10,17
Kol. 1:9
1. Tess. 4:3
1. Piet. 4:1,2
Älkää mukautuko nykymaailman menoon, vaan muuttukaa sisäisesti. Alkakaa ajatella uudella tavalla, niin että osaatte arvioida, mitä Jumala tahtoo. Silloin te tiedätte, mikä on hyvää, Jumalan mielen mukaista ja täydellistä.

3

12:3
Room. 1:5
1. Kor. 12:11
2. Kor. 10:13
Ef. 4:7
Koska olen saanut osakseni Jumalan armon, kehotan teitä kaikkia: Älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella. Ajatelkaa terveellä järjellä. Jokaisen pitäisi mitata itseään ja uskoaan sillä mitalla, jonka Jumala on juuri hänelle antanut. 4
12:4
1. Kor. 10:17,12:12
Ef. 4:16
Kol. 1:24
Onhan meilläkin yhdessä ruumiissa monta jäsentä, joilla on eri tehtävät. 5Samoin me olemme Kristuksen yhteydessä yksi ruumis ja samalla toistemme jäseniä. 6
12:6
1. Kor. 12:4–11
12:6
Ef. 4:11
1. Piet. 4:10,11
Meillä on jokaisella oma erityinen lahjamme sen mukaan, mitä Jumala on meille armollisesti suonut. Joku on saanut profetoimisen lahjan ja käyttää sitä uskomme mukaisesti. 7
12:7
1. Tim. 4:16
Palvelija on saanut palvelutehtävän, opettaja opetustehtävän. 8
12:8
2. Kor. 9:7
Jollakulla on lahja ohjata toisia, ja niin hän ohjaa. Antajan on annettava pyyteettömästi, johtajan johdettava tarmokkaasti ja auttajan autettava iloisin mielin.

Kristillisen elämän säännöt

9

12:9
2. Kor. 6:6
1. Piet. 1:22
Teidän rakkautenne on oltava vilpitöntä. Kauhistukaa pahaa ja pitäkää kiinni hyvästä. 10
12:10
Gal. 5:26
Fil. 2:3
1. Tess. 4:9
Rakastakaa toisianne kuin sisarukset ja kilpailkaa siitä, kuka kunnioittaa toisia eniten. 11
12:11
Ap. t. 18:25
Ilm. 3:15
Ahkeroikaa, älkää laiskotelko. Olkaa tulisieluisia Herran palvelijoita. 12
12:12
Room. 15:13,5:3
Ef. 6:18
Kol. 4:2
1. Tess. 5:17
Toivokaa ja iloitkaa, kestäkää vaikeuksia ja rukoilkaa sinnikkäästi. 13
12:13
Room. 16:1
Hepr. 13:2
1. Piet. 4:9
Tukekaa niitä pyhiä Kristuksen seuraajia, jotka ovat tuen tarpeessa; olkaa vieraanvaraisia. 14
12:14
Matt. 5:44
Siunatkaa niitä, jotka vainoavat teitä. Siunatkaa älkääkä kirotko. 15
12:15
Luuk. 1:58
Iloitkaa iloitsevien kanssa ja itkekää itkevien kanssa.

16

12:16
Room. 15:5
Olkaa yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina vaan olkaa vaatimattomia. Älkää luottako vain omaan järkeenne.

17

12:17
Matt. 5:39
2. Kor. 8:21
Fil. 4:8
1. Tim. 3:7
Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on kaikkien mielestä hyvää. 18
12:18
Matt. 5:9
2. Tim. 2:24
Hepr. 12:14
Eläkää rauhassa kaikkien kanssa, jos se on teidän vallassanne. 19Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan jättäkää tilaa Jumalan vihalle. Kirjoituksissahan Herra sanoo: »Kosto kuuluu minulle, minä maksan tekojen mukaan.» 20Tehkää ennemmin niin kuin kirjoituksissa käsketään: »Jos vihollisellasi on nälkä, anna hänelle ruokaa. Jos hänellä on jano, anna hänen juoda. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.» 21Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.