Raamattu 1992 (KR92)
9

91

9:1
Mark. 13:30
Hän sanoi vielä: »Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan.»

Kristuksen kirkastuminen

2

9:2–13
Matt. 17:1–13
Luuk. 9:28–36
2. Piet. 1:16–18
9:2
Mark. 5:37Mark. 3:13
Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä 3
9:3
2. Moos. 34:29
Ilm. 1:14
ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan.

4Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. 5Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: »Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.» 6Hän ei näet tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan.

7

9:7
2. Moos. 19:95. Moos. 18:18,19
Mark. 1:11+
Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!» 8Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin.

9

9:9
Matt. 12:40
Mark. 8:30,31
Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus varoitti heitä kertomasta näkemäänsä kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika olisi noussut kuolleista. 10He pitivät Jeesuksen sanat mielessään ja pohtivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen saattoi merkitä.

Kysymys Eliasta

11

9:11–13
Matt. 11:14+
Opetuslapset kysyivät Jeesukselta: »Eivätkö lainopettajat sano, että Elian pitää tulla ensin?» 12
9:12
Ps. 22:7,8
Jes. 53:3,4
»Elia tuleekin ensin», hän vastasi, »ja panee kaiken taas kohdalleen. Mutta miksi sitten on kirjoitettu, että Ihmisen Poika joutuu paljon kärsimään ja kokemaan halveksuntaa? 13Kuulkaa, mitä sanon: Elia on jo tullut! Ihmiset vain tekivät hänelle mitä tahtoivat, niin kuin hänestä on kirjoitettu.»

Jeesus karkottaa pahan hengen

14

9:14–29
Matt. 17:14–20
Luuk. 9:37–43a
Palatessaan muiden luo Jeesus ja nämä kolme opetuslasta näkivät heidän ympärillään suuren ihmisjoukon ja myös lainopettajia, jotka väittelivät opetuslasten kanssa. 15Jeesuksen nähdessään kaikki joutuivat hämmingin valtaan. He riensivät hänen luokseen ja tervehtivät häntä. 16Jeesus kysyi heiltä: »Mikä väittely täällä on?» 17Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle: »Opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkä henki. 18Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan, ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen.»

19

9:19
5. Moos. 32:5
Ps. 78:8
Matt. 11:16
Mark. 8:38
Silloin Jeesus sanoi heille: »Voi tätä epäuskoista sukupolvea! Kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika minun luokseni.» 20
9:20
Mark. 1:26
He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa, ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. 21Jeesus kysyi pojan isältä: »Kuinka kauan hänellä on ollut tämä vaiva?» »Pienestä pitäen», vastasi mies. 22»Henki on monet kerrat kaatanut hänet, jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit!» 23
9:23
Matt. 17:20+
»Jos voit?» vastasi Jeesus. »Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.» 24Silloin pojan isä heti huusi: »Minä uskon! Auta minua epäuskossani!»

25

9:25
Matt. 12:44
Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastaista henkeä sanoen: »Mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua: lähde pojasta äläkä enää mene häneen!» 26Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä, ja monet sanoivatkin: »Nyt hän kuoli.» 27
9:27
Mark. 5:41,42
Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jalkeille, ja hän nousi.

28

9:28
Mark. 7:17+
Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä: »Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?» 29Hän vastasi: »Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella.»9:29 Useimmissa myöhäisissä käsikirjoituksissa kohta kuuluu: »Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella ja paastolla.»

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan

30

9:30–32
Matt. 17:22,23
Luuk. 9:43b–45
9:30
Mark. 8:30
He lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään saavan tietää siitä, 31
9:31
Mark. 8:31,10:33,34
sillä hän opetti opetuslapsiaan. Hän sanoi heille: »Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.» 32
9:32
Mark. 9:10
Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti, mutta eivät rohjenneet kysyä häneltä.

Kuka on suurin?

33

9:33–37
Matt. 18:1–5
Luuk. 9:46–48
9:33
Matt. 17:24
Mark. 1:21,2:1
He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin tultuaan Jeesus kysyi opetuslapsilta: »Mistä te matkalla keskustelitte?» 34
9:34
Luuk. 22:24
He olivat vaiti, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli suurin. 35
9:35
Matt. 23:11
Mark. 10:43,44
Luuk. 22:26
Jeesus istuutui, kokosi kaksitoista opetuslastaan ympärilleen ja sanoi heille: »Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija.» 36
9:36
Mark. 10:16
Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, otti hänet syliinsä ja sanoi: 37
9:37
Matt. 10:40
Joh. 13:20
»Joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ei ota minua, vaan sen joka on minut lähettänyt.»

Vieras henkienmanaaja

38

9:38–41
Luuk. 9:49,50
9:38
Luuk. 9:54
Johannes sanoi hänelle: »Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei kuulu meihin.»

39Mutta Jeesus vastasi:

»Älkää estäkö häntä. Eihän yksikään, joka tekee voimateon minun nimessäni, voi heti perään puhua minusta pahaa. 40

9:40
Matt. 12:30
Luuk. 11:23
Joka ei ole meitä vastaan, on meidän puolellamme. 41
9:41
Matt. 10:42+
Totisesti: joka antaa teille maljallisen vettä sen tähden, että te olette Kristuksen omia, ei jää palkkaansa vaille.

Viettelykset

42

9:42–50
Matt. 18:6–9
Luuk. 17:1,2
9:42
5. Moos. 13:6
»Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänet heitettäisiin mereen myllynkivi kaulassa. 43
9:43
Matt. 5:30
Jos kätesi viettelee sinua, hakkaa se pois. Onhan parempi, että käsipuolena pääset sisälle elämään, kuin että molemmat kädet tallella joudut helvettiin, sammumattomaan tuleen [ 44, missä ’mato ei kuole eikä tuli sammu’].9:44 Jakeet 9:44 ja 9:46, jotka kuuluvat samoin kuin jae 9:48, puuttuvat luotettavimmista käsikirjoituksista. 45Jos jalkasi viettelee sinua, hakkaa se pois. Onhan parempi, että jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat jalat tallella heitetään helvettiin [ 46, missä ’mato ei kuole eikä tuli sammu’]. 47
9:47
Matt. 5:29
Ja jos silmäsi viettelee sinua, heitä se pois. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle Jumalan valtakuntaan, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvettiin, 48
9:48
Jes. 66:24
missä ’mato ei kuole eikä tuli sammu’.

49

9:49
3. Moos. 2:13
Hes. 43:24
»Jokainen tullaan suolaamaan tulella. 50
9:50
Matt. 5:13
Luuk. 14:34,35Room. 12:18+
Suola on tarpeellista. Mutta jos se menettää suolaisuutensa, millä te sen suolaatte? Olkoon teissä suola itsessänne ja eläkää sovussa toinen toisenne kanssa.»

10

Avioerosta

101

10:1–12
Matt. 19:1–12
Jeesus lähti sieltä ja tuli Jordanin itäpuolta kulkien Juudean alueelle. Hänen kanssaan kulki nytkin suuri joukko ihmisiä, ja tapansa mukaan hän opetti heitä.

2

10:2
Mark. 8:11+
Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka häntä koetellakseen kysyivät, saako mies hylätä vaimonsa. 3Hän vastasi heille: »Mitä Mooses on siitä säätänyt?» 4
10:4
Matt. 5:31+
He sanoivat: »Mooses antoi meille luvan kirjoittaa erokirjan ja hylätä vaimon.» 5Silloin Jeesus sanoi: »Te olette kovasydämisiä, siksi hän laati teille sen säännöksen. 6
10:6
1. Moos. 1:275:2+
Mutta maailman alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. 7
10:7,8
1. Moos. 2:24Ef. 5:31
Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, 8niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. 9
10:9
1. Kor. 7:10
Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.»

10Kun he olivat keskenään, opetuslapset kysyivät uudestaan tätä asiaa. 11

10:11
Matt. 5:32
Luuk. 16:18
Jeesus sanoi heille: »Se, joka hylkää vaimonsa ja menee naimisiin toisen kanssa, on avionrikkoja ja tekee väärin vaimoaan kohtaan. 12Ja jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hänkin tekee aviorikoksen.»

Jeesus siunaa lapsia

13

10:13–16
Matt. 19:13–15
Luuk. 18:15–17
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, 14mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille: »Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. 15
10:15
Matt. 11:25,18:3,21:16
1. Kor. 14:20
Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.» 16
10:16
Mark. 9:36
Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Voiko rikas pelastua?

17

10:17–31
Matt. 19:16–30
Luuk. 18:18–30
Kun Jeesus lähti jatkamaan matkaansa, muuan mies tuli juoksujalkaa, polvistui hänen eteensä ja kysyi: »Hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?» 18Jeesus vastasi hänelle: »Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. 19
10:19
2. Moos. 20:12–165. Moos. 5:16–20Room. 13:9
Käskyt sinä tiedät: älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isääsi ja äitiäsi.»

20»Opettaja, kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen», vastasi mies. 21

10:21
Matt. 13:44,46
Luuk. 12:33
Ap. t. 2:45
Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi: »Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua.» 22Mies synkistyi näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

23

10:23
Ps. 62:11
Sananl. 11:28
Mark. 4:19
1. Tim. 6:17
Jeesus kääntyi, katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi: »Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan!» 24Opetuslapset hämmästelivät hänen sanojaan, mutta Jeesus jatkoi: »Lapseni, Jumalan valtakuntaan on todella vaikea päästä. 25Helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.» 26Opetuslapset olivat yhä enemmän ihmeissään ja kyselivät toisiltaan: »Kuka sitten voi pelastua?» 27
10:27
1. Moos. 18:14
Job 42:2
Jer. 32:17
Sak. 8:6
Mark. 14:36
Luuk. 1:37
Jeesus katsoi heihin ja sanoi: »Ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle. Jumalalle on kaikki mahdollista.»

Opetuslasten tuleva palkka

28

10:28
Mark. 1:18
Silloin puuttui Pietari puheeseen ja kysyi: »Entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua.» 29Jeesus vastasi: »Totisesti: kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, 30hän saa satakertaisesti: nyt, tässä maailmanajassa, taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja – tosin myös vainoa – ja tulevassa ajassa hän saa iankaikkisen elämän. 31
10:31
Matt. 20:16
Luuk. 13:30
Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.»

Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan

32

10:32–34
Matt. 20:17–19
Luuk. 18:31–34
Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä, ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen kaksitoista opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva: 33
10:33,34
Mark. 8:31,9:31
»Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille, 34ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista.»

Jeesus ja Sebedeuksen pojat

35

10:35–45
Matt. 20:20–28
Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: »Opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö. Suostuthan siihen.» 36»Mitä te haluatte minun tekevän?» kysyi Jeesus. 37
10:37
Matt. 19:28
He vastasivat: »Kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella.» 38
10:38
Mark. 14:36Luuk. 12:50
Jeesus sanoi heille: »Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan?» 39
10:39
Ap. t. 12:2
2. Tim. 2:11,12
»Voimme», he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille: »Sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. 40Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu.»

41Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. 42

10:42–45
Luuk. 22:25–27
Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: »Te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. 43
10:43
Matt. 23:11
Mark. 9:35
Luuk. 9:48
Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, 44
10:44
1. Piet. 5:3
ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. 45
10:45
Joh. 13:14
Fil. 2:7,8Jes. 53:10–12
Ef. 1:7
1. Tim. 2:6
1. Piet. 1:18,19
Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.»

Jeesus parantaa sokean kerjäläisen

46

10:46–52
Matt. 20:29–34
Luuk. 18:35–43
He tulivat Jerikoon. Kun Jeesus sitten lähti kaupungista opetuslastensa kanssa ja suuren väkijoukon seuraamana, tien vieressä istui sokea kerjäläinen Bartimaios, Timaioksen poika. 47
10:47
Matt. 1:1Matt. 9:27,15:22
Luuk. 17:13
Kun hän kuuli, että ohikulkija oli Jeesus Nasaretilainen, hän alkoi huutaa: »Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!» 48Monet käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: »Daavidin Poika, armahda minua!» 49Silloin Jeesus pysähtyi ja sanoi: »Kutsukaa hänet tänne.» He menivät kutsumaan sokeaa ja sanoivat hänelle: »Älä pelkää. Nouse, hän kutsuu sinua.» 50Mies heitti vaippansa yltään, nousi kiireesti jaloilleen ja tuli Jeesuksen luo. 51»Mitä haluat minun tekevän sinulle?» Jeesus kysyi. Sokea vastasi: »Rabbuuni10:51 Rabbuuni on kunnioittava puhuttelusana ja merkitsee ’opettajani’, vrt. Matt. 23:7., anna minulle näköni.» 52
10:52
Mark. 5:34+
Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Mene, uskosi on parantanut sinut.»10:52 Toinen tulkinta: pelastanut sinut. Samassa mies sai näkönsä takaisin, ja hän lähti kulkemaan Jeesuksen mukana.

11

Jeesuksen toiminta Jerusalemissa

11—12

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

111

11:1–11
Matt. 21:1–9
Luuk. 19:28–38
Joh. 12:12–19
Kun he lähestyivät Jerusalemia ja tulivat Betfageen ja Betaniaan Öljymäen rinteelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan 2ja sanoi heille: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Heti kun te tulette sinne, te näette kiinni sidotun aasinvarsan, jonka selässä ei kukaan vielä ole istunut. Ottakaa se siitä ja tuokaa tänne. 3Jos joku kysyy, miksi te niin teette, vastatkaa, että Herra tarvitsee sitä mutta lähettää sen pian takaisin.»

4Opetuslapset lähtivät ja löysivät varsan, joka oli sidottu kujalle oven eteen. He ottivat sen. 5Paikalla olevat ihmiset kysyivät: »Mitä te oikein teette? Miksi te viette varsan?» 6He vastasivat niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja heidän annettiin mennä. 7

11:7
Sak. 9:9
He toivat varsan Jeesukselle ja heittivät vaatteitaan sen selkään, ja Jeesus nousi ratsaille. 8
11:8
2. Kun. 9:13
Monet levittivät vaatteitaan tielle, toiset taas lehviä, joita he katkoivat tienvarresta. 9
11:9
Ps. 118:25,26Matt. 23:39
Luuk. 13:35
Ja ne, jotka kulkivat hänen edellään ja perässään, huusivat:

– Hoosianna!11:9 Ks. selitystä Matt. 21:9.

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!

10

11:10
Luuk. 1:32
Siunattu isämme Daavidin valtakunta,

joka nyt tulee!

Hoosianna korkeuksissa!

11Niin Jeesus saapui Jerusalemiin. Hän meni temppeliin ja katseli siellä kaikkea, mutta koska oli jo myöhä, hän lähti kahdentoista opetuslapsensa kanssa Betaniaan.

Jeesus kiroaa viikunapuun

12

11:12–14
Matt. 21:18,19
Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, Jeesuksen tuli nälkä. 13
11:13
Miika 7:1
Luuk. 13:6
Hän näki jonkin matkan päässä viikunapuun, joka oli lehdessä, ja meni katsomaan, löytyisikö siitä jotakin. Puun luo tultuaan hän ei kuitenkaan löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä vielä ei ollut viikunoiden aika. 14Silloin Jeesus sanoi puulle: »Älköön kukaan enää ikinä syökö sinun hedelmääsi!» Hänen opetuslapsensa kuulivat tämän.

Temppelin puhdistaminen

15

11:15–19
Matt. 21:12–17
Luuk. 19:45–48
Joh. 2:13–17
He tulivat Jerusalemiin, ja Jeesus meni temppeliin ja alkoi ajaa myyjiä ja ostajia sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat 16eikä antanut kenenkään kulkea tavaraa kantaen temppelialueen kautta. 17
11:17
Jes. 56:7Jer. 7:11
Hän opetti ihmisiä näin: »Eikö ole kirjoitettu: ’Minun huoneeni on oleva kaikille kansoille rukouksen huone’? Mutta te olette tehneet siitä rosvojen luolan.»

18

11:18
Mark. 3:6Mark. 1:22
Ylipapit ja lainopettajat kuulivat tämän ja miettivät, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä. He pelkäsivät häntä, koska hänen opetuksensa oli tehnyt ihmisiin voimakkaan vaikutuksen.

19Illan tultua Jeesus ja opetuslapset lähtivät kaupungin ulkopuolelle.

Viikunapuusta saatu opetus

20

11:20–25
Matt. 21:20–22
Kun he varhain aamulla kulkivat viikunapuun ohi, he näkivät sen kuivettuneen juuriaan myöten. 21Silloin Pietari muisti, mitä oli tapahtunut, ja sanoi Jeesukselle: »Rabbi, katso! Puu, jonka kirosit, on kuivettunut.» 22Jeesus sanoi heille: »Uskokaa Jumalaan. 23
11:23
Matt. 17:20
Luuk. 17:6
Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: ’Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!’, se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo. 24
11:24
Jaak. 1:6
Niinpä minä sanon teille: Mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. 25
11:25
Matt. 6:14,15
Ja kun seisotte rukoilemassa, antakaa anteeksi kaikki mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi. [ 26Jos te ette anna anteeksi, ei teidän taivaallinen Isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne.»]11:26 Jae puuttuu luotettavimmista käsikirjoituksista.

Jeesukselta kysytään valtuuksia

27

11:27–33
Matt. 21:23–27
Luuk. 20:1–8
He tulivat taas Jerusalemiin. Kun Jeesus kävi temppelissä, tulivat ylipapit, lainopettajat ja vanhimmat hänen luokseen. 28
11:28
Ap. t. 4:7
He kysyivät häneltä: »Millä valtuuksilla sinä tällaista teet? Kuka sinut on valtuuttanut tekemään tätä?» 29Jeesus vastasi heille: »Minäkin teen teille kysymyksen. Vastatkaa te ensin minulle, niin minä sanon teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen. 30Oliko Johanneksen kaste peräisin taivaasta vai ihmisistä? Mitä sanotte?»

31

11:31
Luuk. 7:30
He neuvottelivat keskenään: »Jos sanomme: ’Taivaasta’, hän sanoo: ’Miksi sitten ette uskoneet häntä?’ 32
11:32
Matt. 11:9
Mark. 6:20
Sanoisimmeko sitten: ’Ihmisistä’?» Mutta he pelkäsivät kansaa, sillä kaikkien mielestä Johannes oli todella profeetta. 33Niin he vastasivat Jeesukselle: »Emme tiedä.» Silloin Jeesus sanoi: »En minäkään sitten sano teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen.»