Raamattu 1992 (KR92)
4

Abrahamin esimerkki

41Mitä meidän on sanottava Abrahamista, kansamme kantaisästä? Mitä hän saikaan osakseen? 2Jos Abraham katsottiin vanhurskaaksi tekojensa perusteella, hänellä oli aihetta ylpeillä – ei kuitenkaan Jumalan edessä. 3

4:3
1. Moos. 15:6
Gal. 3:6
Jaak. 2:23
Mitä sanovat kirjoitukset? »Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi.» 4
4:4
Matt. 20:12
Room. 11:6
Työntekijälle maksettua palkkaa ei katsota armosta saaduksi vaan ansaituksi. 5
4:5
Joh. 6:29
Room. 3:28
2. Kor. 5:19
Fil. 3:9
Jos taas jollakulla ei ole ansioita mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lukee hänen uskonsa vanhurskaudeksi. 6Ylistäähän Daavidkin autuaaksi sellaista ihmistä, jonka Jumala katsoo vanhurskaaksi hänen teoistaan riippumatta:

7

4:7,8
Ps. 32:1,2
– Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi

ja joiden synnit on pyyhitty pois.

8Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään.

9Koskeeko nyt tämä autuaaksi ylistäminen vain ympärileikattuja vai myös ympärileikkaamattomia? Mehän sanomme: »Jumala katsoi Abrahamille vanhurskaudeksi uskon.» 10Oliko Abraham silloin ympärileikattu? Ei ollut, hän oli vielä ympärileikkaamaton. 11

4:11
1. Moos. 17:11
Room. 3:22
Gal. 3:7
Hän sai ympärileikkauksen merkin sen vakuudeksi, että hänet oli hyväksytty vanhurskaaksi jo, kun hän ympärileikkaamattomana uskoi. Näin hänestä tuli kaikkien niiden isä, jotka uskovat ja jotka katsotaan vanhurskaiksi, vaikka he ovat ympärileikkaamattomia. 12
4:12
Matt. 3:9
Luuk. 19:9
Samoin hän on ympärileikattujen isä, jos nämä myös seuraavat sitä uskon tietä, jota isämme Abraham kulki ollessaan vielä ympärileikkaamaton.

Usko ja Jumalan lupaus

13

4:13
1. Moos. 15:5,6
Room. 9:8
Gal. 3:18
Ei Jumala sen vuoksi luvannut Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen koko maailmaa perinnöksi, että Abraham noudatti lakia, vaan siksi, että Abraham katsottiin vanhurskaaksi, kun hän uskoi. 14Jos näet perillisiä ovat ne, jotka vetoavat lain noudattamiseen, silloin usko menettää merkityksensä ja lupaus raukeaa. 15
4:15
Room. 5:13
1. Kor. 15:56
Gal. 3:10
Laki tuo mukanaan Jumalan vihan; ellei ole lakia, ei ole rikkomustakaan.

16

4:16
Room. 3:24,9:8
Gal. 3:18
Lupaus ja usko kuuluvat yhteen sitä varten, että kaikki olisi armoa. Näin lupaus on varma ja koskee kaikkia Abrahamin jälkeläisiä, ei vain niitä joilla on laki, vaan myös niitä joilla on Abrahamin usko. Hän on meidän kaikkien isä, 17
4:17
1. Moos. 17:4Joh. 5:21
niin kuin on kirjoitettu: »Minä olen tehnyt sinut monien kansojen isäksi.» Tähän Jumalaan Abraham uskoi, häneen, joka tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan. 18
4:18
1. Moos. 15:5
Abraham toivoi, vaikka toivoa ei ollut, ja niin hän uskoi tulevansa monien kansojen kantaisäksi näiden sanojen mukaisesti: »Näin suuri on oleva sinun jälkeläistesi luku.» 19
4:19
1. Moos. 17:17,18:11
Hänen uskonsa ei horjunut, vaikka hän, lähes satavuotiaana, tiesi elinvoimansa sammuneen ja Saaran kohdun kuihtuneen. 20
4:20
Hepr. 11:11,12
Abraham ei ollut epäuskoinen eikä epäillyt Jumalan lupausta, vaan sai voimaa uskostaan. Hän antoi Jumalalle kunnian 21
4:21
Hepr. 11:17–19
varmana siitä, että Jumala pystyy tekemään sen mitä on luvannut. 22Sen vuoksi Jumala katsoikin hänet vanhurskaaksi.

23

4:23,24
Room. 15:4
1. Kor. 9:10,10:11
Näitä sanoja ei kuitenkaan ole kirjoitettu vain hänen tähtensä, 24
4:24
Ap. t. 2:24
Room. 10:9
vaan myös meidän vuoksemme. Jumala on katsova vanhurskaiksi meidätkin, kun uskomme häneen, joka on herättänyt kuolleista Herramme Jeesuksen. 25
4:25
Room. 8:32
1. Kor. 15:17
2. Kor. 5:21
Gal. 1:4
Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden.

5

Varmuus pelastuksesta

51

5:1
Jes. 53:5
Ap. t. 10:36
Kol. 1:20
Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. 2
5:2
Gal. 5:4,5
Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon, jossa nyt lujasti pysymme. Me riemuitsemme siitä toivosta, että pääsemme Jumalan kirkkauteen. 3
5:3
2. Kor. 12:10
Jaak. 1:3
1. Piet. 1:5–7
Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä, 4
5:4
Hepr. 10:36
Jaak. 1:12
kestävyys auttaa selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. 5
5:5
2. Kor. 1:22
Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen.

6

5:6
Gal. 4:4,5
Kol. 2:13
1. Piet. 3:18
Meistä ei ollut itseämme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. 7Tuskin kukaan haluaa kuolla edes nuhteettoman ihmisen puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku ehkä on valmis antamaan henkensä. 8
5:8
Joh. 3:16
1. Joh. 4:10
Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun vielä olimme syntisiä. 9
5:9
1. Tess. 1:10
Kun hän nyt on vuodattamalla verensä tehnyt meidät vanhurskaiksi, hän vielä paljon varmemmin pelastaa meidät tulevalta vihalta. 10
5:10
Ef. 2:16
Kol. 1:20–22
Jos kerran Jumalan Pojan kuolema sovitti meidät Jumalan kanssa, kun olimme hänen vihollisiaan, paljon varmemmin on Jumalan Pojan elämä pelastava meidät nyt, kun sovinto on tehty. 11
5:11
1. Kor. 1:31
Eikä siinä vielä kaikki. Me saamme myös riemuita Jumalastamme, kun nyt olemme vastaanottaneet Herramme Jeesuksen Kristuksen valmistaman sovituksen.

Aadam ja Kristus

12

5:12
1. Moos. 2:17,3:6,19
Ps. 51:7
Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. 13
5:13
Room. 4:15
Olihan synti maailmassa ennen lain antamistakin, mutta missä lakia ei ole, siellä ei synneistä pidetä kirjaa. 14
5:14
1. Moos. 6:3
Kuolema kuitenkin hallitsi Aadamista Moosekseen asti kaikkia, myös niitä, jotka eivät Aadamin tavoin syyllistyneet rikkomukseen. Aadam oli esikuva siitä, joka oli tuleva.

15

5:15
Jes. 53:11
2. Kor. 5:15
Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta kaikkien osaksi. 16Tätä lahjaa ei voi edes verrata yhden ihmisen synnin seurauksiin, sillä yhden ihmisen teon seurauksena oli kadotustuomio, mutta Jumalan armosta kaikkien rikkomusten seuraukseksi tulikin vapauttava tuomio. 17
5:17
Joh. 1:16,10:10
Yhden ihmisen rikkomus aiheutti sen, että kuolema pääsi hallitsemaan tämän yhden vuoksi. Paljon ennemmin tulevat ne, jotka saavat omakseen vanhurskauden ylenpalttisen armon ja lahjan, elämään ja hallitsemaan yhden ainoan ansiosta, Jeesuksen Kristuksen.

18

5:18
Room. 6:23
1. Joh. 2:2
Niin kuin siis yhden ainoan rikkomus tuotti kaikille ihmisille kadotustuomion, niin riittää yhden ainoan vanhurskas teko antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän. 19
5:19
Fil. 2:8
Hepr. 5:8,9
Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. 20
5:20
Room. 3:20,7:7,8
1. Kor. 15:56
Gal. 3:19
Laki tuli maailmaan sitä varten, että rikkomus tulisi suuremmaksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. 21Niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden.

6

Kaste ja uusi elämä

61

6:1
Room. 3:8
Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? 2
6:2
1. Piet. 2:24
Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? 3Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. 4
6:4
2. Kor. 5:17
Ef. 2:6
Kol. 2:12
Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää, niin kuin Kristus Isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista. 5
6:5
Fil. 3:10,11
Jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän.

6

6:6
Gal. 5:24,6:14
Ef. 4:22
Kol. 3:5
Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa emmekä enää olisi synnin orjia. 7
6:7
1. Piet. 4:1
Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. 8
6:8
2. Tim. 2:11
Mutta jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. 9
6:9
Ilm. 1:18
Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. 10
6:10
Hepr. 9:28
1. Piet. 3:18
Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. 11
6:11
2. Kor. 5:15
Gal. 2:20
Ajatelkaa tekin samoin itsestänne: te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa.

12Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne, niin että noudatatte sen himoja. 13

6:13
Room. 12:1
Hepr. 9:14
Jaak. 4:1
1. Piet. 4:2
Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi! Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi! 14
6:14
Room. 8:12
Gal. 5:18
1. Joh. 3:6
Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain vaan armon alaisia.

Jumalan palvelijoiksi vapautetut

15

6:15
1. Kor. 9:21
Gal. 2:17,18
Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki! 16
6:16
Joh. 8:34
2. Piet. 2:19
Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. 17
6:17
2. Tim. 1:13
Jumalalle kiitos, te jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. 18
6:18
1. Piet. 2:16
Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta – 19
6:19
Room. 7:5,12:1
käytän yksinkertaista kieltä, jotta voisitte ymmärtää minua. Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät.

20Kun olitte synnin orjia, ette voineet palvella vanhurskautta. 21

6:21
Sananl. 14:12
Room. 8:13
Ef. 5:12
Fil. 3:19
Minkä sadon te siitä korjasitte? Kaikkea sellaista mitä nyt häpeätte, sillä sen loppuna on kuolema. 22
6:22
1. Piet. 1:9
Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. 23
6:23
1. Moos. 2:17
Jaak. 1:15Room. 5:18
1. Kor. 15:22
Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.