Uusi testamentti 2020 (UT2020)
22

Juudas ilmiantaa Jeesuksen

221

22:1
Matt. 26:1–5
Mark. 14:1,2
Joh. 11:45–53
Happamattoman leivän juhla eli pääsiäinen oli jo lähellä.22:1 Juutalainen pääsiäinen eli pesah aloitti muinoin laajemman, viikon mittaisen juhlan. Sitä kutsuttiin happamattoman leivän juhlaksi, koska juhlan aikana ei saanut syödä leipäjuurella nostatettua ja siksi hapanta leipää. 2
22:2
Luuk. 20:19
Ap. t. 4:26,27
Ylipapit ja oppineet miettivät, miten saisivat Jeesuksen tapettua. He näet pelkäsivät kansan reaktiota.

3

22:3
Matt. 26:14–16
Mark. 14:10,11
22:3
Joh. 13:27
Silloin Saatana meni Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka oli yksi kahdestatoista oppilaasta.22:3 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. 4
22:4
Luuk. 22:52
Tämä lähti neuvottelemaan ylipappien ja temppelivartioston päälliköiden kanssa siitä, miten luovuttaisi Jeesuksen heidän käsiinsä. 5He ilahtuivat ja lupasivat hänelle palkkioksi rahaa. 6Juudas hyväksyi tarjouksen ja alkoi etsiä sopivaa tilaisuutta luovuttaa Jeesus heille kansan tietämättä.

Pääsiäisvalmistelut

7

22:7
Matt. 26:17–19
Mark. 14:12–16
Tuli happamattoman leivän juhla ja päivä, jolloin kuului teurastaa pääsiäislammas.22:7 Juutalainen pääsiäinen eli pesah aloitti muinoin laajemman, viikon mittaisen juhlan. Sitä kutsuttiin happamattoman leivän juhlaksi, koska juhlan aikana ei saanut syödä leipäjuurella nostatettua ja siksi hapanta leipää. 8Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen asialle ja sanoi: »Menkää laittamaan meille pääsiäislammas, että saamme syödä.» 9»Mihin haluat meidän valmistavan sen?» he kysyivät. 10Jeesus vastasi: »Kun tulette kaupunkiin, teitä vastaan kävelee mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee, 11ja sanokaa talon isännälle: ’Opettajamme pyytää sinulta huonetta, jossa hän voisi syödä pääsiäisaterian oppilaidensa22:11 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. kanssa.’ 12Silloin isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen valmiiksi järjestettynä. Laittakaa ateria sinne.» 13He lähtivät hoitamaan asiaa, ja kaikki kävi niin kuin Jeesus oli sanonut. Niin he valmistivat pääsiäisaterian.

Jeesus asettaa ehtoollisen

14

22:14
Matt. 26:26–30
Mark. 14:22–25
1. Kor. 11:23–25
Kun aika tuli, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien22:14 Sana apostoli tarkoittaa valtuutettua tai lähettilästä. kanssa. 15
22:15
Luuk. 24:24,26
Ap. t. 1:3,3:18
Hän sanoi: »Halusin ehdottomasti syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. 16
22:16
Luuk. 13:29,14:15
Minä sanon teille, etten enää syö pääsiäisateriaa, ennen kuin odotus täyttyy Jumalan valtakunnassa.» 17Jeesus tarttui maljaan, lausui kiitosrukouksen ja sanoi: »Ottakaa tämä ja jakakaa se keskenänne. 18
22:18
Luuk. 17:20,19:11
Ap. t. 1:3,7
Minä sanon teille, etten koske viiniin, ennen kuin Jumalan valtakunta tulee.»

19

22:19
1. Kor. 10:17
Sitten Jeesus otti leivän ja lausui kiitosrukouksen. Hän mursi leivästä paloja, antoi ne oppilaille ja sanoi: »Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.» 20
22:20
Hepr. 10:10
Aterian jälkeen Jeesus otti maljan ja sanoi samaan tapaan: »Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. 21
22:21
Matt. 26:20–25
Mark. 14:17–21
Joh. 13:18–30
Silti tällä samalla pöydällä on myös minun ilmiantajani käsi. 22
22:22
Ap. t. 1:16
Ihmisen Poika22:22 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. näet lähtee niin kuin on määrätty, mutta voi sitä, joka antaa hänet ilmi!» 23Oppilaat alkoivat kinata siitä, kuka heistä mahtaisi tehdä niin.

Tärkein palvelee muita

24

22:24
Matt. 20:24–28
Mark. 10:41–45
22:24
Matt. 18:1
Mark. 9:33,34
Luuk. 9:46
Oppilaiden kesken syntyi myös kiista siitä, ketä heistä oli pidettävä tärkeimpänä.

25

22:25
Ap. t. 4:9,10:38
Silloin Jeesus sanoi heille: »Kuninkaat hallitsevat kansoja, ja hallitsijoita kutsutaan hyväntekijöiksi. 26Tämä ei kuitenkaan koske teitä. Teidän keskuudessanne tärkeimmän on tultava nuorimman kaltaiseksi ja johtajan on oltava kuin palvelija. 27
22:27
Joh. 13:14
Fil. 2:7
Sillä kumpi on tärkeämpi: se, joka istuu syömässä, vai se, joka palvelee häntä? Kai nyt se, joka istuu syömässä? Silti minä olen teidän joukossanne kuin palvelija.

28Te olette pysyneet kanssani kaikissa koettelemuksissani. 29

22:29
Luuk. 12:32
Niinpä minä lupaan teille kuninkuuden, niin kuin Isä lupasi sen minulle. 30
22:30
Matt. 19:28
Ilm. 3:21
Minun valtakunnassani te syötte ja juotte minun pöydässäni ja istutte hallitsijoina Israelin kahdentoista heimon valtaistuimilla.»

Jeesus ennustaa Pietarin antavan periksi

31

22:31
Matt. 26:30–35
Mark. 14:26–31
Joh. 13:36–38
22:31
2. Kor. 2:11
»Simon, Simon! Saatana on vaatinut teitä itselleen erotellakseen teistä roskat kuin viljasta. 32
22:32
Joh. 17:9
Minä kuitenkin rukoilin puolestasi, että pysyisit uskollisena. Ja kun olet palannut ystäviesi luokse, vahvista heitä.»

33Pietari sanoi: »Herra, olen valmis menemään kanssasi vankilaan tai vaikka kuolemaan.» 34Silloin Jeesus vastasi: »Minä sanon sinulle, Pietari: ennen kuin kukko tänään kiekuu, sinä kiellät kolmesti tuntevasi minut.»

Kukkaro, laukku ja miekka

35

22:35
Luuk. 9:3,10:4
Jeesus kysyi oppilailta: »Puuttuiko teiltä mitään, kun lähetin teidät matkaan ilman kukkaroa, laukkua ja sandaaleja?» »Ei puuttunut», oppilaat vastasivat. 36Jeesus sanoi: »Tilanne on nyt muuttunut. Sen, jolla on kukkaro, on otettava kukkaronsa ja laukkunsakin. Sen, jolla ei ole rahaa, on myytävä päällysvaatteensa ja ostettava miekka. 37On näet kirjoitettu: ’Hänet luettiin rikollisten joukkoon.’ Minä sanon teille, että tämän kirjoituksen on toteuduttava minussa. Se, mitä minusta on kirjoitettu, toteutuu.» 38Oppilaat sanoivat: »Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa.» »Riittää», Jeesus vastasi.

Jeesus rukoilee Oliivimäellä

39

22:39
Matt. 26:36–46
Mark. 14:32–42
22:39
Joh. 18:1
Jeesus lähti kaupungista ja meni tapansa mukaan Oliivimäelle. Oppilaat22:39 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. seurasivat häntä. 40
22:40
Luuk. 11:4
Perillä Jeesus sanoi heille: »Rukoilkaa, ettette joutuisi koeteltaviksi.» 41Hän vetäytyi omiin oloihinsa kivenheiton päähän muista, polvistui ja rukoili: 42
22:42
Matt. 6:10
Joh. 6:38
»Isä, jos tahdot, anna tämän maljan jäädä minulta juomatta. Toteuta kuitenkin oma tahtosi äläkä minun.» 43Silloin taivaasta ilmestyi enkeli antamaan Jeesukselle voimaa. 44
22:44
Joh. 12:27
Hepr. 5:7
Jeesusta alkoi ahdistaa, ja hän rukoili entistä kiihkeämmin. Hänen hikensä pisaroi maahan kuin veri.22:44 Jakeet 43-44 puuttuvat useista käsikirjoituksista, mutta ne on lisätty hyvin varhaisessa vaiheessa.

45Kun Jeesus rukoiltuaan nousi ja palasi oppilaiden luokse, hän näki, että suru oli uuvuttanut heidät uneen. 46Hän sanoi: »Miksi nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi koeteltaviksi.»

Jeesus vangitaan

47

22:47
Matt. 26:47–56
Mark. 14:43–52
Joh. 18:1–11
Jeesuksen vielä puhuessa saapui paikalle väkijoukko. Juudas, yksi kahdestatoista oppilaasta,22:47 Kreikankielinen sana matētēs tarkoittaa muun muassa oppilasta tai opiskelijaa. UT:ssa sanalla viitataan pääasiassa Jeesuksen seuraajiin. Perinteisesti sana on suomennettu opetuslapsella, vaikka kyse onkin aikuisista ihmisistä. astui esiin joukosta ja meni Jeesuksen luokse suudellakseen häntä. 48
22:48
Luuk. 22:22
Jeesus kuitenkin sanoi: »Juudas, suutelemallako sinä ilmiannat Ihmisen Pojan?»22:48 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. 49Kun Jeesusta ympäröivät oppilaat ymmärsivät, mitä oli tekeillä, he sanoivat: »Herra, annetaanko miekan heilua?» 50Yksi heistä löikin ylipapin palvelijalta oikean korvan päästä. 51
22:51
Ap. t. 10:38
Jeesus kuitenkin sanoi: »Lopettakaa!» Hän kosketti palvelijan korvaa, ja se parani. 52
22:52
Luuk. 22:4
Sitten Jeesus sanoi ylipapeille, temppelivartioston päälliköille ja kansanjohtajille, jotka olivat tulleet vangitsemaan häntä: »Oletteko tulleet ottamaan minut kiinni miekkojen ja seipäiden kanssa kuin rikollisen? 53
22:53
Luuk. 19:47,22:3,31
Olen ollut kanssanne temppelissä joka päivä, ettekä ole kättänne kohottaneet minua vastaan. Nyt pimeydellä on valta, ja sen turvin te iskette.»

Pietari kieltää tuntevansa Jeesuksen

54

22:54
Matt. 26:69–75
Mark. 14:66–72
Joh. 18:15–18,25–27
Kun Jeesus oli vangittu, hänet vietiin ylipapin taloon. Pietari seurasi välimatkan päässä. 55Pihalle oli sytytetty tuli, ja ihmiset kokoontuivat sen ympärille. Pietari istuutui heidän joukkoonsa. 56Eräs palvelija näki hänen istuvan tulen ääressä. Tämä nainen jäi tuijottamaan Pietaria ja sanoi sitten: »Tuokin oli sen miehen kanssa.» 57»En edes tunne häntä, nainen», Pietari kiisti. 58Vähän myöhemmin eräs mies sanoi Pietarin nähdessään: »Sinäkin olet sitä joukkoa.» Pietari kuitenkin sanoi: »En todellakaan ole!» 59Noin tunnin päästä eräs toinen mies väitti: »Aivan varmasti tuo oli sen miehen kanssa. Hän on selvästi Galileasta.» 60»Minulla ei ole aavistustakaan, mistä puhut», Pietari sanoi. Samassa, Pietarin vielä puhuessa, kukko kiekui. 61Herra kääntyi katsomaan Pietaria, ja Pietari muisti, miten tämä oli sanonut: »Ennen kuin kukko tänään kiekuu, sinä kiellät kolmesti tuntevasi minut.» 62Pietari lähti pihasta ja puhkesi katkeraan itkuun.

Jeesusta pilkataan ja hakataan

63

22:63
Matt. 26:57–68
Mark. 14:53–65
Joh. 18:12–14,19–24
Miehet, joiden vankina Jeesus oli, pilkkasivat ja löivät häntä. 64He peittivät hänet ja sanoivat: »Profetoi nyt, kuka sinua lyö!» 65He pilkkasivat Jeesusta monella muullakin tavalla.

Jeesus neuvoston edessä

66

22:66
Matt. 27:1
Mark. 15:1
Joh. 18:24
Kun päivä valkeni, kansanjohtajat, ylipapit ja oppineet kokoontuivat. Jeesus vietiin heidän Suuren neuvostonsa eteen. 67Hänelle sanottiin: »Jos sinä olet Kristus, sano se meille suoraan!» Jeesus sanoi: »Ette te uskoisi, vaikka sanoisinkin. 68Ja jos kysyisin jotain, ette kuitenkaan vastaisi. 69
22:69
Mark. 13:26
Ap. t. 7:56
Room. 8:34
Hepr. 1:3
Mutta tästä lähtien Ihmisen Poika22:69 Ihmisen Poika tarkoittaa alun perin tavallista ihmistä, mutta siitä on kehittynyt arvonimi, jolla Uudessa testamentissa tarkoitetaan Jeesusta. istuu Jumalan oikealla puolella.» 70Silloin kaikki kysyivät: »Sinäkö siis olet Jumalan Poika?» »Itsehän te sanotte, että minä olen», Jeesus vastasi. 71Silloin he sanoivat: »Mihin tässä enää todisteita tarvitaan? Kuulimmehan asian hänen omasta suustaan!»