Raamattu 1992 (KR92)
26

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus

26—28

Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan

261

26:1–5
Mark. 14:1,2
Luuk. 22:1,2
Joh. 11:45–53
Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän sanoi opetuslapsilleen: 2
26:2
2. Moos. 12:1–27Matt. 16:21+
»Kahden päivän kuluttua, niin kuin tiedätte, on pääsiäinen. Silloin Ihmisen Poika luovutetaan ristiinnaulittavaksi.»

3Samaan aikaan kokoontuivat ylin papisto ja kansan vanhimmat ylipappi Kaifaksen palatsiin 4neuvottelemaan, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. 5

26:5
Matt. 21:46
»Ei kuitenkaan kesken juhlan», he sanoivat, »ettei kansa ala mellakoida.»

Jeesus voidellaan Betaniassa

6

26:6–13
Mark. 14:3–9
Joh. 12:1–8
Kun Jeesus oli Betaniassa spitaalia sairastaneen Simonin talossa, 7
26:7
Luuk. 7:36–38
tuli hänen luokseen nainen, jolla oli alabasteripullossa hyvin kallista tuoksuöljyä. Jeesuksen aterioidessa nainen vuodatti öljyn hänen päähänsä. 8Mutta kun opetuslapset näkivät sen, he sanoivat paheksuen: »Millaista haaskausta! 9Olisihan sen voinut myydä hyvään hintaan ja antaa rahat köyhille.»

10Jeesus huomasi tämän ja sanoi heille: »Miksi te pahoitatte naisen mielen? Hän teki minulle hyvän teon. 11

26:11
5. Moos. 15:11
Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. 12Kun hän voiteli minut, se tapahtui hautaamistani varten. 13
26:13
Matt. 24:14
Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki.»

Juudas pettää Jeesuksen

14

26:14–16
Mark. 14:10,11
Luuk. 22:3–6
26:14
Joh. 11:57
Silloin yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipappien luo 15
26:15
Sak. 11:12
Matt. 27:3–5
ja sanoi: »Paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne?» He sopivat hänen kanssaan kolmestakymmenestä hopearahasta. 16Siitä lähtien hän etsi tilaisuutta kavaltaakseen Jeesuksen.

Pääsiäisateria

17

26:17–19
Mark. 14:12–16
Luuk. 22:7–13
26:17
2. Moos. 12:3–10,18–27
5. Moos. 16:1–8
Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: »Minne tahdot meidän valmistavan sinulle pääsiäisaterian?» 18Jeesus sanoi: »Menkää kaupunkiin.» Hän neuvoi, kenen luo heidän oli siellä mentävä, ja käski sanoa tälle: »Opettaja sanoo: ’Hetkeni on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa.’» 19Opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian.

20

26:20–25
Mark. 14:17–21
Luuk. 22:21–23
Joh. 13:18–30
Illan tultua Jeesus kävi aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa. 21Heidän syödessään hän sanoi: »Totisesti: yksi teistä on kavaltava minut.» 22Murheen vallassa he alkoivat toinen toisensa jälkeen kysellä: »Herra, en kai se ole minä?» 23
26:23
Ps. 41:10
Jeesus vastasi heille: »Minut kavaltaa mies, joka syö samasta vadista kuin minä. 24Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään.» 25Silloin Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi: »Rabbi, en kai se ole minä?» »Itsepä sen sanoit», vastasi Jeesus.

Jeesus asettaa ehtoollisen

26

26:26–30
Mark. 14:22–26
Luuk. 22:14–20
1. Kor. 11:23–25
Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: »Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.» 27
26:27
1. Kor. 10:16
Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: »Juokaa tästä, te kaikki. 28
26:28
2. Moos. 24:8
Sak. 9:11
Hepr. 9:15Jes. 53:12
Hepr. 9:28
Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. 29
26:29
Ilm. 21:5
Ja minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne Isäni valtakunnassa.»

Jeesus ennustaa opetuslasten luopumisen

30

26:30
Ps. 118:29
Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. 31
26:31–35
Mark. 14:26–31
Luuk. 22:31–34,39
Joh. 13:36–38
26:31
Sak. 13:7
Joh. 16:32
Silloin Jeesus sanoi heille: »Tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu: ’Minä lyön paimenen maahan, ja lauman lampaat joutuvat hajalle.’ 32
26:32
Matt. 28:7,16
Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan.» 33Pietari keskeytti hänet ja sanoi: »Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu.» 34
26:34
Matt. 26:69–75
Jeesus vastasi: »Totisesti: tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» 35
26:35
Joh. 11:16
Pietari sanoi: »Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä.» Samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset.

Jeesus rukoilee Getsemanessa

36

26:36–46
Mark. 14:32–42
Luuk. 22:40–46
26:36
Joh. 18:1
Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille: »Jääkää te tähän siksi aikaa kun minä käyn tuolla rukoilemassa.» 37
26:37
Matt. 17:1
Pietarin ja molemmat Sebedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan. 38
26:38
Ps. 42:6,12,43:5
Joh. 12:27
Hän sanoi heille: »Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani.» 39
26:39
Hepr. 5:7,8Joh. 5:30
Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili: »Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.»

40Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille: »Ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? 41

26:41
Luuk. 21:36
Ef. 6:18
Kol. 4:2Room. 7:18
Gal. 5:17
Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko.»

42

26:42
Matt. 6:10
Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen: »Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi.» 43Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut painaa heidän silmiään. 44
26:44
2. Kor. 12:8
Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoin. 45Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille: »Yhäkö te nukutte ja lepäätte? Hetki on tullut. Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. 46Nouskaa, nyt me lähdemme! Minun kavaltajani on jo lähellä.»

Jeesuksen vangitseminen

47

26:47–56
Mark. 14:43–52
Luuk. 22:47–53
Joh. 18:1–11
Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet. 48
26:48
2. Sam. 20:9
Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: »Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni.» 49Hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo, sanoi: »Terve, rabbi!», ja suuteli häntä. 50Jeesus sanoi hänelle: »Ystävä, tätä varten sinä olet tullut.» Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet.

51Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva. 52

26:52
1. Moos. 9:6
Ilm. 13:10
Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. 53Luuletko, etten voisi pyytää apua Isältäni? Hän lähettäisi tänne heti kaksitoista legioonaa26:53 Legioona oli suurin roomalainen joukko-osasto, vahvuudeltaan 6000 miestä. enkeleitä ja enemmänkin. 54
26:54
Jes. 53:7–10
Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua?»

55

26:55
Luuk. 19:47,21:37
Joh. 18:20
Jeesus sanoi sitten miesjoukolle: »Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun! Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. 56
26:56
Matt. 26:31
Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen.»

Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.

Jeesus Suuren neuvoston edessä

57

26:57–68
Mark. 14:53–65
Luuk. 22:54,63–71
Joh. 18:12–14,19–24
Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi Kaifaksen luo, minne lainopettajat ja kansan vanhimmat olivat kokoontuneet. 58Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin pihaan saakka. Siellä hän istuutui palvelusväen joukkoon nähdäkseen, kuinka kaikki päättyisi.

59Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. 60Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa esiintyi. Viimein astui esiin kaksi miestä, 61

26:61
Matt. 27:40
Joh. 2:19
Ap. t. 6:14
jotka väittivät Jeesuksen sanoneen: »Minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen kolmessa päivässä.»

62Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi: »Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?» 63

26:63
Ps. 38:14,15
Jes. 53:7
Matt. 27:12–14
Luuk. 23:9
Joh. 19:9
Mutta Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi hänelle: »Minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä: sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan Poika.» 64
26:64
Matt. 22:44Matt. 24:30+
»Itsepä sen sanoit», vastasi Jeesus. »Ja minä sanon teille: vastedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.» 65
26:65
4. Moos. 14:6
2. Sam. 13:19
Job 1:20
Jer. 36:24
Ap. t. 14:14Matt. 9:3
Joh. 10:33
Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: »Hän herjaa Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme! Kuulittehan, miten hän herjasi. 66
26:66
3. Moos. 24:16
Joh. 19:7
Mitä mieltä olette?» He vastasivat: »Hän on ansainnut kuoleman.»

67

26:67
Jes. 50:6
Matt. 27:30
He sylkivät nyt Jeesusta kasvoihin ja löivät häntä. Muutamat läimäyttivät häntä poskelle 68ja ilkkuivat: »Profetoi, Messias, sano kuka sinua löi!»

Pietari kieltää Jeesuksen

69

26:69–75
Mark. 14:66–72
Luuk. 22:54–62
Joh. 18:15–18,25–27
Pietari istui ulkona pihalla. Hänen luokseen tuli palvelustyttö ja sanoi: »Sinäkin olit tuon galilealaisen Jeesuksen seurassa.» 70Mutta hän kielsi sen kaikkien kuullen ja sanoi: »En ymmärrä mistä puhut.» 71Hän siirtyi sieltä portille päin, mutta muuan toinen tyttö näki hänet ja sanoi paikalla oleville: »Tämä mies oli nasaretilaisen Jeesuksen seurassa.» 72Taas hän kielsi sen valalla vannoen ja vakuutti: »Minä en tunne sitä miestä.» 73Mutta hetken kuluttua hänen luokseen tuli muita, jotka siellä seisoskelivat, ja he sanoivat: »Sinä olet varmasti samaa joukkoa, senhän kuulee jo puheestasi.» 74Silloin Pietari alkoi sadatella ja vannoi: »Minä en tunne sitä miestä.» Samassa kukko lauloi. 75
26:75
Matt. 26:34
Pietari muisti, mitä Jeesus oli sanonut: »Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» Hän meni ulos ja puhkesi katkeraan itkuun.

27

Jeesus luovutetaan Pilatukselle

271

27:1,2
Mark. 15:1
Luuk. 22:66,23:1
Joh. 18:28
Varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat ja sopivat keskenään Jeesuksen surmaamisesta. 2Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle, maaherralle.

Juudaksen loppu

3

27:3–10
Ap. t. 1:15–19
27:3
Matt. 26:14,15
Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan. Hän vei saamansa kolmekymmentä hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille 4ja sanoi: »Tein väärin, kun kavalsin viattoman veren.» Mutta he vastasivat: »Mitä se meitä liikuttaa? Omapa on asiasi.» 5Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi.

6Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat: »Nämä ovat verirahoja, näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon.» 7Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi. 8Vielä tänäkin päivänä sitä peltoa kutsutaan Veripelloksi. 9

27:9,10
Jer. 32:6–9
Sak. 11:12,13
Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian sana:

– He ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa,

hinnan, jonka arvoiseksi he tämän miehen

israelilaisten puolesta olivat arvioineet.

10Ja he ostivat niillä savenvalajan pellon,

niin kuin Herra oli minua käskenyt.

Jeesuksen kuulustelu ja tuomio

11

27:11–14
Mark. 15:2–5
Luuk. 23:1–5
Joh. 18:29–38
27:11
Matt. 2:2+
Jeesus vietiin nyt maaherran eteen. Tämä kysyi: »Oletko sinä juutalaisten kuningas?» »Sinä sen sanoit», Jeesus vastasi. 12
27:12–14
Matt. 26:63+
Ja kun ylipapit ja vanhimmat syyttivät häntä, hän ei vastannut mitään. 13Silloin Pilatus sanoi hänelle: »Etkö kuule, kuinka raskaita todisteita he esittävät sinua vastaan?» 14Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä. Tämä ihmetytti maaherraa suuresti.

15

27:15–26
Mark. 15:6–15
Luuk. 23:13–25
Joh. 18:38b—19:16a
Tapana oli, että maaherra aina juhlien aikana päästi vapaaksi yhden vangin, jonka väkijoukko sai valita. 16Vankien joukossa oli nyt Barabbas-niminen kuuluisa mies. 17Kun väkijoukko oli koolla, Pilatus kysyi: »Kumman haluatte? Vapautanko Barabbaksen vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?» 18Hän näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta jätetty hänen käsiinsä.

19Kun Pilatus istui tuomarinistuimellaan, hän sai vaimoltaan sanan: »Älä tee mitään sille pyhälle miehelle. Näin hänestä viime yönä pahaa unta.» 20Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät väkijoukon pyytämään Barabbakselle armahdusta ja Jeesukselle kuolemantuomiota. 21

27:21
Ap. t. 3:14
Maaherra kysyi nyt: »Kumman näistä kahdesta haluatte? Kumman päästän vapaaksi?» Väki vastasi: »Barabbaksen.» 22Pilatus kysyi: »Mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?» Kaikki vastasivat: »Ristiinnaulittakoon!» 23»Mitä pahaa hän on tehnyt?» kysyi Pilatus. Mutta he vain huusivat entistä kovemmin: »Ristiinnaulittakoon!»

24

27:24
5. Moos. 21:6–9
Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi: »Minä olen syytön tämän miehen vereen. Tämä on teidän asianne.» 25
27:25
Hes. 33:5
Ap. t. 5:28
Kaikki huusivat yhteen ääneen: »Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle!» 26Silloin Pilatus antoi heille myöten ja vapautti Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Jeesus sotilaiden pilkattavana

27

27:27–31
Mark. 15:16–20
Joh. 19:1–3
Maaherran sotilaat veivät Jeesuksen sisälle palatsiin ja keräsivät koko sotaväenosaston hänen ympärilleen. 28He riisuivat Jeesuksen ja pukivat hänet punaiseen viittaan, 29väänsivät orjantappuroista kruunun hänen päähänsä ja panivat ruokokepin hänen oikeaan käteensä. He polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat hänelle pilkaten: »Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!» 30
27:30
Matt. 26:67
He sylkivät hänen päälleen, ottivat häneltä kepin ja löivät häntä sillä päähän. 31Aikansa pilkattuaan he riisuivat häneltä viitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät viemään häntä ristiinnaulittavaksi.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen

32

27:32–44
Mark. 15:21–32
Luuk. 23:26–43
Joh. 19:16b–27
Matkalla he kohtasivat Simon-nimisen kyreneläisen miehen ja pakottivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. 33Kun he tulivat paikkaan, jota kutsutaan Golgataksi, Pääkallonpaikaksi, 34
27:34
Ps. 69:22
he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea.27:34 Kuolemantuomiota toimeenpantaessa annettiin tuomitulle viiniä lievittämään tuskia. Sappi lienee tehnyt juoman mahdottomaksi juoda. Hän maistoi sitä, mutta ei halunnut juoda.

35

27:35
Ps. 22:19
Kun he olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, he jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. 36Sitten he jäivät sinne istumaan ja vartioivat häntä. 37
27:37
Matt. 2:2+
Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy: »Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas.» 38
27:38
Jes. 53:12
Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen.

39

27:39
Ps. 22:8,109:25
Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen 40
27:40
Matt. 26:61Matt. 4:3,26:63
he sanoivat: »Sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!» 41Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat: 42
27:42
Joh. 1:49,12:13
»Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas! Silloin me uskomme häneen. 43
27:43
Ps. 22:9
Viis. 2:18–20
Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan – pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt! Onhan hän sanonut olevansa Jumalan Poika.» 44Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan.

Jeesuksen kuolema

45

27:45–56
Mark. 15:33–41
Luuk. 23:44–49
Joh. 19:28–30
27:45
Aam. 8:9
Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 46
27:46
Ps. 22:2
Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: »Eeli, Eeli, lama sabaktani?» Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? 47Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat: »Hän huutaa Eliaa.» 48
27:48
Ps. 69:22
Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapanviiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. 49Toiset sanoivat: »Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen.» 50Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä.

51

27:51
2. Moos. 26:31–33,36:35
2. Aik. 3:14
Hepr. 6:19,20,10:19,20
Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, 52
27:52,53
Hes. 37:12,13
haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. 53
27:53
Matt. 4:5
He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille.

54Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat: »Tämä oli todella Jumalan Poika!»

55

27:55
Luuk. 8:2,3
Siellä oli myös useita naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Galileasta lähtien he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. 56Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria ja Sebedeuksen poikien äiti.

Jeesuksen hautaaminen

57

27:57–61
Mark. 15:42–47
Luuk. 23:50–55
Joh. 19:31–42
Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. 58
27:58
5. Moos. 21:22,23
Hän meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus käski antaa sen hänelle. 59Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen pellavavaatteeseen 60
27:60
Jes. 53:9
ja pani hautaan, jonka hän äskettäin oli itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois. 61Magdalan Maria ja se toinen Maria olivat hekin siellä; he istuivat hautaa vastapäätä.

62Seuraavana päivänä, sapatin valmistuspäivän mentyä, ylipapit ja fariseukset lähtivät yhdessä Pilatuksen luo. 63

27:63
Matt. 16:21+
He sanoivat: »Kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä sanoi: ’Kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista.’ 64Käske siis vartioida hautaa tarkoin kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä ja sanomaan ihmisille: ’Hän on noussut kuolleista.’ Viimeinen villitys olisi silloin ensimmäistä pahempi.» 65Pilatus vastasi heille: »Saatte vartioväkeä. Menkää ja järjestäkää haudan vartiointi niin hyvin kuin taidatte.» 66He lähtivät ja varmistivat haudan sinetöimällä kiven ja asettamalla vartion.

28

Jeesuksen ylösnousemus

281

28:1–10
Mark. 16:1–8
Luuk. 23:56—24:12
Joh. 20:1–10
Sapatin päätyttyä, viikon ensimmäisen päivän koittaessa, tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. 2Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. 3Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. 4Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet.

5Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi: »Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. 6

28:6
Matt. 12:40,16:21+
Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. 7
28:7
Matt. 26:32Joh. 21:1–23
Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen: ’Hän on noussut kuolleista. Hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet.’ Tämä oli minun sanomani teille.» 8Naiset lähtivät heti haudalta, yhtaikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille.

9Mutta yhtäkkiä Jeesus tuli heitä vastaan ja tervehti heitä. He menivät hänen luokseen, syleilivät hänen jalkojaan ja kumarsivat häntä. 10

28:10
Hepr. 2:11Ap. t. 1:3,13:31
1. Kor. 15:4,5
Silloin Jeesus sanoi heille: »Älkää pelätkö! Menkää sanomaan veljilleni, että heidän pitää lähteä Galileaan. Siellä he näkevät minut.»

11Naisten ollessa matkalla muutamat vartiomiehistä menivät kaupunkiin ja kertoivat ylipapeille kaiken, mitä oli tapahtunut. 12Silloin nämä kokoontuivat neuvottelemaan yhdessä vanhimpien kanssa ja päättivät antaa sotilaille suuren summan rahaa. 13

28:13
Matt. 27:64
He sanoivat sotilaille: »Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä, kun te nukuitte, ja varastivat hänet. 14Ja jos tämä tulee maaherran korviin, me kyllä lepytämme hänet ja järjestämme niin, ettei teille koidu ikävyyksiä.» 15Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin heille oli sanottu. Heidän kertomustaan on juutalaisten keskuudessa levitetty tähän päivään asti.

Lähetyskäsky

16

28:16–20
Mark. 16:14–18
Luuk. 24:36–49
Joh. 20:19–23
Ap. t. 1:6–8
28:16
Matt. 26:32
Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. 17Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. 18
28:18
Dan. 7:14
Matt. 11:27+
Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: »Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19
28:19
Mark. 13:102. Kor. 13:13
1. Piet. 1:2
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20
28:20
Joh. 15:10
1. Tess. 4:2Matt. 18:20
Joh. 14:18
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.»