Raamattu 1992 (KR92)
6

Kaste ja uusi elämä

61

6:1
Room. 3:8
Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? 2
6:2
1. Piet. 2:24
Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? 3Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. 4
6:4
2. Kor. 5:17
Ef. 2:6
Kol. 2:12
Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. 5
6:5
Fil. 3:10,11
Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän.

6

6:6
Gal. 5:24,6:14
Ef. 4:22
Kol. 3:5
Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia. 7
6:7
1. Piet. 4:1
Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. 8
6:8
2. Tim. 2:11
Mutta jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. 9
6:9
Ilm. 1:18
Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. 10
6:10
Hepr. 9:28
1. Piet. 3:18
Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. 11
6:11
2. Kor. 5:15
Gal. 2:20
Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa.

12Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne, niin että noudatatte sen himoja. 13

6:13
Room. 12:1
Hepr. 9:14
Jaak. 4:1
1. Piet. 4:2
Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi! Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi! 14
6:14
Room. 8:12
Gal. 5:18
1. Joh. 3:6
Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.

Jumalan palvelijoiksi vapautetut

15

6:15
1. Kor. 9:21
Gal. 2:17,18
Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki! 16
6:16
Joh. 8:34
2. Piet. 2:19
Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. 17
6:17
2. Tim. 1:13
Jumalalle kiitos, te jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. 18
6:18
1. Piet. 2:16
Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta – 19
6:19
Room. 7:5,12:1
käytän yksinkertaista kieltä, jotta voisitte ymmärtää minua. Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät.

20Kun olitte synnin orjia, ette voineet palvella vanhurskautta. 21

6:21
Sananl. 14:12
Room. 8:13
Ef. 5:12
Fil. 3:19
Minkä sadon te siitä korjasitte? Kaikkea sellaista mitä nyt häpeätte, sillä sen loppuna on kuolema. 22
6:22
1. Piet. 1:9
Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. 23
6:23
1. Moos. 2:17
Jaak. 1:15Room. 5:18
1. Kor. 15:22
Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

7

Vapaus laista

71Veljet, tehän tunnette lain ja tiedätte, että laki hallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. 2

7:2
3. Moos. 20:10
1. Kor. 7:39
Laki sitoo naimisissa olevan naisen mieheensä niin kauan kuin tämä on elossa. Mutta jos mies kuolee, nainen vapautuu siitä laista, joka sitoi hänet mieheen. 3
7:3
Matt. 5:32
Jos hän miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, hän on avionrikkoja. Mutta miehensä kuoltua hän on vapaa lain määräyksestä eikä tee aviorikosta, jos menee naimisiin toisen miehen kanssa. 4
7:4
Gal. 2:19,20,5:18
Kol. 2:14
Samoin on teidän laitanne, veljeni. Kristuksen kuolemassa te hänen ruumiinsa jäseninä olette kuolleet vapaiksi laista ja kuulutte nyt toiselle, hänelle joka on herätetty kuolleista. Näin me kannamme hedelmää Jumalalle.

5

7:5
Room. 6:21,8:8
Gal. 5:19
Silloin kun vielä olimme turmeltuneen luontomme vallassa, ruumiissamme vaikuttivat lain herättämät syntiset himot ja me kannoimme hedelmää kuolemalle. 6
7:6
Room. 6:4,8:4
2. Kor. 3:6
Mutta kun nyt olemme kuolleet pois siitä, mikä piti meitä vallassaan, olemme päässeet vapaiksi laista. Nyt palvelemme Jumalaa uudella tavalla, Hengen mukaan, emme enää vanhalla tavalla, lain kirjaimen orjina.

Laki ja synti

7

7:7
2. Moos. 20:17
Room. 3:20
Mitä meidän on siis sanottava? Onko laki syntiä? Ei toki. Mutta vasta lain vaikutuksesta tulin tuntemaan synnin. Himo olisi ollut minulle tuntematon asia, ellei laki olisi sanonut: »Älä himoitse.» 8
7:8
Joh. 15:22
Room. 4:15
Saatuaan lain käskystä aiheen synti herätti minussa kaikenlaisia himoja. Ilman lakia synti on kuollut. 9Minä elin ensin ilman lakia, mutta kun lain käsky tuli, synti heräsi eloon 10
7:10
3. Moos. 18:5
Hes. 20:11
Room. 10:5
ja minä kuolin. Näin käsky, jonka oli määrä antaa elämä, tuottikin minulle kuoleman. 11
7:11
1. Moos. 3:13
Saatuaan lain käskystä aiheen synti käskyn avulla petti ja surmasi minut. 12
7:12
Ps. 19:8,9
1. Tim. 1:8
Laki itse on silti pyhä, ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä.

13Onko nyt hyvä tuottanut minulle kuoleman? Ei toki, vaan synti. Jotta synti paljastuisi synniksi, se tuotti minulle hyvän avulla kuoleman. Näin käsky teki synnin vielä monin verroin pahemmaksi.

14

7:14
Ps. 51:7
Room. 3:9
Me tiedämme, että laki on hengellinen. Minä sitä vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty. 15
7:15
Gal. 5:17
En edes ymmärrä, mitä teen: en tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. 16Ja jos kerran teen sitä, mitä en tahdo, silloin myönnän, että laki on hyvä. 17Niinpä en enää teekään itse sitä, mitä teen, vaan sen tekee minussa asuva synti. 18
7:18
1. Moos. 6:5
Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. 19En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. 20Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti.

21Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki: haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. 22

7:22
Ps. 119:35
Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, 23
7:23
Jaak. 4:1
1. Piet. 2:11
mutta siinä, mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. 24Minä kurja ihminen! Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? 25
7:25
Joh. 8:36
1. Kor. 15:57
Kiitos Jumalalle Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden! Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia.

8

Hengen luoma uusi elämä

81

8:1
2. Kor. 5:17
Mikään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa.8:1 Eräissä käsikirjoituksissa on lisäys: »ja jotka eivät vaella lihan vaan Hengen mukaan.» 2
8:2
Room. 6:22
1. Kor. 15:45
2. Kor. 3:6
Hengen laki, joka antaa elämän Kristuksen Jeesuksen yhteydessä, on näet vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. 3
8:3
2. Kor. 5:21
Gal. 3:13
Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman Poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, 4
8:4
Gal. 5:25
jotta meissä, jotka elämme Hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. 5
8:5
1. Kor. 2:14–16
Lihan mukaan elävillä on lihan mukaiset pyrkimykset, Hengen mukaan elävillä Hengen mukaiset. 6
8:6
Room. 6:21
Gal. 6:8
Lihan pyrkimykset tuottavat kuoleman, Hengen pyrkimykset elämän ja rauhan. 7
8:7
Matt. 12:34
Room. 5:10
Kol. 1:21
Jaak. 4:4
Lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, sillä ne eivät alistu Jumalan lakiin eivätkä voikaan alistua. 8Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.

9

8:9
1. Kor. 3:16
1. Joh. 3:24
Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran Jumalan Henki asuu teissä. Mutta se, jolla ei ole Kristuksen Henkeä, ei ole hänen omansa. 10Jos Kristus on teissä, teidän ruumiinne tosin on kuollut synnin vuoksi, mutta Henki luo elämää, koska teidät on tehty vanhurskaiksi. 11
8:11
1. Kor. 6:14
2. Kor. 4:14
Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla.

12

8:12
Room. 6:14
Meillä on siis velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan; ei meidän pidä elää sen mukaan. 13
8:13
Hes. 18:20,21
Gal. 6:8
Ef. 4:22
Kol. 3:5,6
Jos elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos Hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. 14
8:14
Gal. 5:18
Kaikki, joita Jumalan Henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. 15
8:15
2. Tim. 1:7
1. Joh. 4:18Mark. 14:36
Gal. 4:6
Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet Hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme: »Abba! Isä!» 16
8:16
2. Kor. 1:22,5:5
Ef. 1:13,4:30
Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. 17
8:17
Gal. 4:7Ap. t. 14:22
Fil. 1:29
2. Tim. 2:11,12
Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa; jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän.

Tuleva kirkkaus

18

8:18
2. Kor. 4:17
Fil. 3:20,21
Kol. 3:4
Minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. 19Koko luomakunta odottaa hartaasti Jumalan lasten ilmestymistä. 20
8:20
1. Moos. 5:29
Kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen, ei omasta tahdostaan, vaan hänen, joka sen on alistanut. Luomakunnalla on kuitenkin toivo, 21
8:21
Ap. t. 3:21
2. Piet. 3:13
Ilm. 21:5
että myös se pääsee kerran pois katoavaisuuden orjuudesta, Jumalan lasten vapauteen ja kirkkauteen. 22Me tiedämme, että koko luomakunta yhä huokaa ja vaikeroi synnytystuskissa. 23
8:23
Jes. 25:9
Luuk. 21:28
2. Kor. 5:5
Fil. 3:21
Eikä vain luomakunta, vaan myös me, jotka olemme ensi lahjana saaneet omaksemme Hengen, huokailemme odottaessamme Jumalan lapseksi pääsemistä, ruumiimme lunastamista vapaaksi. 24
8:24
2. Kor. 5:7
Meidät on pelastettu, se on varma toivomme. Mutta toivo, jonka jo näkee täyttyneen, ei enää ole toivo. Kukapa toivoo sellaista, minkä jo näkee! 25
8:25
Hepr. 11:1
Jos taas toivomme jotakin mitä emme näe, me myös odotamme sitä kärsivällisesti.

26

8:26
Sak. 12:10
Joh. 14:16
Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. 27
8:27
Sananl. 17:3
Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta.

28

8:28
Ef. 1:11
Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa8:28 Vaihtoehtoisen tekstimuodon mukainen suomennos: »Jumala johtaa kaiken niiden parhaaksi, jotka häntä rakastavat.» ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. 29
8:29
2. Kor. 3:18
Kol. 1:18
1. Joh. 3:2
Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin että hänen Poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. 30
8:30
Joh. 17:22
2. Tim. 1:9
1. Piet. 2:9
Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut; ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi; niille, jotka hän on tehnyt vanhurskaiksi, hän on myös lahjoittanut kirkkautensa.

Jumalan rakkaus

31

8:31
Ps. 118:6
Hepr. 13:6
Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? 32
8:32
Joh. 3:16
Kun hän ei säästänyt omaa Poikaansakaan vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi Poikansa mukana meille kaikkea muutakin? 33
8:33
Jes. 50:8,9
Ilm. 12:10,11
Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala – mutta hän julistaa vanhurskaaksi! 34
8:34
Mark. 12:36Hepr. 7:25
1. Joh. 2:1
Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus – mutta hän on kuollut meidän tähtemme, ja enemmänkin: hänet on herätetty kuolleista, hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän puolestamme! 35
8:35
1. Kor. 4:9,15:30,31
2. Kor. 4:11
Mikä voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuska tai ahdistus, vaino tai nälkä, alastomuus, vaara tai miekka? 36
8:36
Ps. 44:23
On kirjoitettu:

– Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa,

meitä kohdellaan teuraslampaina.

37

8:37
1. Kor. 15:57
2. Kor. 2:14
Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa riemuvoiton hän, joka on meitä rakastanut. 38
8:38,39
Ef. 1:21,6:12
2. Tim. 1:12
Olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, eivät enkelit, eivät henkivallat, ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva eivätkä mitkään voimat, 39ei korkeus eikä syvyys, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.