Uusi testamentti 2020 (UT2020)
21

Jeesus ratsastaa riemukulkueessa Jerusalemiin

211

21:1
Mark. 11:1–11
Luuk. 19:28–38
Joh. 12:12–19
Kun Jeesus ja häntä seuraava väkijoukko lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfagen Oliivimäelle, Jeesus antoi kahdelle oppilaalleen21:1 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. tehtävän: 2»Menkää tuohon kylään. Löydätte sieltä kiinni sidotun aasintamman, jonka vierellä on varsa. Ottakaa ne ja tuokaa minulle. 3Jos joku sanoo teille jotain, niin vastatkaa, että Herra tarvitsee näitä aaseja mutta lähettää ne pian takaisin.»

4Näin tapahtui, jotta profeetan sanat toteutuisivat:

5»Sanokaa tytär Siionille:

’Katso, kuninkaasi saapuu luoksesi

vaatimattomasti aasin selässä,

työjuhdan varsalla.’»

6Oppilaat lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. 7He toivat aasin ja varsan ja panivat vaatteita niiden selkään, ja Jeesus ratsasti niillä. 8Matkan varrella oli todella paljon ihmisiä. Monet heistä levittivät tielle vaatteitaan ja toiset puista katkomiaan oksia. 9

21:9
Matt. 23:39
Luuk. 13:35
Jeesuksen edellä ja jäljessä kulkeva väkijoukko huusi:

»Hoosianna,21:9 Hepreankielinen hoosianna tarkoittaa ’auta’, mutta sitä käytetään ylistyshuutona. Daavidin Pojalle!

Siunattu se, joka tulee Herran nimissä!

Hoosianna korkeuksissa!»

10Kun Jeesus tuli Jerusalemiin, koko kaupunki joutui kuohuksiin ja kaikki kyselivät: »Mikä mies tämä on?» 11

21:11
Matt. 2:23
Joh. 1:45
»Hän on Jeesus, profeetta21:11 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. Galilean Nasaretista», ihmiset vastasivat.

Temppelin puhdistaminen

12

21:12
Mark. 11:15–19
Luuk. 19:45–48
Joh. 2:13–22
21:12
Luuk. 2:24
Jeesus meni temppeliin ja ajoi sieltä pois kaikki kaupustelijat ja heidän asiakkaansa. Hän potki nurin rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkyskauppiaiden tuolit 13ja sanoi: »Kirjoituksissa sanotaan: ’Minun taloani kutsutaan rukoushuoneeksi’, mutta te teette siitä rosvojen luolan.»

14Temppelissä olevat sokeat ja rammat tulivat Jeesuksen luokse, ja hän paransi heidät. 15Kun ylipapit ja oppineet näkivät Jeesuksen hämmästyttävät teot sekä lapset, jotka huusivat temppelissä hoosiannaa21:15 Hepreankielinen hoosianna tarkoittaa ’auta’, mutta sitä käytetään ylistyshuutona. Daavidin Pojalle, he suuttuivat 16ja sanoivat Jeesukselle: »Kuuletko, mitä nuo huutavat?» Jeesus vastasi: »Kuulen kyllä. Ettekö ole koskaan lukeneet, että ’sinua ylistävät taaperot ja vauvat’?» 17Jeesus jätti heidät siihen ja lähti Betaniaan, kaupungin ulkopuolelle. Hän oli siellä yötä.

Jeesus kiroaa viikunapuun

18

21:18
Mark. 11:12–14,20–25
Kun Jeesus aikaisin aamulla palasi kaupunkiin, hänellä oli nälkä. 19
21:19
Luuk. 13:6–9
Hän näki tien vieressä viikunapuun ja meni etsimään syötävää, mutta ei löytänyt puusta muuta kuin lehtiä. Jeesus sanoi puulle: »Sinusta ei saada hedelmiä enää koskaan.» Viikunapuu kuihtui saman tien.

20Kun oppilaat21:20 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. näkivät sen, he olivat ihmeissään ja kysyivät: »Miten tuo puu noin äkkiä kuihtui?» 21

21:21
Matt. 17:20
Jeesus vastasi: »Minä vakuutan teille: Jos uskotte ettekä epäile, voitte tehdä enemmän kuin minä tein tälle puulle. Jos käskette tämän vuoren nousta ilmaan ja rojahtaa mereen, se tapahtuu. 22
21:22
Matt. 7:7
Jos vain uskotte, saatte kaiken, mitä rukouksessa pyydätte.»

Jeesuksen valtuudet kyseenalaistetaan

23

21:23
Mark. 11:27–33
Luuk. 20:1–8
21:23
Joh. 2:18
Ap. t. 4:7
Kun Jeesus oli mennyt temppeliin opettamaan, tulivat ylipapit ja kansanjohtajat hänen luokseen ja kysyivät: »Millä oikeudella toimit näin? Kuka sinut on valtuuttanut?» 24Jeesus vastasi: »Minäkin esitän teille kysymyksen. Jos vastaatte siihen, niin minä kerron, millä oikeudella toimin. 25
21:25
Joh. 1:6,25,33
Mistä Johanneksen antama kaste oli peräisin, taivaasta vai ihmisiltä?»

Ylipapit ja kansanjohtajat neuvottelivat keskenään: »Jos sanomme, että taivaasta, niin hän kysyy meiltä, miksi emme uskoneet häntä. 26

21:26
Matt. 11:9
Jos taas sanomme, että ihmisiltä, saamme kansan kimppuumme. Kaikkihan pitävät Johannesta profeettana.»21:26 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. 27Niinpä he vastasivat Jeesukselle, etteivät tienneet. Silloin Jeesus sanoi: »Minäkään en sano teille, millä oikeudella toimin.»

Vertaus kahdesta pojasta

28

21:28
Luuk. 15:11
»Mitä sanotte tähän? Miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luokse ja sanoi: ’Poika, mene tänään töihin viinitarhaan.’ 29Poika vastasi, ettei hän halunnut mennä. Myöhemmin hän kuitenkin muutti mielensä ja lähti töihin. 30
21:30
Matt. 7:21
Mies meni toisen poikansa luokse ja antoi tälle saman käskyn. Poika sanoi: ’Menen, herra’, muttei kuitenkaan mennyt töihin. 31
21:31
Luuk. 7:47
Hepr. 11:31
Kumpi näistä kahdesta teki, niin kuin isä tahtoi?» »Ensimmäinen», vastasivat ylipapit ja kansanjohtajat. Jeesus sanoi: »Minä vakuutan teille, että tullimiehet ja prostituoidut pääsevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. 32
21:32
Luuk. 7:29,30
Johannes tuli luoksenne oikeamielisyyden tietä pitkin, ettekä te uskoneet häntä. Tullimiehet ja huorat sen sijaan uskoivat. Sen nähtyännekään ette muuttaneet mieltänne21:32 Kreikassa oleva sana on aiemmin käännetty katumisena, kääntymisenä tai parannuksen tekemisenä, mutta se tarkoittaa laajemmin mielen tai suunnan muutosta. ettekä uskoneet häntä edes jälkikäteen.»

Vertaus viinitarhan vuokraajista

33

21:33
Mark. 12:1–12
Luuk. 20:9–19
»Kuulkaa toinen vertaus: Talonomistaja istutti viinitarhan ja pystytti sen ympärille aidan. Hän antoi louhia altaan rypäleiden polkemista varten ja rakennutti vartiotornin. Sitten hän vuokrasi tarhan viljelijöille ja matkusti pois.

34Kun tuli aika poimia rypäleet, omistaja valtuutti orjiaan perimään viljelijöiltä osuuden sadosta. 35

21:35
Matt. 22:6
Viljelijät kuitenkin kävivät käsiksi orjiin. Yhden he ruoskivat, toisen he löivät kuoliaaksi, kolmannen kivittivät. 36Omistaja lähetti lisää orjia, nyt enemmän kuin edelliskerralla, mutta heille kävi samoin. 37Lopulta omistaja lähetti poikansa ja mietti: ’Poikaani he kunnioittavat.’ 38Mutta kun viljelijät näkivät pojan, he sanoivat toisilleen: ’Hän on perillinen. Mennään ja tapetaan hänet, niin saamme hänen perintönsä!’ 39
21:39
Hepr. 13:12
He kävivät poikaan käsiksi, heittivät hänet ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet.

40Mitä viinitarhan omistaja tekee noille viljelijöille, kun hän palaa?»

41Ylipapit ja kansanjohtajat vastasivat: »Nuo pahat hän tuhoaa viimeiseen mieheen ja vuokraa tilan sellaisille viljelijöille, jotka toimittavat hänelle kuuluvat rypäleet ajallaan.»

42

21:42
Ap. t. 4:11
1. Piet. 2:4
Jeesus sanoi: »Kai te olette lukeneet kirjoituksista:

’Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on nyt koko rakennuksen tärkein.

Se on tullut Herralta,

ja meistä se on ihme.’

43Siksi sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä ja annetaan sellaiselle kansalle, joka tuottaa hyviä hedelmiä. 44

21:44
Room. 9:33
1. Piet. 2:8
Se, joka kompastuu tähän kiveen, ruhjoutuu, ja se, jonka päälle se putoaa, murskautuu.»

45Jeesuksen vertaukset kuultuaan ylipapit ja fariseukset ymmärsivät, että Jeesus puhui heistä. 46

21:46
Matt. 14:5
He halusivat pidättää hänet, vaikka pelkäsivätkin kansaa, joka piti Jeesusta profeettana.21:46 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi.