Raamattu 1992 (KR92)
13

Kuuliaisuus esivaltaa kohtaan

131

13:1
Sananl. 8:15,16
Dan. 4:22
Viis. 6:3
Joh. 19:11
Tit. 3:1
1. Piet. 2:13,14
Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. 2
13:2
Sananl. 24:21,22
Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. 3Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein! Silloin saat siltä kiitosta. 4Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää! Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. 5
13:5
1. Piet. 2:17
Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta vaan myös omantunnon vaatimuksesta. 6
13:6,7
Mark. 12:17
Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään. 7Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.

8

13:8,9
2. Moos. 20:13–17
3. Moos. 19:18Mark. 12:31+
Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. 9Käskyt »Älä tee aviorikosta», »Älä tapa», »Älä varasta», »Älä himoitse», samoin kaikki muutkin, voidaan koota tähän sanaan: »Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.» 10
13:10
Matt. 22:40
1. Kor. 13:4–7
Gal. 5:14
Jaak. 2:8
Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain.

Päivä sarastaa

11

13:11
1. Kor. 15:34
Ef. 5:14
1. Tess. 5:6–8
Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. 12
13:12
Jes. 59:17
2. Kor. 6:7
Ef. 6:11
1. Tess. 5:8
Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. 13
13:13
Sananl. 23:20
Luuk. 21:34
1. Kor. 6:9,10
Gal. 5:19–21
1. Piet. 4:3
Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. 14
13:14
Gal. 3:27
Ef. 4:24
Kol. 3:101. Kor. 9:27
1. Piet. 2:11
Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko ruumistanne, niin että annatte sen haluille vallan.

14

Älkää tuomitko toisianne

141

14:1
Room. 15:1
1. Kor. 9:22
Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko, älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä. 2
14:2
1. Moos. 1:29,9:3
Joku katsoo voivansa syödä kaikkea, mutta heikkouskoinen syö vain kasviksia. 3
14:3
Kol. 2:16
Joka syö kaikkea, älköön halveksiko sitä joka ei syö, ja joka taas ei syö kaikkea, älköön tuomitko sitä joka syö. Onhan Jumala ottanut omakseen hänetkin. 4
14:4
1. Kor. 4:3,4
Mikä oikeus sinulla on tuomita toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu – vaikka kyllä hän seisoo, sillä Herra kykenee pitämään hänet pystyssä.

5

14:5
Gal. 4:10
Joku pitää yhtä päivää toista parempana, toiselle kaikki päivät ovat samanarvoisia. Kukin olkoon omassa vakaumuksessaan varma. 6
14:6
1. Kor. 10:30
1. Tim. 4:4
Joka kiinnittää huomionsa päiviin, tekee niin Herran kunniaksi, ja joka syö, syö Herran kunniaksi, sillä hän kiittää Jumalaa. Joka taas ei syö, on Herran kunniaksi syömättä, ja hänkin kiittää Jumalaa. 7
14:7
2. Kor. 5:15
1. Piet. 4:2
Kukaan meistä ei elä itseään varten eikä kukaan kuole itseään varten. 8
14:8
Gal. 2:20
1. Tess. 5:10
Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä siis tai kuolemme, me kuulumme Herralle. 9
14:9
Ap. t. 10:36,42
Juuri sitä vartenhan Kristus kuoli ja heräsi elämään, että hän olisi niin kuolleiden kuin elävienkin Herra. 10
14:10
Matt. 25:31,32
2. Kor. 5:10
Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljeäsi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. 11
14:11
Jes. 45:23
Fil. 2:10,11
Onhan kirjoitettu:

– Niin totta kuin elän, sanoo Herra,

jokainen polvi on notkistuva minun edessäni

ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa.

12
14:12
Room. 2:6
1. Piet. 4:5
Jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tilin itsestään.

Heikon veljen tukeminen

13

14:13
Matt. 18:6
1. Kor. 8:9,10:32
2. Kor. 6:3
Fil. 1:10
Älkäämme siis enää tuomitko toisiamme. Katsokaa sen sijaan, ettette saata veljeänne kompastumaan ja kaatumaan. 14
14:14
1. Kor. 8:8,10:29
1. Tim. 4:4,5
Tit. 1:15
Herraan Jeesukseen luottaen tiedän varmasti, ettei mikään ole sinänsä epäpuhdasta. Mutta jos joku pitää jotakin epäpuhtaana, hänelle se on epäpuhdasta. 15
14:15
1. Kor. 8:11
Jos veljesi pahastuu ruoastasi, et enää ole noudattanut rakkauden vaatimuksia. Älä saata ruoallasi perikatoon sitä, jonka vuoksi Kristus on kuollut. 16Älkää antako aihetta pilkata sitä hyvää, minkä olette saaneet. 17
14:17
Room. 5:1
Gal. 5:22
Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. 18Joka tällä tavoin palvelee Kristusta, on Jumalalle mieleen ja saa ihmistenkin arvonannon.

19

14:19
Room. 15:2
Hepr. 12:14
Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme. 20Älä ruoan vuoksi hajota Jumalan työtä. Kaikki tosin on puhdasta, mutta ihmiselle on pahaksi, jos hän syö jotakin, mikä loukkaa omaatuntoa. 21
14:21
1. Kor. 8:13
Sinun on hyvä olla syömättä lihaa ja juomatta viiniä ja välttää muutakin, mikä loukkaa veljeäsi. 22
14:22
1. Joh. 3:21
Säilytä sinä oma uskosi Jumalan edessä. Onnellinen se, joka ei tuomitse itseään siitä minkä uskoo oikeaksi. 23Mutta se, joka epäröi ja silti syö, on tuomittu, koska hän ei toimi uskon perusteella. Kaikki, mikä ei perustu uskoon, on syntiä.

15

Yksimielinen ylistys

151

15:1
Room. 14:1
Gal. 6:2
1. Tess. 5:14
Meidän, jotka olemme vahvoja, on kestettävä heikkojen vajavuuksia. Emme saa ajatella vain sitä, mikä on itsellemme mieluista. 2Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava, mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä. 3
15:3
Ps. 69:10
Ei Kristuskaan ajatellut itseään. Onhan kirjoitettu: »Sinun herjaajiesi herjaukset ovat osuneet minuun.» 4
15:4
Room. 4:23,24+
Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. 5
15:5
Room. 12:16
1. Kor. 1:10
Fil. 2:2
Jumala, jolta kestävyys ja rohkaisu tulevat, antakoon teidän olla keskenänne yksimielisiä Kristuksen Jeesuksen tahdon mukaisesti, 6niin että te yksimielisesti, yhdestä suusta ylistäisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalaa ja Isää.

7

15:7
Room. 14:1,3
Hyväksykää siis toinen toisenne, niin kuin Kristuskin on hyväksynyt omikseen teidät, Jumalan kunniaksi. 8
15:8
Room. 11:29
Tarkoitan tätä: Kristus on tullut palvelemaan juutalaisia. Hän on tullut vahvistamaan isille annetut lupaukset osoittaakseen, että Jumala pysyy sanassaan. 9
15:9
2. Sam. 22:50
Ps. 18:50
Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu:

– Siksi ylistän sinua kansojen keskellä,

laulan kiitosta sinun nimellesi.

10
15:10
5. Moos. 32:43
Ja edelleen:

– Riemuitkaa, kansat, yhdessä hänen kansansa kanssa.

11
15:11
Ps. 117:1
Ja vielä:

– Kiittäkää Herraa, kaikki kansat!

Ylistäkää häntä, kansakunnat!

12
15:12
Jes. 11:1,10
Matt. 12:21
Jesaja taas sanoo:

– Iisain juuresta nousee verso,

joka kohoaa kansojen hallitsijaksi.

Häneen kansat panevat toivonsa.

13Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä Pyhän Hengen voimasta olisi runsas toivo.

Paavali puhuu tehtävästään

14

15:14
2. Piet. 1:12
1. Joh. 2:21
Olen toki varma, veljeni, siitä että teillä jo on runsaasti hyvää tahtoa ja kaikkea tietoa ja että pystytte itsekin neuvomaan toisianne. 15
15:15
Room. 12:3
Silti olen kirjoittanut teille paikoitellen rohkeastikin muistuttaakseni teitä eräistä asioista. Olen tehnyt näin, koska Jumala on armossaan kutsunut minut 16
15:16
Room. 11:13
Gal. 2:91. Kor. 16:15
Kristuksen Jeesuksen palvelijaksi kansojen keskuuteen, toimittamaan Jumalan evankeliumin pyhää pappispalvelua, jotta maailman kansoista tulisi Jumalalle mieluinen, Pyhän Hengen pyhittämä uhri. 17
15:17
1. Kor. 1:31
Kristuksen Jeesuksen kunniaksi kerron siitä, mitä olen saanut aikaan palvellessani Jumalaa. 18
15:18
Ap. t. 21:19
En näet rohkene puhua mistään muusta kuin siitä, mitä Kristus on minun kauttani tehnyt saattaakseen maailman kansat kuuliaisiksi, puheiden ja tekojen, 19
15:19
Mark. 16:20+
tunnustöiden ja ihmeiden avulla, Jumalan Hengen voimalla. Näin olen vienyt päätökseen Kristuksen evankeliumin julistamisen kiertäen kaikkialla Jerusalemista aina Illyriaan saakka. 20
15:20
2. Kor. 10:15,16
Olen kuitenkin pitänyt kunnia-asianani olla julistamatta evankeliumia niillä seuduilla, joilla Kristuksen nimi jo tunnetaan, jotta en rakentaisi toisen laskemalle perustukselle. 21
15:21
Jes. 52:15
Toimin niin kuin on kirjoitettu:

– Ne, joille ei ole kerrottu hänestä, tulevat näkemään,

ne, jotka eivät ole kuulleet, tulevat ymmärtämään.

Paavali suunnittelee käyntiä Roomassa

22

15:22
Room. 1:13
Tämän vuoksi matkani teidän luoksenne on estynyt kerran toisensa jälkeen. 23
15:23
Ap. t. 19:21
Room. 1:10
Mutta nyt minulla ei enää ole tehtävää näillä seuduilla, ja olen jo vuosikausia odottanut tilaisuutta päästä käymään teidän luonanne 24
15:24
1. Kor. 16:6
sitten kun menen Espanjaan. Toivon, että voisin tällä matkallani tavata teidät ja että te auttaisitte minut matkaan sieltä eteenpäin, kun olen ensin saanut jonkin aikaa nauttia seurastanne.

25

15:25
Ap. t. 19:21,24:17
Gal. 2:10
Nyt olen kuitenkin lähdössä Jerusalemiin viemään avustusta pyhille. 26
15:26
1. Kor. 16:1
2. Kor. 8:1,9:1,2
Makedonian ja Akhaian seurakunnat ovat näet päättäneet antaa yhteisen lahjan Jerusalemin seurakunnan köyhille. 27
15:27
1. Kor. 9:11
Gal. 6:6
Näin ne siis ovat päättäneet, ja ne ovatkin tämän heille velkaa. Jos kerran pakanuudesta kääntyneet ovat päässeet osallisiksi Jerusalemin pyhien hengellisistä aarteista, heillä on puolestaan velvollisuus auttaa näitä aineellisesti. 28Sitten kun olen hoitanut tämän tehtävän ja asianmukaisesti luovuttanut keräyksen tuoton, lähden Espanjaan ja käyn matkalla teidän luonanne. 29
15:29
Room. 1:11
Tiedän, että tullessani luoksenne tuon mukanani Kristuksen täyden siunauksen.

30

15:30
2. Kor. 1:11
Ef. 6:19
Fil. 1:19
Kol. 4:3
1. Tess. 5:25
Filem. 22
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen antamaan rakkauteen vedoten pyydän teitä, veljet, tukemaan minua taistelussani. Rukoilkaa Jumalaa puolestani, 31
15:31
1. Tess. 2:141. Kor. 16:3,4
2. Kor. 9:12
että en Juudeassa joutuisi epäuskoisten käsiin ja että lahja, jonka vien Jerusalemiin, olisi pyhille mieluinen. 32
15:32
Room. 1:12
Silloin voin, jos Jumala suo, tulla iloisin mielin teidän luoksenne ja virkistyä seurassanne. 33
15:33
1. Tess. 5:23
Rauhan Jumala olkoon teidän kaikkien kanssa. Aamen.