Raamattu 1992 (KR92)
12

Uusi elämä

121

12:1
Room. 6:13
1. Kor. 6:20
Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. 2
12:2
Gal. 1:4
Ef. 4:23,5:10,17
Kol. 1:9
1. Tess. 4:3
1. Piet. 4:1,2
Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.

3

12:3
Room. 1:5
1. Kor. 12:11
2. Kor. 10:13
Ef. 4:7
Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. 4
12:4,5
1. Kor. 10:17,12:12
Ef. 4:16
Kol. 1:24
Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, 5samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä. 6
12:6–8
1. Kor. 12:4–11
12:6
Ef. 4:11
1. Piet. 4:10,11
Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. 7
12:7
1. Tim. 4:16
Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, 8
12:8
2. Kor. 9:7
rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.

9

12:9
2. Kor. 6:6
1. Piet. 1:22
Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. 10
12:10
Gal. 5:26
Fil. 2:3
1. Tess. 4:9
Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. 11
12:11
Ap. t. 18:25
Ilm. 3:15
Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. 12
12:12
Room. 15:13Room. 5:3Ef. 6:18
Kol. 4:2
1. Tess. 5:17
Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. 13
12:13
Room. 16:1
Hepr. 13:2
1. Piet. 4:9
Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. 14
12:14
Matt. 5:44+
Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. 15
12:15
Sir. 7:34,35
Luuk. 1:58
Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.

16

12:16
Room. 15:5Ps. 131:1Sananl. 3:7
Jes. 5:21
Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. 17
12:17
Matt. 5:392. Kor. 8:21
Fil. 4:8
1. Tim. 3:7
Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. 18
12:18
Matt. 5:9
2. Tim. 2:24
Hepr. 12:14
Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. 19Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: »Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan» – näin sanoo Herra. 20
12:20
Sananl. 25:21,22
Edelleen sanotaan: »Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.» 21
12:21
1. Sam. 24:18
Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.