Uusi testamentti 2020 (UT2020)
1

Tervehdys

11

1:1
Room. 1:12
Minä, Simon Pietari, olen Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli1:1 Sana apostoli tarkoittaa valtuutettua tai lähettilästä.. Kirjoitan teille, joille Jumalamme ja Pelastajamme Jeesus Kristus on oikeudenmukaisuudessaan antanut saman arvokkaan uskon kuin meille. 2
1:2
1. Piet. 1:2
Toivotan teille entistä enemmän rauhaa ja kaikkea sitä hyvää,1:2 Sana on perinteisesti käännetty armoksi. Kreikan sanalla on armon lisäksi muun muassa hyvyyden, lahjan, suloisuuden ja suosion merkityksiä. jota Jumalan ja Herramme Jeesuksen tunteminen antaa.

Kutsumuksen vahvistaminen

3Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä kuuluu Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Olemmehan mekin oppineet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meidät omikseen vallallaan ja hyvillä teoillaan. 4

1:4
2. Kor. 3:18
Ef. 4:24
1. Joh. 3:2
Sen myötä olemme saaneet kaikkein suurimmat ja arvokkaimmat lupaukset. Näin teistäkin tulee katoamattomia kuin Jumala, ettekä tuhoudu tämän maailman himoihin.

5

1:5
Gal. 5:6
Pyrkikää siis siihen, että uskonne ilmentäisi hyveitä, hyveenne tietoa, 6
1:6
1. Kor. 9:25
tietonne itsehillintää, itsehillintänne kestävyyttä, kestävyytenne Jumalan omille sopivaa elämää, 7
1:7
1. Tess. 3:12
tämä elämänne keskinäistä kiintymystä ja kiintymyksenne rakkautta. 8
1:8
Tit. 3:14
Kun teillä näet on jatkuvasti enemmän kaikkea tätä, ette ole toimettomia ettekä jää hedelmättömiksi vaan opitte tuntemaan Herramme Jeesuksen Kristuksen yhä syvemmin. 9
1:9
1. Joh. 2:9,11
Se taas, jolta kaikki tämä puuttuu, on likinäköinen, jopa sokea. Hän unohtaa, että hänet on jo puhdistettu entisistä synneistään.

10

1:10
Hepr. 3:12,14
Ponnistelkaa siksi entistä innokkaammin, veljet ja sisaret. Vahvistukaa siinä osassa, johon Jumala on teidät kutsunut ja valinnut. Jos teette niin, ette varmasti kompastu koskaan 11vaan teille osoitetaan avoimet ovet Herramme ja Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen ikuiseen valtakuntaan.

12Tämän vuoksi muistutan teitä aina myöhemminkin näistä asioista, vaikka ne ovat teille tuttuja ja vaikka pidätte lujasti kiinni totuudesta. 13Mielestäni on oikein herätellä muistianne niin kauan kuin elän tässä maallisessa majassani. 14

1:14
Joh. 21:18,19
Tiedän, että majani hajotetaan pian – niin on Herramme Jeesus Kristus minulle kertonut. 15Siksi teen aina parhaani, että muistaisitte tämän kaiken myös minun lähdettyäni.

Profeettojen sanomaan voi luottaa

16Kun julistimme teille Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemista, emme suinkaan lähteneet toistamaan mitään huolella sepitettyjä satuja. Me olemme nähneet hänen suuruutensa omin silmin. 17

1:17
Mark. 9:7
Kristus sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun Korkeimman Kirkkauden ääni sanoi hänelle: »Tämä on minun rakas Poikani, johon olen kiintynyt.» 18Tämän äänen mekin kuulimme kantautuvan taivaasta, kun olimme Jeesuksen kanssa pyhällä vuorella.

19

1:19
Ilm. 22:16
Niinpä me vahvistamme entisestään profeettojen1:19 Profeetta tarkoittaa Jumalan tahdon ilmoittajaa. Uudessa testamentissa sanalla viitataan usein Vanhan testamentin profeettoihin, mutta myös eräitä Uuden testamentin ajan ihmisiä kutsutaan profeetoiksi. sanomaa. Tekin teette hyvin, jos käännätte katseenne siihen kuin pimeässä loistavaan lyhtyyn, kunnes päivä koittaa ja aamutähti nousee sydämessänne. 20Ennen kaikkea teidän on syytä tietää, ettei mitään pyhien kirjoitusten profetiaa voi tulkita omin päin. 21
1:21
2. Tim. 3:16
1. Piet. 1:11
Ei yhtäkään profetiaa ole annettu meille ihmisten tahdosta, vaan Pyhän Hengen johdattamat ihmiset ovat puhuneet sen, minkä ovat Jumalalta saaneet.