Raamattu 1992 (KR92)
18

Seurakunnan järjestys

18

Kuka on suurin?

181

18:1–5
Mark. 9:33–37
Luuk. 9:46–48
18:1
Luuk. 22:24
Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: »Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?»

2Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen 3

18:3
Matt. 19:14
ja sanoi:

»Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. 4

18:4
Matt. 23:11,12
Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. 5
18:5
Matt. 10:40+
Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. 6
18:6–9
Mark. 9:42–48
Luuk. 17:1,2
Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

Viettelykset

7»Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä! Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat! 8

18:8,9
Matt. 5:29,30
Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. 9Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen.

10

18:10
Ps. 34:8
Dan. 12:1
Tob. 5:22
Hepr. 1:14
»Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja. [ 11Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.]18:11 Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Vrt. Luuk. 19:10.

Vertaus eksyneestä lampaasta

12

18:12–14
Luuk. 15:3–7
»Mitä arvelette: jos jollakulla on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, niin eikö hän jätä ne yhdeksänkymmentäyhdeksän vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä? 13Ja jos hän sen löytää – totisesti: hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä, jotka eivät olleet eksyksissä. 14Samoin ei teidän taivaallinen Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan.

Syntiä tekevä veli ja seurakunta

15

18:15
3. Moos. 19:17
Sir. 19:13–17
Luuk. 17:3
Gal. 6:1
Jaak. 5:19,20
»Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. 16
18:16
5. Moos. 19:15Joh. 8:17
2. Kor. 13:1
Hepr. 10:28
Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä ’jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla’. 17
18:17
1. Tim. 5:19,20Room. 16:17
1. Kor. 5:9–13
Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. 18
18:18
Matt. 16:19+
Totisesti: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu.

19

18:19
Matt. 7:7+
»Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. 20
18:20
Matt. 28:20
Joh. 14:23,20:19,26
Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.»

Vertaus armottomasta palvelijasta

21

18:21,22
Luuk. 17:4
Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: »Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?»

22»Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa», vastasi Jeesus.

23»Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. 24

18:24–27
Luuk. 7:41,42
Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia18:24,28 Talentti oli tuon ajan suurin rahayksikkö. Se vastasi 6000:ta denaaria. Yksi denaari oli työmiehen tavallinen päiväpalkka.. 25Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. 26Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Minä maksan sinulle kyllä kaiken.’ 27Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi.

28»Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, mitä olet velkaa!’ 29Mies heittäytyi maahan ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Kyllä minä maksan sinulle.’ 30Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa.

31»Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. 32Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi: ’Sinä kelvoton! Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. 33

18:33
Matt. 6:12
Ef. 4:32
Kol. 3:13
Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?’ 34
18:34
Matt. 5:25,26
Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan.

35

18:35
Sananl. 21:13
Sir. 28:2–5
Matt. 6:14,15
Mark. 11:25
Jaak. 2:13
»Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi.»

19

Jeesuksen vaellus Jerusalemiin

19—20

Avioerosta ja naimattomuudesta

191

19:1–12
Mark. 10:1–12
Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän lähti Galileasta ja tuli sitten Jordanin itäpuolta kulkien Juudeaan. 2Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, ja hän paransi heitä.

3

19:3
Matt. 16:1
Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja kysyivät: »Saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?» 4
19:4
1. Moos. 1:275:2+
Hän vastasi heille: »Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?» 5
19:5
1. Moos. 2:24
1. Kor. 6:16
Ef. 5:31
Ja hän jatkoi: »Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. 6
19:6
Mal. 2:14–16
1. Kor. 7:10,11
He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.»

7

19:7
5. Moos. 24:1
Matt. 5:31
Fariseukset kysyivät häneltä: »Miksi sitten Mooses on säätänyt, että jos mies hylkää vaimonsa, hänen on annettava tälle erokirja?» 8Hän vastasi: »Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kovasydämisiä. Mutta alun perin ei ollut niin. 9
19:9
Matt. 5:32
Luuk. 16:18
Minä sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. [Aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen.»]19:9 Nämä sanat puuttuvat useista tärkeistä käsikirjoituksista. Vrt. 5:32.

10Opetuslapset sanoivat: »Jos avioliitto merkitsee miehelle tätä, on parempi olla menemättä naimisiin.» 11

19:11
1. Kor. 7:7,17
Mutta hän sanoi heille: »Se ratkaisu ei sovellu kaikille, ainoastaan niille, joille se osa on annettu. 12On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia, on toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse, taivasten valtakunnan tähden, ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Joka voi valita tämän ratkaisun, valitkoon.»

Jeesus siunaa lapsia

13

19:13–15
Mark. 10:13–16
Luuk. 18:15–17
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Opetuslapset moittivat tuojia, 14
19:14
Matt. 18:3
mutta Jeesus sanoi: »Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.» 15Hän pani kätensä heidän päälleen. Sitten hän lähti sieltä.

Voiko rikas pelastua?

16

19:16–30
Mark. 10:17–31
Luuk. 18:18–30
19:16
Luuk. 3:10,12,14,10:25–28
Ap. t. 16:30
Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: »Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?» 17
19:17
3. Moos. 18:5
Neh. 9:29
Hes. 20:11
Room. 10:5
Gal. 3:12
Jeesus vastasi hänelle: »Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä.» 18
19:18,19
2. Moos. 20:12–16
5. Moos. 5:16–20
Room. 13:9
»Mitä käskyjä?» mies kysyi. »Näitä», vastasi Jeesus, »älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, 19
19:19
3. Moos. 19:18Matt. 5:43,22:39
Gal. 5:14
Jaak. 2:8
kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.» 20»Kaikkia niitä olen noudattanut», sanoi nuorukainen, »mitä vielä puuttuu?» 21
19:21
Matt. 6:19–21
Luuk. 12:33,34
1. Tim. 6:19
Jeesus sanoi hänelle: »Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.» 22Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

23

19:23
1. Tim. 6:9,10
Jaak. 5:1–3
Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Totisesti: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. 24Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.» 25Kun opetuslapset kuulivat tämän, he olivat ihmeissään ja kysyivät: »Kuka sitten voi pelastua?» 26
19:26
1. Moos. 18:14
Job 42:2
Jer. 32:17
Luuk. 1:37
Jeesus katsoi heihin ja sanoi: »Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.»

Opetuslasten tuleva palkka

27»Entä me?» kysyi silloin Pietari. »Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme?»

28

19:28
Dan. 7:9,10
Matt. 25:31Luuk. 22:29,30
1. Kor. 6:2+
Jeesus sanoi heille:

»Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. 29

19:29
5. Moos. 33:9Job 42:12,13
Hepr. 10:34
Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. 30
19:30
Matt. 8:11,12,20:16
Luuk. 13:30
Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.

20

Vertaus viinitarhan työmiehistä

201»Taivasten valtakuntaa voi verrata isäntään, joka aamuvarhaisella lähti palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa. 2Hän sopi miesten kanssa yhden denaarin päiväpalkasta ja lähetti heidät viinitarhaan. 3Päivän kolmannella tunnilla20:3 Päivä ja yö jaettiin molemmat 12 tuntiin. »Kolmas tunti» tarkoittaa aikaa noin kello kahdeksasta yhdeksään, »yhdestoista tunti» aikaa kello neljästä viiteen iltapäivällä. hän lähti taas ulos ja näki, että torilla seisoi vielä miehiä jouten. 4’Menkää tekin viinitarhaan’, hän sanoi heille, ’minä maksan teille sen, mitä kuuluu maksaa.’ 5Miehet lähtivät. Kuudennen ja yhdeksännen tunnin aikaan isäntä lähti taas ulos ja teki samoin. 6Kun hän sitten meni ulos yhdennellätoista tunnilla, hän näki vieläkin muutamia joutilaita ja kysyi heiltä: ’Miksi te seisotte täällä kaiken päivää toimettomina?’ 7’Kukaan ei ole palkannut meitä’, he vastasivat. Hän sanoi miehille: ’Menkää tekin minun viinitarhaani.’

8

20:8
3. Moos. 19:13
5. Moos. 24:14,15
Tob. 4:14
»Kun sitten tuli ilta, viinitarhan omistaja sanoi tilanhoitajalleen: ’Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeksi tulleille ensin ja ensimmäisille vasta sitten.’ 9Ne, jotka oli palkattu yhdennellätoista tunnilla, tulivat ja saivat kukin denaarinsa. 10Kun ensiksi palkatut tulivat, he luulivat saavansa enemmän, mutta hekin saivat vain denaarin. 11Silloin he nostivat metelin ja sanoivat isännälle: 12’Nämä viimeksi tulleet tekivät työtä yhden ainoan tunnin, ja silti sinä annat heille saman kuin meille, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.’ 13Mutta isäntä sanoi yhdelle miehistä: ’Ystäväni, enhän minä tee sinulle vääryyttä. Emmekö me sopineet denaarista? 14Ota omasi ja mene. Minä tahdon maksaa tälle viimeksi tulleelle saman kuin sinulle, 15
20:15
Room. 9:16
ja kai minä saan omallani tehdä mitä haluan? Katsotko sinä karsaasti sitä, että minä olen hyvä?’

16

20:16
Matt. 19:30+
»Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.»

Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan

17

20:17–19
Mark. 10:32–34
Luuk. 18:31–34
Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus otti kaksitoista opetuslastaan erilleen ja puhui kulkiessaan heille: 18
20:18,19
Matt. 16:21+
»Me menemme nyt Jerusalemiin, ja Ihmisen Poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan 19ja luovuttavat hänet pakanoille pilkattavaksi, ruoskittavaksi ja ristiinnaulittavaksi. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.»

Jeesus ja Sebedeuksen pojat

20

20:20–28
Mark. 10:35–45
Jonkin ajan kuluttua tuli Sebedeuksen poikien äiti yhdessä poikiensa kanssa hänen luokseen ja polvistui anovasti hänen eteensä. 21
20:21
Matt. 19:28+
»Mitä haluat?» Jeesus kysyi. Nainen sanoi hänelle: »Lupaathan, että nämä kaksi poikaani saavat valtakunnassasi istua vierelläsi, toinen oikealla ja toinen vasemmalla puolella.» 22
20:22
Matt. 26:39,42
Joh. 18:11
Jeesus vastasi: »Te ette tiedä mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, joka minun on juotava?» »On», he vastasivat. 23Silloin hän sanoi heille: »Minun maljani te vielä juottekin, mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille Isäni on ne tarkoittanut.»

24

20:24–28
Luuk. 22:24–27
Kun muut kymmenen kuulivat tästä, he suuttuivat veljeksille. 25Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi: »Te tiedätte, että hallitsijat ovat kansojensa herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. 26
20:26
Matt. 23:11
1. Piet. 5:3
Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, 27
20:27
Mark. 9:35
Luuk. 9:48
ja joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisten orja. 28
20:28
Jes. 53:10–12
Ef. 1:7
Fil. 2:7
1. Tim. 2:6
1. Piet. 1:19
Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta.»

Jeesus parantaa kaksi sokeaa

29

20:29–34
Mark. 10:46–52
Luuk. 18:35–43
20:29
Matt. 9:27–31
Kun he lähtivät Jerikosta, Jeesusta seurasi suuri väkijoukko. 30Tien vieressä istui kaksi sokeaa, ja kun he kuulivat Jeesuksen kulkevan siitä ohi, he alkoivat huutaa: »Armahda meitä, Herra, Daavidin Poika!» 31Ihmiset käskivät heidän olla hiljaa, mutta he huusivat entistä kovemmin: »Armahda meitä, Herra, Daavidin Poika!» 32Silloin Jeesus pysähtyi ja kutsui heidät luokseen. »Mitä haluatte minun tekevän teille?» hän kysyi. 33He vastasivat: »Herra, anna meille näkö silmiimme.» 34Jeesuksen kävi heitä sääliksi. Hän kosketti heidän silmiään, ja samassa niihin tuli näkö. Niin miehet lähtivät seuraamaan häntä.