Raamattu 1992 (KR92)
5

Jeesus Gerasan alueella

51

5:1–20
Matt. 8:28–34
Luuk. 8:26–39
He tulivat toiselle puolen järveä Gerasan alueelle. 2Heti kun Jeesus nousi veneestä, häntä vastaan tuli hautaluolista mies, jossa oli saastainen henki. 3Mies asusti haudoissa, eikä kukaan pystynyt enää köyttämään eikä kahlehtimaan häntä. 4Monet kerrat hänet oli kahlittu sekä käsistä että jaloista, mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt hillitsemään häntä. 5Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä. 6Kun hän nyt kaukaa näki Jeesuksen, hän tuli juosten paikalle, heittäytyi maahan hänen eteensä 7
5:7
Mark. 1:34+
ja huusi kovalla äänellä: »Mitä sinä minusta tahdot, Jeesus, Korkeimman Jumalan poika? Jumalan tähden, älä kiduta minua!» 8Jeesus näet oli jo käskemässä saastaista henkeä lähtemään miehestä. 9»Mikä sinun nimesi on?» Jeesus kysyi, ja sai vastauksen: »Legioona5:9 Ks. selitystä Matt. 26:53., sillä meitä on monta.» 10
5:10
Tob. 8:3
Matt. 12:43
Henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois siltä seudulta.

11Lähistöllä oli vuoren rinteellä suuri sikalauma laitumella. 12

5:12
3. Moos. 11:7
Pahat henget pyysivät Jeesukselta: »Päästä meidät sikalaumaan, anna meidän mennä sikoihin.» 13Hän antoi niille luvan. Silloin saastaiset henget lähtivät miehestä ja menivät sikoihin, ja lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen. Sikoja oli noin kaksituhatta, ja ne hukkuivat kaikki.

14Sikopaimenet lähtivät pakoon ja kertoivat kaikesta tästä kaupungissa ja kylissä. Ihmisiä lähti katsomaan, mitä oli tapahtunut. 15He tulivat Jeesuksen luo ja näkivät pahojen henkien vaivaaman miehen istuvan siellä. Mies, jossa oli ollut legioona henkiä, istui vaatteet yllään ja täydessä järjessään. Tämä sai heidät pelon valtaan. 16Paikalla olleet kertoivat heille, mitä pahojen henkien vaivaamalle oli tapahtunut ja kuinka sikojen oli käynyt. 17

5:17
Ap. t. 16:39
Silloin kaikki alkoivat pyytää, että Jeesus poistuisi siltä seudulta.

18Kun Jeesus nousi veneeseen, pahoista hengistä vapautunut pyysi saada jäädä hänen seuraansa. 19Jeesus ei siihen suostunut vaan sanoi hänelle: »Mene kotiisi omaistesi luo ja kerro tästä suuresta teosta, jonka Herra on armossaan sinulle tehnyt.» 20

5:20
Mark. 1:45
Mies lähti ja alkoi Dekapoliin alueella julistaa, mitä Jeesus oli tehnyt hänelle. Kaikki olivat ihmeissään.

Jeesus herättää kuolleista Jairoksen tyttären ja parantaa verenvuodosta kärsivän naisen

21

5:21–43
Matt. 9:18–26
Luuk. 8:40–56
5:21
Mark. 1:16+
Kun Jeesus oli veneellä palannut toiselle puolen järveä, hänen luokseen kerääntyi paljon väkeä. Hänen vielä ollessaan rannalla 22sinne tuli yksi synagogan esimiehistä, nimeltään Jairos. Jeesuksen nähtyään mies heittäytyi hänen jalkoihinsa 23
5:23
Mark. 6:5,7:32,8:23,25
Luuk. 4:40,13:13
Ap. t. 28:8
ja pyysi hartaasti: »Tule, tyttäreni on kuolemaisillaan. Pane kätesi hänen päälleen, niin hän paranee eikä kuole.» 24Jeesus lähti miehen mukaan, ja suuri väkijoukko seurasi häntä ja tungeksi hänen ympärillään.

25Siellä oli myös nainen, jota kaksitoista vuotta oli vaivannut verenvuoto. 26Hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä ja kuluttanut kaiken omaisuutensa saamatta mitään apua; pikemminkin hänen tilansa oli huonontunut. 27

5:27
Mark. 3:10
Hän oli kuullut Jeesuksesta, ja nyt hän väentungoksessa tuli Jeesuksen taakse ja kosketti hänen viittaansa. 28Nainen näet ajatteli: »Jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen.» 29Siinä samassa verenvuoto tyrehtyi ja hän tunsi ruumiissaan, että vaiva oli poissa.

30

5:30
Luuk. 6:19
Jeesus tunsi heti, että hänestä oli lähtenyt voimaa. Hän kääntyi tungoksessa ja kysyi: »Kuka koski vaatteisiini?» 31Opetuslapset sanoivat hänelle: »Sinä näet, millaisen tungoksen keskellä olet, ja kysyt: kuka koski minuun?» 32Mutta Jeesus katseli ympärilleen nähdäkseen sen, joka niin oli tehnyt. 33Nainen vapisi pelosta, sillä hän tiesi mitä hänelle oli tapahtunut. Hän tuli Jeesuksen eteen, heittäytyi maahan ja kertoi hänelle totuudenmukaisesti kaiken. 34
5:34
Mark. 10:52
Luuk. 7:50,17:19
Ap. t. 14:9
Jeesus sanoi hänelle: »Tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa, sinä olet päässyt vaivastasi.»

35Jeesuksen vielä puhuessa tuotiin synagogan esimiehelle kotoa sana: »Tyttäresi kuoli jo, miksi enää vaivaisit opettajaa.» 36Tämän kuultuaan Jeesus sanoi esimiehelle: »Älä pelkää, vaan usko.» 37

5:37
Mark. 9:2,14:33
Hän ei antanut kenenkään muun tulla mukaansa kuin Pietarin ja Jaakobin sekä Johanneksen, Jaakobin veljen. 38
5:38
Jer. 9:16,17
He tulivat synagogan esimiehen kotiin, ja Jeesus näki hälisevän väenpaljouden ja kuuli ihmisten itkevän ja valittavan suureen ääneen. 39
5:39
Joh. 11:11
Hän meni sisään ja sanoi: »Miksi te noin hälisette ja itkette? Ei lapsi ole kuollut, hän nukkuu.» 40Jeesukselle naurettiin. Mutta hän ajoi kaikki ulos, otti mukaansa lapsen isän ja äidin sekä seuralaisensa ja meni huoneeseen, jossa lapsi oli. 41
5:41
Luuk. 7:14
Hän otti lasta kädestä ja sanoi hänelle: »Talita kuum!»5:41 Aramean kieltä: ’Tyttö, nouse!’ 42Heti tyttö nousi ja käveli; hän oli kaksitoistavuotias. Kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan. 43
5:43
Mark. 1:43+
Jeesus kielsi ankarasti heitä kertomasta tästä kenellekään. Tytölle hän käski antaa syötävää.

6

Jeesus vaeltaa Galileassa ja lähiseuduilla

6:1—8:26

Jeesus käy kotikaupungissaan

61

6:1–6
Matt. 13:53–58
Luuk. 4:16–30
Jeesus lähti sieltä ja tuli kotikaupunkiinsa, ja opetuslapset olivat hänen kanssaan. 2
6:2
Mark. 1:21,22
Kun tuli sapatti, hän ryhtyi opettamaan synagogassa, ja häntä kuunnellessaan monet kyselivät hämmästyneinä: »Mistä hän on saanut tämän kaiken? Mikä on tämä viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen kättensä kautta? 3
6:3
Mark. 3:31
Joh. 6:42Matt. 11:6+
Eikö tämä ole se rakennusmies, Marian poika, Jaakobin, Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli? Täällä hänen sisarensakin asuvat, meidän keskuudessamme.» Näin he torjuivat hänet.

4

6:4
Jer. 11:21,12:6
Joh. 4:44
Jeesus sanoi heille: »Missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan, sukulaistensa parissa ja omassa kodissaan.» 5
6:5
Mark. 5:34Mark. 5:23+
Niinpä hän ei voinut tehdä siellä yhtään voimatekoa; vain muutamia sairaita hän paransi panemalla kätensä heidän päälleen. 6Ihmisten epäusko hämmästytti häntä. Hän kulki sitten kylästä kylään ja opetti.

Opetuslasten lähettäminen

7

6:7–13
Matt. 10:1,5–15
Luuk. 9:1–6
6:7
Mark. 3:15
Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen lähettääkseen heidät matkaan. Heidän tuli lähteä kaksittain, ja hän antoi heille vallan ajaa ihmisistä saastaisia henkiä. 8
6:8
Luuk. 10:4
Hän kielsi heitä ottamasta mukaan muuta kuin sauvan: ei leipää, ei laukkua eikä rahaa vyöhön. 9
6:9
Luuk. 3:11
Sandaalit he saivat ottaa, mutta eivät pukea ylleen kahta paitaa. 10
6:10
Ap. t. 16:15
Ja hän sanoi heille: »Mihin taloon majoituttekin, jääkää asumaan sinne lähtöönne saakka. 11
6:11
Matt. 10:14+
Jos teitä jossakin paikassa ei oteta vastaan eikä kuunnella, lähtekää sieltä ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan.»

12

6:12
Matt. 3:2+
Niin opetuslapset lähtivät matkaan ja julistivat, että kaikkien tuli kääntyä. 13
6:13
Jaak. 5:14,15
He karkottivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät.

Johannes Kastajan mestaus

14

6:14–29
Matt. 14:1–12
Luuk. 9:7–9
6:14
Mark. 8:28
Kuningas Herodeskin6:14 Ks. selitystä Matt. 14:1. kuuli Jeesuksesta, sillä hänen nimensä tunnettiin jo laajalti. Ihmiset sanoivat: »Johannes Kastaja on herännyt kuolleista, siksi hänessä vaikuttavat nuo voimat.» 15
6:15
Matt. 16:14
Luuk. 9:19Luuk. 7:16,24:19
Joh. 4:19,9:17
Toiset sanoivat, että hän oli Elia, toiset, että hän oli profeetta, sellainen kuin profeetat olivat olleet. 16Kun Herodes kuuli Jeesuksesta, hän sanoi: »Johannes, se mies, jonka minä mestautin, on herännyt kuolleista.»

17

6:17
Luuk. 3:19,20
Herodes oli näet pidättänyt Johanneksen, pannut hänet kahleisiin ja teljennyt vankilaan. Tämän hän oli tehnyt veljensä Filippoksen vaimon Herodiaan tähden. Hän oli nainut Herodiaan, 18
6:18
3. Moos. 18:16,20:21
mutta Johannes oli sanonut hänelle: »Sinun ei ole lupa elää veljesi vaimon kanssa.» 19Herodias ei sietänyt Johannesta ja olisi halunnut tappaa hänet, mutta ei voinut, 20
6:20
Mark. 11:32
koska Herodes pelkäsi Johannesta. Herodes tiesi hänet hurskaaksi ja pyhäksi mieheksi ja suojeli häntä. Hän kuunteli Johannesta mielellään, vaikka tämän puheet usein jäivätkin vaivaamaan häntä.

21Sopiva tilaisuus Herodiaalle tarjoutui, kun Herodes syntymäpäivänään järjesti pidot hoviherroilleen ja sotaväen päälliköille sekä Galilean johtomiehille. 22Herodiaan tytär tuli silloin sisään ja tanssi, ja Herodes ja hänen pöytävieraansa olivat ihastuksissaan. Kuningas sanoi tytölle: »Pyydä minulta mitä vain tahdot, niin minä annan sen sinulle.» 23

6:23
Est. 5:3,6,7:2
Ja hän lupasi ja vannoi: »Mitä ikinä minulta pyydät, sen minä sinulle annan, vaikka puolet valtakuntaani.» 24Tyttö meni ulos ja kysyi äidiltään: »Mitä minä pyytäisin?» Äiti vastasi: »Pyydä Johannes Kastajan päätä.» 25Tyttö kiiruhti heti takaisin kuninkaan luo ja sanoi: »Tahdon, että annat minulle nyt heti vadilla Johannes Kastajan pään.»

26Kuningas tuli pahoille mielin, mutta koska hän oli vieraittensa kuullen vannonut valan, hän ei voinut vastata kieltävästi. 27Hän antoi heti pyövelille käskyn, että tämän oli tuotava Johanneksen pää. Pyöveli meni vankilaan ja mestasi siellä Johanneksen. 28Sitten hän toi pään vadilla ja antoi sen tytölle, ja tyttö antoi pään äidilleen.

29Kun Johanneksen opetuslapset kuulivat tästä, he tulivat hakemaan ruumiin ja veivät sen hautaan.

Jeesus ruokkii viisituhatta miestä

30

6:30–44
Matt. 14:13–21
Luuk. 9:10–17
Joh. 6:1–15
6:30
Luuk. 10:17
Apostolit kokoontuivat taas Jeesuksen luo ja kertoivat hänelle, mitä kaikkea olivat tehneet ja mitä opettaneet. 31
6:31
Mark. 3:20
Hän sanoi heille: »Lähtekää mukaani johonkin yksinäiseen paikkaan, niin saatte vähän levähtää.» Ihmisiä näet tuli ja meni koko ajan, eivätkä opetuslapset ehtineet edes syödä. 32Niin he lähtivät veneellä mennäkseen autiolle seudulle yksinäisyyteen. 33Mutta heidän lähtönsä huomattiin, ja monet tunsivat heidät. Ihmisiä tuli juoksujalkaa kaikista kaupungeista, ja väkijoukko ehti maitse perille ennen heitä.

34

6:34
Matt. 9:36+
Kun Jeesus veneestä noustessaan näki kaikki nämä ihmiset, hänen tuli heitä sääli, sillä he olivat kuin lammaslauma paimenta vailla. Hän alkoi opettaa ja puhui heille pitkään. 35Kun päivä oli jo illassa, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat: »Tämä on asumatonta seutua, ja on jo myöhä. 36Lähetä heidät pois, että he menisivät lähiseudun taloihin ja kyliin ostamaan itselleen syötävää.» 37
6:37
2. Kun. 4:42–44
»Antakaa te heille syötävää», vastasi Jeesus. He sanoivat hänelle: »Pitäisikö meidän mennä ostamaan kahdellasadalla denaarilla leipiä ja antaa ne heille syötäväksi?» 38Jeesus kysyi: »Montako leipää teillä on? Käykää katsomassa.» He tekivät niin ja ilmoittivat: »Viisi, ja kaksi kalaa.»

39Jeesus käski heidän sijoittaa kaikki ruokakunnittain aterioimaan vihreälle nurmelle. 40Ihmiset asettuivat istumaan sadan ja viidenkymmenen hengen ryhmiin. 41

6:41
Mark. 8:6,14:22
Luuk. 24:30
Ap. t. 27:35
1. Kor. 11:24
Sitten hän otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen, ja nämä jakoivat ne kansalle. Samoin hän jakoi kaikkien kesken ne kaksi kalaa. 42Kaikki söivät kyllikseen. 43Leiväntähteitä kerättiin kaksitoista täyttä korillista, ja kalaakin jäi. 44Aterioimassa oli ollut viisituhatta miestä.

Jeesus kävelee veden päällä

45

6:45–52
Matt. 14:22–33
Joh. 6:16–21
Heti sen jälkeen Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä edeltäkäsin vastarannalle Betsaidaan sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. 46
6:46
Mark. 1:35
Jätettyään hyvästit hän meni vuorelle rukoilemaan.

47Illan tullessa vene oli keskellä järveä ja Jeesus yksin maissa. 48Hän näki, että opetuslapsilla oli täysi työ soutaa vastatuuleen. Neljännen yövartion6:48 Ks. selitystä Matt. 14:25. vaiheilla hän tuli vettä pitkin kävellen heitä kohti ja aikoi mennä heidän ohitseen. 49

6:49
Luuk. 24:37
Kun he näkivät hänen kävelevän vettä pitkin, he luulivat häntä aaveeksi ja rupesivat huutamaan. 50Kaikki he näkivät hänet ja säikähtivät. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille: »Pysykää rauhallisina, minä tässä olen. Älkää pelätkö.»

51

6:51
Mark. 4:39
Hän nousi veneeseen heidän luokseen, ja tuuli tyyntyi. Opetuslapset olivat hämmästyksestä suunniltaan. 52
6:52
Mark. 8:17
Sekään, mitä leiville tapahtui, ei ollut avannut heidän silmiään. Niin paatuneet heidän sydämensä olivat.

Sairaat parantuvat

53

6:53–56
Matt. 14:34–36
Päästyään järven yli he tulivat rantaan Gennesaretissa. 54Heidän noustessaan veneestä ihmiset huomasivat, kuka oli tullut, 55
6:55
Mark. 2:3,4
ja lähtivät kiireesti viemään sanaa joka puolelle. Sairaita alettiin kantaa vuoteillaan sinne, missä Jeesuksen kuultiin olevan. 56
6:56
4. Moos. 15:37–41
5. Moos. 22:12Mark. 5:27
Ja minne hän vain meni, kylään, kaupunkiin tai maaseudun taloon, aina ihmiset toivat sairaita aukioille ja pyysivät, että nämä saisivat edes koskettaa hänen viittansa tupsua. Ja kaikki, jotka koskettivat häntä, paranivat.

7

Jumalan käskyt ja ihmisten säännöt

71

7:1–13
Matt. 15:1–9
7:1
Mark. 3:22
Muutamia lainopettajia tuli Jerusalemista, ja yhdessä fariseusten kanssa he menivät Jeesuksen luo. 2
7:2
Luuk. 11:38
He panivat merkille, että jotkut hänen opetuslapsensa aterioivat epäpuhtain, pesemättömin käsin. 3Fariseukset sen paremmin kuin juutalaiset yleensäkään eivät näet käy aterialle ennen kuin ovat pesseet kätensä, vaikkapa vain tilkkasella vettä. Näin he tarkoin noudattavat isien perinnäissääntöä. 4
7:4
Matt. 23:25
Luuk. 11:39
He eivät myöskään syö mitään torilta tuotua ennen kuin ovat vihmoneet sen. Monia muitakin tapoja he ovat ottaneet noudattaakseen, kuten juomamaljojen, saviruukkujen ja pronssiastioiden pesuja.

5Niinpä fariseukset ja lainopettajat kysyivät Jeesukselta: »Miksi sinun opetuslapsesi eivät elä isien perinnäissääntöjen mukaan, vaan aterioivat epäpuhtain käsin?»

6

7:6,7
Jes. 29:13+
Hän vastasi heille: »Te tekopyhät! Oikein on Jesaja teistä ennustanut. Onhan kirjoitettu:

– Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan,

mutta sen sydän on kaukana minusta.

7

7:7
Kol. 2:20–22
Tit. 1:14
Turhaan he minua palvelevat,

kun opettavat oppejaan,

ihmisten tekemiä käskyjä.

8Te olette hylänneet Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöjä.»

9Ja hän jatkoi: »Taitavasti te teette tyhjäksi Jumalan käskyn, jotta voisitte noudattaa omia sääntöjänne. 10

7:10
2. Moos. 20:125. Moos. 5:16
Ef. 6:2,32. Moos. 21:173. Moos. 20:9
Sananl. 20:20
Mooses on sanonut: ’Kunnioita isääsi ja äitiäsi’ ja ’Joka kiroaa isäänsä tai äitiään, häntä rangaistakoon kuolemalla’. 11
7:11
Sananl. 28:24
Mutta te opetatte toisin. Jos joku sanoo isälleen tai äidilleen: ’Se, mitä sinun piti minulta saada, on nyt korban7:11 Heprean sana korban merkitsee ’temppelilahja’. Sellaisen lupaamisesta ks. 4. Moos. 30:3 ja 5. Moos. 23:21.: olen luvannut sen uhrilahjaksi’, 12te ette salli hänen enää tehdä mitään isänsä tai äitinsä hyväksi. 13
7:13
5. Moos. 4:2
Näin te perinnäissääntöjä seuratessanne ja opettaessanne teette tyhjäksi Jumalan sanan. Ja paljon muutakin te teette, samanlaista.»

Mikä saastuttaa ihmisen

14

7:14–23
Matt. 15:10–20
Jeesus kutsui taas väkijoukon luokseen ja sanoi: »Kuulkaa kaikki minua ja ymmärtäkää. 15
7:15
Ap. t. 10:14,15
Room. 14:14,20
1. Tim. 4:4
Tit. 1:15
Ei ihmistä voi saastuttaa mikään, mikä tulee häneen ulkoapäin. Se ihmisen saastuttaa, mikä tulee hänen sisältään ulos. [ 16Jolla on korvat, se kuulkoon!»]7:16 Jae ei sisälly vanhimpiin ja luotettavimpiin käsikirjoituksiin. Vrt. Matt. 11:15.

17

7:17
Mark. 4:34+
Kun Jeesus sitten lähti väkijoukon keskeltä ja tuli kotiin, opetuslapset pyysivät häntä selittämään arvoitukselliset sanansa. 18
7:18
Mark. 8:17
Hän sanoi heille: »Oletteko tekin noin ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, ettei mikään ulkoapäin ihmiseen tuleva voi saastuttaa häntä? 19Eihän se mene hänen sydämeensä – vatsaan se menee, ja sieltä se sitten ulostuu.» Näin Jeesus teki selväksi, että kaikki ruoka on puhdasta. 20Ja hän jatkoi: »Se mikä tulee ihmisestä ulos, se saastuttaa ihmisen. 21
7:21,22
1. Moos. 6:5,8:21
Jer. 17:9
Juuri ihmisen sisältä, sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, 22aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahansuopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. 23Kaikki tämä paha tulee ihmisen sisältä ja saastuttaa hänet.»

Foinikialaisnaisen usko

24

7:24–30
Matt. 15:21–28
Jeesus lähti sieltä Tyroksen alueelle. Hän meni erääseen taloon ja halusi pysytellä tuntemattomana, mutta hänen tulonsa ei pysynyt salassa. 25Hänestä kuuli muuan nainen, jonka tytärtä vaivasi saastainen henki, ja nainen tuli heti hänen luokseen ja lankesi hänen jalkoihinsa. 26Hän ei ollut juutalainen, vaan Syyrian foinikialaisia. Hän pyysi Jeesusta ajamaan pahan hengen hänen tyttärestään, 27mutta Jeesus sanoi: »Anna lasten ensin syödä kyllikseen. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiranpenikoille.» 28Nainen vastasi tähän: »Herra, saavathan koiratkin pöydän alla syödä lapsilta putoilevia palasia.» 29Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Kun noin sanot, mene. Paha henki on lähtenyt tyttärestäsi.» 30Nainen meni kotiin ja näki lapsen makaamassa vuoteella. Paha henki oli lähtenyt hänestä.

Jeesus parantaa kuuron miehen

31

7:31–37
Matt. 15:29–31
7:31
Mark. 1:16Mark. 5:20
Jeesus lähti sitten taas Tyroksen seudulta ja tuli Sidonin ja Dekapoliin alueen kautta Galileanjärvelle. 32
7:32
Mark. 5:23+
Siellä hänen luokseen tuotiin kuuro mies, joka ei pystynyt kunnolla puhumaan, ja häntä pyydettiin panemaan kätensä miehen päälle. 33
7:33
Mark. 8:23
Joh. 9:6
Jeesus otti hänet erilleen väkijoukosta, pani sormensa hänen korviinsa, sylkäisi ja kosketti hänen kieltään. 34Sitten hän katsahti taivaalle, huokasi ja sanoi kuurolle: »Effata.» Se merkitsee: aukene. 35
7:35
Jes. 35:5,6
Matt. 11:5
Silloin miehen korvat aukenivat ja hänen kielensä vapautui, niin että hän puhui selkeästi.

36

7:36
Mark. 1:45
Jeesus kielsi ihmisiä kertomasta tästä kenellekään, mutta mitä enemmän hän heitä kielsi, sitä enemmän he levittivät siitä tietoa. 37Kaikki olivat ylen määrin hämmästyksissään ja sanoivat: »Hyvin hän on kaiken tehnyt. Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan.»