Raamattu 1992 (KR92)
19

Jeesuksen vaellus Jerusalemiin

19—20

Avioerosta ja naimattomuudesta

191

19:1–12
Mark. 10:1–12
Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän lähti Galileasta ja tuli sitten Jordanin itäpuolta kulkien Juudeaan. 2Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, ja hän paransi heitä.

3

19:3
Matt. 16:1
Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja kysyivät: »Saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?» 4
19:4
1. Moos. 1:275:2+
Hän vastasi heille: »Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?» 5
19:5
1. Moos. 2:24
1. Kor. 6:16
Ef. 5:31
Ja hän jatkoi: »Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. 6
19:6
Mal. 2:14–16
1. Kor. 7:10,11
He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.»

7

19:7
5. Moos. 24:1
Matt. 5:31
Fariseukset kysyivät häneltä: »Miksi sitten Mooses on säätänyt, että jos mies hylkää vaimonsa, hänen on annettava tälle erokirja?» 8Hän vastasi: »Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kovasydämisiä. Mutta alun perin ei ollut niin. 9
19:9
Matt. 5:32
Luuk. 16:18
Minä sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. [Aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen.»]19:9 Nämä sanat puuttuvat useista tärkeistä käsikirjoituksista. Vrt. 5:32.

10Opetuslapset sanoivat: »Jos avioliitto merkitsee miehelle tätä, on parempi olla menemättä naimisiin.» 11

19:11
1. Kor. 7:7,17
Mutta hän sanoi heille: »Se ratkaisu ei sovellu kaikille, ainoastaan niille, joille se osa on annettu. 12On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia, on toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse, taivasten valtakunnan tähden, ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Joka voi valita tämän ratkaisun, valitkoon.»

Jeesus siunaa lapsia

13

19:13–15
Mark. 10:13–16
Luuk. 18:15–17
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Opetuslapset moittivat tuojia, 14
19:14
Matt. 18:3
mutta Jeesus sanoi: »Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.» 15Hän pani kätensä heidän päälleen. Sitten hän lähti sieltä.

Voiko rikas pelastua?

16

19:16–30
Mark. 10:17–31
Luuk. 18:18–30
19:16
Luuk. 3:10,12,14,10:25–28
Ap. t. 16:30
Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: »Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?» 17
19:17
3. Moos. 18:5
Neh. 9:29
Hes. 20:11
Room. 10:5
Gal. 3:12
Jeesus vastasi hänelle: »Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä.» 18
19:18,19
2. Moos. 20:12–16
5. Moos. 5:16–20
Room. 13:9
»Mitä käskyjä?» mies kysyi. »Näitä», vastasi Jeesus, »älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, 19
19:19
3. Moos. 19:18Matt. 5:43,22:39
Gal. 5:14
Jaak. 2:8
kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.» 20»Kaikkia niitä olen noudattanut», sanoi nuorukainen, »mitä vielä puuttuu?» 21
19:21
Matt. 6:19–21
Luuk. 12:33,34
1. Tim. 6:19
Jeesus sanoi hänelle: »Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.» 22Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

23

19:23
1. Tim. 6:9,10
Jaak. 5:1–3
Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Totisesti: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. 24Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.» 25Kun opetuslapset kuulivat tämän, he olivat ihmeissään ja kysyivät: »Kuka sitten voi pelastua?» 26
19:26
1. Moos. 18:14
Job 42:2
Jer. 32:17
Luuk. 1:37
Jeesus katsoi heihin ja sanoi: »Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.»

Opetuslasten tuleva palkka

27»Entä me?» kysyi silloin Pietari. »Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme?»

28

19:28
Dan. 7:9,10
Matt. 25:31Luuk. 22:29,30
1. Kor. 6:2+
Jeesus sanoi heille:

»Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. 29

19:29
5. Moos. 33:9Job 42:12,13
Hepr. 10:34
Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. 30
19:30
Matt. 8:11,12,20:16
Luuk. 13:30
Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.

20

Vertaus viinitarhan työmiehistä

201»Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. 2Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. 3Päivän kolmannella tunnilla20:3 Päivä ja yö jaettiin molemmat 12 tuntiin. »Kolmas tunti» tarkoittaa aikaa noin kello kahdeksasta yhdeksään, »yhdestoista tunti» aikaa kello neljästä viiteen iltapäivällä. hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. 4’Menkää tekin viinitarhaan’, hän sanoi heille, ’minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa.’ 5Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. 6Kun hän sitten meni ulos yhdennellätoista tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä: ’Miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina?’ 7’Kukaan ei ole palkannut meitä’, he vastasivat. Hän sanoi miehille: ’Menkää tekin minun viinitarhaani.’

8

20:8
3. Moos. 19:13
5. Moos. 24:14,15
Tob. 4:14
»Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen: ’Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten.’ 9Ne, jotka oli palkattu yhdennellätoista tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. 10Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. 11Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle: 12’Nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.’ 13Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä: ’Ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denaarista? 14Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, 15
20:15
Room. 9:16
ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan? Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä?’

16

20:16
Matt. 19:30+
»Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.»

Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan

17

20:17–19
Mark. 10:32–34
Luuk. 18:31–34
Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus otti kaksitoista opetuslastaan erilleen ja puhui kulkiessaan heille: 18
20:18,19
Matt. 16:21+
»Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan 19ja luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.»

Jeesus ja Sebedeuksen pojat

20

20:20–28
Mark. 10:35–45
Jonkin ajan kuluttua tuli Sebedeuksen poikien äiti yhdessä poikiensa kanssa hänen luokseen ja polvistui anovasti hänen eteensä. 21
20:21
Matt. 19:28+
»Mitä haluat?» Jeesus kysyi. Nainen sanoi hänelle: »Lupaathan, että nämä kaksi poikaani saavat valtakunnassasi istua vierelläsi, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella.» 22
20:22
Matt. 26:39,42
Joh. 18:11
Jeesus vastasi: »Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, joka minun on juotava?» »On», he vastasivat. 23Silloin hän sanoi heille: »Minun maljani te vielä juottekin, mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille Isäni on ne tarkoittanut.»

24

20:24–28
Luuk. 22:24–27
Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat veljeksille. 25Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: »Te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. 26
20:26
Matt. 23:11
1. Piet. 5:3
Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, 27
20:27
Mark. 9:35
Luuk. 9:48
ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. 28
20:28
Jes. 53:10–12
Ef. 1:7
Fil. 2:7
1. Tim. 2:6
1. Piet. 1:19
Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.»

Jeesus parantaa kaksi sokeaa

29

20:29–34
Mark. 10:46–52
Luuk. 18:35–43
20:29
Matt. 9:27–31
Kun he lähtivät Jerikosta, Jeesusta seurasi suuri väkijoukko. 30Tien vieressä istui kaksi sokeaa, ja kun he kuulivat Jeesuksen kulkevan siitä ohi, he alkoivat huutaa: »Armahda meitä, Herra, Daavidin Poika!» 31Ihmiset käskivät heidän olla hiljaa, mutta he huusivat entistä kovemmin: »Armahda meitä, Herra, Daavidin Poika!» 32Silloin Jeesus pysähtyi ja kutsui heidät luokseen. »Mitä haluatte minun tekevän teille?» hän kysyi. 33He vastasivat: »Herra, anna meille näkö silmiimme.» 34Jeesuksen kävi heitä sääliksi. Hän kosketti heidän silmiään, ja samassa niihin tuli näkö. Niin miehet lähtivät seuraamaan häntä.

21

Jeesuksen toiminta Jerusalemissa

21—22

Jeesus ratsastaa Jerusalemiin

211

21:1–11
Mark. 11:1–11
Luuk. 19:28–38
Joh. 12:12–19
Kun he lähestyivät Jerusalemia ja olivat tulossa Betfageen Öljymäelle, Jeesus lähetti edeltä kaksi opetuslastaan 2ja sanoi heille: »Menkää tuolla näkyvään kylään. Siellä on aasintamma kiinni sidottuna ja varsa sen vierellä; löydätte ne heti. Ottakaa ne siitä ja tuokaa minulle. 3Jos joku sanoo teille jotakin, vastatkaa, että Herra tarvitsee niitä mutta palauttaa ne pian.»

4Näin tapahtui, jotta kävisi toteen tämä profeetan sana:

5

21:5
Jes. 62:11Sak. 9:9+
– Sanokaa tytär Siionille:

Katso, kuninkaasi tulee!

Hän tulee luoksesi lempeänä,

ratsastaen aasilla,

työjuhdan varsalla.

6Opetuslapset lähtivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli käskenyt. 7

21:7
1. Kun. 1:33
He toivat aasin ja varsan ja panivat niiden selkään vaatteitaan, ja Jeesus istuutui aasin selkään. 8
21:8
2. Kun. 9:13
Ihmisiä oli hyvin paljon, ja he levittivät vaatteitaan tielle, toiset katkoivat puista oksia ja levittivät tielle niitä. 9
21:9
Ps. 118:25,26
Matt. 23:39
Luuk. 13:35
Ja ihmisjoukko, joka kulki hänen edellään ja perässään, huusi:

– Hoosianna21:9 Heprean sana hoosianna merkitsee ’auta’. Sitä käytettiin siunauksen toivotuksena kuningasta vastaan otettaessa., Daavidin Poika!

Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä!

Hoosianna korkeuksissa!

10Kun hän tuli Jerusalemiin, koko kaupunki alkoi kuohua ja kaikki kyselivät: »Kuka hän on?» 11

21:11
Matt. 2:23
Joh. 1:45
Ihmiset sanoivat: »Hän on Jeesus, profeetta Galilean Nasaretista.»

Temppelin puhdistaminen

12

21:12–17
Mark. 11:15–19
Luuk. 19:45–48
Joh. 2:13–22
21:12
3. Moos. 5:7
5. Moos. 14:24–26
Luuk. 2:24
Jeesus meni temppeliin ja ajoi kaikki myyjät ja ostajat sieltä ulos. Hän kaatoi rahanvaihtajien pöydät ja kyyhkysenmyyjien jakkarat 13
21:13
Jes. 56:7
Jer. 7:11
ja sanoi heille: »On kirjoitettu: ’Minun huoneeni on oleva rukouksen huone.’ Mutta te teette siitä rosvojen luolan.»

14Jeesuksen luo temppeliin tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. 15Mutta kun ylipapit ja lainopettajat näkivät, mitä kaikkea hämmästyttävää hän teki, ja kuulivat lasten huutavan temppelissä: »Hoosianna, Daavidin Poika!», he suuttuivat 16

21:16
Ps. 8:3
ja sanoivat hänelle: »Kuuletko, mitä nuo huutavat?» »Kuulen», vastasi Jeesus. »Ettekö ole koskaan lukeneet tätä sanaa: ’Lasten ja imeväisten suusta sinä olet hankkinut kiitoksesi’?» 17Hän jätti heidät siihen, meni kaupungin ulkopuolelle Betaniaan ja oli siellä yötä.

Jeesus kiroaa viikunapuun

18

21:18–22
Mark. 11:12–14,20–25
Kun Jeesus varhain aamulla oli palaamassa kaupunkiin, hänen tuli nälkä. 19
21:19
Luuk. 13:6–9
Hän näki tien vierellä viikunapuun ja meni tutkimaan sitä, mutta ei löytänyt siitä muuta kuin lehtiä. Silloin hän sanoi puulle: »Ikinä et enää tee hedelmää.» Siinä samassa viikunapuu kuivettui.

20Kun opetuslapset sen näkivät, he hämmästyivät ja sanoivat: »Kuinka tuo puu noin äkkiä kuivettui?» 21

21:21
Matt. 17:20+
Jeesus vastasi: »Totisesti: jos teillä olisi uskoa ettekä epäilisi, te ette ainoastaan tekisi tätä viikunapuulle, vaan te voisitte sanoa tälle vuorellekin: ’Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen’, ja niin tapahtuisi. 22
21:22
Matt. 7:7+
Mitä tahansa te uskossa rukoillen pyydätte, sen te saatte.»

Jeesukselta kysytään valtuuksia

23

21:23–27
Mark. 11:27–33
Luuk. 20:1–8
21:23
Joh. 2:18
Ap. t. 4:7
Kun Jeesus oli mennyt temppeliin ja opetti siellä, sinne tuli ylipappeja ja kansan vanhimpia. He kysyivät: »Millä valtuuksilla sinä tällaista teet? Kuka sinut on tähän valtuuttanut?» 24Jeesus vastasi heille: »Minäkin teen teille kysymyksen. Jos te vastaatte siihen, minä puolestani sanon, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen. 25
21:25
Joh. 1:6,25,33
Mistä Johanneksen kaste oli peräisin? Taivaasta vai ihmisistä?»

He neuvottelivat keskenään: »Jos sanomme: ’Taivaasta’, hän sanoo meille: ’Miksi sitten ette uskoneet häntä?’ 26

21:26
Matt. 11:9
Jos taas sanomme: ’Ihmisistä’, saamme pelätä kansaa, sillä kaikki pitävät Johannesta profeettana.» 27Niin he vastasivat Jeesukselle: »Emme tiedä.» Silloin Jeesus sanoi: »En minäkään sitten sano teille, millä valtuuksilla minä kaikkea tätä teen.»

Vertaus kahdesta pojasta

28

21:28
Luuk. 15:11
»Mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi: ’Poikani, mene tänään viinitarhaan työhön.’ 29’En minä halua’, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni.

30

21:30
Matt. 7:21
»Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika vastasi: ’Menen kyllä, isä’, mutta ei mennytkään. 31
21:31
Luuk. 7:47
Hepr. 11:31
Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi?»

»Edellinen», he vastasivat.

Jeesus sanoi:

»Totisesti: portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. 32

21:32
Sananl. 12:28Luuk. 7:29,30
Johannes avasi teille vanhurskauden tien, mutta te ette uskoneet häntä. Portot ja publikaanit sen sijaan uskoivat, ja vaikka te sen näitte, te ette jälkeenpäinkään tulleet katumukseen ettekä uskoneet häntä.

Vertaus viinitarhan vuokraajista

33

21:33–46
Mark. 12:1–12
Luuk. 20:9–19
21:33
Ps. 80:9–16
Jes. 5:1–7
Jer. 2:21
»Kuulkaa toinen vertaus. Oli isäntä, joka istutti viinitarhan, ympäröi sen aidalla, louhi kallioon viinikuurnan ja rakensi vartiotornin. Sitten hän vuokrasi tarhan viininviljelijöille ja muutti itse pois maasta.

34»Kun korjuuaika oli käsillä, hän lähetti palvelijoitaan perimään viinitarhan viljelijöiltä hänelle kuuluvan sadon. 35

21:35
Matt. 22:6
Mutta nämä ottivat palvelijat kiinni. Jonkun he pieksivät, jonkun iskivät kuoliaaksi, jonkun kivittivät. 36Isäntä lähetti uusia palvelijoita, enemmän kuin ensimmäisellä kerralla, mutta heidän kävi samalla tavoin. 37Lopulta hän lähetti vuokraajien luo poikansa ajatellen: ’Minun omaan poikaani he eivät sentään uskalla koskea.’ 38
21:38
Ps. 2:7,8
Mutta kun nämä näkivät pojan, he sanoivat toisilleen: ’Hän on perillinen. Tapetaan hänet, niin perintö on meidän.’ 39
21:39
Hepr. 13:12
He ottivat hänet kiinni, raahasivat ulos viinitarhasta ja tappoivat hänet.

40»Kun viinitarhan omistaja tulee, mitä hän tekee noille viljelijöille?»

41He vastasivat: »Hän antaa noille pahoille pahan lopun ja vuokraa tarhan toisille viljelijöille, jotka toimittavat hänelle kuuluvan sadon määräaikaan.»

42

21:42
Ps. 118:22,23
Ap. t. 4:11
1. Piet. 2:4
Jeesus sanoi heille:

»Ettekö ole koskaan kirjoituksista lukeneet:

– Kivi, jonka rakentajat hylkäsivät,

on nyt kulmakivi.

Herralta se on tullut,

ja se on ihmeellinen meidän silmissämme.

43»Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. 44

21:44
Jes. 8:14,15
Dan. 2:34
Sak. 12:3
Room. 9:33
1. Piet. 2:8
Joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, ja jonka päälle tämä kivi kaatuu, sen se murskaa.»

45Nämä vertaukset kuultuaan ylipapit ja fariseukset ymmärsivät, että Jeesus puhui heistä. 46

21:46
Matt. 14:5
He olisivat halunneet ottaa hänet kiinni mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana.