Uusi testamentti 2020 (UT2020)
1

Jeesuksen sukuluettelo

11

1:1
Luuk. 3:23–38
1:1
Matt. 27:17,22,9:27,15:22,20:30,31
Luuk. 1:32
Joh. 7:42
Room. 1:3
Tämä on Jeesuksen Kristuksen, Daavidin Pojan, Abrahamin jälkeläisen, sukuluettelo:

2Abrahamille syntyi Iisak, jolle syntyi Jaakob. Jaakobille syntyivät Juuda ja tämän veljet. 3Juudalle ja Tamarille syntyivät Peres ja Serah. Serahille syntyi Hesron, jolle syntyi Ram. 4Ramille syntyi Amminadab, Amminadabille Nahson ja Nahsonille Salma. 5Salmalle ja Rahabille syntyi Boas ja Boakselle ja Ruutille Obed, jolle syntyi Iisai. 6Kuningas Daavid oli Iisain poika. Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Urian vaimo. 7Salomolle syntyi Rehabeam, jolle syntyi Abia, ja Abialle syntyi Asaf. 8Asafille syntyi Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia. 9Ussialle syntyi Jotam, Jotamille Ahas, Ahasille Hiskia. 10Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle Amos, Amosille Josia. 11Kun kansa oli pakotettu muuttamaan Babyloniaan,1:11 500-luvulla eKr. babylonialaiset valloittivat Jerusalemin ja Juudean. Huomattava osa väestöstä siirrettiin hallinnollisella päätöksellä Babylonin kaupungin seuduille nykyisen Irakin alueella (2. Kun. 25:8-21). Josialle syntyivät Jekonja ja tämän veljet. 12Väestönsiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Salatiel, jolle syntyi Serubbabel. 13Serubbabelille syntyi Abihud, Abihudille Eljakim ja Eljakimille Asur. 14Asurille syntyi Sadok, Sadokille Jakin ja Jakinille Elihud. 15Elihudille syntyi Eleasar, jolle syntyi Mattan. Mattanille syntyi Jaakob, 16ja Jaakobille syntyi Joosef, joka oli Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota kutsutaan Kristukseksi. 17Abrahamista Daavidiin on siis 14 sukupolvea. Daavidista väestönsiirtoon on myös 14 sukupolvea, ja samoin on 14 sukupolvea väestönsiirrosta Kristukseen.

Jeesuksen syntymä

18

1:18
Luuk. 2:1–7
1:18
Luuk. 1:35
Jeesus Kristus syntyi näin: Maria, Jeesuksen äiti, oli luvattu vaimoksi Joosefille. Ennen kuin he ehtivät olla yhdessä, Marian huomattiin olevan raskaana Pyhästä Hengestä. 19Joosef oli oikeamielinen mies, eikä hän tahtonut häpäistä Mariaa vaan päätti purkaa kihlauksen kaikessa hiljaisuudessa.

20Kun Joosef suunnitteli tätä, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: »Joosef, Daavidin poika. Älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on saanut alkunsa, on peräisin Pyhästä Hengestä. 21

1:21
Luuk. 1:31
Joh. 1:29
Ap. t. 4:12
Maria synnyttää pojan, ja sinun on annettava pojalle nimeksi Jeesus. Hän näet pelastaa kansansa sen synneistä.»

22Tämä tapahtui, jotta profeetan välittämä Herran ilmoitus toteutuisi:

23»Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,

jolle annetaan nimeksi Immanuel.»

Immanuel tarkoittaa: Jumala on kanssamme.

24Unesta herättyään Joosef teki niin kuin enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. 25

1:25
Luuk. 2:21
Hän ei kuitenkaan maannut vaimonsa kanssa, ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus.

2

Tietäjien vierailu

21

2:1
Luuk. 2:4–7
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodes Suuren aikana, Jerusalemiin saapui idästä tietäjiä, jotka tulkitsivat ennusmerkkejä. 2
2:2
Matt. 27:11,37
Mark. 15:2
»Missä on se juutalaisten kuningas, joka on juuri syntynyt?» he kysyivät. »Me näimme idässä hänen tähtensä ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta.» 3Tämän kuullessaan kuningas Herodes järkyttyi, ja koko Jerusalem alkoi kohista. 4Herodes kutsui koolle kaikki ylipapit ja oppineet ja kysyi heiltä, missä Kristus syntyisi. 5
2:5
Joh. 7:42
»Juudean Betlehemissä», he vastasivat. »Profeetan kirjassa näet sanotaan:

6’Sinä, Juudan Betlehem,

et suinkaan ole vähäisin heimosi johtajista.

Sinusta syntyy hallitsija,

joka paimentaa kansaani Israelia.’»

7Silloin Herodes kutsui tietäjät salaa luokseen ja kyseli heiltä tarkasti, milloin tähti oli ilmestynyt. 8Hän lähetti heidät Betlehemiin ja sanoi: »Menkää sinne ja ottakaa perusteellisesti selvää tästä lapsesta. Ilmoittakaa minulle, kun löydätte hänet, niin että minäkin voin tulla osoittamaan hänelle kunnioitustani.» 9Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan. He huomasivat taivaalla saman tähden, jonka olivat nähneet idässä. Tähti johdatti heitä ja pysähtyi sen paikan ylle, missä lapsi oli. 10Tähden nähdessään tietäjät olivat riemuissaan. 11He menivät taloon, näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian ja heittäytyivät maahan osoittaakseen kunnioitustaan. Sitten he avasivat aarrearkkunsa ja antoivat lapselle lahjaksi kultaa, suitsuketta ja mirhaa, kallista voidetta.

12Tietäjät saivat unessa Jumalalta kehotuksen olla palaamatta Herodeksen luokse. Niinpä he menivät toista kautta takaisin omaan maahansa.

Pako Egyptiin

13Tietäjien mentyä Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja sanoi: »Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes ilmoitan toisin, sillä Herodes etsii lasta tappaakseen hänet.» 14Joosef nousi keskellä yötä, otti mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. 15He viipyivät siellä Herodeksen kuolemaan asti. Näin toteutui se, minkä Herra oli ilmoittanut profeetan kautta: »Egyptistä minä kutsuin poikani.»

Pikkulasten joukkomurha

16Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan. Hän raivostui ja lähetti miehensä tappamaan kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat Betlehemin alueelta. Ikäraja perustui siihen, mitä hän oli saanut selville tietäjiltä. 17Näin toteutuivat profeetta2:17 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. Jeremian sanat:

18»Ramasta kuuluu huuto,

itku ja kova valitus.

Raakel itkee lapsiaan

eikä kuuntele lohdutusta,

sillä heitä ei enää ole.»

Paluu Egyptistä

19Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Joosefille unessa Egyptissä 20ja sanoi: »Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä ja mene Israelin maahan. Ne, jotka halusivat tappaa lapsen, ovat kuolleet.»

21Joosef nousi, otti lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Israelin maahan. 22Juudean kuninkaana hallitsi Arkelaos isänsä Herodeksen seuraajana. Kuultuaan tästä Joosef pelkäsi mennä Juudeaan, mutta hän sai unessa Jumalalta kehotuksen mennä Galileaan. 23

2:23
Matt. 26:71
Luuk. 1:26,2:39,51
Joh. 1:46,19:19
Ap. t. 2:22,10:38,24:5
Siellä hän asettui kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Näin toteutui profeettojen2:23 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. ennustus, että Jeesusta kutsutaan lisänimellä Nasaretilainen.