Raamattu 1992 (KR92)
2

Idän tietäjät

21

2:1
Luuk. 2:4–7Dan. 1:20
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen2:1 Tämä kuningas oli Herodes Suuri. aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. 2
2:2
4. Moos. 24:17
Matt. 27:11,37
Mark. 15:2
He kysyivät: »Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme.» 3Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. 4Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat2:4 Lainopettajat olivat koulutettuja ja arvovaltaisia Vanhan testamentin tulkitsijoita. Heprealaisperäinen sana messias merkitsee ’voideltu’, samoin kuin nimi Kristus. Ks. selitystä 1:16. ja tiedusteli heiltä, missä messiaan oli määrä syntyä. 5
2:5
Joh. 7:42
»Juudean2:5,6 Juudea on roomalainen hallintoalue, Juuda tarkoittaa Vanhan testamentin heimoa ja sen aluetta. Betlehemissä», he vastasivat, »sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa:

6

2:6
Miika 5:12. Sam. 5:2
Hes. 34:23
– Sinä, Juudan Betlehem,

et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista,

sillä sinusta lähtee hallitsija,

joka on kaitseva kansaani Israelia.»

7Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. 8Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. »Menkää sinne», hän sanoi, »ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä.» 9Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. 10Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. 11

2:11
Ps. 72:10,11
Jes. 60:6
He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.

12Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.

Pako Egyptiin

13

2:13
1. Kun. 11:40
Jer. 26:21–23
Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi: »Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet.»

14Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. 15

2:15
Hoos. 11:12. Moos. 4:22
Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut: »Egyptistä minä kutsuin poikani.»

Betlehemin lastenmurha

16Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat, sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville. 17Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian lausuma ennustus:

18

2:18
Jer. 31:151. Moos. 35:19
– Ramasta kuuluu huuto,

itku ja kova valitus.

Raakel itkee lapsiaan

eikä lohdutuksesta huoli,

sillä heitä ei enää ole.

Paluu Egyptistä

19Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille unessa 20

2:20
2. Moos. 4:19
ja sanoi: »Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja palaa Israelin maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet.»

21Joosef heräsi, otti mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja palasi Israelin maahan. 22Mutta kun hän kuuli, että Juudean kuninkaaksi oli Herodeksen jälkeen tullut tämän poika Arkelaos, hän ei uskaltanut mennä sinne. Saatuaan sitten unessa ohjeen hän meni Galileaan 23

2:23
Matt. 26:71
Luuk. 1:26,2:39,51
Joh. 1:46,19:19
Ap. t. 2:22,10:38,24:5
ja asettui siellä kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen profeettojen ennustus: häntä kutsutaan Nasaretilaiseksi.

3

Jeesuksen toiminnan alku

3—4

Johannes Kastaja

31

3:1–12
Mark. 1:1–8
Luuk. 3:1–18
Joh. 1:19–28
3:1
Joh. 1:6–8
Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa: 2
3:2
Hes. 18:32
Sir. 17:24–26
Matt. 4:17
Ap. t. 2:38Dan. 3:33
Viis. 10:10
Matt. 10:7
»Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!» 3
3:3
Jes. 40:3+
Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana:

– Ääni huutaa autiomaassa:

»Raivatkaa Herralle tie,

tasoittakaa hänelle polut!»

4

3:4
2. Kun. 1:8
Sak. 13:4
Matt. 11:83. Moos. 11:22
1. Sam. 14:25
Matt. 11:18
Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. 5Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä. 6
3:6
2. Moos. 29:4
Hes. 36:25
Joh. 3:22,23
Ap. t. 22:16
He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.

7

3:7
Ps. 58:5
Jes. 59:5
Matt. 12:34,23:33Mal. 3:19
1. Tess. 1:10
Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia3:7 Fariseukset kuuluivat maallikkoliikkeeseen, jolle olivat tärkeitä puhtaus- ja pyhyyssäädökset. Pappi Sadokin jälkeläisinä saddukeukset olivat korkeimman papiston edustajia, ks. 2. Sam. 8:17. ja saddukeuksia, hän sanoi heille:

»Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? 8

3:8
Ap. t. 26:20
Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! 9
3:9
Joh. 8:39
Room. 4:11,12,9:6–13
Älkää luulko, että voitte ajatella: ’Olemmehan me Abrahamin lapsia.’ Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. 10
3:10
Matt. 7:19
Luuk. 13:7
Joh. 15:2,6
Room. 11:17–22
Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.

11

3:11
Hes. 36:25–27
Mal. 3:2
Joh. 3:5
Ap. t. 1:5,18:25,19:3–6
»Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 12
3:12
Jes. 66:24
Hoos. 13:3
Mal. 3:19
Matt. 13:30
Mark. 9:43,48
Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.»

Jeesuksen kaste

13

3:13–17
Mark. 1:9–11
Luuk. 3:21,22
Joh. 1:29–34
Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. 14Johannes esteli ja sanoi: »Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!» 15
3:15
Ps. 40:9
Mutta Jeesus vastasi hänelle: »Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon.» Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä.

16

3:16
Hes. 1:1
Ap. t. 7:56
Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. 17
3:17
1. Moos. 22:2
Ps. 2:7
Jes. 42:1
Matt. 12:18,17:5
Kol. 1:13
Hepr. 1:5
2. Piet. 1:17
1. Joh. 5:9
Ja taivaista kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.»

4

Kiusaaja koettelee Jeesusta

41

4:1–11
Mark. 1:12,13
Luuk. 4:1–13
4:1
Matt. 26:36–46
Luuk. 22:28
Joh. 12:27
Hepr. 2:18,4:15,5:8
Sitten Henki vei Jeesuksen autiomaahan Paholaisen kiusattavaksi. 2
4:2
2. Moos. 34:28
Kun Jeesus oli paastonnut neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. 3
4:3
Matt. 27:40
Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle: »Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi.» 4
4:4
5. Moos. 8:3Viis. 16:26
Mutta Jeesus vastasi: »On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta.’»

5Sitten Paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelimuurin harjalle. 6

4:6
Ps. 91:11,12+
Hän sanoi Jeesukselle: »Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.’» 7
4:7
5. Moos. 6:16+
Jeesus vastasi hänelle: »On myös kirjoitettu: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’»

8Vielä Paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston 9ja sanoi: »Kaiken tämän minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua.» 10

4:10
Matt. 16:235. Moos. 6:13,10:20
Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Mene pois, Saatana! On kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.’»

11

4:11
Matt. 26:53
Luuk. 22:43
Hepr. 1:14
Silloin Paholainen jätti Jeesuksen rauhaan, ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä.

Jeesus siirtyy Galileaan

12

4:12–17
Mark. 1:14,15
Luuk. 4:14,15
4:12
Matt. 11:2,14:3
Luuk. 3:20
Joh. 3:24
Kun Jeesus sai kuulla, että Johannes oli vangittu, hän siirtyi Galileaan. 13
4:13
Matt. 8:5,11:23,17:24
Mark. 1:21,2:1,9:33
Luuk. 4:23
Joh. 2:12,4:46,6:17
Nasaretiin hän ei enää jäänyt, vaan hän asettui Kapernaumiin, joka on järven rannalla Sebulonin ja Naftalin heimojen alueella. 14Näin tapahtui, jotta toteutuisi profeetta Jesajan sana:

15

4:15,16
Jes. 8:23,9:1Luuk. 1:79
– Sebulonin maa ja Naftalin maa,

Meren tie, Jordanin takainen maa

ja muukalaisten Galilea –

16kansa, joka asui pimeydessä,

näki suuren valon.

Niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa,

loisti kirkkaus.

17

4:17
Matt. 3:2+
Tästä lähtien Jeesus julisti: »Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!»

Ensimmäiset opetuslapset

18

4:18–22
Mark. 1:16–20
Luuk. 5:1–11
4:18
Joh. 1:35–42
Kun Jeesus kulki Galileanjärven rantaa, hän näki kaksi veljestä, Simonin, toiselta nimeltä Pietarin, ja hänen veljensä Andreaksen. He olivat heittelemässä verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. 19
4:19
Matt. 13:47
Jeesus sanoi heille: »Lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia.» 20
4:20
Matt. 19:27
He jättivät heti verkkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

21Sieltä jonkin matkaa kuljettuaan Jeesus näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, Sebedeuksen pojat. He olivat veneessä isänsä Sebedeuksen kanssa verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heidätkin. 22He jättivät heti veneen ja isänsä ja lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Jeesuksen maine leviää

23

4:23–25
Mark. 1:39
Luuk. 4:44
4:23
Matt. 9:35
Mark. 3:10
Luuk. 6:18,19
Jeesus kulki sitten joka puolella Galileaa. Hän opetti seudun synagogissa, julisti ilosanomaa Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki ihmisten taudit ja vaivat. 24Hänen maineensa levisi sieltä koko Syyriaan. Hänen luokseen tuotiin kaikki erilaisista taudeista kärsivät ihmiset – niin pahojen henkien vaivaamat kuin kuunvaihetautiset4:24 Kuunvaihetaudiksi sanottiin sairautta, joka ilmeni kouristus- ja kaatumakohtauksina. Kohtausten uskottiin liittyvän kuun vaiheisiin. ja halvaantuneetkin – ja hän paransi heidät. 25
4:25
Mark. 3:7,8
Luuk. 6:17
Hänen perässään kulki suuri joukko ihmisiä. Heitä oli lähtenyt Galileasta ja Dekapoliin alueelta, Jerusalemista ja Juudeasta sekä Jordanin toiselta puolen.