Raamattu 1992 (KR92)
11

Jumala ei ole hylännyt kansaansa

111

11:1
5. Moos. 4:31
1. Sam. 12:22
Ps. 94:14
Jer. 31:372. Kor. 11:22
Fil. 3:5
Kysyn siis: ei kai Jumala ole hylännyt omaa kansaansa? Ei toki! Olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen, Benjaminin heimoa. 2Ei Jumala ole hylännyt kansaansa, jonka hän edeltäkäsin on valinnut. Tiedättehän te, mitä kirjoitukset kertovat Eliasta. Hän esittää Jumalalle Israelia vastaan tämän syytöksen: 3
11:3
1. Kun. 19:10,14
»Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen enää jäljellä, ja he tavoittelevat minunkin henkeäni.» 4
11:4
1. Kun. 19:18
Mutta minkä vastauksen hän saa Jumalalta? »Minä olen jättänyt itselleni seitsemäntuhatta miestä, jotka eivät ole polvistuneet Baalin edessä.» 5
11:5
Sak. 13:8,9
Room. 9:27
Samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös, jonka Jumala on armossaan valinnut. 6
11:6
5. Moos. 9:4,5
Room. 4:4,5
Gal. 3:18
Ef. 2:8
Mutta jos valinta kerran perustuu armoon, se ei perustu ihmisen tekoihin – muutenhan armo ei olisi armo. 7
11:7
Room. 9:31
2. Kor. 3:14
Israel ei siis ole saavuttanut sitä, mitä se on tavoitellut; vain valitut ovat sen saaneet. Muut ovat paatuneet, 8
11:8
5. Moos. 29:3
Jes. 6:9,10,29:10
niin kuin on kirjoitettu:

– Jumala on antanut heille turtuneen hengen,

silmät, jotka eivät näe, ja korvat, jotka eivät kuule.

Näin on yhä vielä.

9
11:9,10
Ps. 69:23,24
Ja Daavid sanoo:

– Tulkoon heidän pitopöytänsä heille ansaksi ja satimeksi,

kompastukoot he siihen ja saakoot rangaistuksensa.

10Hämärtykööt heidän silmänsä niin, etteivät he näe.

Paina heidän selkänsä aina kumaraan.

Pakanakansojen pelastuminen

11

11:11
5. Moos. 32:21
Kysyn siis: eivät kai juutalaiset sen vuoksi kompastuneet, että he jäisivät maahan makaamaan? Päinvastoin! Heidän lankeemuksensa on avannut pelastuksen muille kansoille, ja näin juutalaiset ovat saaneet aiheen kadehtia niitä. 12
11:12
Jes. 49:22
Jos heidän lankeemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle ja heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysimääräinen voittonsa!

13

11:13
Room. 15:16
Gal. 1:16,2:7,9
Teille pakanuudesta kääntyneille sanon: minä ylistän tehtävääni kansojen apostolina, 14sillä näin herätän ehkä heimolaisissani kateutta teitä kohtaan ja voin pelastaa joitakuita heistä. 15
11:15
2. Kor. 5:18
Jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä? Silloin kuolleet heräävät eloon! 16
11:16
3. Moos. 23:10
4. Moos. 15:20
Hes. 44:30
Jos ensimmäinen leipä pyhitetään, on koko leipomus pyhä, ja jos puun juuri on pyhä, ovat myös oksat pyhät.

17

11:17
Jer. 11:16
Ef. 2:19
Jos jalosta oliivipuusta on katkaistu oksia ja jos sinut, joka olet peräisin villistä oliivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon niin että olet päässyt osalliseksi puun juurinesteestä, 18
11:18
Joh. 4:22
älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla! Mutta jos ylvästelet, muista, ettet sinä kannata juurta vaan juuri kannattaa sinua. 19Sanot ehkä, että nuo oksat katkaistiin, jotta sinut voitaisiin oksastaa. 20
11:20
Sananl. 28:14
Jes. 66:2
1. Kor. 10:12
Fil. 2:12
Se on totta. Ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt, kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan pelkää! 21Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. 22
11:22
Joh. 15:2
Hepr. 3:14
Katso, kuinka Jumala on sekä lempeä että ankara. Langenneita kohtaan hän on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään; muuten sinutkin leikataan pois. 23
11:23
2. Kor. 3:16
Mutta myös nuo toiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. 24Jos kerran sinut on leikattu irti villistä oliivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon oliivipuuhun, niin totta kai nämä alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan puuhunsa.

Israelin pelastuminen

25

11:25
Joh. 10:16
2. Kor. 3:14
Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus: paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. 26
11:26
Jes. 59:20
Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu:

– Siionista on tuleva Pelastaja,

hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä.

27

11:27
Jes. 27:9
Jer. 31:33,34
Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan:

minä otan pois heidän syntinsä.

28

11:28
5. Moos. 10:15
Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne, mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. 29
11:29
4. Moos. 23:19
2. Tim. 2:13
Jumala ei peruuta lahjojaan eikä antamaansa kutsua. 30Te olitte ennen tottelemattomia Jumalaa kohtaan, mutta noiden toisten tottelemattomuuden vuoksi Jumala on nyt armahtanut teidät. 31Samalla tavoin he ovat nyt olleet tottelemattomia, jotta myös heidät armahdettaisiin, kun te olette saaneet armahduksen. 32
11:32
Room. 3:9,19,23
Gal. 3:22
Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen.

33

11:33
Job 11:7
Jes. 45:15
Viis. 17:1
Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus,

kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa!

Kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa

ja jäljittämättömät hänen tiensä!

34

11:34
Job 15:8
Jes. 40:13
Jer. 23:18
Viis. 9:13
1. Kor. 2:16
Kuka voi tuntea Herran ajatukset,

kuka pystyy neuvomaan häntä?

35

11:35
Job 41:3
Kuka on antanut hänelle jotakin,

mikä hänen olisi maksettava takaisin?

36

11:36
1. Kor. 8:6
Kol. 1:16
Ilm. 4:11
Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen.

12

Uusi elämä

121

12:1
Room. 6:13
1. Kor. 6:20
Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä, veljet: Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. 2
12:2
Gal. 1:4
Ef. 4:23,5:10,17
Kol. 1:9
1. Tess. 4:3
1. Piet. 4:1,2
Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.

3

12:3
Room. 1:5
1. Kor. 12:11
2. Kor. 10:13
Ef. 4:7
Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut. 4
12:4,5
1. Kor. 10:17,12:12
Ef. 4:16
Kol. 1:24
Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, 5samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä. 6
12:6–8
1. Kor. 12:4–11
12:6
Ef. 4:11
1. Piet. 4:10,11
Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan kuin hänellä on uskoa. 7
12:7
1. Tim. 4:16
Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon, 8
12:8
2. Kor. 9:7
rohkaisemisen lahjan saanut rohkaiskoon. Joka antaa omastaan, antakoon pyyteettömästi; joka johtaa, johtakoon tarmokkaasti; joka auttaa köyhiä, auttakoon iloisin mielin.

9

12:9
2. Kor. 6:6
1. Piet. 1:22
Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. 10
12:10
Gal. 5:26
Fil. 2:3
1. Tess. 4:9
Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta, kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. 11
12:11
Ap. t. 18:25
Ilm. 3:15
Älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä Hengen tuli, palvelkaa Herraa. 12
12:12
Room. 15:13Room. 5:3Ef. 6:18
Kol. 4:2
1. Tess. 5:17
Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä. 13
12:13
Room. 16:1
Hepr. 13:2
1. Piet. 4:9
Auttakaa puutteessa olevia pyhiä, osoittakaa vieraanvaraisuutta. 14
12:14
Matt. 5:44+
Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat, siunatkaa älkääkä kirotko. 15
12:15
Sir. 7:34,35
Luuk. 1:58
Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.

16

12:16
Room. 15:5Ps. 131:1Sananl. 3:7
Jes. 5:21
Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. 17
12:17
Matt. 5:392. Kor. 8:21
Fil. 4:8
1. Tim. 3:7
Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. 18
12:18
Matt. 5:9
2. Tim. 2:24
Hepr. 12:14
Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. 19Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: »Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan» – näin sanoo Herra. 20
12:20
Sananl. 25:21,22
Edelleen sanotaan: »Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.» 21
12:21
1. Sam. 24:18
Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.

13

Kuuliaisuus esivaltaa kohtaan

131

13:1
Sananl. 8:15,16
Dan. 4:22
Viis. 6:3
Joh. 19:11
Tit. 3:1
1. Piet. 2:13,14
Jokaisen on suostuttava esivaltansa alaisuuteen. Eihän ole esivaltaa, joka ei olisi Jumalalta peräisin, häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. 2
13:2
Sananl. 24:21,22
Joka vastustaa esivaltaa, nousee siis Jumalan säädöstä vastaan, ja ne, jotka näin tekevät, saavat rangaistuksensa. 3Ei sen, joka tekee oikein, tarvitse pelätä viranomaisia, vaan sen, joka tekee väärin. Jos siis tahdot elää pelkäämättä esivaltaa, tee oikein! Silloin saat siltä kiitosta. 4Se on Jumalan palvelija ja toimii sinun parhaaksesi. Mutta jos teet väärin, pelkää! Esivalta ei kanna miekkaa turhaan. Se on Jumalan palvelija ja panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. 5
13:5
1. Piet. 2:17
Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta vaan myös omantunnon vaatimuksesta. 6
13:6,7
Mark. 12:17
Sen vuoksi te verojakin maksatte, sillä viranomaiset ovat Jumalan palveluksessa, kun he hoitavat tehtäviään. 7Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.

8

13:8,9
2. Moos. 20:13–17
3. Moos. 19:18Mark. 12:31+
Älkää olko kenellekään mitään velkaa, paitsi että rakastatte toisianne. Joka rakastaa toista, on täyttänyt lain vaatimukset. 9Käskyt »Älä tee aviorikosta», »Älä tapa», »Älä varasta», »Älä himoitse», samoin kaikki muutkin, voidaan koota tähän sanaan: »Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.» 10
13:10
Matt. 22:40
1. Kor. 13:4–7
Gal. 5:14
Jaak. 2:8
Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Näin rakkaus toteuttaa koko lain.

Päivä sarastaa

11

13:11
1. Kor. 15:34
Ef. 5:14
1. Tess. 5:6–8
Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. 12
13:12
Jes. 59:17
2. Kor. 6:7
Ef. 6:11
1. Tess. 5:8
Yö on kulunut pitkälle, päivä jo sarastaa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. 13
13:13
Sananl. 23:20
Luuk. 21:34
1. Kor. 6:9,10
Gal. 5:19–21
1. Piet. 4:3
Meidän on elettävä nuhteettomasti niin kuin päivällä eletään, ei remuten ja juopotellen, siveettömästi ja irstaillen, riidellen ja kiihkoillen. 14
13:14
Gal. 3:27
Ef. 4:24
Kol. 3:101. Kor. 9:27
1. Piet. 2:11
Pukekaa yllenne Herra Jeesus Kristus älkääkä hemmotelko ruumistanne, niin että annatte sen haluille vallan.