Raamattu 1992 (KR92)
1

Jeesuksen syntymä ja lapsuus

1—2

Jeesuksen sukuluettelo

11

1:1–17
Luuk. 3:23–38
1:1
Matt. 27:17,222. Sam. 7:16
Matt. 9:27,15:22,20:30,31
Luuk. 1:32
Joh. 7:42
Room. 1:31. Moos. 22:18
Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan ja Abrahamin pojan, sukuluettelo:

2

1:2
1. Moos. 21:3,25:24–26,29:35
Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille Jaakob, Jaakobille Juuda ja tämän veljet, 3
1:3
1. Moos. 38:27–30
Ruut 4:18,19
Juudalle Peres ja Serah, joiden äiti oli Tamar, Peresille Hesron, Hesronille Ram, 4
1:4
Ruut 4:19,20
Ramille Amminadab, Amminadabille Nahson, Nahsonille Salma, 5
1:5
Ruut 4:13–17,21,22
Joos. 2:1
Salmalle Boas, jonka äiti oli Rahab, Boasille Obed, jonka äiti oli Ruut, Obedille Iisai 6
1:6
Ruut 4:22
1. Sam. 16:1
2. Sam. 12:24
ja Iisaille Daavid, kuningas.

Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Urian vaimo, 7

1:7
1. Kun. 11:43,14:31,15:8
Salomolle Rehabeam, Rehabeamille Abia, Abialle Asaf, 8
1:8
1. Kun. 15:24
2. Kun. 8:16
2. Aik. 26:1
Asafille Josafat, Josafatille Joram, Joramille Ussia, 9
1:9
2. Aik. 26:212. Kun. 15:38,16:20
Ussialle Jotam, Jotamille Ahas, Ahasille Hiskia, 10
1:10
2. Kun. 20:21,21:18,26
Hiskialle Manasse, Manasselle Amos, Amosille Josia 11
1:11
2. Kun. 23:34
ja Josialle Jekonja ja tämän veljet Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikoihin.

12

1:12
2. Kun. 24:6,15
1. Aik. 3:17,19
Esra 3:2
Kansan pakkosiirron jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille Serubbabel, 13Serubbabelille Abihud, Abihudille Eljakim, Eljakimille Asur, 14Asurille Sadok, Sadokille Jakin, Jakinille Elihud, 15Elihudille Eleasar, Eleasarille Mattan, Mattanille Jaakob 16ja Jaakobille Joosef, Marian mies. Maria synnytti Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi1:16 Kreikkalaisperäinen nimi Kristus merkitsee ’voideltu’..

17Sukupolvia on siis Abrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista, Daavidista pakkosiirron aikaan samoin neljätoista, ja siitä taas neljätoista Kristukseen.

Jeesuksen syntymä

18

1:18–25
Luuk. 2:1–7
1:18
Luuk. 1:35
Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin.

Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria, Pyhän Hengen vaikutuksesta, oli raskaana. 19

1:19
5. Moos. 22:23–27,24:1
Joosef oli lakia kunnioittava mies mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa.

20Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: »Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. 21

1:21
Ps. 130:8
Luuk. 1:31
Joh. 1:29
Ap. t. 4:12
Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä.»1:21 Jeesus on kreikkalainen muoto hepreankielisestä nimestä Joosua, joka merkitsee ’Herra pelastaa’.

22Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut:

23

1:23
Jes. 7:14+
– Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan,

ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel –

se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme.

24Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. 25

1:25
Luuk. 2:21
Hän ei kuitenkaan koskenut vaimoonsa ennen kuin tämä oli synnyttänyt pojan. Joosef antoi pojalle nimen Jeesus.

2

Idän tietäjät

21

2:1
Luuk. 2:4–7Dan. 1:20
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen2:1 Tämä kuningas oli Herodes Suuri. aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. 2
2:2
4. Moos. 24:17
Matt. 27:11,37
Mark. 15:2
He kysyivät: »Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme.» 3Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. 4Hän kutsui koolle kansan ylipapit ja lainopettajat2:4 Lainopettajat olivat koulutettuja ja arvovaltaisia Vanhan testamentin tulkitsijoita. Heprealaisperäinen sana messias merkitsee ’voideltu’, samoin kuin nimi Kristus. Ks. selitystä 1:16. ja tiedusteli heiltä, missä messiaan oli määrä syntyä. 5
2:5
Joh. 7:42
»Juudean2:5,6 Juudea on roomalainen hallintoalue, Juuda tarkoittaa Vanhan testamentin heimoa ja sen aluetta. Betlehemissä», he vastasivat, »sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa:

6

2:6
Miika 5:12. Sam. 5:2
Hes. 34:23
– Sinä, Juudan Betlehem,

et ole suinkaan vähäisin heimosi valtiaista,

sillä sinusta lähtee hallitsija,

joka on kaitseva kansaani Israelia.»

7Silloin Herodes kutsui salaa tietäjät luokseen ja otti heiltä juurta jaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. 8Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin. »Menkää sinne», hän sanoi, »ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä.» 9Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. 10Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. 11

2:11
Ps. 72:10,11
Jes. 60:6
He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta, avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja: kultaa, suitsuketta ja mirhaa.

12Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.

Pako Egyptiin

13

2:13
1. Kun. 11:40
Jer. 26:21–23
Tietäjien lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi: »Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin. Pysy siellä, kunnes käsken sinun palata. Herodes aikoo etsiä lapsen käsiinsä ja surmata hänet.»

14Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. 15

2:15
Hoos. 11:12. Moos. 4:22
Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut: »Egyptistä minä kutsuin poikani.»

Betlehemin lastenmurha

16Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. Hän antoi käskyn, että Betlehemissä ja sen lähistöllä oli surmattava kaikki kaksivuotiaat ja sitä nuoremmat pojat, sen ajan perusteella, jonka hän oli tietäjiltä saanut selville. 17Näin kävi toteen tämä profeetta Jeremian lausuma ennustus:

18

2:18
Jer. 31:151. Moos. 35:19
– Ramasta kuuluu huuto,

itku ja kova valitus.

Raakel itkee lapsiaan

eikä lohdutuksesta huoli,

sillä heitä ei enää ole.

Paluu Egyptistä

19Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille unessa 20

2:20
2. Moos. 4:19
ja sanoi: »Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja palaa Israelin maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet.»

21Joosef heräsi, otti mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja palasi Israelin maahan. 22Mutta kun hän kuuli, että Juudean kuninkaaksi oli Herodeksen jälkeen tullut tämän poika Arkelaos, hän ei uskaltanut mennä sinne. Saatuaan sitten unessa ohjeen hän meni Galileaan 23

2:23
Matt. 26:71
Luuk. 1:26,2:39,51
Joh. 1:46,19:19
Ap. t. 2:22,10:38,24:5
ja asettui siellä kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret. Näin tapahtui, jotta kävisi toteen profeettojen ennustus: häntä kutsutaan Nasaretilaiseksi.

3

Jeesuksen toiminnan alku

3—4

Johannes Kastaja

31

3:1–12
Mark. 1:1–8
Luuk. 3:1–18
Joh. 1:19–28
3:1
Joh. 1:6–8
Noihin aikoihin Johannes Kastaja tuli ja alkoi julistaa Juudean autiomaassa: 2
3:2
Hes. 18:32
Sir. 17:24–26
Matt. 4:17
Ap. t. 2:38Dan. 3:33
Viis. 10:10
Matt. 10:7
»Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!» 3
3:3
Jes. 40:3+
Juuri häntä tarkoittaa profeetta Jesajan sana:

– Ääni huutaa autiomaassa:

»Raivatkaa Herralle tie,

tasoittakaa hänelle polut!»

4

3:4
2. Kun. 1:8
Sak. 13:4
Matt. 11:83. Moos. 11:22
1. Sam. 14:25
Matt. 11:18
Johanneksella oli yllään kamelinkarvavaate ja vyötäisillään nahkavyö, ja hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villimehiläisten hunaja. 5Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista, joka puolelta Juudeaa ja kaikkialta Jordanin ympäristöstä. 6
3:6
2. Moos. 29:4
Hes. 36:25
Joh. 3:22,23
Ap. t. 22:16
He tunnustivat syntinsä, ja Johannes kastoi heidät Jordanissa.

7

3:7
Ps. 58:5
Jes. 59:5
Matt. 12:34,23:33Mal. 3:19
1. Tess. 1:10
Mutta kun Johannes näki, että hänen kasteelleen oli tulossa myös monia fariseuksia3:7 Fariseukset kuuluivat maallikkoliikkeeseen, jolle olivat tärkeitä puhtaus- ja pyhyyssäädökset. Pappi Sadokin jälkeläisinä saddukeukset olivat korkeimman papiston edustajia, ks. 2. Sam. 8:17. ja saddukeuksia, hän sanoi heille:

»Te käärmeen sikiöt! Kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? 8

3:8
Ap. t. 26:20
Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy! 9
3:9
Joh. 8:39
Room. 4:11,12,9:6–13
Älkää luulko, että voitte ajatella: ’Olemmehan me Abrahamin lapsia.’ Minä sanon teille: Jumala pystyy herättämään Abrahamille lapsia vaikka näistä kivistä. 10
3:10
Matt. 7:19
Luuk. 13:7
Joh. 15:2,6
Room. 11:17–22
Kirves on jo pantu puun juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen.

11

3:11
Hes. 36:25–27
Mal. 3:2
Joh. 3:5
Ap. t. 1:5,18:25,19:3–6
»Minä kastan teidät vedellä parannukseen, mutta minun jälkeeni tulee toinen, joka on minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes riisumaan kenkiä hänen jalastaan. Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä ja tulella. 12
3:12
Jes. 66:24
Hoos. 13:3
Mal. 3:19
Matt. 13:30
Mark. 9:43,48
Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu.»

Jeesuksen kaste

13

3:13–17
Mark. 1:9–11
Luuk. 3:21,22
Joh. 1:29–34
Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen kastettavaksi. 14Johannes esteli ja sanoi: »Sinäkö tulet minun luokseni? Minunhan pitäisi saada sinulta kaste!» 15
3:15
Ps. 40:9
Mutta Jeesus vastasi hänelle: »Älä nyt vastustele. Näin meidän on tehtävä, jotta täyttäisimme Jumalan vanhurskaan tahdon.» Silloin Johannes suostui hänen pyyntöönsä.

16

3:16
Hes. 1:1
Ap. t. 7:56
Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. 17
3:17
1. Moos. 22:2
Ps. 2:7
Jes. 42:1
Matt. 12:18,17:5
Kol. 1:13
Hepr. 1:5
2. Piet. 1:17
1. Joh. 5:9
Ja taivaista kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt.»