Raamattu 1992 (KR92)
20

Vettä Meriban kalliosta

201

20:1
4. Moos. 13:26+
Kun israelilaiset vuoden ensimmäisessä kuussa saapuivat Sinin autiomaahan, he asettuivat joksikin aikaa Kadesiin. Siellä Mirjam kuoli, ja hänet haudattiin sinne.

2Mutta israelilaisilla ei ollut vettä, ja siksi he ryhtyivät vastustamaan Moosesta ja Aaronia. 3

20:3
4. Moos. 11:33,16:33,35
He syyttelivät Moosesta ja sanoivat: »Kunpa mekin olisimme saaneet kuolla samalla kertaa kuin ne veljemme, joiden Herra antoi kuolla! 4Miksi te toitte Jumalan kansan tähän autiomaahan? Tänne me nyt kuolemme karjoinemme kaikkinemme! 5
20:5
2. Moos. 14:11+
Miksi te toitte meidät Egyptistä tähän kurjaan paikkaan? Eihän täällä kasva viljaa eikä viikunoita, ei viiniköynnöksiä eikä granaattiomenoita. Täällä ei ole edes vettä mitä juoda!»

6

20:6
4. Moos. 14:10,16:19
Mooses ja Aaron menivät kansanjoukon luota pyhäkköteltan ovelle ja painoivat kasvonsa maahan. Silloin Herran kirkkaus näyttäytyi heille. 7Herra sanoi Moosekselle: 8»Ota sauva ja kutsu sitten veljesi Aaronin kanssa kaikki israelilaiset koolle. Puhukaa kansan nähden kalliolle ja käskekää sen antaa vettä. Näin saat veden pulppuamaan kalliosta ja juotat sekä ihmiset että karjan.»

9Mooses otti Herran käskyn mukaisesti sauvan, joka oli pyhäkköteltassa Herran edessä. 10Sitten hän ja Aaron kutsuivat kansan koolle kallion luo. Mooses sanoi kansalle: »Kuulkaa nyt, kapinoijat! Tästä kalliostako meidän muka pitäisi saada teille vettä?» 11

20:11
2. Moos. 17:6+
Mooses kohotti sauvan ja iski kahdesti kalliota, ja siitä alkoi juosta vettä, niin että kaikki israelilaiset ja heidän karjansa saivat juoda kyllikseen.

12

20:12
4. Moos. 27:13,14
5. Moos. 1:37,34:4
Mutta Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: »Te ette uskoneet minuun, ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten edessä. Sen tähden te ette saa johtaa tätä kansaa siihen maahan, jonka minä sille annan.» 13
20:13
2. Moos. 17:7
Ps. 106:32
Tämä vesipaikka sai nimekseen Meriba, koska israelilaiset siellä kapinoivat Herraa vastaan.20:13 Nimi Meriba merkitsee ’riita’. Siellä Herra osoitti pyhyytensä heidän keskuudessaan.

Edomilaiset kieltävät israelilaisia kulkemasta maansa halki

14

20:14
Tuom. 11:17,18
Mooses lähetti Kadesista sananviejiä Edomin kuninkaan luo ja käski heidän sanoa: »Näin sanoo veljesi Israel: Sinä tiedät, minkälaisia vaikeuksia olemme joutuneet kokemaan, 15kuinka esi-isämme muuttivat Egyptiin, kuinka asuimme siellä pitkän aikaa ja kuinka egyptiläiset sortivat meitä ja isiämme. 16
20:16
2. Moos. 14:19+
Silloin me huusimme Herraa avuksemme, ja hän kuuli huutomme ja lähetti enkelinsä johtamaan meidät pois Egyptistä. Nyt olemme Kadesissa, sinun maasi rajalla, 17ja haluaisimme kulkea maasi kautta. Emme aio kulkea peltojen tai viinitarhojen poikki emmekä juoda vettä teidän kaivoistanne. Kuljemme vain Kuninkaan valtatietä20:17 Kuninkaan valtatie on ikivanha kulkureitti Akabanlahdelta Damaskokseen. emmekä poikkea sivuun, niin kauan kuin olemme sinun alueellasi.»

18Mutta edomilaiset vastasivat: »Te ette saa kulkea meidän maamme kautta. Jos tulette maahamme, me käymme miekka kädessä teitä vastaan.» 19Israelilaiset sanoivat: »Kulkisimme vain valtatietä pitkin, ja jos me juomme tai karjamme juo vettä teidän kaivoistanne, maksamme siitä täyden korvauksen. Emme pyydä muuta kuin saada kulkea maanne halki.» 20Mutta edomilaiset sanoivat: »Ei, te ette saa kulkea meidän maamme kautta.» Ja he lähettivät suuren ja vahvasti aseistetun sotajoukon israelilaisia vastaan. 21Koska edomilaiset eivät antaneet lupaa kulkea alueensa halki, israelilaiset kääntyivät toiseen suuntaan.

Aaronin kuolema

22

20:22
4. Moos. 33:37
Lähdettyään liikkeelle Kadesista israelilaiset saapuivat yhtenä joukkona Horinvuoren luo. 23Horinvuorella, lähellä Edomin maan rajaa, Herra sanoi Moosekselle ja Aaronille: 24»Aaron otetaan pian isiensä luo. Hän ei pääse siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille, koska te ette tinkimättä täyttäneet minun käskyäni Meriban vesipaikalla. 25Vie Aaron ja hänen poikansa Eleasar Horinvuorelle. 26
20:26
2. Moos. 28:2
Riisu sitten Aaronilta hänen papinvaatteensa ja pue ne Eleasarin ylle. Aaron kuolee siellä, ja hänet otetaan isiensä luo.»

27Mooses noudatti Herran käskyä, ja he nousivat Horinvuorelle koko kansan nähden. 28

20:28
5. Moos. 10:6,32:50
Siellä Mooses riisui Aaronilta hänen papinvaatteensa ja puki ne hänen poikansa Eleasarin ylle. Aaron kuoli vuoren laella, ja Mooses ja Eleasar laskeutuivat vuorelta. 29Nähtyään, että Aaron oli kuollut, israelilaiset itkivät häntä kolmekymmentä päivää.

21

Ensimmäinen voitto kanaanilaisista

211

21:1
4. Moos. 33:40
Kun kanaanilainen Aradin kuningas, joka hallitsi Negeviä, sai kuulla israelilaisten olevan tulossa Atarimin tietä, hän hyökkäsi heitä vastaan ja otti muutamia heistä vangiksi. 2
21:2
5. Moos. 2:34,20:17
1. Sam. 15:3
Miika 4:13
Silloin israelilaiset antoivat Herralle lupauksen: »Jos annat sen kansan meidän käsiimme, niin me julistamme heidän kaupunkinsa sinulle kuuluvaksi uhriksi ja tuhoamme ne.» 3Herra kuuli israelilaisten pyynnön ja antoi kanaanilaiset heidän käsiinsä. Niin israelilaiset julistivat heidät Herralle kuuluvaksi uhriksi ja tuhosivat kaupungit asukkaineen. Siitä paikka sai nimen Horma.21:3 Nimi muistuttaa heprean sanaa, joka merkitsee ’julistaa tuhottavaksi Herralle kuuluvana uhrina’.

Pronssikäärme

4Kiertääkseen Edomin maan israelilaiset lähtivät Horinvuoren luota Kaislamerelle vievää reittiä. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi 5

21:5
2. Moos. 14:11+
ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan: »Miksi te toitte meidät pois Egyptistä tänne autiomaahan kuolemaan? Täällä ei ole leipää eikä vettä. Aina vain tätä samaa kurjaa ruokaa!»

6

21:6
1. Kor. 10:9
Silloin Herra lähetti kansan kimppuun myrkkykäärmeitä, ja niiden puremiin kuoli suuri joukko israelilaisia. 7Kansa tuli Mooseksen luo sanomaan: »Me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan. Rukoile Herraa, että hän ottaisi nämä käärmeet pois meitä ahdistamasta.» Mooses rukoili kansan puolesta, 8ja Herra sanoi Moosekselle: »Tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon.» 9
21:9
2. Kun. 18:4
Joh. 3:14
Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän. Kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon.

Israelilaiset kiertävät Moabin maan ja voittavat amorilaiset

10Lähdettyään liikkeelle israelilaiset kulkivat Obotiin, 11siirtyivät sieltä autiomaahan ja leiriytyivät Ijje-Abarimiin Moabin itäpuolelle. 12Sitten he jatkoivat matkaansa ja leiriytyivät Seredin joenuoman luo. 13

21:13
Tuom. 11:18
Sieltä lähdettyään he leiriytyivät Arnonin toiselle puolelle autiomaahan, joka ulottuu amorilaisten alueisiin saakka. Arnon on moabilaisten ja amorilaisten välinen rajajoki. 14Sen vuoksi sanotaan Herran sotien kirjassa:

– Vaheb, joka sijaitsee Sufassa, joenuomat, Arnon,

15joenuomien halkomat rinteet,

jotka nousevat kohti Arin asuttuja seutuja

ja reunustavat Moabin maita.21:14–15 Ainoa säilynyt katkelma muuten kadonneesta Herran sotien kirjasta.

16Sieltä israelilaiset siirtyivät Beerin kaivolle. Sen luona Herra sanoi Moosekselle: »Kokoa kansa tänne, niin minä annan sille vettä.» 17Silloin israelilaiset lauloivat tämän laulun:

– Anna vettä, kaivo! Laulakaa sille!

18Laulakaa kaivolle, jonka päälliköt kaivoivat,

jonka aukaisivat kansan parhaat miehet

kepeillänsä, käskijän sauvoilla!

Autiomaasta israelilaiset siirtyivät Mattanaan, 19Mattanasta Nahalieliin, Nahalielista Bamotiin 20ja Bamotista siihen laaksoon, joka on Moabin ylängöllä lähellä Pisgaa, vuorta, jolta näkee laajalti Jesimonin autiomaahan.

21

21:21
5. Moos. 2:26
Tuom. 11:19
Israelilaiset lähettivät sananviejiä amorilaisten kuninkaan Sihonin luo sanomaan: 22»Tahtoisimme kulkea sinun maasi kautta. Me emme poikkea pelloille emmekä viinitarhoihin. Me emme juo vettä teidän kaivoistanne. Kuljemme vain Kuninkaan valtatietä suoraan sinun alueesi halki.» 23Mutta Sihon ei antanut Israelille lupaa kulkea maansa kautta, vaan kokosi sotaväkensä ja lähti Israelia vastaan autiomaahan. Jahasiin saavuttuaan hän ryhtyi taisteluun, 24
21:24
5. Moos. 29:6,7
Ps. 135:10,11
Aam. 2:9
mutta israelilaiset löivät amorilaiset perin pohjin ja ottivat haltuunsa heidän maansa Arnonjoesta Jabbokiin, ammonilaisten alueen rajajokeen asti. Ammonilaisten raja oli lujasti varustettu. 25Israelilaiset valloittivat koko amorilaisten maan ja asettuivat Hesboniin ja kaikkiin muihin amorilaisten kaupunkeihin.

26Hesbon oli amorilaisten kuninkaan Sihonin hallituskaupunki. Sihon oli käynyt sotaa Moabin aikaisempaa kuningasta vastaan ja vallannut Arnonjokeen saakka kaikki hänen maansa. 27Sen tähden ovat runoilijat laulaneet:

– Tulkaa Hesboniin, Sihonin kaupunkiin!

Rakentakaa ja varustakaa se jälleen!

28

21:28,29
Jer. 48:45,46
Sillä tuli lähti liikkeelle Hesbonista,

roihu Sihonin kaupungista.

Se ahmaisi Ar-Moabin,

söi Arnonin uhrikukkuloiden valtiaat.

29Voi sinua, Moab!

Perikatoon jouduit sinä, Kemosin kansa.21:29 Kemos oli Moabin kansallisjumala.

Sinun poikasi pakenivat,

sinun tyttäresi vei vankeinaan Sihon,

amorilaisten kuningas.

30Mutta me niitimme heidät maahan nuolillamme,

kaikki on tuhottu Hesbonista Diboniin saakka.

Olemme hävittäneet maan,

polttaneet sen Medebaan asti.

31Näin israelilaiset asettuivat amorilaisten maahan asumaan. 32Mooses lähetti tiedustelijoita vakoilemaan Jaeseria. Sitten israelilaiset valloittivat sitä ympäröivät kylät ja tuhosivat siellä asuvat amorilaiset.

33

21:33
5. Moos. 3:1,29:7
Kun israelilaiset tämän jälkeen suuntasivat kulkunsa pohjoiseen pitkin Basaniin vievää tietä, Basanin kuningas Og lähti sotajoukkoineen heitä vastaan ja ryhtyi taisteluun Edreissä. 34Herra sanoi Moosekselle: »Älä pelkää häntä. Minä annan sekä hänet että hänen kansansa ja maansa sinun käsiisi, ja voit tehdä hänelle, kuten teit amorilaisten kuninkaalle Sihonille, joka hallitsi Hesbonissa.» 35Israelilaiset voittivat Ogin ja surmasivat hänet, hänen poikansa ja koko hänen sotajoukkonsa päästämättä ketään pakoon. Sitten he ottivat haltuunsa hänen maansa.

22

Moabin kuningas pyytää apua Bileamilta

221Israelilaiset jatkoivat matkaansa ja leiriytyivät Moabin tasangolle Jordanin itäpuolelle vastapäätä Jerikoa. 2Balak, Sipporin poika, sai tietää, mitä israelilaiset olivat tehneet amorilaisille, 3ja koska israelilaisia oli paljon, hän ja kaikki moabilaiset joutuivat kauhun valtaan. 4Pelästyksissään moabilaiset lähettivät midianilaisten vanhimmille viestin: »Nyt tuo joukko ahmii näiltä seuduilta kaiken, niin kuin karja ahmii niityltä tuoreen ruohon.»

Balak, Sipporin poika, oli siihen aikaan Moabin kuninkaana. 5

22:5
Joos. 24:9
Miika 6:5
Hän päätti lähettää sananviejiä Bileamin, Beorin pojan luo. Tämä asui Eufratin varrella Petorissa, maassa, jossa oli Balakin heimolaisia. Balak käski sanoa hänelle: »Egyptistä on lähtenyt liikkeelle kokonainen kansa. Maa on sitä jo mustanaan, ja nyt tuo kansa on asettunut aivan minun maani rajoille. 6Tule avuksemme ja kiroa se kansa, sillä se on meitä mahtavampi. Ehkä sitten voimme lyödä sen ja karkottaa sen näiltä seuduilta. Minä näet tiedän, että se, jonka sinä siunaat, on siunattu ja se, jonka sinä kiroat, on kirottu.» 7
22:7
2. Piet. 2:15
Juud. 11
Moabilaisten ja midianilaisten vanhimmat lähtivät matkaan ja ottivat mukaansa loitsuista maksettavan palkan. He tulivat Bileamin luo ja sanoivat hänelle, mitä Balak oli käskenyt sanoa. 8Bileam sanoi heille: »Jääkää tänne yöksi, niin minä annan teille vastaukseni sen mukaan, mitä Herra minulle sanoo.» Moabin päämiehet jäivät Bileamin luo.

9Jumala tuli Bileamin luo ja kysyi: »Keitä ovat nämä miehet, jotka ovat sinun luonasi?» 10Bileam vastasi: »Balak, Sipporin poika, Moabin kuningas, on lähettänyt heidät luokseni sanomaan: 11’Egyptistä on lähtenyt liikkeelle kokonainen kansa. Maa on sitä jo mustanaan. Tule avukseni ja kiroa se kansa. Ehkä sitten voin ryhtyä taisteluun ja karkottaa sen.’» 12Mutta Jumala sanoi Bileamille: »Älä lähde heidän mukaansa äläkä kiroa sitä kansaa, sillä se kansa on siunattu.» 13Aamulla Bileam sanoi Balakin lähettiläille: »Palatkaa maahanne. Herra ei salli minun lähteä teidän mukaanne.» 14Moabilaiset menivät takaisin Balakin luo ja sanoivat: »Bileam ei suostunut lähtemään mukaamme.»

15Mutta Balak lähetti sananviejiksi vielä useampia ja vielä arvostetumpia päämiehiä. 16Bileamin luo tultuaan he sanoivat hänelle: »Näin sanoo Balak, Sipporin poika: Älä anna minkään estää sinua tulemasta luokseni. 17Minä palkitsen sinut runsain mitoin, teen kaiken, mitä minulta pyydät, kunhan vain tulet avukseni ja kiroat sen kansan.» 18

22:18
4. Moos. 24:13
Silloin Bileam vastasi Balakin miehille: »Vaikka Balak antaisi minulle palatsinsa täydeltä hopeaa ja kultaa, minä en voi missään asiassa, en pienessä enkä suuressa, rikkoa Herran, Jumalani, käskyä vastaan. 19Jääkää tekin nyt tänne huomisaamuun asti, niin saan tietää, mitä Herra minulle tällä kertaa sanoo.» 20Yöllä Jumala tuli Bileamin luo ja sanoi hänelle: »Jos nuo miehet ovat tulleet sinua kutsumaan, niin lähde vain heidän mukaansa. Mutta tee ainoastaan se, minkä minä käsken sinun tehdä.»

Bileamin viisas aasi

21Aamulla Bileam satuloi aasinsa ja lähti moabilaisten sananviejien mukaan. 22Mutta Jumala vihastui hänen lähdöstään, ja kun Bileam sitten ratsasti aasillaan kahden palvelijansa saattamana, Herran enkeli asettui hänen tielleen. 23Kun aasi näki Herran enkelin seisovan tiellä paljastettu miekka kädessään, se poikkesi tieltä pellolle. Mutta Bileam löi aasia ja pakotti sen takaisin tielle.

24Sitten Herran enkeli asettui tielle kahden viinitarhan väliseen kapeikkoon, jota kiviaita reunusti kummaltakin puolen. 25Kun aasi näki Herran enkelin, se painautui aitaa vasten, ja Bileamin jalka jäi puristuksiin. Silloin Bileam taas löi aasia.

26Herran enkeli siirtyi vielä kerran edemmäksi ja asettui ahtaaseen paikkaan, missä ei ollut tilaa väistyä oikealle eikä vasemmalle. 27Kun aasi näki Herran enkelin, se laskeutui makuulle Bileam selässään, ja Bileam löi vihoissaan aasia kepillä.

28

22:28
2. Piet. 2:16
Silloin Herra antoi aasille kyvyn puhua. Se sanoi Bileamille: »Mitä pahaa minä olen tehnyt, kun lyöt minua nyt jo kolmannen kerran?» 29Bileam sanoi aasille: »Sinä vikuroit! Jos minulla nyt olisi miekka, tappaisin sinut heti paikalla!» 30Aasi sanoi Bileamille: »Minähän olen sinun aasisi, jolla olet ratsastanut iät ja ajat. Olenko minä koskaan ennen vikuroinut?» Bileam vastasi: »Et ole.» 31Silloin Herra avasi Bileamin silmät, niin että hän näki Herran enkelin seisomassa tiellä paljastettu miekka kädessään. Bileam polvistui ja lankesi kasvoilleen maahan.

32Herran enkeli kysyi häneltä: »Miksi löit aasiasi kolme kertaa? Minä olen tullut tänne estämään sinun kulkusi, sillä tämä matka on vastoin Herran tahtoa. 33Sinun aasisi näki minut ja väistyi kolme kertaa minun tieltäni. Ellei aasi olisi väistynyt, minä olisin surmannut sinut mutta jättänyt sen henkiin.» 34Silloin Bileam sanoi Herran enkelille: »Minä olen tehnyt väärin, mutta en tiennyt, että sinä seisoit tiellä minun edessäni. Jos et hyväksy tätä matkaa, niin minä käännyn takaisin.» 35Herran enkeli sanoi Bileamille: »Kulje noiden miesten mukana, mutta puhu ainoastaan se, mitä minä käsken sinun puhua.» Niin Bileam jatkoi matkaa yhdessä Balakin lähettiläiden kanssa.

Bileam Balakin luona

36Kuultuaan Bileamin olevan tulossa Balak lähti häntä vastaan Moabin uloimpaan rajakaupunkiin Arnonjoen varrelle. 37Balak sanoi Bileamille: »Mikset tullut jo silloin, kun ensimmäisen kerran lähetin sinulle kutsun? Luulitko, etten pystyisi kylliksi palkitsemaan sinua?» 38Bileam sanoi Balakille: »Nyt minä joka tapauksessa olen tullut sinun luoksesi. Tosin en voi sanoa mitään oman mieleni mukaan. Voin sanoa vain sen, minkä Jumala käskee minun sanoa.»

39Bileam lähti Balakin mukaan, ja he menivät Kirjat-Husotiin. 40Balak teurasti uhriksi nautoja, lampaita ja vuohia ja toimitti osan niistä Bileamille sekä päämiehille, jotka olivat hänen kanssaan.

Bileam siunaa Israelin

41Seuraavana aamuna Balak vei Bileamin mukanaan Bamot-Baalin kukkulalle, mistä saattoi nähdä israelilaisten leirin reunan.