Raamattu 1992 (KR92)
2

Kristuksen nöyryys

21Jos kerran yhteys Kristukseen rohkaisee ja hänen rakkautensa suo lohdutusta, jos Henki meitä yhdistää ja jos tunnemme hellyyttä ja myötätuntoa toisiamme kohtaan, 2

2:2
Room. 15:5+
niin tehkää minun iloni täydelliseksi ja olkaa yksimielisiä. Liittäköön teitä toisiinne rakkaus, sopu ja sama mieli. 3
2:3
Room. 12:10+
Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. 4
2:4
1. Kor. 10:24+
Älkää tavoitelko vain omaa etuanne vaan myös muiden parasta. 5Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli.

6

2:6
Joh. 1:1
2. Kor. 4:4
Kol. 1:15
Hepr. 1:3
Hänellä oli Jumalan muoto,

mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan

olla Jumalan vertainen

7

2:7
Jes. 53:2
Room. 8:3
2. Kor. 8:9
Gal. 4:4
Hepr. 4:15
vaan luopui omastaan.

Hän otti orjan muodon

ja tuli ihmisten kaltaiseksi.

Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa,

8

2:8
Mark. 10:45
Joh. 10:17,18
Hepr. 2:9,5:8,12:2
hän alensi itsensä

ja oli kuuliainen kuolemaan asti,

ristinkuolemaan asti.

9

2:9
Ps. 110:1
Jes. 52:13,53:12
Ap. t. 2:33
Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken

ja antanut hänelle nimen,

kaikkia muita nimiä korkeamman.

10

2:10
Jes. 45:23
Joh. 5:23
Room. 14:11
Ilm. 5:8
Jeesuksen nimeä kunnioittaen

on kaikkien polvistuttava,

kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla,

11

2:11
Ap. t. 2:36
Room. 10:9,14:9
1. Kor. 8:6
Ilm. 5:13
ja jokaisen kielen on tunnustettava

Isän Jumalan kunniaksi:

»Jeesus Kristus on Herra.»

Jumalan lapset maailmassa

12

2:12
1. Piet. 1:17
Siksi, rakkaat ystävät, niin kuin olette aina totelleet minua, kun olen ollut luonanne, totelkaa vielä enemmän nyt, kun olen poissa: tehkää peläten ja vavisten työtä pelastuaksenne. 13
2:13
Joh. 15:5
2. Kor. 3:5
Hepr. 13:21
Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa. 14Tehkää kaikki nurisematta ja empimättä, 15
2:15
Dan. 12:3
Matt. 5:16
Ef. 5:8
jotta olisitte moitteettomia ja puhtaita, nuhteettomia Jumalan lapsia tämän kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan keskellä. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, 16
2:16
2. Kor. 1:14
1. Tess. 2:19
kun pidätte esillä elämän sanaa2:16 Toisen tulkinnan mukaan: pysytte elämän sanassa., ja minä voin Kristuksen tulemisen päivänä ylpeillä siitä, että en ole turhan vuoksi ponnistellut ja nähnyt vaivaa. 17
2:17
Room. 15:16
2. Tim. 4:6
Vaikka minun, kun toimitan teidän uskonne uhripalvelusta, olisi lopuksi uhrattava henkeni, minä iloitsen ja riemuitsen kaikkien teidän kanssanne. 18
2:18
2. Kor. 13:11+
Iloitkaa ja riemuitkaa tekin samalla tavoin minun kanssani.

Timoteus ja Epafroditos

19

2:19
Ap. t. 16:1+
Herraan Jeesukseen luottaen toivon voivani pian lähettää Timoteuksen luoksenne. Saanhan sitten itsekin rohkeutta, kun kuulen miten asiat siellä ovat. 20Minulla ei ole ketään hänen vertaistaan, joka yhtä vilpittömästi huolehtisi teidän parhaastanne, 21
2:21
2. Tim. 4:10,16
sillä kaikki ovat kiinnostuneita vain omasta edustaan eivätkä Jeesuksen Kristuksen asiasta. 22Mutta Timoteuksen luotettavuuden te tunnette: yhdessä minun kanssani hän on uurastanut evankeliumin hyväksi kuin poika isänsä rinnalla. 23Toivon siis voivani lähettää hänet matkaan heti kun saan tietää, miten minun itseni käy. 24
2:24
Fil. 1:26
Herraan luottaen uskon, että pääsen itsekin pian tulemaan luoksenne.

25Nyt minun kuitenkin täytyy lähettää teidän luoksenne veljemme Epafroditos, työ- ja taistelutoverini. Hän on myös teidän lähettinne, joka tuli palvelemaan minua ollessani avun tarpeessa, 26ja hän on ikävöinyt teitä kaikkia ja ollut huolissaan siitä, että te olette kuulleet hänen sairastuneen. 27Sairas hän todella oli, aivan kuolemaisillaan, mutta Jumala armahti häntä, eikä vain häntä vaan myös minua, etten saisi uutta surua entisten lisäksi. 28Olen sitäkin innokkaampi lähettämään hänet takaisin, jotta te saisitte ilon nähdä hänet jälleen ja että itsekin voisin olla huolettomampi. 29

2:29
Room. 16:2
1. Kor. 16:16–18
1. Tess. 5:12
Ottakaa siis hänet Herran palvelijana iloiten vastaan ja kunnioittakaa hänen kaltaisiaan! 30Hänhän oli Kristuksen työn vuoksi vähällä kuolla, kun vaaransi henkensä auttaakseen minua siinä, missä te ette voineet auttaa.

3

Tärkeintä on Kristuksen tunteminen

31

3:1
2. Kor. 13:11+
Veljeni, iloitkaa siis Herrassa! Minä en kyllästy kirjoittamaan teille yhä uudestaan samoista asioista, ja sittenhän teillä on tarkka tieto.

2Varokaa noita koiria, noita kelvottomia työntekijöitä, noita pilalle leikattuja! 3

3:3
Room. 2:29
Kol. 2:11
Todellisia ympärileikattuja olemme me, jotka palvelemme Jumalaa Hengen ohjaamina, ylpeilemme Kristuksesta Jeesuksesta emmekä luota mihinkään omaamme. 4Olisi minulla aihetta kyllä siihenkin, minä jos kukaan voisin luottaa siihen mitä minulla on ollut. 5
3:5
1. Moos. 17:12
Luuk. 1:59
Ap. t. 22:3,26:4,5
Room. 11:1
Minut on kahdeksantena päivänä ympärileikattu, olen syntyperäinen israelilainen, Benjaminin heimoa, heprealainen heprealaisista vanhemmista. Lain noudattajana olin fariseus3:5 Ks. selitystä Matt. 3:7., 6
3:6
4. Moos. 25:11,13
Gal. 1:13+
intoni ja kiivauteni osoitin vainoamalla seurakuntaa, lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton.

7

3:7
Matt. 13:44,46
Mutta kaiken tämän, mikä oli minulle voittoa, olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 8
3:8
Joh. 17:3
Pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona, sillä Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen 9
3:9
Room. 1:17,3:21,22,10:3,4
ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. 10
3:10
Room. 8:17
2. Kor. 4:10,11
1. Piet. 4:13
Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. 11
3:11
Room. 6:5
Ehkä silloin saan myös nousta kuolleista.

Paavali esikuvana

12

3:12
1. Tim. 6:12
En tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämääräni tai jo tullut täydelliseksi. Mutta pyrin kaikin voimin saavuttamaan sen, kun kerran Kristus Jeesus on ottanut minut omakseen. 13Veljet, en katso vielä päässeeni siihen asti. Vain tämän voin sanoa: jättäen mielestäni sen, mikä on takanapäin, ponnistelen sitä kohti, mikä on edessä. 14
3:14
Luuk. 9:62
1. Kor. 9:24
2. Tim. 4:7,8
Hepr. 12:1
Juoksen kohti maalia saavuttaakseni voittajan palkinnon, pääsyn taivaaseen. Sinne Jumala kutsuu Kristuksen Jeesuksen omat. 15Näin meidän on siis ajateltava, jos kerran olemme täydellisiä. Jos jossakin kohden ehkä ajattelette toisin, Jumala on ilmoittava teille, kuinka asia on. 16Meidän on vain jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet.

17

3:17
1. Kor. 4:16+
Noudattakaa minun antamaani esimerkkiä, veljet, ja ottakaa oppia niistä, jotka elävät meidän tavallamme. 18
3:18,19
Room. 16:18
2. Piet. 2:3
Olenhan usein sanonut teille ja nyt sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. 19Heidän loppunsa on kadotus. Vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa, ja he ajattelevat vain maallisia asioita. 20
3:20
1. Kor. 1:7
1. Tess. 1:10
Mutta me olemme taivaan kansalaisia, ja taivaasta me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. 21
3:21
Room. 8:29+
Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken.

4

Kehotuksia

41

4:1
1. Tess. 2:19,20
Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunniaseppeleeni, pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät!

2

4:2
Fil. 1:27
Kehotan Euodiaa ja Syntykeä elämään sovussa Herraa palvellen. 3
4:3
Luuk. 10:20+
Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta samoin kuin Clemens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämän kirjassa. 4
4:4
2. Kor. 13:11+
Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa! 5
4:5
Jaak. 5:8
Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. 6
4:6
Ps. 55:23
1. Piet. 5:7
Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. 7
4:7
Joh. 14:27+
Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.

8

4:8
Room. 12:17
Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. 9
4:9
1. Kor. 4:16Room. 15:33
2. Tess. 3:16
Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.

Kiitokset filippiläisten lahjasta

10Herra on suonut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. 11

4:11
1. Tim. 6:6–8
Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. 12
4:12
1. Kor. 4:11
2. Kor. 11:27
Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. 13Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. 14Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani.

15

4:15
2. Kor. 11:9
Niin kuin itsekin tiedätte, te filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka evankeliumin julistustyön alkuvaiheessa, kun olin lähtenyt Makedoniasta, antoi minulle vastalahjaksi taloudellista tukea. 16Jo silloin, kun olin Tessalonikassa, te lähetitte minulle avustusta parikin kertaa. 17En minä tosin teidän lahjojanne tavoittele, toivon vain, että työnne tuottaisi teille yhä enemmän hedelmää. 18
4:18
Fil. 2:25Room. 12:1
Ef. 5:2
Hepr. 13:16
1. Piet. 2:5
Tunnustan saaneeni kaiken ja enemmänkin. Minulla on kaikkea yllin kyllin nyt, kun olen saanut Epafroditokselta teidän lähettämänne lahjan, joka on hyvältä tuoksuva, otollinen, Jumalan mielen mukainen uhri. 19
4:19
2. Kor. 9:8
Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. 20Jumalan, meidän Isämme, on kunnia aina ja ikuisesti. Aamen.

Lopputervehdys

21Tervehtikää kaikkia Kristuksen Jeesuksen pyhiä. Minun luonani olevat veljet lähettävät teille terveisiä. 22Teitä tervehtivät myös kaikki täkäläiset uskovat, erityisesti ne, jotka ovat keisarin palveluskuntaa. 23Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne.