Raamattu 1992 (KR92)
25

Viisaat ja tyhmät morsiusneidot

251

25:1
Luuk. 12:35,36
»Silloin taivasten valtakunta on oleva tällainen. Oli kymmenen morsiusneitoa, jotka ottivat lamppunsa ja lähtivät sulhasta vastaan. 2Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. 3Tyhmät ottivat lamppunsa mutta eivät varanneet mukaansa öljyä. 4Viisaat sitä vastoin ottivat lampun lisäksi mukaansa öljyastian. 5Kun sulhanen viipyi, heitä kaikkia alkoi väsyttää ja he nukahtivat. 6
25:6
Ilm. 19:7
Mutta keskellä yötä kuului huuto: ’Ylkä tulee! Menkää häntä vastaan!’ 7Silloin kaikki morsiusneidot heräsivät ja panivat lamppunsa kuntoon. 8Tyhmät sanoivat viisaille: ’Antakaa meille vähän öljyä, meidän lamppumme sammuvat.’ 9Mutta viisaat vastasivat: ’Emme me voi, ei se riitä meille kaikille. Menkää ostamaan kauppiailta.’ 10Mutta kun he olivat ostamassa öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häätaloon, ja ovi suljettiin. 11
25:11,12
Matt. 7:21–23
Luuk. 13:25–30
Jonkin ajan kuluttua toisetkin saapuivat sinne ja huusivat: ’Herra, Herra, avaa meille!’ 12Mutta hän vastasi: ’Totisesti, minä en tunne teitä.’

13

25:13
Matt. 24:42
Luuk. 12:40+
»Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

Palvelijoille uskotut rahat

14

25:14–30
Luuk. 19:11–27
»Silloin on käyvä näin: Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. 15
25:15
Room. 12:6–8
Ef. 4:7
Yhdelle hän antoi viisi talenttia25:15 Ks. selitystä 18:24. hopeaa, toiselle kaksi ja kolmannelle yhden, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta.

16»Se, joka oli saanut viisi talenttia, ryhtyi heti toimeen: hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset viisi talenttia. 17Samoin se, joka oli saanut kaksi talenttia, voitti toiset kaksi. 18Mutta se, joka oli saanut vain yhden talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan.

19

25:19
Matt. 18:23
»Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. 20Se, joka oli saanut viisi talenttia, toi toiset viisi niiden lisäksi ja sanoi: ’Herra, sinä annoit minulle viisi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset viisi.’ 21
25:21
Matt. 24:45–47
Luuk. 16:10,22:29,30
Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’

22»Myös se, joka oli saanut kaksi talenttia, tuli ja sanoi: ’Herra, sinä annoit minulle kaksi talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset kaksi.’ 23Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’

24

25:24
Joh. 4:37
»Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain yhden talentin, ja sanoi: ’Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. 25Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi.’ 26Isäntä vastasi hänelle: ’Sinä kelvoton ja laiska palvelija! Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. 27Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. 28– Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on kymmenen talenttia. 29
25:29
Matt. 13:12+
Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on. 30
25:30
Matt. 8:12+
Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.’

Viimeinen tuomio

31

25:31
Matt. 16:27Ilm. 20:11
»Kun Ihmisen Poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. 32
25:32
Hes. 34:17–22
Matt. 13:49
Room. 14:10
2. Kor. 5:10
Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. 33Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. 34
25:34
Viis. 5:15,16
Ef. 1:4
Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: ’Tulkaa tänne, te Isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. 35
25:35,36
Jes. 58:7
Hes. 18:7
Sir. 7:32–36
Gal. 5:6
Hepr. 13:2
Jaak. 1:27,2:13,14
Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. 36Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni.’

37»Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? 38Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? 39Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi?’ 40

25:40
Sananl. 19:17
Matt. 10:42
Hepr. 6:10
Kuningas vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’

41

25:41
Matt. 7:23Mark. 9:48
Juud. 7
Ilm. 20:10,15
»Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: ’Menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu Saatanalle ja hänen enkeleilleen. 42Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. 43Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa.’

44»Silloin nämäkin kysyvät: ’Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua?’ 45Silloin hän vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.’

46

25:46
Dan. 12:2
Joh. 5:29
Room. 2:7,8
Ilm. 20:15
»Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään.»

26

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus

26—28

Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan

261

26:1–5
Mark. 14:1,2
Luuk. 22:1,2
Joh. 11:45–53
Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän sanoi opetuslapsilleen: 2
26:2
2. Moos. 12:1–27Matt. 16:21+
»Kahden päivän kuluttua, niin kuin tiedätte, on pääsiäinen. Silloin Ihmisen Poika luovutetaan ristiinnaulittavaksi.»

3Samaan aikaan kokoontuivat ylin papisto ja kansan vanhimmat ylipappi Kaifaksen palatsiin 4neuvottelemaan, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. 5

26:5
Matt. 21:46
»Ei kuitenkaan kesken juhlan», he sanoivat, »ettei kansa ala mellakoida.»

Jeesus voidellaan Betaniassa

6

26:6–13
Mark. 14:3–9
Joh. 12:1–8
Kun Jeesus oli Betaniassa spitaalia sairastaneen Simonin talossa, 7
26:7
Luuk. 7:36–38
tuli hänen luokseen nainen, jolla oli alabasteripullossa hyvin kallista tuoksuöljyä. Jeesuksen aterioidessa nainen vuodatti öljyn hänen päähänsä. 8Mutta kun opetuslapset näkivät sen, he sanoivat paheksuen: »Millaista haaskausta! 9Olisihan sen voinut myydä hyvään hintaan ja antaa rahat köyhille.»

10Jeesus huomasi tämän ja sanoi heille: »Miksi te pahoitatte naisen mielen? Hän teki minulle hyvän teon. 11

26:11
5. Moos. 15:11
Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole. 12Kun hän voiteli minut, se tapahtui hautaamistani varten. 13
26:13
Matt. 24:14
Totisesti: kaikkialla maailmassa, missä ikinä evankeliumin sanoma julistetaan, tullaan muistamaan myös tämä nainen ja kertomaan, mitä hän teki.»

Juudas pettää Jeesuksen

14

26:14–16
Mark. 14:10,11
Luuk. 22:3–6
26:14
Joh. 11:57
Silloin yksi kahdestatoista opetuslapsesta, Juudas Iskariot, meni ylipappien luo 15
26:15
Sak. 11:12
Matt. 27:3–5
ja sanoi: »Paljonko maksatte minulle, jos toimitan hänet teidän käsiinne?» He sopivat hänen kanssaan kolmestakymmenestä hopearahasta. 16Siitä lähtien hän etsi tilaisuutta kavaltaakseen Jeesuksen.

Pääsiäisateria

17

26:17–19
Mark. 14:12–16
Luuk. 22:7–13
26:17
2. Moos. 12:3–10,18–27
5. Moos. 16:1–8
Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: »Minne tahdot meidän valmistavan sinulle pääsiäisaterian?» 18Jeesus sanoi: »Menkää kaupunkiin.» Hän neuvoi, kenen luo heidän oli siellä mentävä, ja käski sanoa tälle: »Opettaja sanoo: ’Hetkeni on lähellä. Sinun luonasi minä syön pääsiäisaterian opetuslasteni kanssa.’» 19Opetuslapset tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt ja valmistivat pääsiäisaterian.

20

26:20–25
Mark. 14:17–21
Luuk. 22:21–23
Joh. 13:18–30
Illan tultua Jeesus kävi aterialle kahdentoista opetuslapsensa kanssa. 21Heidän syödessään hän sanoi: »Totisesti: yksi teistä on kavaltava minut.» 22Murheen vallassa he alkoivat toinen toisensa jälkeen kysellä: »Herra, en kai se ole minä?» 23
26:23
Ps. 41:10
Jeesus vastasi heille: »Minut kavaltaa mies, joka syö samasta vadista kuin minä. 24Ihmisen Poika lähtee pois juuri niin kuin kirjoituksissa hänestä sanotaan, mutta voi sitä, josta tulee Ihmisen Pojan kavaltaja! Sille ihmiselle olisi parempi, ettei hän olisi syntynytkään.» 25Silloin Juudas, hänen kavaltajansa, kysyi: »Rabbi, en kai se ole minä?» »Itsepä sen sanoit», vastasi Jeesus.

Jeesus asettaa ehtoollisen

26

26:26–30
Mark. 14:22–26
Luuk. 22:14–20
1. Kor. 11:23–25
Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: »Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini.» 27
26:27
1. Kor. 10:16
Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: »Juokaa tästä, te kaikki. 28
26:28
2. Moos. 24:8
Sak. 9:11
Hepr. 9:15Jes. 53:12
Hepr. 9:28
Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi. 29
26:29
Ilm. 21:5
Ja minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä teidän kanssanne Isäni valtakunnassa.»

Jeesus ennustaa opetuslasten luopumisen

30

26:30
Ps. 118:29
Laulettuaan kiitosvirren he lähtivät Öljymäelle. 31
26:31–35
Mark. 14:26–31
Luuk. 22:31–34,39
Joh. 13:36–38
26:31
Sak. 13:7
Joh. 16:32
Silloin Jeesus sanoi heille: »Tänä yönä te kaikki luovutte minusta, sillä on kirjoitettu: ’Minä lyön paimenen maahan, ja lauman lampaat joutuvat hajalle.’ 32
26:32
Matt. 28:7,16
Mutta kuolleista noustuani menen teidän edellänne Galileaan.» 33Pietari keskeytti hänet ja sanoi: »Vaikka kaikki muut luopuisivat sinusta, minä en koskaan luovu.» 34
26:34
Matt. 26:69–75
Jeesus vastasi: »Totisesti: tänä yönä, ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» 35
26:35
Joh. 11:16
Pietari sanoi: »Vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä.» Samaa vakuuttivat muutkin opetuslapset.

Jeesus rukoilee Getsemanessa

36

26:36–46
Mark. 14:32–42
Luuk. 22:40–46
26:36
Joh. 18:1
Sitten Jeesus tuli opetuslasten kanssa Getsemane-nimiseen paikkaan ja sanoi heille: »Jääkää te tähän siksi aikaa kun minä käyn tuolla rukoilemassa.» 37
26:37
Matt. 17:1
Pietarin ja molemmat Sebedeuksen pojat hän otti mukaansa. Murhe alkoi nyt ahdistaa häntä, ja hän joutui tuskan valtaan. 38
26:38
Ps. 42:6,12,43:5
Joh. 12:27
Hän sanoi heille: »Olen tuskan vallassa, kuoleman tuskan. Odottakaa tässä ja valvokaa minun kanssani.» 39
26:39
Hepr. 5:7,8Joh. 5:30
Hän meni vähän kauemmaksi, heittäytyi kasvoilleen maahan ja rukoili: »Isä, jos se on mahdollista, niin menköön tämä malja minun ohitseni. Mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä.»

40Hän palasi opetuslasten luo ja tapasi heidät nukkumasta. Silloin hän sanoi Pietarille: »Ettekö te edes hetken vertaa jaksaneet valvoa kanssani? 41

26:41
Luuk. 21:36
Ef. 6:18
Kol. 4:2Room. 7:18
Gal. 5:17
Valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko.»

42

26:42
Matt. 6:10
Hän meni taas etäämmäksi ja rukoili toistamiseen: »Isä, ellei tämä malja voi mennä ohitseni minun sitä juomatta, niin toteutukoon sinun tahtosi.» 43Palatessaan hän tapasi taas opetuslapset nukkumasta, sillä uni oli alkanut painaa heidän silmiään. 44
26:44
2. Kor. 12:8
Hän jätti heidät siihen, meni taas kauemmaksi ja rukoili kolmannen kerran samoin sanoin. 45Sitten hän tuli opetuslasten luo ja sanoi heille: »Yhäkö te nukutte ja lepäätte? Hetki on tullut. Ihmisen Poika annetaan syntisten käsiin. 46Nouskaa, nyt me lähdemme! Minun kavaltajani on jo lähellä.»

Jeesuksen vangitseminen

47

26:47–56
Mark. 14:43–52
Luuk. 22:47–53
Joh. 18:1–11
Jeesuksen vielä puhuessa tuli Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta, ja hänen kanssaan miekoin ja seipäin aseistautunut suuri miesjoukko, jonka ylipapit ja kansan vanhimmat olivat lähettäneet. 48
26:48
2. Sam. 20:9
Jeesuksen kavaltaja oli sopinut miesten kanssa merkistä: »Se on se mies, jota minä suutelen. Ottakaa hänet kiinni.» 49Hän meni suoraa päätä Jeesuksen luo, sanoi: »Terve, rabbi!», ja suuteli häntä. 50Jeesus sanoi hänelle: »Ystävä, tätä varten sinä olet tullut.» Silloin miehet astuivat lähemmäs, kävivät käsiksi Jeesukseen ja vangitsivat hänet.

51Yksi Jeesuksen seuralaisista ryhtyi vastarintaan, veti miekkansa esiin ja iski ylipapin palvelijaa niin että tältä irtosi korva. 52

26:52
1. Moos. 9:6
Ilm. 13:10
Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Pane miekkasi tuppeen. Joka miekkaan tarttuu, se miekkaan kaatuu. 53Luuletko, etten voisi pyytää apua Isältäni? Hän lähettäisi tänne heti kaksitoista legioonaa26:53 Legioona oli suurin roomalainen joukko-osasto, vahvuudeltaan 6000 miestä. enkeleitä ja enemmänkin. 54
26:54
Jes. 53:7–10
Mutta kuinka silloin kävisivät toteen kirjoitukset, joiden mukaan näin täytyy tapahtua?»

55

26:55
Luuk. 19:47,21:37
Joh. 18:20
Jeesus sanoi sitten miesjoukolle: »Tehän olette lähteneet kuin rosvon kimppuun! Miekat ja seipäät käsissä te tulette minua vangitsemaan. Minä olen joka päivä istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. 56
26:56
Matt. 26:31
Mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen.»

Silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat.

Jeesus Suuren neuvoston edessä

57

26:57–68
Mark. 14:53–65
Luuk. 22:54,63–71
Joh. 18:12–14,19–24
Vangitsijat veivät Jeesuksen ylipappi Kaifaksen luo, minne lainopettajat ja kansan vanhimmat olivat kokoontuneet. 58Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä ylipapin pihaan saakka. Siellä hän istuutui palvelusväen joukkoon nähdäkseen, kuinka kaikki päättyisi.

59Ylipapit ja koko neuvosto etsivät Jeesusta vastaan väärää todistusta, jonka perusteella saisivat hänet surmatuksi. 60Sellaista ei kuitenkaan löytynyt, vaikka monta väärää todistajaa esiintyi. Viimein astui esiin kaksi miestä, 61

26:61
Matt. 27:40
Joh. 2:19
Ap. t. 6:14
jotka väittivät Jeesuksen sanoneen: »Minä voin hajottaa Jumalan temppelin ja rakentaa sen uudelleen kolmessa päivässä.»

62Silloin ylipappi nousi paikaltaan ja kysyi: »Etkö lainkaan vastaa heidän syytöksiinsä?» 63

26:63
Ps. 38:14,15
Jes. 53:7
Matt. 27:12–14
Luuk. 23:9
Joh. 19:9
Mutta Jeesus pysyi vaiti. Silloin ylipappi sanoi hänelle: »Minä vannotan sinua elävän Jumalan nimessä: sano meille, oletko sinä Messias, Jumalan Poika.» 64
26:64
Matt. 22:44Matt. 24:30+
»Itsepä sen sanoit», vastasi Jeesus. »Ja minä sanon teille: vastedes te saatte nähdä Ihmisen Pojan istuvan Voiman oikealla puolella ja tulevan taivaan pilvien päällä.» 65
26:65
4. Moos. 14:6
2. Sam. 13:19
Job 1:20
Jer. 36:24
Ap. t. 14:14Matt. 9:3
Joh. 10:33
Silloin ylipappi repäisi vaatteensa ja sanoi: »Hän herjaa Jumalaa. Mitä me enää todistajia tarvitsemme! Kuulittehan, miten hän herjasi. 66
26:66
3. Moos. 24:16
Joh. 19:7
Mitä mieltä olette?» He vastasivat: »Hän on ansainnut kuoleman.»

67

26:67
Jes. 50:6
Matt. 27:30
He sylkivät nyt Jeesusta kasvoihin ja löivät häntä. Muutamat läimäyttivät häntä poskelle 68ja ilkkuivat: »Profetoi, Messias, sano kuka sinua löi!»

Pietari kieltää Jeesuksen

69

26:69–75
Mark. 14:66–72
Luuk. 22:54–62
Joh. 18:15–18,25–27
Pietari istui ulkona pihalla. Hänen luokseen tuli palvelustyttö ja sanoi: »Sinäkin olit tuon galilealaisen Jeesuksen seurassa.» 70Mutta hän kielsi sen kaikkien kuullen ja sanoi: »En ymmärrä mistä puhut.» 71Hän siirtyi sieltä portille päin, mutta muuan toinen tyttö näki hänet ja sanoi paikalla oleville: »Tämä mies oli nasaretilaisen Jeesuksen seurassa.» 72Taas hän kielsi sen valalla vannoen ja vakuutti: »Minä en tunne sitä miestä.» 73Mutta hetken kuluttua hänen luokseen tuli muita, jotka siellä seisoskelivat, ja he sanoivat: »Sinä olet varmasti samaa joukkoa, senhän kuulee jo puheestasi.» 74Silloin Pietari alkoi sadatella ja vannoi: »Minä en tunne sitä miestä.» Samassa kukko lauloi. 75
26:75
Matt. 26:34
Pietari muisti, mitä Jeesus oli sanonut: »Ennen kuin kukko laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» Hän meni ulos ja puhkesi katkeraan itkuun.

27

Jeesus luovutetaan Pilatukselle

271

27:1,2
Mark. 15:1
Luuk. 22:66,23:1
Joh. 18:28
Varhain aamulla kaikki ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat ja sopivat keskenään Jeesuksen surmaamisesta. 2Jeesus pantiin köysiin, vietiin pois ja luovutettiin Pilatukselle, maaherralle.

Juudaksen loppu

3

27:3–10
Ap. t. 1:15–19
27:3
Matt. 26:14,15
Kun Juudas, Jeesuksen kavaltaja, näki että Jeesus oli tuomittu kuolemaan, hän katui tekoaan. Hän vei saamansa kolmekymmentä hopearahaa takaisin ylipapeille ja vanhimmille 4ja sanoi: »Tein väärin, kun kavalsin viattoman veren.» Mutta he vastasivat: »Mitä se meitä liikuttaa? Omapa on asiasi.» 5Silloin Juudas paiskasi rahat temppeliin, meni pois ja hirttäytyi.

6Ylipapit ottivat rahat ja sanoivat: »Nämä ovat verirahoja, näitä ei ole lupa panna temppelirahastoon.» 7Neuvoteltuaan he päättivät ostaa niillä savenvalajan pellon muukalaisten hautapaikaksi. 8Vielä tänäkin päivänä sitä peltoa kutsutaan Veripelloksi. 9

27:9,10
Jer. 32:6–9
Sak. 11:12,13
Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian sana:

– He ottivat ne kolmekymmentä hopearahaa,

hinnan, jonka arvoiseksi he tämän miehen

israelilaisten puolesta olivat arvioineet.

10Ja he ostivat niillä savenvalajan pellon,

niin kuin Herra oli minua käskenyt.

Jeesuksen kuulustelu ja tuomio

11

27:11–14
Mark. 15:2–5
Luuk. 23:1–5
Joh. 18:29–38
27:11
Matt. 2:2+
Jeesus vietiin nyt maaherran eteen. Tämä kysyi: »Oletko sinä juutalaisten kuningas?» »Sinä sen sanoit», Jeesus vastasi. 12
27:12–14
Matt. 26:63+
Ja kun ylipapit ja vanhimmat syyttivät häntä, hän ei vastannut mitään. 13Silloin Pilatus sanoi hänelle: »Etkö kuule, kuinka raskaita todisteita he esittävät sinua vastaan?» 14Mutta Jeesus ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä. Tämä ihmetytti maaherraa suuresti.

15

27:15–26
Mark. 15:6–15
Luuk. 23:13–25
Joh. 18:38b—19:16a
Tapana oli, että maaherra aina juhlien aikana päästi vapaaksi yhden vangin, jonka väkijoukko sai valita. 16Vankien joukossa oli nyt Barabbas-niminen kuuluisa mies. 17Kun väkijoukko oli koolla, Pilatus kysyi: »Kumman haluatte? Vapautanko Barabbaksen vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?» 18Hän näet tiesi, että Jeesus oli pelkästä kateudesta jätetty hänen käsiinsä.

19Kun Pilatus istui tuomarinistuimellaan, hän sai vaimoltaan sanan: »Älä tee mitään sille pyhälle miehelle. Näin hänestä viime yönä pahaa unta.» 20Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät väkijoukon pyytämään Barabbakselle armahdusta ja Jeesukselle kuolemantuomiota. 21

27:21
Ap. t. 3:14
Maaherra kysyi nyt: »Kumman näistä kahdesta haluatte? Kumman päästän vapaaksi?» Väki vastasi: »Barabbaksen.» 22Pilatus kysyi: »Mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?» Kaikki vastasivat: »Ristiinnaulittakoon!» 23»Mitä pahaa hän on tehnyt?» kysyi Pilatus. Mutta he vain huusivat entistä kovemmin: »Ristiinnaulittakoon!»

24

27:24
5. Moos. 21:6–9
Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi: »Minä olen syytön tämän miehen vereen. Tämä on teidän asianne.» 25
27:25
Hes. 33:5
Ap. t. 5:28
Kaikki huusivat yhteen ääneen: »Hänen verensä saa tulla meidän ja meidän lastemme päälle!» 26Silloin Pilatus antoi heille myöten ja vapautti Barabbaksen, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Jeesus sotilaiden pilkattavana

27

27:27–31
Mark. 15:16–20
Joh. 19:1–3
Maaherran sotilaat veivät Jeesuksen sisälle palatsiin ja keräsivät koko sotaväenosaston hänen ympärilleen. 28He riisuivat Jeesuksen ja pukivat hänet punaiseen viittaan, 29väänsivät orjantappuroista kruunun hänen päähänsä ja panivat ruokokepin hänen oikeaan käteensä. He polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat hänelle pilkaten: »Ole tervehditty, juutalaisten kuningas!» 30
27:30
Matt. 26:67
He sylkivät hänen päälleen, ottivat häneltä kepin ja löivät häntä sillä päähän. 31Aikansa pilkattuaan he riisuivat häneltä viitan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja lähtivät viemään häntä ristiinnaulittavaksi.

Jeesuksen ristiinnaulitseminen

32

27:32–44
Mark. 15:21–32
Luuk. 23:26–43
Joh. 19:16b–27
Matkalla he kohtasivat Simon-nimisen kyreneläisen miehen ja pakottivat hänet kantamaan Jeesuksen ristiä. 33Kun he tulivat paikkaan, jota kutsutaan Golgataksi, Pääkallonpaikaksi, 34
27:34
Ps. 69:22
he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea.27:34 Kuolemantuomiota toimeenpantaessa annettiin tuomitulle viiniä lievittämään tuskia. Sappi lienee tehnyt juoman mahdottomaksi juoda. Hän maistoi sitä, mutta ei halunnut juoda.

35

27:35
Ps. 22:19
Kun he olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, he jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. 36Sitten he jäivät sinne istumaan ja vartioivat häntä. 37
27:37
Matt. 2:2+
Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy: »Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas.» 38
27:38
Jes. 53:12
Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinnaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen.

39

27:39
Ps. 22:8,109:25
Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen 40
27:40
Matt. 26:61Matt. 4:3,26:63
he sanoivat: »Sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan Poika. Tule alas ristiltä!» 41Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat: 42
27:42
Joh. 1:49,12:13
»Muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas! Silloin me uskomme häneen. 43
27:43
Ps. 22:9
Viis. 2:18–20
Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan – pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt! Onhan hän sanonut olevansa Jumalan Poika.» 44Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot, jotka oli ristiinnaulittu yhdessä hänen kanssaan.

Jeesuksen kuolema

45

27:45–56
Mark. 15:33–41
Luuk. 23:44–49
Joh. 19:28–30
27:45
Aam. 8:9
Mutta keskipäivällä, kuudennen tunnin aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 46
27:46
Ps. 22:2
Yhdeksännen tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä: »Eeli, Eeli, lama sabaktani?» Se merkitsee: Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? 47Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat: »Hän huutaa Eliaa.» 48
27:48
Ps. 69:22
Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapanviiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. 49Toiset sanoivat: »Katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen.» 50Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä.

51

27:51
2. Moos. 26:31–33,36:35
2. Aik. 3:14
Hepr. 6:19,20,10:19,20
Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia, ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, 52
27:52,53
Hes. 37:12,13
haudat aukenivat, ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. 53
27:53
Matt. 4:5
He lähtivät haudoistaan, ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille.

54Kun sadanpäällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat: »Tämä oli todella Jumalan Poika!»

55

27:55
Luuk. 8:2,3
Siellä oli myös useita naisia jonkin matkan päässä tätä katselemassa. Galileasta lähtien he olivat kulkeneet Jeesuksen mukana ja palvelleet häntä. 56Heidän joukossaan olivat Magdalan Maria, Jaakobin ja Joosefin äiti Maria ja Sebedeuksen poikien äiti.

Jeesuksen hautaaminen

57

27:57–61
Mark. 15:42–47
Luuk. 23:50–55
Joh. 19:31–42
Illalla tuli paikalle Joosef, rikas arimatialainen, joka hänkin oli Jeesuksen opetuslapsi. 58
27:58
5. Moos. 21:22,23
Hän meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. Pilatus käski antaa sen hänelle. 59Joosef otti ruumiin, kääri sen puhtaaseen pellavavaatteeseen 60
27:60
Jes. 53:9
ja pani hautaan, jonka hän äskettäin oli itseään varten hakkauttanut kallioon. Hän vieritti hautakammion ovelle suuren kiven ja lähti pois. 61Magdalan Maria ja se toinen Maria olivat hekin siellä; he istuivat hautaa vastapäätä.

62Seuraavana päivänä, sapatin valmistuspäivän mentyä, ylipapit ja fariseukset lähtivät yhdessä Pilatuksen luo. 63

27:63
Matt. 16:21+
He sanoivat: »Kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että eläessään tuo villitsijä sanoi: ’Kolmen päivän kuluttua nousen kuolleista.’ 64Käske siis vartioida hautaa tarkoin kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä ja sanomaan ihmisille: ’Hän on noussut kuolleista.’ Viimeinen villitys olisi silloin ensimmäistä pahempi.» 65Pilatus vastasi heille: »Saatte vartioväkeä. Menkää ja järjestäkää haudan vartiointi niin hyvin kuin taidatte.» 66He lähtivät ja varmistivat haudan sinetöimällä kiven ja asettamalla vartion.