Raamattu 1992 (KR92)
21

Ensimmäinen voitto kanaanilaisista

211

21:1
4. Moos. 33:40
Kun kanaanilainen Aradin kuningas, joka hallitsi Negeviä, sai kuulla israelilaisten olevan tulossa Atarimin tietä, hän hyökkäsi heitä vastaan ja otti muutamia heistä vangiksi. 2
21:2
5. Moos. 2:34 - 20:17
1. Sam. 15:3
Miika 4:13
Silloin israelilaiset antoivat Herralle lupauksen: »Jos annat sen kansan meidän käsiimme, niin me julistamme heidän kaupunkinsa sinulle kuuluvaksi uhriksi ja tuhoamme ne.» 3 Herra kuuli israelilaisten pyynnön ja antoi kanaanilaiset heidän käsiinsä. Niin israelilaiset julistivat heidät Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhosivat kaupungit asukkaineen. Siitä paikka sai nimen Horma. 21:3 Nimi muistuttaa heprean sanaa, joka merkitsee ’julistaa tuhottavaksi Herralle kuuluvana uhrina’.

Pronssikäärme

4 Kiertääkseen Edomin maan israelilaiset lähtivät Horinvuoren luota Kaislamerelle vievää reittiä. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi 5

21:5
2. Moos. 14:11
ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan: »Miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä. Aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa!»

6

21:6
1. Kor. 10:9
Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. 7 Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: »Me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta.» Mooses rukoili kansan puolesta, 8 ja Herra sanoi Moosekselle: »Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon.» 9
21:9
2. Kun. 18:4
Joh. 3:14
Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon.

Israelilaiset kiertävät Moabin maan ja voittavat amorilaiset

10 Lähdettyään liikkeelle israelilaiset kulkivat Obotiin, 11 siirtyivät sieltä autiomaahan ja leiriytyivät Ijje-Abarimiin Moabin itäpuolelle. 12 Sitten he jatkoivat matkaansa ja leiriytyivät Seredin joenuoman luo. 13

21:13
Tuom. 11:18
Sieltä lähdettyään he leiriytyivät Arnonin toiselle puolelle autiomaahan, joka ulottuu amorilaisten alueisiin saakka. Arnon on moabilaisten ja amorilaisten välinen rajajoki. 14 Sen vuoksi sanotaan Herran sotien kirjassa:

– Vaheb, joka sijaitsee Sufassa, joenuomat, Arnon,

15 joenuomien halkomat rinteet,

jotka nousevat kohti Arin asuttuja seutuja

ja reunustavat Moabin maita. 21:14–15 Ainoa säilynyt katkelma muuten kadonneesta Herran sotien kirjasta.

16 Sieltä israelilaiset siirtyivät Beerin kaivolle. Sen luona Herra sanoi Moosekselle: »Kokoa kansa tänne, niin minä annan sille vettä.» 17 Silloin israelilaiset lauloivat tämän laulun:

– Anna vettä, kaivo! Laulakaa sille!

18 Laulakaa kaivolle, jonka päälliköt kaivoivat,

jonka aukaisivat kansan parhaat miehet

kepeillänsä, käskijän sauvoilla!

Autiomaasta israelilaiset siirtyivät Mattanaan, 19 Mattanasta Nahalieliin, Nahalielista Bamotiin 20 ja Bamotista siihen laaksoon, joka on Moabin ylängöllä lähellä Pisgaa, vuorta, jolta näkee laajalti Jesimonin autiomaahan.

21

21:21
5. Moos. 2:26
Tuom. 11:19
Israelilaiset lähettivät sananviejiä amorilaisten kuninkaan Sihonin luo sanomaan: 22 »Tahtoisimme kulkea sinun maasi kautta. Me emme poikkea pelloille emmekä viinitarhoihin. Me emme juo vettä teidän kaivoistanne. Kuljemme vain Kuninkaan valtatietä suoraan sinun alueesi halki.» 23 Mutta Sihon ei antanut Israelille lupaa kulkea maansa kautta, vaan kokosi sotaväkensä ja lähti Israelia vastaan autiomaahan. Jahasiin saavuttuaan hän ryhtyi taisteluun, 24
21:24
5. Moos. 29:6 - 7
Ps. 135:10 - 11
Aam. 2:9
mutta israelilaiset löivät amorilaiset perin pohjin ja ottivat haltuunsa heidän maansa Arnonjoesta Jabbokiin, ammonilaisten alueen rajajokeen asti. Ammonilaisten raja oli lujasti varustettu. 25 Israelilaiset valloittivat koko amorilaisten maan ja asettuivat Hesboniin ja kaikkiin muihin amorilaisten kaupunkeihin.

26 Hesbon oli amorilaisten kuninkaan Sihonin hallituskaupunki. Sihon oli käynyt sotaa Moabin aikaisempaa kuningasta vastaan ja vallannut Arnonjokeen saakka kaikki hänen maansa. 27 Sen tähden ovat runoilijat laulaneet:

– Tulkaa Hesboniin, Sihonin kaupunkiin!

Rakentakaa ja varustakaa se jälleen!

28

21:28,29
Jer. 48:45 - 46
Sillä tuli lähti liikkeelle Hesbonista,

roihu Sihonin kaupungista.

Se ahmaisi Ar-Moabin,

söi Arnonin uhrikukkuloiden valtiaat.

29 Voi sinua, Moab!

Perikatoon jouduit sinä, Kemosin kansa. 21:29 Kemos oli Moabin kansallisjumala.

Sinun poikasi pakenivat,

sinun tyttäresi vei vankeinaan Sihon,

amorilaisten kuningas.

30 Mutta me niitimme heidät maahan nuolillamme,

kaikki on tuhottu Hesbonista Diboniin saakka.

Olemme hävittäneet maan,

polttaneet sen Medebaan asti.

31 Näin israelilaiset asettuivat amorilaisten maahan asumaan. 32 Mooses lähetti tiedustelijoita vakoilemaan Jaeseria. Sitten israelilaiset valloittivat sitä ympäröivät kylät ja tuhosivat siellä asuvat amorilaiset.

33

21:33
5. Moos. 3:1 - 29:7
Kun israelilaiset tämän jälkeen suuntasivat kulkunsa pohjoiseen pitkin Basaniin vievää tietä, Basanin kuningas Og lähti sotajoukkoineen heitä vastaan ja ryhtyi taisteluun Edreissä. 34 Herra sanoi Moosekselle: »Älä pelkää häntä. Minä annan sekä hänet että hänen kansansa ja maansa sinun käsiisi, ja voit tehdä hänelle, kuten teit amorilaisten kuninkaalle Sihonille, joka hallitsi Hesbonissa.» 35 Israelilaiset voittivat Ogin ja surmasivat hänet, hänen poikansa ja koko hänen sotajoukkonsa päästämättä ketään pakoon. Sitten he ottivat haltuunsa hänen maansa.

22

Moabin kuningas pyytää apua Bileamilta

221 Israelilaiset jatkoivat matkaansa ja leiriytyivät Moabin tasangolle Jordanin itäpuolelle vastapäätä Jerikoa. 2 Balak, Sipporin poika, sai tietää, mitä israelilaiset olivat tehneet amorilaisille, 3 ja koska israelilaisia oli paljon, hän ja kaikki moabilaiset joutuivat kauhun valtaan. 4 Pelästyksissään moabilaiset lähettivät midianilaisten vanhimmille viestin: »Nyt tuo joukko ahmii näiltä seuduilta kaiken, niin kuin karja ahmii niityltä tuoreen ruohon.»

Balak, Sipporin poika, oli siihen aikaan Moabin kuninkaana. 5

22:5
Joos. 24:9
Miika 6:5
Hän päätti lähettää sananviejiä Bileamin, Beorin pojan luo. Tämä asui Eufratin varrella Petorissa, maassa, jossa oli Balakin heimolaisia. Balak käski sanoa hänelle: »Egyptistä on lähtenyt liikkeelle kokonainen kansa. Maa on sitä jo mustanaan, ja nyt tuo kansa on asettunut aivan minun maani rajoille. 6 Tule avuksemme ja kiroa se kansa, sillä se on meitä mahtavampi. Ehkä sitten voimme lyödä sen ja karkottaa sen näiltä seuduilta. Minä näet tiedän, että se, jonka sinä siunaat, on siunattu ja se, jonka sinä kiroat, on kirottu.» 7
22:7
2. Piet. 2:15
Juud. 11
Moabilaisten ja midianilaisten vanhimmat lähtivät matkaan ja ottivat mukaansa loitsuista maksettavan palkan. He tulivat Bileamin luo ja sanoivat hänelle, mitä Balak oli käskenyt sanoa. 8 Bileam sanoi heille: »Jääkää tänne yöksi, niin minä annan teille vastaukseni sen mukaan, mitä Herra minulle sanoo.» Moabin päämiehet jäivät Bileamin luo.

9 Jumala tuli Bileamin luo ja kysyi: »Keitä ovat nämä miehet, jotka ovat sinun luonasi?» 10 Bileam vastasi: »Balak, Sipporin poika, Moabin kuningas, on lähettänyt heidät luokseni sanomaan: 11 ’Egyptistä on lähtenyt liikkeelle kokonainen kansa. Maa on sitä jo mustanaan. Tule avukseni ja kiroa se kansa. Ehkä sitten voin ryhtyä taisteluun ja karkottaa sen.’» 12 Mutta Jumala sanoi Bileamille: »Älä lähde heidän mukaansa äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se kansa on siunattu.» 13 Aamulla Bileam sanoi Balakin lähettiläille: »Palatkaa maahanne. Herra ei salli minun lähteä teidän mukaanne.» 14 Moabilaiset menivät takaisin Balakin luo ja sanoivat: »Bileam ei suostunut lähtemään mukaamme.»

15 Mutta Balak lähetti sananviejiksi vielä useampia ja vielä arvostetumpia päämiehiä. 16 Bileamin luo tultuaan he sanoivat hänelle: »Näin sanoo Balak, Sipporin poika: Älä anna minkään estää sinua tulemasta luokseni. 17 Minä palkitsen sinut runsain mitoin, teen kaiken, mitä minulta pyydät, kunhan vain tulet avukseni ja kiroat sen kansan.» 18

22:18
4. Moos. 24:13
Silloin Bileam vastasi Balakin miehille: »Vaikka Balak antaisi minulle palatsinsa täydeltä hopeaa ja kultaa, minä en voi missään asiassa, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, Jumalani, käskyä vastaan. 19 Jääkää tekin nyt tänne huomisaamuun asti, niin saan tietää, mitä Herra minulle tällä kertaa sanoo.» 20 Yöllä Jumala tuli Bileamin luo ja sanoi hänelle: »Jos nuo miehet ovat tulleet sinua kutsumaan, niin lähde vain heidän mukaansa. Mutta tee ainoastaan se, minkä minä käsken sinun tehdä.»

Bileamin viisas aasi

21 Aamulla Bileam satuloi aasinsa ja lähti moabilaisten sananviejien mukaan. 22 Mutta Jumala vihastui hänen lähdöstään, ja kun Bileam sitten ratsasti aasillaan kahden palvelijansa saattamana, Herran enkeli asettui hänen tielleen. 23 Kun aasi näki Herran enkelin seisovan tiellä paljastettu miekka kädessään, se poikkesi tieltä pellolle. Mutta Bileam löi aasia ja pakotti sen takaisin tielle.

24 Sitten Herran enkeli asettui tielle kahden viinitarhan väliseen kapeikkoon, jota kiviaita reunusti kummaltakin puolen. 25 Kun aasi näki Herran enkelin, se painautui aitaa vasten, ja Bileamin jalka jäi puristuksiin. Silloin Bileam taas löi aasia.

26 Herran enkeli siirtyi vielä kerran edemmäksi ja asettui ahtaaseen paikkaan, missä ei ollut tilaa väistyä oikealle eikä vasemmalle. 27 Kun aasi näki Herran enkelin, se laskeutui makuulle Bileam selässään, ja Bileam löi vihoissaan aasia kepillä.

28

22:28
2. Piet. 2:16
Silloin Herra antoi aasille kyvyn puhua. Se sanoi Bileamille: »Mitä pahaa minä olen tehnyt, kun lyöt minua nyt jo kolmannen kerran?» 29 Bileam sanoi aasille: »Sinä vikuroit! Jos minulla nyt olisi miekka, tappaisin sinut heti paikalla!» 30 Aasi sanoi Bileamille: »Minähän olen sinun aasisi, jolla olet ratsastanut iät ja ajat. Olenko minä koskaan ennen vikuroinut?» Bileam vastasi: »Et ole.» 31 Silloin Herra avasi Bileamin silmät, niin että hän näki Herran enkelin seisomassa tiellä paljastettu miekka kädessään. Bileam polvistui ja lankesi kasvoilleen maahan.

32 Herran enkeli kysyi häneltä: »Miksi löit aasiasi kolme kertaa? Minä olen tullut tänne estämään sinun kulkusi, sillä tämä matka on vastoin Herran tahtoa. 33 Sinun aasisi näki minut ja väistyi kolme kertaa minun tieltäni. Ellei aasi olisi väistynyt, minä olisin surmannut sinut mutta jättänyt sen henkiin.» 34 Silloin Bileam sanoi Herran enkelille: »Minä olen tehnyt väärin, mutta en tiennyt, että sinä seisoit tiellä minun edessäni. Jos et hyväksy tätä matkaa, niin minä käännyn takaisin.» 35 Herran enkeli sanoi Bileamille: »Kulje noiden miesten mukana, mutta puhu ainoastaan se, mitä minä käsken sinun puhua.» Niin Bileam jatkoi matkaa yhdessä Balakin lähettiläiden kanssa.

Bileam Balakin luona

36 Kuultuaan Bileamin olevan tulossa Balak lähti häntä vastaan Moabin uloimpaan rajakaupunkiin Arnonjoen varrelle. 37 Balak sanoi Bileamille: »Mikset tullut jo silloin, kun ensimmäisen kerran lähetin sinulle kutsun? Luulitko, etten pystyisi kylliksi palkitsemaan sinua?» 38 Bileam sanoi Balakille: »Nyt minä joka tapauksessa olen tullut sinun luoksesi. Tosin en voi sanoa mitään oman mieleni mukaan. Voin sanoa vain sen, minkä Jumala käskee minun sanoa.»

39 Bileam lähti Balakin mukaan, ja he menivät Kirjat-Husotiin. 40 Balak teurasti uhriksi nautoja, lampaita ja vuohia ja toimitti osan niistä Bileamille sekä päämiehille, jotka olivat hänen kanssaan.

Bileam siunaa Israelin

41 Seuraavana aamuna Balak vei Bileamin mukanaan Bamot-Baalin kukkulalle, mistä saattoi nähdä israelilaisten leirin reunan.

23

231 Siellä Bileam sanoi Balakille: »Rakenna minua varten seitsemän alttaria ja hanki minulle tänne seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä.» 2 Balak teki, kuten Bileam oli pyytänyt, ja sitten Balak ja Bileam polttivat jokaisella alttarilla uhrina sonnin ja pässin. 3 Bileam sanoi Balakille: »Pysy täällä polttouhriesi luona, niin minä menen vähän loitommaksi. Ehkäpä saan kohdata Herran. Sitten kerron sinulle, mitä hän minulle ilmoittaa.» Ja Bileam meni eräälle puuttomalle kukkulalle.

4 Siellä Jumala ilmestyi Bileamille, ja Bileam sanoi: »Minä olen nyt rakentanut seitsemän alttaria ja uhrannut kullakin alttarilla polttouhrina sonnin ja pässin.» 5 Silloin Herra pani sanat Bileamin suuhun ja sanoi: »Palaa Balakin luo ja sano hänelle, mitä minä käskin sinun sanoa.» 6 Bileam palasi Balakin luo, joka odotti moabilaisten päämiesten kanssa polttouhrien lähellä. 7

23:7
5. Moos. 23:5
Sitten Bileam lausui nämä sanat:

– Aramin maasta, idän vuorilta, haetti minut luokseen

Balak, Moabin kuningas, sanoen näin:

»Tule avukseni ja kiroa Jaakobin kansa,

tule ja solvaa Israelia.»

8 Kuinka voisin kirota sen, jota ei Jumala kiroa,

miten solvata sitä, jota Herra ei solvaa?

9 Kallioiden laelta minä näen heidät,

kukkuloilta minä heitä tähyilen.

He ovat kansa, joka pysyy muista erillään,

he eivät lue itseään toisten kansojen joukkoon.

10

23:10
1. Moos. 13:16 - 28:14
Kuka laskisi Jaakobin jälkeläiset,

joita on kuin tomuhiukkasia,

kuka Israelin kansan,

monilukuisen kuin hiekanjyvät?

Saisinpa kuolla oikeamielisten lailla,

olisipa loppuni niin kuin heidän!

11 Silloin Balak sanoi Bileamille: »Miksi teit minulle näin? Minä haetin sinut tänne kiroamaan viholliseni, mutta nyt sinä oletkin siunannut heidät!» 12 Bileam vastasi: »Minä voin sanoa vain sen, mitä Herra käskee.»

Bileam siunaa Israelin uudelleen

13 Balak sanoi Bileamille: »Tule minun kanssani vielä toiseen paikkaan, josta voit nähdä israelilaiset. Täältä näet heistä vain pienen osan, et heitä kaikkia. Kiroa heidät sieltä.» 14 Ja Balak vei Bileamin Sede-Sofimiin Pisgan huipun luo. 23:14 Nimi Sede-Sofim merkitsee ’tähystäjien kenttä’, ’vartiopaikka’. Siellä hän rakensi seitsemän alttaria ja uhrasi kullakin alttarilla polttouhriksi sonnin ja pässin. 15 Bileam sanoi Balakille: »Pysy täällä polttouhriesi luona, niin minä menen tuonne loitommas odottamaan, että saisin kohdata Jumalan.»

16 Herra ilmestyi Bileamille, pani sanat hänen suuhunsa ja sanoi: »Palaa Balakin luo ja sano hänelle, mitä minä käskin sinun sanoa.» 17 Bileam meni Balakin luo, joka odotti moabilaisten päämiesten kanssa polttouhrien lähellä. Balak kysyi Bileamilta: »Mitä Herra sanoi?»

18 Silloin Bileam lausui nämä sanat:

– Nouse, Balak, Sipporin poika,

ja kuuntele minua tarkoin!

19

23:19
1. Sam. 15:29
Tit. 1:2
Jumala ei ole ihminen: hän ei valehtele,

hän ei muuta mieltään.

Hänkö ei tekisi, mitä sanoo?

Hänkö ei pitäisi, mitä lupaa?

20 Minä sain tehtäväkseni siunata,

ja kun Jumala siunaa,

en minä voi siunausta peruuttaa.

21 Ei ole onnettomuutta Jaakobin varalle,

ei pahaa Israelin osalle.

Heidän kanssaan on Herra, heidän Jumalansa,

he ylistävät kuningastaan riemuhuudoin.

22

23:22
4. Moos. 24:85. Moos. 33:17
Jumala toi heidät pois Egyptistä,

hän antoi heille villihärän voimat.

23 Ei ole loitsua Jaakobia vastaan,

taika ei tehoa Israeliin.

Jaakobista ja Israelista sanotaan:

»Mitä onkaan Herra tehnyt!»

24

23:24
1. Moos. 49:9
4. Moos. 24:9
Katso, Israel nousee kuin leijona,

niin kuin jalopeura se kohoaa jaloilleen,

se ei käy levolle, ennen kuin on syönyt saaliinsa

ja juonut surmattujen verta.

25 Balak sanoi Bileamille: »Jos et voi kirota heitä, niin älä heitä ainakaan siunaa.» 26 Bileam vastasi: »Minähän sanoin sinulle, että puhun vain sen, minkä Herra käskee minun puhua.»

Bileamin ennustus

27 Balak sanoi Bileamille: »Tule, minä vien sinut vielä kolmanteen paikkaan. Kenties Jumala hyväksyy, että sinä sieltä kiroat tuon kansan.» 28 Balak vei hänet sitten Peorin laelle, mistä näkee laajalti Jesimonin autiomaahan. 29 Bileam sanoi Balakille: »Rakenna minua varten tänne seitsemän alttaria ja hanki minulle seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä.» 30 Balak teki, niin kuin Bileam oli käskenyt, ja uhrasi sonnin ja pässin kullakin alttarilla.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]