Raamattu 1992 (KR92)
13

Jeesus puhuu viimeisistä tapahtumista

13

Temppelin hävitys

113:1,2
Matt. 24:1
2
Luuk. 21:5
6
Kun Jeesus oli lähdössä temppelistä, sanoi eräs hänen opetuslapsistaan: »Opettaja, katso! Mitkä kivet, mikä rakennus!» 213:2
Jer. 7:14
26:18
Miika 3:12
Luuk. 19:44
Jeesus vastasi: »Katso nyt näitä mahtavia rakennuksia. Kaikki revitään maahan, tänne ei jää kiveä kiven päälle.»

Ensimmäiset lopun merkit

313:3–13
Matt. 24:3–14
Luuk. 21:7–19
13:3
Mark. 1:29
Kun Jeesus sitten istui Öljymäellä temppeliä vastapäätä, kyselivät Pietari, Jaakob, Johannes ja Andreas, jotka olivat hänen kanssaan: 4 »Milloin se kaikki tapahtuu? Kerro meille, mikä on merkkinä siitä, että sen toteutuminen on lähellä.»

513:5
Jer. 29:8
Ef. 5:6
Kol. 2:8
2. Tess. 2:3
1. Joh. 4:1
Jeesus alkoi puhua heille:

»Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. 6 Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ’Minä se olen’, ja eksyttävät monia. 7 Kun kuulette taistelun ääniä ja sanomia sodista, älkää pelästykö. Niin täytyy käydä, mutta se ei vielä merkitse loppua. 813:8
2. Aik. 15:6
Jes. 19:2
Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, joka puolella on maanjäristyksiä ja tulee nälänhätä. Tämä on synnytystuskien alkua.

913:9
Matt. 10:17
18
Joh. 16:2
Ap. t. 18:12
»Pitäkää varanne! Teidät viedään oikeuteen ja teitä piestään synagogissa. Maaherrojen ja kuninkaiden eteen te joudutte minun nimeni tähden, todistukseksi heille. 1013:10
Matt. 28:19
Mark. 16:15
2. Tim. 4:17
Ilm. 14:6
Mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille. 1113:11–13
Matt. 10:19–22
13:11
Luuk. 12:11
12
Kun teitä viedään luovutettaviksi viranomaisille, älkää etukäteen olko huolissanne siitä mitä puhuisitte. Puhukaa ne sanat, jotka teille tuona hetkenä annetaan. Silloin ette puhu te, vaan Pyhä Henki.

1213:12
Miika 7:5
6
»Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. 1313:13
Hepr. 6:11
12
Ilm. 2:26
Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.

Suuri ahdinko

1413:14–23
Matt. 24:15–28
Luuk. 21:20–24
13:14
Dan. 11:31
12:11
1. Makk. 1:54
6:7
»Kun te näette turmion iljetyksen seisovan paikassa, jossa se ei saisi olla – huomatkoon lukija tämän! – silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. 1513:15,16
Luuk. 17:31
Sen, joka on katolla, ei pidä mennä alas taloonsa mitään hakemaan, 16 eikä sen, joka on pellolla, pidä palata noutamaan viittaansa. 1713:17
1. Kor. 7:26–28
Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! 18 Rukoilkaa, ettei se tapahtuisi talvisaikaan, 1913:19
Dan. 12:1
Joel 2:2
sillä noina päivinä tulee olemaan ahdinko, jollaista ei ole ollut luomakunnan alusta, Jumalan luomistyöstä tähän päivään asti, eikä tule olemaan. 20 Jos Herra ei olisi lyhentänyt sitä aikaa, yksikään ihminen ei säästyisi. Mutta niiden tähden, jotka hän on valinnut, hän on lyhentänyt sen ajan.

2113:21
Luuk. 17:23
»Jos joku sanoo teille: ’Täällä on Messias’, tai: ’Katso, Messias on tuolla’, älkää uskoko. 2213:22
5. Moos. 13:2–4
2. Tess. 2:9
10
Ilm. 13:13
14
Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät tunnustekoja ja ihmeitä johtaakseen, jos mahdollista, valitut harhaan. 2313:23
2. Piet. 3:17
Pitäkää siis varanne. Minä olen ennalta ilmoittanut teille kaiken.

Ihmisen Pojan tuleminen

2413:24–32
Matt. 24:29–36
Luuk. 21:25–33
13:24,25
Matt. 24:29
»Mutta noina päivinä, tuon ahdingon jälkeen, aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan, 25 tähtiä putoaa taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. 2613:26
Matt. 24:30
Mark. 14:62
Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilvien keskellä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan, 2713:27
Jes. 27:13
Matt. 13:41
1. Kor. 15:52
1. Tess. 4:16
ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valitut neljältä ilmansuunnalta, maan ja taivaan ääriä myöten.

28 »Ottakaa oppia vertauskuvasta, jonka viikunapuu tarjoaa: kun sen oksa virkoaa ja alkaa tulla lehteen, te tiedätte, että kesä on lähellä. 29 Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että se aika on lähellä, aivan ovella. 3013:30
Mark. 9:1
Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. 3113:31
Ps. 102:27
119:89
Jes. 40:8
Matt. 5:18
Hepr. 1:11
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. 3213:32
Ap. t. 1:7
1. Tess. 5:1
2
Mutta sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes Poika, ei kukaan muu kuin Isä.

Valvokaa!

3313:33–37
Matt. 25:13
»Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä milloin se aika tulee. 3413:34–36
Matt. 24:45–51
Luuk. 12:35–40
Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartijan hän käskee valvoa. 35 Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee: illalla vai keskiyöllä, kukonlaulun aikaan vai aamun jo valjetessa. 36 Hän tulee äkkiarvaamatta – varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. 37 Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille: valvokaa!»

14

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus

14—16

Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan

114:1,2
Matt. 26:1–5
Luuk. 22:1
2
Joh. 11:45–53
Oli kaksi päivää pääsiäiseen ja happamattoman leivän juhlaan. Ylipapit ja lainopettajat miettivät, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. 2 »Ei kuitenkaan kesken juhlan», he sanoivat, »ettei kansa ala mellakoida.»

Jeesus voidellaan Betaniassa

314:3–9
Matt. 26:6–13
Joh. 12:1–8
14:3
Mark. 11:1
Luuk. 7:37
38
Kun Jeesus oli Betaniassa aterialla spitaalia sairastaneen Simonin talossa, sinne tuli nainen, jolla oli alabasteripullossa aitoa, hyvin kallista nardusöljyä. Hän rikkoi pullon ja vuodatti öljyn Jeesuksen päähän. 4 Jotkut paheksuivat tätä ja sanoivat toisilleen: »Millaista voiteen haaskausta! 5 Sen olisi voinut myydä ja antaa rahat köyhille. Olisi siitä ainakin kolmesataa denaaria saanut.» He moittivat naista ankarin sanoin.

6 Mutta Jeesus sanoi: »Antakaa hänen olla. Miksi te pahoitatte hänen mielensä? Hän teki minulle hyvän teon. 714:7
5. Moos. 15:11
Köyhät teillä on luonanne aina, ja te voitte tehdä heille hyvää milloin tahdotte, mutta minua teillä ei aina ole. 814:8
Mark. 16:1
Joh. 19:40
Hän teki minkä voi. Hän voiteli edeltäkäsin minun ruumiini hautaamista varten. 9 Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki.»

Juudas kavaltaa Jeesuksen

1014:10,11
Matt. 26:14–16
Luuk. 22:3–6
Juudas Iskariot, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, meni ylipappien luo kavaltaakseen Jeesuksen heille. 11 He ilahtuivat kuulemastaan ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Juudas etsi nyt sopivaa tilaisuutta toimittaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä.

Pääsiäisateria

1214:12–21
Matt. 26:17–25
Luuk. 22:7–14
21–23
Joh. 13:18–30
14:12
2. Moos. 12:3–10
18–27
5. Moos. 16:1–8
Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislammas, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: »Missä tahdot syödä pääsiäisaterian? Minne menemme valmistamaan sen?» 13 Jeesus lähetti matkaan kaksi opetuslastaan ja sanoi: »Menkää kaupunkiin. Teitä vastaan tulee siellä mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä, 14 ja minne hän menee, siellä sanokaa talon isännälle näin: ’Opettaja kysyy, missä on häntä varten huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.’ 15 Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki valmiiksi järjestettynä. Valmistakaa sinne meille ateria.» 16 Opetuslapset lähtivät matkaan ja tulivat kaupunkiin. Kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut, ja he valmistivat pääsiäisaterian.

17 Illan tultua Jeesus saapui sinne kahdentoista opetuslapsensa kanssa. 1814:18
Ps. 41:10
Kun he olivat asettuneet aterioimaan, Jeesus sanoi: »Totisesti: yksi teistä kavaltaa minut – mies, joka syö minun kanssani.» 19 Opetuslapset järkyttyivät ja alkoivat yksi toisensa jälkeen kysellä: »En kai minä?» 20 Jeesus vastasi heille: »Yksi teistä kahdestatoista, mies, joka syö samasta vadista kuin minä. 21 Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään.»

Jeesus asettaa ehtoollisen

2214:22–25
Matt. 26:26–29
Luuk. 22:14–20
1. Kor. 11:23–25
14:22–24
Joh. 6:53–56
1. Kor. 10:16
Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: »Ottakaa, tämä on minun ruumiini.» 23 Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. 2414:24
2. Moos. 24:8
Sak. 9:11
Hepr. 9:15
Jes. 53:12
Hepr. 9:28
Hän sanoi: »Tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan kaikkien puolesta. 25 Totisesti: minä en enää maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa.»

Jeesus ennustaa opetuslasten luopumisen

2614:26–31
Matt. 26:30–35
Luuk. 22:31–34
Joh. 13:36–38
14:26
Ps. 113—118
Luuk. 22:39
Joh. 18:1
Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. 2714:27
Sak. 13:7
Joh. 16:32
Jeesus sanoi heille: »Te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu: ’Minä lyön paimenen maahan, ja lampaat joutuvat hajalle.’ 2814:28
Mark. 16:7
Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan.» 29 Silloin Pietari sanoi hänelle: »Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en.» 3014:30
Mark. 14:72
Jeesus vastasi: »Totisesti: tänään, tänä yönä, ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» 31 Mutta Pietari vakuutti entistä lujemmin: »Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä.» Samaa vakuuttivat kaikki muutkin.

Jeesus rukoilee Getsemanessa

3214:32–42
Matt. 26:36–46
Luuk. 22:40–46
He tulivat Getsemane-nimiseen paikkaan, ja Jeesus sanoi opetuslapsille: »Jääkää te tähän siksi aikaa kun minä rukoilen.» 3314:33
Mark. 5:37
Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen hän otti mukaansa. Hän alkoi nyt tuntea kauhua ja ahdistusta. 3414:34
Ps. 42:6
12
43:5
Joh. 12:27
Hän sanoi heille: »Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa.» 35 Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohitse. 3614:36
Room. 8:15
Gal. 4:6
Mark. 10:27
Mark. 10:38
Joh. 4:34
Hän sanoi: »Abba, Isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun.»

37 Sitten hän tuli takaisin ja tapasi opetuslapset nukkumasta. Hän sanoi Pietarille: »Simon, nukutko sinä? Etkö edes hetken vertaa jaksanut valvoa? 3814:38
Matt. 6:13
1. Kor. 16:13
1. Piet. 5:8
Gal. 5:17
Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko.»

39 Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili samoin sanoin. 40 Palatessaan hän jälleen tapasi opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut raskaasti painaa heidän silmiään. He eivät tienneet, mitä vastaisivat hänelle. 41 Tullessaan kolmannen kerran Jeesus sanoi heille: »Yhäkö te nukutte ja lepäätte? Kaikki on selvää. Hetki on tullut. Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. 42 Nouskaa, nyt me lähdemme! Minun kavaltajani on jo lähellä.»

Jeesuksen vangitseminen

4314:43–52
Matt. 26:47–56
Luuk. 22:47–53
Joh. 18:1–11
Jeesuksen vielä puhuessa sinne saapui Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut miesjoukko, jonka ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat olivat lähettäneet. 44 Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: »Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni ja viekää vartioituna pois.» 45 Tultuaan hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo, sanoi: »Rabbi!», ja suuteli häntä. 46 Miehet kävivät heti käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet. 47 Silloin yksi paikalla olevista veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva.

4814:48,49
Luuk. 19:47
21:37
Joh. 18:20
Jeesus kääntyi miesjoukon puoleen ja sanoi: »Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun! Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. 4914:49
Jes. 53:12
Minä olen joka päivä teidän nähtenne opettanut temppelissä, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Mutta kirjoitusten oli käytävä toteen.» 5014:50
Mark. 14:27
Silloin ne, jotka olivat Jeesuksen kanssa, jättivät hänet ja pakenivat.

51 Jeesuksen mukaan oli lähtenyt nuori mies, jolla ei ollut yllään muuta kuin pellavainen vaate. Hänet otettiin kiinni, 52 mutta hän riistäytyi vaatteestaan ja pakeni alasti.

Jeesus Suuren neuvoston edessä

5314:53–65
Matt. 26:57–68
Luuk. 22:54
63–71
Joh. 18:12–14
19–24
Jeesus vietiin ylipapin luo, ja koko ylin papisto sekä vanhimmat ja lainopettajat kokoontuivat sinne. 54 Pietari seurasi Jeesusta jonkin matkan päässä ylipapin palatsin pihaan saakka. Hän istuutui palvelusväen joukkoon ja lämmitteli tulen ääressä.

55 Ylipapit ja koko neuvosto etsivät todistusta Jeesusta vastaan saadakseen hänet surmatuksi. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt. 56 Monet kyllä todistivat valheellisesti häntä vastaan, mutta todistukset olivat ristiriitaisia. 57 Silloin astui esiin muutamia, jotka esittivät häntä vastaan väärän todistuksen: 5814:58
Mark. 15:29
Joh. 2:19
Ap. t. 6:14
»Me olemme kuulleet hänen sanovan: ’Minä hajotan tämän ihmiskäsin tehdyn temppelin ja rakennan kolmessa päivässä uuden, joka ei ole ihmisten tekemä.’» 59 Mutta tässäkään asiassa todistukset eivät pitäneet yhtä.

60 Silloin ylipappi nousi paikaltaan, astui esiin ja kysyi Jeesukselta: »Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?» 6114:61
Ps. 38:14
15
Jes. 53:7
Mark. 15:4
5
Luuk. 23:9
Joh. 19:9
Mutta Jeesus pysyi vaiti, hän ei vastannut mitään. Silloin ylipappi teki hänelle uuden kysymyksen: »Oletko Messias, ylistetyn Jumalan poika?» 6214:62
Mark. 12:36
Mark. 13:26
»Olen», vastasi Jeesus, »ja te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien keskellä.» 6314:63
4. Moos. 14:6
2. Sam. 13:19
Job 1:20
Jer. 36:24
Ap. t. 14:14
Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: »Mitä me enää todistajia tarvitsemme! 6414:64
Mark. 2:7
Joh. 19:7
3. Moos. 24:16
Kuulittehan, miten hän herjasi Jumalaa. Mitä ehdotatte?» Kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että hän oli syyllinen ja ansaitsi kuoleman.

6514:65
Jes. 50:6
53:5
Muutamat alkoivat nyt sylkeä hänen päälleen. He peittivät hänen kasvonsa, iskivät häntä nyrkillä ja sanoivat: »Profetoi nyt!» Vartijatkin löivät häntä.

Pietari kieltää Jeesuksen

6614:66–72
Matt. 26:69–75
Luuk. 22:55–62
Joh. 18:15–18
25–27
Pietari oli alhaalla pihassa. Muuan ylipapin palvelustytöistä tuli sinne, 67 ja nähdessään Pietarin lämmittelemässä hän katsoi tätä ja sanoi: »Sinäkin olit tuon nasaretilaisen kanssa, tuon Jeesuksen.» 68 Mutta Pietari kielsi sen. »En ollenkaan ymmärrä mistä puhut», hän sanoi ja siirtyi ulos etupihalle. 69 Tyttö näki hänet uudelleen ja sanoi siellä oleville: »Tämä mies on samaa joukkoa.» 70 Taas Pietari kielsi. Mutta hetken kuluttua muutkin siellä olevat sanoivat hänelle: »Sinä olet varmasti samaa joukkoa, olethan sinäkin galilealainen.» 71 Pietari alkoi sadatella ja vannoi: »Minä en tunne sitä miestä, josta te puhutte.» 7214:72
Mark. 14:30
Samassa kukko lauloi, toisen kerran. Pietari muisti, mitä Jeesus oli hänelle sanonut: »Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» Hän puhkesi itkuun.

15

Jeesus luovutetaan Pilatukselle

115:1–5
Matt. 27:1
2
11–14
Luuk. 23:1–5
Joh. 18:28–38a
Heti aamulla ylipapit pitivät neuvottelun vanhimpien ja lainopettajien kanssa, ja sitten neuvosto teki päätöksen: Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle.

Jeesuksen kuulustelu ja tuomio

2 Pilatus kysyi Jeesukselta: »Oletko sinä juutalaisten kuningas?» »Sinä sen sanoit», Jeesus vastasi. 3 Ylipapit esittivät nyt useita syytöksiä häntä vastaan, 415:4,5
Mark. 14:61
ja Pilatus kysyi: »Etkö lainkaan vastaa? Kuulethan, mistä kaikesta he sinua syyttävät.» 5 Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään. Tämä ihmetytti Pilatusta.

615:6–15
Matt. 27:15–26
Luuk. 23:13–25
Joh. 18:38b—19:16a
Juhlan aikana maaherra aina päästi vapaaksi yhden vangin, sen jota kansa pyysi. 7 Sillä kertaa oli vangittuna kapinoitsijoita, jotka kapinan aikana olivat tehneet murhan. Heidän joukossaan oli Barabbas-niminen mies. 8 Pilatuksen luo kerääntyi nyt väkijoukko, joka pyysi häntä tekemään niin kuin hänen tapansa oli. 9 Pilatus kysyi: »Tahdotteko, että vapautan teille juutalaisten kuninkaan?» 10 Hän näet ymmärsi, että ylipapit olivat pelkästä kateudesta jättäneet Jeesuksen hänen käsiinsä. 1115:11
Ap. t. 3:14
Ylipapit kuitenkin kiihottivat väkijoukkoa pyytämään, että hän pikemminkin vapauttaisi Barabbaksen. 12 Vielä Pilatus kysyi kansalta: »Mitä minä sitten teen tälle, jota te sanotte juutalaisten kuninkaaksi?» 13 He huusivat: »Ristiinnaulitse!» 14 »Mitä pahaa hän on tehnyt?» kysyi Pilatus. Mutta he huusivat entistä kovemmin: »Ristiinnaulitse se mies!»

15 Tehdäkseen kansalle mieliksi Pilatus päästi Barabbaksen vapaaksi, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Jeesus sotilaiden pilkattavana

1615:16–20
Matt. 27:27–31
Joh. 19:2
3
Sotilaat veivät Jeesuksen maaherran hallintopalatsin sisäpihalle ja kutsuivat koolle koko sotaväenosaston. 1715:17
Luuk. 23:11
He panivat hänen harteilleen purppuranpunaisen viitan ja väänsivät orjantappuroista kruunun ja asettivat sen hänen päähänsä. 18 Sitten he alkoivat tervehtiä häntä: »Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!» 19 He löivät häntä ruokokepillä päähän, sylkivät hänen päälleen ja polvistuivat ja kumarsivat häntä. 20 Aikansa pilkattuaan he riisuivat häneltä purppuraviitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät kuljettamaan häntä pois ristiinnaulitakseen hänet.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen

2115:21–32
Matt. 27:32–44
Luuk. 23:26–43
Joh. 19:16b–24
Jeesuksen ristiä kantamaan he pakottivat erään ohikulkijan, kyreneläisen Simonin, Aleksandroksen ja Rufuksen isän, joka oli tulossa kaupunkiin. 22 He veivät Jeesuksen paikkaan, jonka nimi on Golgata, käännettynä Pääkallonpaikka. 23 He tarjosivat hänelle viiniä, johon oli sekoitettu mirhaa, mutta hän ei ottanut sitä vastaan. 2415:24
Ps. 22:19
Sitten he ristiinnaulitsivat hänet ja jakoivat keskenään hänen vaatteensa, ratkaisten arpaa heittämällä, kuka mitäkin sai.

25 Oli kolmas tunti, kun he ristiinnaulitsivat hänet. 15:25 Ks. selitystä Matt. 20:3. 26 Kaikkien nähtäväksi oli kirjoitettu hänen tuomionsa syy: »Juutalaisten kuningas». 2715:27
Jes. 53:12
Samalla kertaa he ristiinnaulitsivat kaksi rosvoa, toisen hänen oikealle, toisen hänen vasemmalle puolelleen. [ 28 Näin kävivät toteen kirjoitusten sanat: »Hänet luettiin rikollisten joukkoon.»] 15:28 Jae sisältyy eräisiin käsikirjoituksiin. Vrt. Jes. 53:12, Luuk. 22:37.

2915:29
Ps. 22:8
109:25
Mark. 14:58
Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen he sanoivat: »No niin, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. 30 Pelasta nyt itsesi, tule alas ristiltä!» 31 Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien kanssa. He puhuivat keskenään: »Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. 32 Tulkoon nyt ristiltä alas – Messias, Israelin kuningas! Kun sen näemme, me uskomme häneen.» Myös ne, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan, pilkkasivat häntä.

Jeesuksen kuolema

3315:33–41
Matt. 27:45–56
Luuk. 23:44–49
Joh. 19:25–30
Keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 3415:34
Ps. 22:2
Yhdeksännellä tunnilla Jeesus huusi kovalla äänellä: »Elohi, Elohi, lema sabaktani?» Se on käännettynä: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? 35 Tämän kuullessaan muutamat paikalla olevista sanoivat: »Kuulkaa, hän huutaa Eliaa.» 3615:36
Ps. 69:22
Joku kävi kiireesti kastamassa sienen hapanviiniin, pani sen kepin päähän ja tarjosi siitä juotavaa sanoen: »Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia ottamaan hänet alas.» 37 Mutta Jeesus huusi kovalla äänellä ja antoi henkensä.

3815:38
2. Moos. 26:31–33
36:35
2. Aik. 3:14
Hepr. 6:19
20
10:19
20
Silloin temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. 3915:39
Mark. 1:11
3:11
9:7
14:61
Kun vastapäätä seisova sadanpäällikkö näki Jeesuksen tällä tavoin kuolevan, hän sanoi: »Tämä mies oli todella Jumalan Poika!»

4015:40,41
Luuk. 8:2
3
Paikalla oli myös naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, toinen Maria, joka oli nuoremman Jaakobin ja Joosefin äiti, sekä Salome. 41 Jo Galileassa he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. Siellä oli monia muitakin naisia, jotka olivat tulleet Jerusalemiin Jeesuksen mukana.

Jeesuksen hautaaminen

4215:42–47
Matt. 27:57–61
Luuk. 23:50–55
Joh. 19:38–42
Päivä alkoi olla illassa; oli sapatin aatto, valmistuspäivä. 4315:43
5. Moos. 21:22
23
Silloin saapui paikalle arimatialainen Joosef, arvossa pidetty neuvoston jäsen, joka hänkin odotti Jumalan valtakuntaa. Hän rohkaisi mielensä, meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. 44 Pilatus hämmästyi kuullessaan Jeesuksen jo kuolleen. Hän kutsutti sadanpäällikön luokseen ja kysyi, oliko Jeesus todella jo kuollut. 45 Sadanpäällikön vahvistettua asian hän suostui luovuttamaan ruumiin Joosefille. 4615:46
Jes. 53:9
Ap. t. 13:29
Joosef osti pellavavaatteen, otti Jeesuksen ristiltä, kääri hänet vaatteeseen ja pani hänet valmiiseen kalliohautaan. Hautakammion ovelle hän vieritti kiven. 47 Magdalan Maria ja Joosefin äiti Maria katsoivat, mihin Jeesus haudattiin.

Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt sivuston evästekäytännön » Lisää tietoa.[piilota viesti]