Uusi testamentti 2020 (UT2020)
1

Jeesuksen sukuluettelo

11

1:1
Luuk. 3:23–38
1:1
Matt. 27:17,22,9:27,15:22,20:30,31
Luuk. 1:32
Joh. 7:42
Room. 1:3
Tämä on Jeesuksen Kristuksen, Daavidin Pojan, Abrahamin jälkeläisen, sukuluettelo:

2Abrahamille syntyi Iisak, jolle syntyi Jaakob. Jaakobille syntyivät Juuda ja tämän veljet. 3Juudalle ja Tamarille syntyivät Peres ja Serah. Serahille syntyi Hesron, jolle syntyi Ram. 4Ramille syntyi Amminadab, Amminadabille Nahson ja Nahsonille Salma. 5Salmalle ja Rahabille syntyi Boas ja Boakselle ja Ruutille Obed, jolle syntyi Iisai. 6Kuningas Daavid oli Iisain poika. Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Urian vaimo. 7Salomolle syntyi Rehabeam, jolle syntyi Abia, ja Abialle syntyi Asaf. 8Asafille syntyi Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia. 9Ussialle syntyi Jotam, Jotamille Ahas, Ahasille Hiskia. 10Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle Amos, Amosille Josia. 11Kun kansa oli pakotettu muuttamaan Babyloniaan,1:11 500-luvulla eKr. babylonialaiset valloittivat Jerusalemin ja Juudean. Huomattava osa väestöstä siirrettiin hallinnollisella päätöksellä Babylonin kaupungin seuduille nykyisen Irakin alueella (2. Kun. 25:8-21). Josialle syntyivät Jekonja ja tämän veljet. 12Väestönsiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Salatiel, jolle syntyi Serubbabel. 13Serubbabelille syntyi Abihud, Abihudille Eljakim ja Eljakimille Asur. 14Asurille syntyi Sadok, Sadokille Jakin ja Jakinille Elihud. 15Elihudille syntyi Eleasar, jolle syntyi Mattan. Mattanille syntyi Jaakob, 16ja Jaakobille syntyi Joosef, joka oli Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota kutsutaan Kristukseksi. 17Abrahamista Daavidiin on siis 14 sukupolvea. Daavidista väestönsiirtoon on myös 14 sukupolvea, ja samoin on 14 sukupolvea väestönsiirrosta Kristukseen.

Jeesuksen syntymä

18

1:18
Luuk. 2:1–7
1:18
Luuk. 1:35
Jeesus Kristus syntyi näin: Maria, Jeesuksen äiti, oli luvattu vaimoksi Joosefille. Ennen kuin he ehtivät olla yhdessä, Marian huomattiin olevan raskaana Pyhästä Hengestä. 19Joosef oli oikeamielinen mies, eikä hän tahtonut häpäistä Mariaa vaan päätti purkaa kihlauksen kaikessa hiljaisuudessa.

20Kun Joosef suunnitteli tätä, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: »Joosef, Daavidin poika. Älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on saanut alkunsa, on peräisin Pyhästä Hengestä. 21

1:21
Luuk. 1:31
Joh. 1:29
Ap. t. 4:12
Maria synnyttää pojan, ja sinun on annettava pojalle nimeksi Jeesus. Hän näet pelastaa kansansa sen synneistä.»

22Tämä tapahtui, jotta profeetan välittämä Herran ilmoitus toteutuisi:

23»Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,

jolle annetaan nimeksi Immanuel.»

Immanuel tarkoittaa: Jumala on kanssamme.

24Unesta herättyään Joosef teki niin kuin enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. 25

1:25
Luuk. 2:21
Hän ei kuitenkaan maannut vaimonsa kanssa, ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus.