Raamattu 1992 (KR92)
13

Jeesus puhuu viimeisistä tapahtumista

13

Temppelin hävitys

131

13:1,2
Matt. 24:1,2
Luuk. 21:5,6
Kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan: »Opettaja, katso! Mitkä kivet, mikä rakennus!» 2
13:2
Jer. 7:14,26:18
Miika 3:12
Luuk. 19:44
Jeesus vastasi: »Katso nyt näitä mahtavia rakennuksia. Kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.»

Ensimmäiset lopun merkit

3

13:3–13
Matt. 24:3–14
Luuk. 21:7–19
13:3
Mark. 1:29
Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä temppeliä vastapäätä, kyselivät Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas, jotka olivat hänen kanssaan: 4»Milloin se kaikki tapahtuu? Kerro meille, mikä on merkkinä siitä, että sen toteutuminen on lähellä.»

5

13:5
Jer. 29:8
Ef. 5:6
Kol. 2:8
2. Tess. 2:3
1. Joh. 4:1
Jeesus alkoi puhua heille:

»Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. 6Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ’Minä se olen’, ja eksyttävät monia. 7Kun kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, älkää pelästykö. Niin täytyy käydä, mutta se ei vielä merkitse loppua. 8

13:8
2. Aik. 15:6
Jes. 19:2
Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, joka puolella on maanjäristyksiä ja tulee nälänhätä. Tämä on synnytystuskien alkua.

9

13:9
Matt. 10:17,18
Joh. 16:2
Ap. t. 18:12
»Pitäkää varanne! Teidät viedään oikeuteen ja teitä piestään synagogissa. Maaherrojen ja kuninkaiden eteen te joudutte minun nimeni tähden, todistukseksi heille. 10
13:10
Matt. 28:19
Mark. 16:15
2. Tim. 4:17
Ilm. 14:6
Mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille. 11
13:11–13
Matt. 10:19–22
13:11
Luuk. 12:11,12
Kun teitä viedään luovutettaviksi viranomaisille, älkää etukäteen olko huolissanne siitä mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan. Silloin ette puhu te, vaan Pyhä Henki.

12

13:12
Miika 7:5,6
»Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. 13
13:13
Hepr. 6:11,12
Ilm. 2:26
Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.

Suuri ahdinko

14

13:14–23
Matt. 24:15–28
Luuk. 21:20–24
13:14
Dan. 11:31,12:11
1. Makk. 1:54,6:7
»Kun te näette turmion iljetyksen seisovan paikassa, jossa se ei saisi olla – huomatkoon lukija tämän! – silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. 15
13:15,16
Luuk. 17:31
Sen, joka on katolla, ei pidä mennä alas taloonsa mitään hakemaan, 16eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa. 17
13:17
1. Kor. 7:26–28
Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! 18Rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvisaikaan, 19
13:19
Dan. 12:1
Joel 2:2
sillä noina päivinä tulee olemaan ahdinko, jollaista ei ole ollut luomakunnan alusta, Jumalan luomistyöstä tähän päivään asti, eikä tule olemaan. 20Jos Herra ei olisi lyhentänyt sitä aikaa, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta niiden tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt sen ajan.

21

13:21
Luuk. 17:23
»Jos joku sanoo teille: ’Täällä on Messias’, tai: ’Katso, Messias on tuolla’, älkää uskoko. 22
13:22
5. Moos. 13:2–4
2. Tess. 2:9,10
Ilm. 13:13,14
Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä johtaakseen, jos mahdollista, valitut harhaan. 23
13:23
2. Piet. 3:17
Pitäkää siis varanne. Minä olen ennalta ilmoittanut teille kaiken.

Ihmisen Pojan tuleminen

24

13:24–32
Matt. 24:29–36
Luuk. 21:25–33
13:24,25
Matt. 24:29+
»Mutta noina päivinä, tuon ahdingon jälkeen, aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan, 25tähtiä putoaa taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. 26
13:26
Matt. 24:30Mark. 14:62
Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilvien keskellä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan, 27
13:27
Jes. 27:13
Matt. 13:41
1. Kor. 15:52
1. Tess. 4:16
ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valitut neljältä ilmansuunnalta, maan ja taivaan ääriä myöten.

28»Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa: kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. 29Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella. 30

13:30
Mark. 9:1
Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. 31
13:31
Ps. 102:27,119:89
Jes. 40:8
Matt. 5:18
Hepr. 1:11
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. 32
13:32
Ap. t. 1:7
1. Tess. 5:1,2
Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä.

Valvokaa!

33

13:33–37
Matt. 25:13
»Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä milloin se aika tulee. 34
13:34–36
Matt. 24:45–51
Luuk. 12:35–40
Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartijan hän käskee valvoa. 35Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee: illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa. 36Hän tulee äkkiarvaamatta – varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. 37Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille: valvokaa!»

14

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus

14—16

Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan

141

14:1,2
Matt. 26:1–5
Luuk. 22:1,2
Joh. 11:45–53
Oli kaksi päivää pääsiäiseen ja happamattoman leivän juhlaan. Ylipapit ja lainopettajat miettivät, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. 2»Ei kuitenkaan kesken juhlan», he sanoivat, »ettei kansa ala mellakoida.»

Jeesus voidellaan Betaniassa

3

14:3–9
Matt. 26:6–13
Joh. 12:1–8
14:3
Mark. 11:1Luuk. 7:37,38
Kun Jeesus oli Betaniassa aterialla spitaalia sairastaneen Simonin talossa, sinne tuli nainen, jolla oli alabasteripullossa aitoa, hyvin kallista nardusöljyä. Hän rikkoi pullon ja vuodatti öljyn Jeesuksen päähän. 4Jotkut paheksuivat tätä ja sanoivat toisilleen: »Millaista voiteen haaskausta! 5Sen olisi voinut myydä ja antaa rahat köyhille. Olisi siitä ainakin kolmesataa denaaria saanut.» He moittivat naista ankarin sanoin.

6Mutta Jeesus sanoi: »Antakaa hänen olla. Miksi te pahoitatte hänen mielensä? Hän teki minulle hyvän teon. 7

14:7
5. Moos. 15:11
Köyhät teillä on luonanne aina, ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua teillä ei aina ole. 8
14:8
Mark. 16:1
Joh. 19:40
Hän teki minkä voi. Hän voiteli edeltäkäsin minun ruumiini hautaamista varten. 9Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki.»

Juudas kavaltaa Jeesuksen

10

14:10,11
Matt. 26:14–16
Luuk. 22:3–6
Juudas Iskariot, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, meni ylipappien luo kavaltaakseen Jeesuksen heille. 11He ilahtuivat kuulemastaan ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Juudas etsi nyt sopivaa tilaisuutta toimittaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä.

Pääsiäisateria

12

14:12–21
Matt. 26:17–25
Luuk. 22:7–14,21–23
Joh. 13:18–30
14:12
2. Moos. 12:3–10,18–27
5. Moos. 16:1–8
Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislammas, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: »Missä tahdot syödä pääsiäisaterian? Minne menemme valmistamaan sen?» 13Jeesus lähetti matkaan kaksi opetuslastaan ja sanoi: »Menkää kaupunkiin. Teitä vastaan tulee siellä mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä, 14ja minne hän menee, siellä sanokaa talon isännälle näin: ’Opettaja kysyy, missä on häntä varten huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.’ 15Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki valmiiksi järjestettynä. Valmistakaa sinne meille ateria.» 16Opetuslapset lähtivät matkaan ja tulivat kaupunkiin. Kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut, ja he valmistivat pääsiäisaterian.

17Illan tultua Jeesus saapui sinne kahdentoista opetuslapsensa kanssa. 18

14:18
Ps. 41:10
Kun he olivat asettuneet aterioimaan, Jeesus sanoi: »Totisesti: yksi teistä kavaltaa minut – mies, joka syö minun kanssani.» 19Opetuslapset järkyttyivät ja alkoivat yksi toisensa jälkeen kysellä: »En kai minä?» 20Jeesus vastasi heille: »Yksi teistä kahdestatoista, mies, joka syö samasta vadista kuin minä. 21Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään.»

Jeesus asettaa ehtoollisen

22

14:22–25
Matt. 26:26–29
Luuk. 22:14–20
1. Kor. 11:23–25
14:22–24
Joh. 6:53–56
1. Kor. 10:16
Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: »Ottakaa, tämä on minun ruumiini.» 23Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. 24
14:24
2. Moos. 24:8
Sak. 9:11
Hepr. 9:15Jes. 53:12
Hepr. 9:28
Hän sanoi: »Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta. 25Totisesti: minä en enää maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa.»

Jeesus ennustaa opetuslasten luopumisen

26

14:26–31
Matt. 26:30–35
Luuk. 22:31–34
Joh. 13:36–38
14:26
Ps. 113—118
Luuk. 22:39
Joh. 18:1
Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. 27
14:27
Sak. 13:7Joh. 16:32
Jeesus sanoi heille: »Te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu: ’Minä lyön paimenen maahan, ja lampaat joutuvat hajalle.’ 28
14:28
Mark. 16:7
Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan.» 29Silloin Pietari sanoi hänelle: »Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en.» 30
14:30
Mark. 14:72
Jeesus vastasi: »Totisesti: tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» 31Mutta Pietari vakuutti entistä lujemmin: »Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä.» Samaa vakuuttivat kaikki muutkin.

Jeesus rukoilee Getsemanessa

32

14:32–42
Matt. 26:36–46
Luuk. 22:40–46
He tulivat Getsemane-nimiseen paikkaan, ja Jeesus sanoi opetuslapsille: »Jääkää te tähän siksi aikaa kun minä rukoilen.» 33
14:33
Mark. 5:37+
Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen hän otti mukaansa. Hän alkoi nyt tuntea kauhua ja ahdistusta. 34
14:34
Ps. 42:6,12,43:5
Joh. 12:27
Hän sanoi heille: »Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa.» 35Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohitse. 36
14:36
Room. 8:15
Gal. 4:6Mark. 10:27Mark. 10:38Joh. 4:34+
Hän sanoi: »Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun.»

37Sitten hän tuli takaisin ja tapasi opetuslapset nukkumasta. Hän sanoi Pietarille: »Simon, nukutko sinä? Etkö edes hetken vertaa jaksanut valvoa? 38

14:38
Matt. 6:13
1. Kor. 16:13
1. Piet. 5:8Gal. 5:17
Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko.»

39Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili samoin sanoin. 40Palatessaan hän jälleen tapasi opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut raskaasti painaa heidän silmiään. He eivät tienneet, mitä vastaisivat hänelle. 41Tullessaan kolmannen kerran Jeesus sanoi heille: »Yhäkö te nukutte ja lepäätte? Kaikki on selvää. Hetki on tullut. Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. 42Nouskaa, nyt me lähdemme! Minun kavaltajani on jo lähellä.»

Jeesuksen vangitseminen

43

14:43–52
Matt. 26:47–56
Luuk. 22:47–53
Joh. 18:1–11
Jeesuksen vielä puhuessa sinne saapui Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut miesjoukko, jonka ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat olivat lähettäneet. 44Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: »Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni ja viekää vartioituna pois.» 45Tultuaan hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo, sanoi: »Rabbi!», ja suuteli häntä. 46Miehet kävivät heti käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. 47Silloin yksi paikalla olevista veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva.

48

14:48,49
Luuk. 19:47,21:37
Joh. 18:20
Jeesus kääntyi miesjoukon puoleen ja sanoi: »Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun! Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. 49
14:49
Jes. 53:12
Minä olen joka päivä teidän nähtenne opettanut temppelissä, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kirjoitusten oli käytävä toteen.» 50
14:50
Mark. 14:27
Silloin ne, jotka olivat Jeesuksen kanssa, jättivät hänet ja pakenivat.

51Jeesuksen mukaan oli lähtenyt nuori mies, jolla ei ollut yllään muuta kuin pellavainen vaate. Hänet otettiin kiinni, 52mutta hän riistäytyi vaatteestaan ja pakeni alasti.

Jeesus Suuren neuvoston edessä

53

14:53–65
Matt. 26:57–68
Luuk. 22:54,63–71
Joh. 18:12–14,19–24
Jeesus vietiin ylipapin luo, ja koko ylin papisto sekä vanhimmat ja lainopettajat kokoontuivat sinne. 54Pietari seurasi Jeesusta jonkin matkan päässä ylipapin palatsin pihaan saakka. Hän istuutui palvelusväen joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä.

55Ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan saadakseen hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt. 56Monet kyllä todistivat valheellisesti häntä vastaan, mutta todistukset olivat ristiriitaisia. 57Silloin astui esiin muutamia, jotka esittivät häntä vastaan väärän todistuksen: 58

14:58
Mark. 15:29
Joh. 2:19
Ap. t. 6:14
»Me olemme kuulleet hänen sanovan: ’Minä hajotan tämän ihmiskäsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemä.’» 59Mutta tässäkään asiassa todistukset eivät pitäneet yhtä.

60Silloin ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta: »Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?» 61

14:61
Ps. 38:14,15
Jes. 53:7
Mark. 15:4,5
Luuk. 23:9
Joh. 19:9
Mutta Jeesus pysyi vaiti, hän ei vastannut mitään. Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: »Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?» 62
14:62
Mark. 12:36Mark. 13:26
»Olen», vastasi Jeesus, »ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä.» 63
14:63
4. Moos. 14:6
2. Sam. 13:19
Job 1:20
Jer. 36:24
Ap. t. 14:14
Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: »Mitä me enää todistajia tarvitsemme! 64
14:64
Mark. 2:7
Joh. 19:73. Moos. 24:16
Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa. Mitä ehdotatte?» Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman.

65

14:65
Jes. 50:6,53:5
Muutamat alkoivat nyt sylkeä hänen päälleen. He peittivät hänen kasvonsa, iskivät häntä nyrkillä ja sanoivat: »Profetoi nyt!» Vartijatkin löivät häntä.

Pietari kieltää Jeesuksen

66

14:66–72
Matt. 26:69–75
Luuk. 22:55–62
Joh. 18:15–18,25–27
Pietari oli alhaalla pihassa. Muuan ylipapin palvelustytöistä tuli sinne, 67ja nähdessään Pietarin lämmittelemässä hän katsoi tätä ja sanoi: »Sinäkin olit tuon nasaretilaisen kanssa, tuon Jeesuksen.» 68Mutta Pietari kielsi sen. »En ollenkaan ymmärrä mistä puhut», hän sanoi ja siirtyi ulos etupihalle. 69Tyttö näki hänet uudelleen ja sanoi siellä oleville: »Tämä mies on samaa joukkoa.» 70Taas Pietari kielsi. Mutta hetken kuluttua muutkin siellä olevat sanoivat hänelle: »Sinä olet varmasti samaa joukkoa, olethan sinäkin galilealainen.» 71Pietari alkoi sadatella ja vannoi: »Minä en tunne sitä miestä, josta te puhutte.» 72
14:72
Mark. 14:30
Samassa kukko lauloi, toisen kerran. Pietari muisti, mitä Jeesus oli hänelle sanonut: »Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» Hän puhkesi itkuun.

15

Jeesus luovutetaan Pilatukselle

151

15:1–5
Matt. 27:1,2,11–14
Luuk. 23:1–5
Joh. 18:28–38a
Heti aamulla ylipapit pitivät neuvottelun vanhimpien ja lainopettajien kanssa, ja sitten neuvosto teki päätöksen: Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle.

Jeesuksen kuulustelu ja tuomio

2Pilatus kysyi Jeesukselta: »Oletko sinä juutalaisten kuningas?» »Sinä sen sanoit», Jeesus vastasi. 3Ylipapit esittivät nyt useita syytöksiä häntä vastaan, 4

15:4,5
Mark. 14:61+
ja Pilatus kysyi: »Etkö lainkaan vastaa? Kuulethan, mistä kaikesta he sinua syyttävät.» 5Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään. Tämä ihmetytti Pilatusta.

6

15:6–15
Matt. 27:15–26
Luuk. 23:13–25
Joh. 18:38b—19:16a
Juhlan aikana maaherra aina päästi vapaaksi yhden vangin, sen jota kansa pyysi. 7Sillä kertaa oli vangittuna kapinoitsijoita, jotka kapinan aikana olivat tehneet murhan. Heidän joukossaan oli Barabbas-niminen mies. 8Pilatuksen luo kerääntyi nyt väkijoukko, joka pyysi häntä tekemään niin kuin hänen tapansa oli. 9Pilatus kysyi: »Tahdotteko, että vapautan teille juutalaisten kuninkaan?» 10Hän näet ymmärsi, että ylipapit olivat pelkästä kateudesta jättäneet Jeesuksen hänen käsiinsä. 11
15:11
Ap. t. 3:14
Ylipapit kuitenkin kiihottivat väkijoukkoa pyytämään, että hän pikemminkin vapauttaisi Barabbaksen. 12Vielä Pilatus kysyi kansalta: »Mitä minä sitten teen tälle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi?» 13He huusivat: »Ristiinnaulitse!» 14»Mitä pahaa hän on tehnyt?» kysyi Pilatus. Mutta he huusivat entistä kovemmin: »Ristiinnaulitse se mies!»

15Tehdäkseen kansalle mieliksi Pilatus päästi Barabbaksen vapaaksi, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Jeesus sotilaiden pilkattavana

16

15:16–20
Matt. 27:27–31
Joh. 19:2,3
Sotilaat veivät Jeesuksen maaherran hallintopalatsin sisäpihalle ja kutsuivat koolle koko sotaväenosaston. 17
15:17
Luuk. 23:11
He panivat hänen harteilleen purppuranpunaisen viitan ja väänsivät orjantappuroista kruunun ja asettivat sen hänen päähänsä. 18Sitten he alkoivat tervehtiä häntä: »Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!» 19He löivät häntä ruokokepillä päähän, sylkivät hänen päälleen ja polvistuivat ja kumarsivat häntä. 20Aikansa pilkattuaan he riisuivat häneltä purppuraviitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät kuljettamaan häntä pois ristiinnaulitakseen hänet.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen

21

15:21–32
Matt. 27:32–44
Luuk. 23:26–43
Joh. 19:16b–24
Jeesuksen ristiä kantamaan he pakottivat erään ohikulkijan, kyreneläisen Simonin, Aleksandroksen ja Rufuksen isän, joka oli tulossa kaupunkiin. 22He veivät Jeesuksen paikkaan, jonka nimi on Golgata, käännettynä Pääkallonpaikka. 23He tarjosivat hänelle viiniä, johon oli sekoitettu mirhaa, mutta hän ei ottanut sitä vastaan. 24
15:24
Ps. 22:19
Sitten he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa, ratkaisten arpaa heittämällä, kuka mitäkin sai.

25Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat hänet.15:25 Ks. selitystä Matt. 20:3. 26Kaikkien nähtäväksi oli kirjoitettu hänen tuomionsa syy: »Juutalaisten kuningas». 27

15:27
Jes. 53:12
Samalla kertaa he ristiinnaulitsivat kaksi rosvoa, toisen hänen oikealle, toisen hänen vasemmalle puolelleen. [ 28Näin kävivät toteen kirjoitusten sanat: »Hänet luettiin rikollisten joukkoon.»]15:28 Jae sisältyy eräisiin käsikirjoituksiin. Vrt. Jes. 53:12, Luuk. 22:37.

29

15:29
Ps. 22:8,109:25Mark. 14:58
Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen he sanoivat: »No niin, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. 30Pelasta nyt itsesi, tule alas ristiltä!» 31Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien kanssa. He puhuivat keskenään: »Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. 32Tulkoon nyt ristiltä alas – Messias, Israelin kuningas! Kun sen näemme, me uskomme häneen.» Myös ne, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan, pilkkasivat häntä.

Jeesuksen kuolema

33

15:33–41
Matt. 27:45–56
Luuk. 23:44–49
Joh. 19:25–30
Keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 34
15:34
Ps. 22:2
Yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä: »Elohi, Elohi, lema sabaktani?» Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? 35Tämän kuullessaan muutamat paikalla olevista sanoivat: »Kuulkaa, hän huutaa Eliaa.» 36
15:36
Ps. 69:22
Joku kävi kiireesti kastamassa sienen hapanviiniin, pani sen kepin päähän ja tarjosi siitä juotavaa sanoen: »Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia ottamaan hänet alas.» 37Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä.

38

15:38
2. Moos. 26:31–33,36:35
2. Aik. 3:14
Hepr. 6:19,20,10:19,20
Silloin temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. 39
15:39
Mark. 1:11,3:11,9:7,14:61
Kun vastapäätä seisova sadanpäällikkö näki Jeesuksen tällä tavoin kuolevan, hän sanoi: »Tämä mies oli todella Jumalan Poika!»

40

15:40,41
Luuk. 8:2,3
Paikalla oli myös naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, toinen Maria, joka oli nuoremman Jaakobin ja Joosefin äiti, sekä Salome. 41Jo Galileassa he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Siellä oli monia muitakin naisia, jotka olivat tulleet Jerusalemiin Jeesuksen mukana.

Jeesuksen hautaaminen

42

15:42–47
Matt. 27:57–61
Luuk. 23:50–55
Joh. 19:38–42
Päivä alkoi olla illassa; oli sapatin aatto, valmistuspäivä. 43
15:43
5. Moos. 21:22,23
Silloin saapui paikalle arimatialainen Joosef, arvossa pidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa. Hän rohkaisi mielensä, meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. 44Pilatus hämmästyi kuullessaan Jeesuksen jo kuolleen. Hän kutsutti sadanpäällikön luokseen ja kysyi, oliko Jeesus todella jo kuollut. 45Sadanpäällikön vahvistettua asian hän suostui luovuttamaan ruumiin Joosefille. 46
15:46
Jes. 53:9
Ap. t. 13:29
Joosef osti pellavavaatteen, otti Jeesuksen ristiltä, kääri hänet vaatteeseen ja pani hänet valmiiseen kalliohautaan. Hautakammion ovelle hän vieritti kiven. 47Magdalan Maria ja Joosefin äiti Maria katsoivat, mihin Jeesus haudattiin.