Raamattu 1992 (KR92)
2

Jeesus parantaa halvaantuneen

21

2:1–12
Matt. 9:1–8
Luuk. 5:17–26
Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, 2väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. 3Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä miestä, 4jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi. 5
2:5
Luuk. 7:48
Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: »Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.»

6Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen: 7

2:7
Matt. 9:3Ps. 32:5,103:3,130:4
Jes. 55:7
Dan. 9:9
»Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?» 8Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: »Kuinka te tuollaista ajattelette? 9Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: ’Sinun syntisi annetaan anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse, ota vuoteesi ja kävele’? 10Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi» – hän puhui nyt halvaantuneelle – 11»nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.» 12
2:12
Matt. 9:33
Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat: »Tällaista emme ole ikinä nähneet.»

Jeesus kutsuu Leevin

13

2:13–17
Matt. 9:9–13
Luuk. 5:27–32
2:13
Mark. 1:16+
Jeesus lähti sitten taas järven rantaan. Koko ihmisjoukko tuli hänen perässään, ja hän opetti heitä. 14Kulkiessaan tulliaseman ohi hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: »Seuraa minua», ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.

15Jeesus oli sitten aterialla Leevin kodissa. Monia publikaaneja2:15 Ks. selitystä Matt. 5:46. ja muita syntisiä aterioi Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon hänen seuraajiensa joukossa. 16

2:16
Luuk. 15:1,2+
Kun fariseuksiin2:16 Ks. selitystä Matt. 3:7. kuuluvat lainopettajat näkivät Jeesuksen syövän syntisten ja publikaanien seurassa, he sanoivat hänen opetuslapsilleen: »Kuinka hän syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!» 17
2:17
Hes. 34:16
Luuk. 19:10
1. Tim. 1:15
Jeesus kuuli sen ja sanoi: »Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.»

Häävieraat eivät paastoa

18

2:18–22
Matt. 9:14–17
Luuk. 5:33–39
2:18
Matt. 9:14
Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään: »Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat?» 19Jeesus vastasi: »Eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan! Niin kauan kuin sulhanen on heidän joukossaan, he eivät voi paastota. 20
2:20
Joh. 16:20
Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin, sinä päivänä he paastoavat. 21Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate repeää uuden paikan vierestä ja reikä on entistä pahempi. 22Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan viini rikkoo ne ja sekä viini että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin.»

Sapatin herra

23

2:23–28
Matt. 12:1–8
Luuk. 6:1–5
2:23
5. Moos. 23:26
Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. 24
2:24
2. Moos. 20:8–10
Silloin fariseukset sanoivat hänelle: »Katso nyt! Miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?» 25
2:25,26
1. Sam. 21:4–7
Mutta Jeesus vastasi heille: »Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä eikä heillä ollut ruokaa? 26
2:26
2. Moos. 25:30
3. Moos. 24:5–9
Hän meni, Abjatarin ollessa ylipappina, Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille.» 27
2:27
2. Moos. 23:12
Ja Jeesus sanoi heille: »Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. 28Niinpä Ihmisen Poika on myös sapatin herra.»

3

Saako sapattina parantaa?

31

3:1–6
Matt. 12:9–14
Luuk. 6:6–11
Jeesus meni taas synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. 2Fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus miehen sapattina, sillä he tahtoivat nostaa syytteen häntä vastaan. 3Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: »Astu esiin», 4
3:4
Luuk. 14:3
ja kysyi sitten fariseuksilta: »Kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tappaa ihminen?» He eivät vastanneet mitään. 5Jeesus loi heihin vihaisen katseen; hän oli murheissaan heidän sydämensä kovuudesta. Hän sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi kätensä, ja se tuli ennalleen. 6
3:6
Joh. 5:16
Mutta fariseukset menivät ulos ja ryhtyivät heti Herodeksen kannattajien kanssa suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä.

Jeesuksen maine leviää

7

3:7–12
Matt. 12:15–21
Luuk. 6:17–19
3:7,8
Mark. 1:16Matt. 4:25
Jeesus siirtyi sitten taas opetuslastensa kanssa järven rannalle, ja sinne kerääntyi suuri joukko ihmisiä. Heitä tuli Galileasta, Juudeasta 8ja Jerusalemista, Idumeasta ja Jordanin takaa sekä Tyroksen ja Sidonin seudulta. Heitä tuli suurin joukoin hänen luokseen, kun he kuulivat, mitä kaikkea hän teki. 9
3:9
Mark. 1:16+
Jeesus käski opetuslastensa pitää venettä varalla, jottei hän jäisi väkijoukon jalkoihin. 10
3:10
Mark. 5:27+
Hän näet oli parantanut monia, ja niin kaikki, joilla oli vaivoja, tungeksivat häntä kohti yrittäen koskettaa häntä. 11
3:11,12
Mark. 1:34+
Kun saastaiset henget näkivät hänet, ne heittäytyivät hänen eteensä ja huusivat: »Sinä olet Jumalan Poika!» 12Mutta hän varoitti ankarasti niitä paljastamasta häntä.

Kaksitoista apostolia

13

3:13–19
Matt. 10:1–4
Luuk. 6:12–16
3:13
Mark. 6:7
Sitten Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. 14Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan3:14 Joissakin käsikirjoituksissa jakeen alku kuuluu: »Nämä kaksitoista hän nimesi apostoleikseen, kutsui heidät olemaan kanssaan - -.» Vrt. Luuk. 6:13. lähettääkseen heidät saarnaamaan ja 15valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä: 16
3:16–18
Ap. t. 1:13
3:16
Matt. 16:18+
Simon, jolle hän antoi nimen Pietari3:16 Ks. selitystä Matt. 16:18., 17
3:17
Luuk. 9:54
Jaakob Sebedeuksen poika ja tämän veli Johannes, joille hän antoi nimen Boanerges – se merkitsee: ukkosenjylinän pojat – 18sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus3:18 Ks. selitystä Matt. 10:4. 19
3:19
Mark. 14:10+
ja Juudas Iskariot, sama joka kavalsi hänet.

Jeesus ja Belsebul

20

3:20–30
Matt. 12:22–30
Luuk. 11:14–23
3:20
Mark. 2:1,2,6:31
Jeesus palasi sitten kotiin, ja kansaa kerääntyi taas niin paljon, etteivät hän ja opetuslapset edes päässeet syömään. 21
3:21
Joh. 10:20
Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät sinne ottaakseen hänet huostaansa, sillä he luulivat, että hän oli poissa tolaltaan.

22

3:22
Matt. 9:34
Mutta lainopettajat, joita oli tullut Jerusalemista, sanoivat: »Hänessä on Belsebul3:22 Ks. selitystä Matt. 10:25., itsensä pääpaholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa.» 23Silloin Jeesus kutsui heidät luokseen ja puhui heille vertauksin: »Miten Saatana voi ajaa ulos Saatanan? 24Jos valtakunta jakautuu ja taistelee itseään vastaan, se ei voi kestää, 25eikä myöskään perhe kestä, jos sitä repivät riidat. 26Ja jos Saatana nousee itseään vastaan, se ei voi kestää, vaan sen loppu on tullut. 27
3:27
Jes. 49:24
Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä. Vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat. 28
3:28,29
Matt. 12:31,32
Luuk. 12:10
Totisesti: Kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi, kaikki synnit ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin. 29
3:29
Hepr. 10:28,29
Mutta jos joku herjaa Pyhää Henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin.» 30He näet olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki.

Jeesuksen oikeat omaiset

31

3:31–35
Matt. 12:46–50
Luuk. 8:19–21
3:31
Mark. 6:3
Jeesuksen äiti ja veljet olivat saapuneet paikalle. He jäivät ulos seisomaan ja lähettivät hakemaan häntä. 32Hänen ympärillään istui paljon ihmisiä, ja hänelle tuotiin sana: »Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja kysyvät sinua.» 33Mutta Jeesus vastasi heille: »Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?» 34Hän katsoi ihmisiin, joita istui joka puolella hänen ympärillään, ja sanoi: »Tässä ovat minun äitini ja veljeni. 35Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.»

4

Vertaukset Jumalan valtakunnasta

4:1–34

Kylväjä

41

4:1–9
Matt. 13:1–9
Luuk. 8:4–8
4:1
Mark. 1:16+
Kerran Jeesus taas opetti järven rannalla. Hänen ympärilleen kokoontui niin paljon ihmisiä, että hän siirtyi veneeseen. Hän istui järvellä veneessä, ja väkijoukko oli rannalla. 2Hän opetti heille vertauksin monia asioita.

Näin hän heitä opetti: 3»Kuulkaa! Mies lähti kylvämään. 4Ja kun hän kylvi, kävi niin, että osa siemenistä putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät jyvät. 5Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti, 6mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta. 7Osa taas putosi ohdakkeiden sekaan, ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan, eikä siitä saatu satoa. 8Mutta muut jyvät putosivat hyvään maahan. Ne nousivat oraalle, kasvoivat ja antoivat sadon, mikä kolmekymmentä, mikä kuusikymmentä, mikä sata jyvää.» 9

4:9
Matt. 11:15+
Ja hän sanoi: »Jolla on korvat, se kuulkoon!»

Vertausten tarkoitus

10

4:10–12
Matt. 13:10–17
Luuk. 8:9,10
Kun Jeesus sitten oli jäänyt yksin kahdentoista opetuslapsensa ja muiden seuralaistensa kanssa, nämä kyselivät häneltä, mitä vertaukset tarkoittivat. 11
4:11
Matt. 13:11+
Hän sanoi heille: »Teille on uskottu Jumalan valtakunnan salaisuus, mutta nuo ulkopuoliset kuulevat kaiken vain vertauksina,

12

4:12
Jes. 6:9,10Joh. 12:40
Ap. t. 28:26,27
Room. 11:8
jotta he nähdessäänkään eivät näkisi eivätkä huomaisi,

jotta he kuullessaankaan eivät kuulisi eivätkä ymmärtäisi,

eivät kääntyisi eivätkä saisi anteeksi.»

Kylväjävertauksen selitys

13

4:13–20
Matt. 13:18–23
Luuk. 8:11–15
Sitten Jeesus sanoi: »Jos te ette käsitä tätä vertausta, niin onko teistä ymmärtämään muitakaan vertauksia? 14
4:14
Joh. 4:36
1. Kor. 9:11
Jaak. 1:21
1. Piet. 1:23
Kylvömies kylvää sanan. 15Tien oheen kylvetty siemen tarkoittaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan mutta joilta Saatana, heti kun se on heihin kylvetty, tulee ottamaan sen pois. 16Kylvö kallioiseen paikkaan taas kuvaa niitä, jotka sanan kuullessaan heti ottavat sen iloiten vastaan 17mutta jotka kestävät vain hetken, koska heiltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, he luopuvat kohta. 18Sitten on siemen, joka kylvettiin ohdakkeiden sekaan. Se tarkoittaa niitä, jotka kuulevat sanan 19
4:19
Mark. 10:22
Luuk. 12:15
1. Tim. 6:9,10
mutta joissa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden petolliset houkutukset ja muut mielihalut saavat heissä sijan ja tukahduttavat sanan. 20Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmisiä, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan. He tuottavat satoa, kolmekymmentä, kuusikymmentä tai sata jyvää.»

Sanan oikea kuuleminen

21

4:21–25
Luuk. 8:16–18
4:21
Matt. 5:15
Luuk. 11:33
Jeesus sanoi: »Ei kai lamppua sitä varten tuoda huoneeseen, että se pantaisiin vakan alle tai vuoteen alle? Lampunjalkaanhan se pannaan! 22
4:22
Matt. 10:26
Kaikki kätketty on olemassa vain ilmi tuotavaksi, salassa oleva vain siksi että se tulisi julki. 23
4:23
Matt. 11:15+
Jos jollakin teistä on korvat, hän kuulkoon.» 24
4:24
Matt. 7:2
Luuk. 6:38
Ja hän lisäsi: »Huomatkaa, mitä kuulette. Niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan, vielä sen ylikin. 25
4:25
Matt. 13:12+
Jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on.»

Itsestään kasvava vilja

26Jeesus sanoi: »Tällainen on Jumalan valtakunta. Mies kylvää siemenen maahan. 27

4:27
Jes. 55:10,11
Jaak. 5:7
Hän nukkuu yönsä ja herää aina uuteen päivään, ja siemen orastaa ja kasvaa, eikä hän tiedä, miten. 28Maa tuottaa sadon aivan itsestään, ensin korren, sitten tähkän, sitten täydet jyvät tähkään. 29
4:29
Joel 4:13
Ilm. 14:15
Ja heti kun sato on kypsynyt, hän lähettää sirppinsä, sillä korjuun aika on tullut.»

Sinapinsiemen

30

4:30–32
Matt. 13:31,32
Luuk. 13:18,19
Vielä Jeesus sanoi: »Mihin vertaisimme Jumalan valtakuntaa? Millä vertauksella kuvaisimme sitä? 31
4:31
Matt. 17:20
Luuk. 17:6
Se on kuin sinapinsiemen. Kun sinapinsiemen kylvetään maahan, se on pienin kaikista maailman siemenistä, 32
4:32
Hes. 17:23,31:6
mutta sen taimi nousee maasta ja kasvaa kaikista puutarhan kasveista suurimmaksi. Se tekee niin suuria oksia, että taivaan linnut voivat pesiä sen varjossa.»

33

4:33,34
Matt. 13:34,35
4:33
Mark. 4:3,9,23
Monin tällaisin vertauksin hän julisti ihmisille sanaa, sen mukaan kuin he sitä saattoivat ymmärtää. 34
4:34
Mark. 4:11,13,7:17,9:28,10:10
Vertauksitta hän ei heille puhunut, mutta opetuslapsilleen hän selitti kaiken, kun he olivat keskenään.

Suuria ihmeitä

4:35—5:43

Jeesus tyynnyttää myrskyn

35

4:35–41
Matt. 8:23–27
Luuk. 8:22–25
4:35
Matt. 8:18
Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Nyt lähdemme vastarannalle.» 36
4:36
Mark. 1:16+
Opetuslapset lähettivät väen pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Muitakin veneitä lähti hänen mukaansa. 37Äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät veneeseen, niin että se oli täyttymäisillään. 38
4:38
Joona 1:5,6
Mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten päänaluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat: »Opettaja, etkö näe, me hukumme!» 39
4:39
Matt. 8:26+
Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta: »Vaikene, ole hiljaa!» Tuuli asettui, ja tuli aivan tyven. 40
4:40
Mark. 8:21
Jeesus sanoi heille: »Miksi te noin pelkäätte? Eikö teillä vieläkään ole uskoa?» 41Silloin suuri pelko valtasi heidät ja he kyselivät toisiltaan: »Mikä mies tämä oikein on? Häntähän tottelevat tuuli ja aallotkin.»