Raamattu 1992 (KR92)
1

Jeesuksen toiminnan alku

1—3

Johannes Kastaja

11

1:1–8
Matt. 3:1–12
Luuk. 3:1–18
Joh. 1:23–28
1:1
Room. 1:9 - 15:19
1. Kor. 9:12
2. Kor. 2:12
Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin.

2

1:2
2. Moos. 23:20
Mal. 3:1Matt. 11:10
Luuk. 1:76 - 7:27
Profeetta Jesajan kirjassa sanotaan:

– Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi,

hän raivaa sinulle tien.

3

1:3
Jes. 40:3
Ääni huutaa autiomaassa:

»Raivatkaa Herralle tie,

tasoittakaa hänelle polut!»

4

1:4
Ap. t. 13:24 - 19:4
Ja näin tapahtui. Johannes Kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. 5 Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta Juudeaa. He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.

6

1:6
Matt. 3:4
Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. 7
1:7
Matt. 3:11
Hän julisti: »Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes kumartumaan ja avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. 8
1:8
Joh. 1:33
Ap. t. 1:5 - 2:4 - 11:16 - 19:2 - 3
Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä.»

Jeesuksen kaste ja koetus

9

1:9–11
Matt. 3:13–17
Luuk. 3:21 - 22
Joh. 1:29–34
1:9
Matt. 2:23
Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10
1:10
Hes. 1:1
Ap. t. 7:56
Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. 11
1:11
Ps. 2:7
Jes. 42:1
Mark. 9:7
Hepr. 1:5
2. Piet. 1:17
1. Joh. 5:9
Ja taivaista kuului ääni: »Sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.»

12

1:12,13
Matt. 4:1–11
Luuk. 4:1–13
Heti sen jälkeen Henki ajoi hänet autiomaahan. 13
1:13
Matt. 4:2Job 1:12
Luuk. 22:31
2. Kor. 2:115. Moos. 8:15 - 16
Ps. 91:13Hepr. 1:14
Neljäkymmentä päivää hän oli autiomaassa Saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta.

Jeesus julistaa evankeliumia

14

1:14,15
Matt. 4:12–17
Luuk. 4:14 - 15
1:14
Mark. 6:17Mark. 1:28 - 15:41
Joh. 1:43
Ap. t. 10:37Room. 1:1
2. Kor. 11:7
Kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galileaan ja julisti Jumalan evankeliumia. 15
1:15
Gal. 4:4Dan. 7:14
Mark. 4:11 - 9:47 - 10:14 - 14:25 - 15:43Matt. 3:2
Hän sanoi: »Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!»

Ensimmäiset opetuslapset

16

1:16–20
Matt. 4:18–22
Luuk. 5:1–11
Joh. 1:35–51
1:16
Mark. 3:7–9 - 4:1 - 5:21Mark. 1:29Joh. 21:3
Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki Simonin ja tämän veljen Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla; he olivat näet kalastajia. 17 Jeesus sanoi heille: »Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.» 18 He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

19

1:19,20
1. Kun. 19:19–21
Jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan, ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä, verkkojaan selvittelemässä. 20 Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sebedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Jeesus Kapernaumin synagogassa

21

1:21–28
Luuk. 4:31–37
1:21
Matt. 4:13Luuk. 4:31
Joh. 6:59
He tulivat Kapernaumiin. Heti sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. 22
1:22
Matt. 7:28 - 29
Ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan. Hän opetti heitä niin kuin se, jolle on annettu valta, ei niin kuin lainopettajat 1:22 Ks. selitystä Matt. 2:4. .

23

1:23
Matt. 12:43
Mark. 3:11 - 5:8 - 6:7 - 9:25
Ap. t. 8:7
Kaupungin synagogassa oli juuri silloin mies, joka oli saastaisen hengen vallassa. Hän alkoi huutaa: 24
1:24
Matt. 8:29
Jaak. 2:19
»Mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!» 25 Mutta Jeesus käski henkeä ankarin sanoin: »Vaiti! Lähde hänestä!» 26
1:26
Mark. 9:26
Silloin saastainen henki kouristi miestä ja lähti hänestä huutaen kovalla äänellä. 27
1:27
Mark. 4:41
Kaikki joutuivat ymmälle ja kyselivät toisiltaan: »Mitä tämä on? Tällä miehellä on valta opettaa uudella tavalla! Saastaiset hengetkin tottelevat, kun hän käskee.» 28 Hänen maineensa levisi kohta kaikkialle, ympäri koko Galilean.

Jeesus parantaa Simonin anopin ja muita sairaita

29

1:29–34
Matt. 8:14–17
Luuk. 4:38–41
Synagogasta he menivät suoraan Simonin ja Andreaksen kotiin. Jaakob ja Johannes olivat mukana. 30 Simonin anoppi makasi kuumeessa, ja hänestä kerrottiin heti Jeesukselle. 31 Jeesus meni hänen luokseen, otti häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille. Kuume lähti naisesta, ja hän alkoi palvella vieraitaan.

32 Illalla, auringonlaskun jälkeen Jeesuksen luo tuotiin kaikki sairaat ja pahojen henkien vaivaamat. 33 Koko kaupunki oli kerääntynyt oven edustalle. 34

1:34
Mark. 1:24 - 3:11 - 12 - 5:6 - 7 - 9:20
Hän paransi useita erilaisten tautien vaivaamia ja ajoi ulos monia pahoja henkiä. Hän ei antanut henkien puhua, koska ne tunsivat hänet.

Lähtö Kapernaumista

35

1:35–39
Luuk. 4:42–44
1:35
Mark. 6:46
Luuk. 5:16 - 6:12
Varhain aamulla, kun vielä oli pimeä, Jeesus nousi ja lähti ulos. Hän meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin, ja rukoili siellä. 36 Simon ja hänen toverinsa riensivät etsimään Jeesusta 37 ja löysivät hänet. He sanoivat hänelle: »Kaikki etsivät sinua.» 38 Mutta Jeesus sanoi: »Me lähdemme nyt täältä ja menemme naapurikyliin. Minun on saarnattava sielläkin, sitä vartenhan minä täällä olen.» 39
1:39
Matt. 4:23 - 9:35
Mark. 3:10
Luuk. 6:18 - 19
Niin hän lähti ja kiersi kaikkialla Galileassa, saarnasi synagogissa ja karkotti pahoja henkiä.

Jeesus parantaa spitaalisen

40

1:40–45
Matt. 8:1–4
Luuk. 5:12–16
Jeesuksen luo tuli spitaalinen, joka lankesi polvilleen, pyysi häneltä apua ja sanoi: »Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut.» 41 Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: »Minä tahdon. Tule puhtaaksi.» 42 Tauti lähti miehestä heti, ja hän tuli puhtaaksi. 43
1:43
Mark. 5:43 - 7:36 - 8:26
Jeesus lähetti hänet pois ja varoitti häntä ankarasti: 44
1:44
Matt. 8:4
»Katso, ettet puhu tästä kenellekään mitään. Mene vain näyttämään itsesi papille ja anna puhdistumisestasi se uhri, jonka Mooses on määrännyt, todisteeksi heille.» 45
1:45
Mark. 5:20 - 6:56 - 7:37
Mutta lähdettyään sieltä mies alkoi joka puolella kuuluttaa ja levittää tietoa tapahtuneesta, niin ettei Jeesus enää voinut julkisesti mennä yhteenkään kaupunkiin. Hän pysytteli kaupunkien ulkopuolella asumattomilla seuduilla, ja kaikkialta tuli ihmisiä hänen luokseen.

2

Jeesus parantaa halvaantuneen

21

2:1–12
Matt. 9:1–8
Luuk. 5:17–26
Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, 2 väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. 3 Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli neljä miestä, 4 jotka eivät tungoksessa kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtyään laskivat siitä alas vuodematon, jolla halvaantunut makasi. 5
2:5
Luuk. 7:48
Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle: »Poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi.»

6 Mutta siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen: 7

2:7
Matt. 9:3Ps. 32:5 - 103:3 - 130:4
Jes. 55:7
Dan. 9:9
»Miten hän tuolla tavalla puhuu? Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?» 8 Jeesus tunsi heti hengessään, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: »Kuinka te tuollaista ajattelette? 9 Kumpi on helpompaa, sanoa halvaantuneelle: ’Sinun syntisi annetaan anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse, ota vuoteesi ja kävele’? 10 Mutta jotta te tietäisitte, että Ihmisen Pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi» – hän puhui nyt halvaantuneelle – 11 »nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.» 12
2:12
Matt. 9:33
Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tästä hämmästyksissään, ylistivät Jumalaa ja sanoivat: »Tällaista emme ole ikinä nähneet.»

Jeesus kutsuu Leevin

13

2:13–17
Matt. 9:9–13
Luuk. 5:27–32
2:13
Mark. 1:16
Jeesus lähti sitten taas järven rantaan. Koko ihmisjoukko tuli hänen perässään, ja hän opetti heitä. 14 Kulkiessaan tulliaseman ohi hän näki Leevin, Alfeuksen pojan, istuvan siellä. Jeesus sanoi hänelle: »Seuraa minua», ja hän nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.

15 Jeesus oli sitten aterialla Leevin kodissa. Monia publikaaneja 2:15 Ks. selitystä Matt. 5:46. ja muita syntisiä aterioi Jeesuksen ja hänen opetuslastensa kanssa, sillä heitä oli paljon hänen seuraajiensa joukossa. 16

2:16
Luuk. 15:1 - 2
Kun fariseuksiin 2:16 Ks. selitystä Matt. 3:7. kuuluvat lainopettajat näkivät Jeesuksen syövän syntisten ja publikaanien seurassa, he sanoivat hänen opetuslapsilleen: »Kuinka hän syö yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!» 17
2:17
Hes. 34:16
Luuk. 19:10
1. Tim. 1:15
Jeesus kuuli sen ja sanoi: »Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä.»

Häävieraat eivät paastoa

18

2:18–22
Matt. 9:14–17
Luuk. 5:33–39
2:18
Matt. 9:14
Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään: »Miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat?» 19 Jeesus vastasi: »Eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen vielä on heidän kanssaan! Niin kauan kuin sulhanen on heidän joukossaan, he eivät voi paastota. 20
2:20
Joh. 16:20
Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa, ja silloin, sinä päivänä he paastoavat. 21 Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate repeää uuden paikan vierestä ja reikä on entistä pahempi. 22 Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan viini rikkoo ne ja sekä viini että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin.»

Sapatin herra

23

2:23–28
Matt. 12:1–8
Luuk. 6:1–5
2:23
5. Moos. 23:26
Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. 24
2:24
2. Moos. 20:8–10
Silloin fariseukset sanoivat hänelle: »Katso nyt! Miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?» 25
2:25,26
1. Sam. 21:4–7
Mutta Jeesus vastasi heille: »Ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä eikä heillä ollut ruokaa? 26
2:26
2. Moos. 25:30
3. Moos. 24:5–9
Hän meni, Abjatarin ollessa ylipappina, Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille.» 27
2:27
2. Moos. 23:12
Ja Jeesus sanoi heille: »Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. 28 Niinpä Ihmisen Poika on myös sapatin herra.»

3

Saako sapattina parantaa?

31

3:1–6
Matt. 12:9–14
Luuk. 6:6–11
Jeesus meni taas synagogaan. Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. 2 Fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus miehen sapattina, sillä he tahtoivat nostaa syytteen häntä vastaan. 3 Jeesus sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: »Astu esiin», 4
3:4
Luuk. 14:3
ja kysyi sitten fariseuksilta: »Kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tappaa ihminen?» He eivät vastanneet mitään. 5 Jeesus loi heihin vihaisen katseen; hän oli murheissaan heidän sydämensä kovuudesta. Hän sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi kätensä, ja se tuli ennalleen. 6
3:6
Joh. 5:16
Mutta fariseukset menivät ulos ja ryhtyivät heti Herodeksen kannattajien kanssa suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä.

Jeesuksen maine leviää

7

3:7–12
Matt. 12:15–21
Luuk. 6:17–19
3:7,8
Mark. 1:16Matt. 4:25
Jeesus siirtyi sitten taas opetuslastensa kanssa järven rannalle, ja sinne kerääntyi suuri joukko ihmisiä. Heitä tuli Galileasta, Juudeasta 8 ja Jerusalemista, Idumeasta ja Jordanin takaa sekä Tyroksen ja Sidonin seudulta. Heitä tuli suurin joukoin hänen luokseen, kun he kuulivat, mitä kaikkea hän teki. 9
3:9
Mark. 1:16
Jeesus käski opetuslastensa pitää venettä varalla, jottei hän jäisi väkijoukon jalkoihin. 10
3:10
Mark. 5:27
Hän näet oli parantanut monia, ja niin kaikki, joilla oli vaivoja, tungeksivat häntä kohti yrittäen koskettaa häntä. 11
3:11,12
Mark. 1:34
Kun saastaiset henget näkivät hänet, ne heittäytyivät hänen eteensä ja huusivat: »Sinä olet Jumalan Poika!» 12 Mutta hän varoitti ankarasti niitä paljastamasta häntä.

Kaksitoista apostolia

13

3:13–19
Matt. 10:1–4
Luuk. 6:12–16
3:13
Mark. 6:7
Sitten Jeesus nousi vuorelle. Hän käski luokseen ne, jotka hän oli valinnut, ja he lähtivät hänen mukaansa. 14 Nämä kaksitoista Jeesus kutsui olemaan kanssaan 3:14 Joissakin käsikirjoituksissa jakeen alku kuuluu: »Nämä kaksitoista hän nimesi apostoleikseen, kutsui heidät olemaan kanssaan - -.» Vrt. Luuk. 6:13. lähettääkseen heidät saarnaamaan ja 15 valtuuttaakseen heidät karkottamaan saastaisia henkiä: 16
3:16–18
Ap. t. 1:13
3:16
Matt. 16:18
Simon, jolle hän antoi nimen Pietari 3:16 Ks. selitystä Matt. 16:18. , 17
3:17
Luuk. 9:54
Jaakob Sebedeuksen poika ja tämän veli Johannes, joille hän antoi nimen Boanerges – se merkitsee: ukkosenjylinän pojat – 18 sekä Andreas, Filippus ja Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Taddeus, Simon Kananeus 3:18 Ks. selitystä Matt. 10:4. 19
3:19
Mark. 14:10
ja Juudas Iskariot, sama joka kavalsi hänet.

Jeesus ja Belsebul

20

3:20–30
Matt. 12:22–30
Luuk. 11:14–23
3:20
Mark. 2:1 - 2 - 6:31
Jeesus palasi sitten kotiin, ja kansaa kerääntyi taas niin paljon, etteivät hän ja opetuslapset edes päässeet syömään. 21
3:21
Joh. 10:20
Kun Jeesuksen omaiset kuulivat kaikesta tästä, he lähtivät sinne ottaakseen hänet huostaansa, sillä he luulivat, että hän oli poissa tolaltaan.

22

3:22
Matt. 9:34
Mutta lainopettajat, joita oli tullut Jerusalemista, sanoivat: »Hänessä on Belsebul 3:22 Ks. selitystä Matt. 10:25. , itsensä pääpaholaisen voimin hän pahoja henkiä karkottaa.» 23 Silloin Jeesus kutsui heidät luokseen ja puhui heille vertauksin: »Miten Saatana voi ajaa ulos Saatanan? 24 Jos valtakunta jakautuu ja taistelee itseään vastaan, se ei voi kestää, 25 eikä myöskään perhe kestä, jos sitä repivät riidat. 26 Ja jos Saatana nousee itseään vastaan, se ei voi kestää, vaan sen loppu on tullut. 27
3:27
Jes. 49:24
Eihän kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä. Vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat. 28
3:28,29
Matt. 12:31 - 32
Luuk. 12:10
Totisesti: Kaikki tullaan antamaan ihmisille anteeksi, kaikki synnit ja herjaukset, miten he sitten herjaavatkin. 29
3:29
Hepr. 10:28 - 29
Mutta jos joku herjaa Pyhää Henkeä, hän ei saa ikinä anteeksi vaan on syypää ikuiseen syntiin.» 30 He näet olivat sanoneet, että Jeesuksessa oli saastainen henki.

Jeesuksen oikeat omaiset

31

3:31–35
Matt. 12:46–50
Luuk. 8:19–21
3:31
Mark. 6:3
Jeesuksen äiti ja veljet olivat saapuneet paikalle. He jäivät ulos seisomaan ja lähettivät hakemaan häntä. 32 Hänen ympärillään istui paljon ihmisiä, ja hänelle tuotiin sana: »Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja kysyvät sinua.» 33 Mutta Jeesus vastasi heille: »Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?» 34 Hän katsoi ihmisiin, joita istui joka puolella hänen ympärillään, ja sanoi: »Tässä ovat minun äitini ja veljeni. 35 Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.»

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]