Uusi testamentti 2020 (UT2020)
12

Vertaus viinitarhan vuokraajista

121

12:1
Matt. 21:33–46
Luuk. 20:9–19
Jeesus alkoi puhua ylipapeille ja kansanjohtajille vertauksin:

»Mies istutti viinitarhan ja ympäröi sen aidalla. Hän antoi louhia altaan rypäleiden polkemista varten ja rakennutti vartiotornin. Sitten hän vuokrasi tarhan viininviljelijöille ja matkusti itse pois.

2Vuokranmaksun aikaan hän valtuutti orjan perimään viljelijöiltä osan viinitarhan tuotosta. 3Viljelijät kävivät käsiksi orjaan, pieksivät hänet ja lähettivät pois tyhjin käsin. 4Omistaja lähetti toisen orjan. Tätä he löivät päähän ja nöyryyttivät. 5Omistaja lähetti taas uuden orjan, ja tämän he tappoivat. Hän lähetti vielä monta muutakin orjaansa; toiset he pieksivät, toiset tappoivat. 6

12:6
Mark. 1:11,9:7
Vielä yksi oli jäljellä: omistajan rakas poika. Hän lähetti tämän viimeisenä heidän luokseen ja ajatteli: ’Poikaani he kunnioittavat.’ 7Mutta viininviljelijät sanoivat toisilleen: ’Tuo on perillinen. Tapetaan hänet, niin saamme hänen perintönsä.’ 8He kävivät käsiksi poikaan, tappoivat hänet ja heittivät ruumiin viinitarhan ulkopuolelle.

9

12:9
Ap. t. 13:46,18:6,28:28
Mitä viinitarhan omistaja tekee? Hän tulee, tappaa viljelijät ja vuokraa viinitarhansa muille. 10
12:10
Ap. t. 4:11
Room. 9:33
1. Piet. 2:4–8
Ettekö tunne pyhistä kirjoituksista edes tätä kohtaa?

’Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on nyt koko rakennuksen tärkein.

11Se on tullut Herralta,

ja meistä se on ihme.’»

12Ylipapit ja kansanjohtajat halusivat vangita Jeesuksen, sillä he ymmärsivät, että Jeesus oli vertauksessaan puhunut heistä. He kuitenkin pelkäsivät väkijoukkoa, ja niinpä he antoivat hänen olla ja lähtivät pois.

Veron maksaminen keisarille

13

12:13
Matt. 22:15–22
Luuk. 20:20–26
12:13
Mark. 3:6
Ylipapit ja kansanjohtajat lähettivät Jeesuksen luokse muutamia fariseuksia12:13 Fariseukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen liikkeen. He noudattivat Vanhan testamentin käskyjä, kunnioittivat perinteitä ja omia laintulkintojaan. sekä Herodeksen hallinnon tukijoita. He yrittivät saada Jeesuksen ansaan puheistaan. 14
12:14
Luuk. 23:2
He tulivat ja sanoivat hänelle: »Opettaja, tiedämme, että puhut totta ja olet puolueeton. Et tee eroa ihmisten välillä, vaan kerrot kaikille totuudenmukaisesti, miten noudatetaan Jumalan tahtoa. Saako keisarille maksaa veroa? Maksammeko vai emme?» 15Jeesus näki heidän teeskentelevän ja sanoi: »Miksi te minua testaatte? No, antakaa minulle sitten denaarin kolikko.» 16He antoivat kolikon, ja Jeesus kysyi: »Kenen kuva ja nimi tässä on?» »Keisarin», he vastasivat. 17
12:17
Room. 13:7
Silloin Jeesus sanoi heille: »Antakaa keisarille takaisin se, mikä on keisarin, ja Jumalalle se, mikä on Jumalan.» He ihmettelivät hänen vastaustaan.

Mitä ylösnousemuksessa tapahtuu?

18

12:18
Matt. 22:23–33
Luuk. 20:27–40
12:18
Ap. t. 23:8
Sitten Jeesuksen luokse tuli saddukeuksia,12:18 Saddukeukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen ryhmän, johon kuului ylintä papistoa ja muita vaikutusvaltaisia juutalaisia. Saddukeukset eivät uskoneet ylösnousemukseen ja tunnustivat pyhiksi kirjoituksiksi vain viisi Mooseksen kirjaa. joiden mukaan kuolleet eivät herää eloon. He esittivät hänelle kysymyksen: 19»Opettaja, Mooses on määrännyt näin: jos jonkun miehen veli kuolee ja jättää jälkeensä vaimon mutta ei lasta, miehen on mentävä lesken kanssa naimisiin ja jatkettava veljensä sukua. 20No, olipa kerran seitsemän veljestä. Vanhin heistä otti vaimon ja kuoli jättämättä jälkeläisiä. 21Sitten toinen veli otti lesken, mutta hänkin kuoli jälkeläisiä jättämättä. Samoin kävi kolmannelle. 22Lopulta yhdellekään seitsemästä veljeksestä ei jäänyt jälkeläisiä. Viimeisenä kuoli nainen. 23Kenelle hän kuuluu, kun kuolleet heräävät? Hänhän oli naimisissa kaikkien seitsemän kanssa.»

24Jeesus vastasi heille: »Olette pahasti hakoteillä. Miksikö? Koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. 25Kun noustaan kuolleista, ei ketään anneta vaimoksi eikä mennä naimisiin vaan ollaan kuin enkelit taivaassa. 26

12:26
Ap. t. 7:32
Hepr. 11:16
Ja kuolleiden herättämisestä puheen ollen, ettekö ole lukeneet Mooseksen kirjan kertomusta palavasta pensaasta? Siinä Jumala puhuu Moosekselle ja sanoo: ’Minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.’ 27Ei Jumala ole kuolleiden Jumala vaan elävien. Pahastipa olette eksyksissä.»

Tärkein käsky

28

12:28
Matt. 22:34–40
Luuk. 10:25–28
Eräs oppinut oli seurannut Jeesuksen ja saddukeusten12:28 Saddukeukset muodostivat juutalaisen uskonnollisen ryhmän, johon kuului ylintä papistoa ja muita vaikutusvaltaisia juutalaisia. Saddukeukset eivät uskoneet ylösnousemukseen ja tunnustivat pyhiksi kirjoituksiksi vain viisi Mooseksen kirjaa. väittelyä. Hän oli nähnyt, miten viisaasti Jeesus oli vastannut. Hän tuli nyt Jeesuksen luokse ja kysyi: »Mikä Mooseksen lain käskyistä on kaikkein tärkein?» 29Jeesus vastasi: »Tärkein on tämä: ’Kuuntele, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. 30Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja mielestäsi. Rakasta häntä koko elämälläsi ja kaikin voimin.’ 31
12:31
Matt. 19:19
Room. 13:9
Gal. 5:14
1. Tim. 1:5
Jaak. 2:8
Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi kuin itseäsi’. Näitä tärkeämpää käskyä ei ole.»

32Oppinut sanoi Jeesukselle: »Totta puhut, opettaja, kun sanot, että Herra on ainoa Jumala ja ettei ole muita kuin hän. 33Ja kun rakastaa Jumalaa koko sydämellään, ymmärryksellään ja voimallaan ja lähimmäistään kuin itseään, se merkitsee enemmän kuin polttouhrit ja muut uhrilahjat yhteensä.» 34Jeesus näki, että oppinut vastasi viisaasti, ja sanoi hänelle: »Sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta.»

Kukaan ei enää uskaltanut kysyä Jeesukselta mitään.

Daavidin Poika ja Daavidin Herra

35

12:35
Matt. 22:41–46
Luuk. 20:41–44
Temppelissä opettaessaan Jeesus kysyi puolestaan: »Kuinka oppineet voivat sanoa, että Kristus on Daavidin Poika? 36
12:36
Ap. t. 2:34,35
1. Kor. 15:25
Hepr. 1:13,10:12,13
Daavid itse on Pyhän Hengen vallassa sanonut:

’Herra sanoi Herralleni:

Istu oikealle puolelleni,

kunnes alistan vihollisesi

sinun jalkojesi alle.’

37
12:37
Matt. 23:1–36
Luuk. 11:37–54,20:45–47
Daavid itse sanoo Kristusta Herraksi. Kuinka Kristus voi silloin olla Daavidin Poika?»

Varokaa oppineita!

Suuri väkijoukko kuunteli Jeesusta halukkaasti. 38Jeesus puhui näin: »Varokaa oppineita! He kulkevat mielellään näyttävissä vaatteissa ja pitävät siitä, että heitä tervehditään toreilla. 39Synagogassa12:39 Sana synagoga on lainattu kreikan kielestä. UT:ssa se tarkoittaa tavallisimmin juutalaista rukoushuonetta, jota voitiin käyttää myös muihin kuin uskonnollisiin tarkoituksiin. Toisinaan sanalla viitataan myös ihmisjoukkoon, seurakuntaan tai muuhun vastaavaan. ja päivällisillä he viihtyvät parhailla paikoilla. 40

12:40
Matt. 6:5
He vievät leskiltä talot, ja heidän pitkät rukouksensa ovat pelkkää teeskentelyä. He saavat ankaran rangaistuksen.»

Lesken antama rahalahja

41

12:41
Luuk. 21:1–4
12:41
Joh. 8:20
Jeesus istuutui vastapäätä keräysarkkua ja katseli, kuinka ihmiset lahjoittivat rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. 42Sitten tuli köyhä leski ja antoi kaksi pientä, lähes arvotonta kolikkoa. 43
12:43
2. Kor. 8:12
Jeesus kutsui oppilaat12:43 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. luokseen ja sanoi: »Minä vakuutan teille, että tämä köyhä leski laittoi keräysarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. 44Kun kaikki muut antoivat yltäkylläisyydestään, hän antoi puutteestaan huolimatta kaiken, mitä hänellä oli.»