Raamattu 1992 (KR92)
17

Kristuksen kirkastuminen

171

17:1–8
Mark. 9:2–8
Luuk. 9:28–36
17:1
2. Piet. 1:16–18
Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. 2
17:2
2. Moos. 34:29,30
Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo.

3Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. 4Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: »Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.»

5

17:5
Ps. 2:7
Matt. 3:175. Moos. 18:15
Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!» 6Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. 7Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi: »Nouskaa, älkää pelätkö.» 8Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin.

Kysymys Eliasta

9

17:9–13
Mark. 9:9–13
17:9
Matt. 16:20
Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus sanoi heille: »Älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika on herätetty kuolleista.» 10
17:10,11
Mal. 3:23,24
Opetuslapset kysyivät häneltä: »Miksi lainopettajat sanovat, että Elian pitää tulla ensin?» 11
17:11
Luuk. 1:17
»Elia kyllä tulee», hän vastasi, »ja panee kaiken taas kohdalleen. 12
17:12
Matt. 11:14Matt. 14:9,10
Ja minä sanon teille, että Elia on jo tullut. Ihmiset vain eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin he tulevat tekemään Ihmisen Pojalle.» 13Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän oli puhunut heille Johannes Kastajasta.

Jeesus karkottaa pojasta pahan hengen

14

17:14–20
Mark. 9:14–29
Luuk. 9:37–43a
Kun he palasivat väkijoukon luo, Jeesuksen eteen tuli mies, joka polvistui 15ja sanoi: »Herra, armahda poikaani! Hän on kuunvaihetautinen, ja hänen tilansa on kovin huono. Hän kaatuu usein, milloin tuleen, milloin veteen. 16Minä toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät pystyneet parantamaan häntä.» 17
17:17
5. Moos. 32:5
Matt. 12:39
Silloin Jeesus sanoi: »Voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea! Kuinka kauan minun vielä on oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika tänne.» 18Jeesus käski ankarin sanoin pahan hengen poistua, ja se lähti pojasta. Siitä hetkestä poika oli terve.

19Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: »Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?» 20

17:20
Matt. 6:30Mark. 11:23
Luuk. 17:6
»Koska teillä on niin vähän uskoa», vastasi Jeesus. »Totisesti: jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. [ 21Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla.»]17:21 Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Vrt. Mark. 9:29.

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan

22

17:22,23
Mark. 9:30–32
Luuk. 9:43b–45
17:22
Matt. 16:21,20:17–19
Kun he taas yhdessä kulkivat Galileassa, Jeesus sanoi heille: »Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, 23ja he tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hänet herätetään kuolleista.» He tulivat tästä hyvin surullisiksi.

Jeesus maksaa temppeliveron

24

17:24
2. Moos. 30:11–16
Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat: »Kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa?» 25»Maksaa kyllä», hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään: »Mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa, omilta lapsiltaan vai vierailta?» 26
17:26
Matt. 22:21
1. Piet. 2:16
»Vierailta», vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Lapset ovat siis vapaat. 27Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta.»

18

Seurakunnan järjestys

18

Kuka on suurin?

181

18:1–5
Mark. 9:33–37
Luuk. 9:46–48
18:1
Luuk. 22:24
Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: »Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?»

2Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen 3

18:3
Matt. 19:14
ja sanoi:

»Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. 4

18:4
Matt. 23:11,12
Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. 5
18:5
Matt. 10:40+
Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. 6
18:6–9
Mark. 9:42–48
Luuk. 17:1,2
Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

Viettelykset

7»Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä! Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat! 8

18:8,9
Matt. 5:29,30
Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. 9Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen.

10

18:10
Ps. 34:8
Dan. 12:1
Tob. 5:22
Hepr. 1:14
»Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja. [ 11Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.]18:11 Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Vrt. Luuk. 19:10.

Vertaus eksyneestä lampaasta

12

18:12–14
Luuk. 15:3–7
»Mitä arvelette: jos jollakulla on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, niin eikö hän jätä ne yhdeksänkymmentäyhdeksän vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä? 13Ja jos hän sen löytää – totisesti: hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä, jotka eivät olleet eksyksissä. 14Samoin ei teidän taivaallinen Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan.

Syntiä tekevä veli ja seurakunta

15

18:15
3. Moos. 19:17
Sir. 19:13–17
Luuk. 17:3
Gal. 6:1
Jaak. 5:19,20
»Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. 16
18:16
5. Moos. 19:15Joh. 8:17
2. Kor. 13:1
Hepr. 10:28
Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä ’jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla’. 17
18:17
1. Tim. 5:19,20Room. 16:17
1. Kor. 5:9–13
Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. 18
18:18
Matt. 16:19+
Totisesti: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu.

19

18:19
Matt. 7:7+
»Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. 20
18:20
Matt. 28:20
Joh. 14:23,20:19,26
Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.»

Vertaus armottomasta palvelijasta

21

18:21,22
Luuk. 17:4
Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: »Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?»

22»Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa», vastasi Jeesus.

23»Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. 24

18:24–27
Luuk. 7:41,42
Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia18:24,28 Talentti oli tuon ajan suurin rahayksikkö. Se vastasi 6000:ta denaaria. Yksi denaari oli työmiehen tavallinen päiväpalkka.. 25Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. 26Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Minä maksan sinulle kyllä kaiken.’ 27Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi.

28»Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, mitä olet velkaa!’ 29Mies heittäytyi maahan ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Kyllä minä maksan sinulle.’ 30Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa.

31»Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. 32Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi: ’Sinä kelvoton! Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. 33

18:33
Matt. 6:12
Ef. 4:32
Kol. 3:13
Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?’ 34
18:34
Matt. 5:25,26
Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan.

35

18:35
Sananl. 21:13
Sir. 28:2–5
Matt. 6:14,15
Mark. 11:25
Jaak. 2:13
»Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi.»

19

Jeesuksen vaellus Jerusalemiin

19—20

Avioerosta ja naimattomuudesta

191

19:1–12
Mark. 10:1–12
Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän, hän lähti Galileasta ja tuli sitten Jordanin itäpuolta kulkien Juudeaan. 2Häntä seurasi suuri joukko ihmisiä, ja hän paransi heitä.

3

19:3
Matt. 16:1
Hänen luokseen tuli myös fariseuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja kysyivät: »Saako mies hylätä vaimonsa mistä syystä tahansa?» 4
19:4
1. Moos. 1:275:2+
Hän vastasi heille: »Ettekö ole lukeneet, että Luoja alun perin teki ihmisen mieheksi ja naiseksi?» 5
19:5
1. Moos. 2:24
1. Kor. 6:16
Ef. 5:31
Ja hän jatkoi: »Sen tähden mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. 6
19:6
Mal. 2:14–16
1. Kor. 7:10,11
He eivät siis enää ole kaksi, he ovat yksi. Ja minkä Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.»

7

19:7
5. Moos. 24:1
Matt. 5:31
Fariseukset kysyivät häneltä: »Miksi sitten Mooses on säätänyt, että jos mies hylkää vaimonsa, hänen on annettava tälle erokirja?» 8Hän vastasi: »Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kovasydämisiä. Mutta alun perin ei ollut niin. 9
19:9
Matt. 5:32
Luuk. 16:18
Minä sanon teille: se, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. [Aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen.»]19:9 Nämä sanat puuttuvat useista tärkeistä käsikirjoituksista. Vrt. 5:32.

10Opetuslapset sanoivat: »Jos avioliitto merkitsee miehelle tätä, on parempi olla menemättä naimisiin.» 11

19:11
1. Kor. 7:7,17
Mutta hän sanoi heille: »Se ratkaisu ei sovellu kaikille, ainoastaan niille, joille se osa on annettu. 12On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia, on toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia, ja on niitä, jotka itse, taivasten valtakunnan tähden, ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Joka voi valita tämän ratkaisun, valitkoon.»

Jeesus siunaa lapsia

13

19:13–15
Mark. 10:13–16
Luuk. 18:15–17
Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi. Opetuslapset moittivat tuojia, 14
19:14
Matt. 18:3
mutta Jeesus sanoi: »Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.» 15Hän pani kätensä heidän päälleen. Sitten hän lähti sieltä.

Voiko rikas pelastua?

16

19:16–30
Mark. 10:17–31
Luuk. 18:18–30
19:16
Luuk. 3:10,12,14,10:25–28
Ap. t. 16:30
Eräs mies tuli kysymään Jeesukselta: »Opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän?» 17
19:17
3. Moos. 18:5
Neh. 9:29
Hes. 20:11
Room. 10:5
Gal. 3:12
Jeesus vastasi hänelle: »Miksi sinä minulta hyvästä kyselet? On vain yksi, joka on hyvä. Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä.» 18
19:18,19
2. Moos. 20:12–16
5. Moos. 5:16–20
Room. 13:9
»Mitä käskyjä?» mies kysyi. »Näitä», vastasi Jeesus, »älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, 19
19:19
3. Moos. 19:18Matt. 5:43,22:39
Gal. 5:14
Jaak. 2:8
kunnioita isääsi ja äitiäsi, ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.» 20»Kaikkia niitä olen noudattanut», sanoi nuorukainen, »mitä vielä puuttuu?» 21
19:21
Matt. 6:19–21
Luuk. 12:33,34
1. Tim. 6:19
Jeesus sanoi hänelle: »Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.» 22Mutta kun nuorukainen kuuli nämä sanat, hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta.

23

19:23
1. Tim. 6:9,10
Jaak. 5:1–3
Silloin Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Totisesti: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. 24Minä sanon teille: helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.» 25Kun opetuslapset kuulivat tämän, he olivat ihmeissään ja kysyivät: »Kuka sitten voi pelastua?» 26
19:26
1. Moos. 18:14
Job 42:2
Jer. 32:17
Luuk. 1:37
Jeesus katsoi heihin ja sanoi: »Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista.»

Opetuslasten tuleva palkka

27»Entä me?» kysyi silloin Pietari. »Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme?»

28

19:28
Dan. 7:9,10
Matt. 25:31Luuk. 22:29,30
1. Kor. 6:2+
Jeesus sanoi heille:

»Totisesti: kun Ihmisen Poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua kahdellatoista valtaistuimella ja hallita Israelin kahtatoista heimoa. 29

19:29
5. Moos. 33:9Job 42:12,13
Hepr. 10:34
Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. 30
19:30
Matt. 8:11,12,20:16
Luuk. 13:30
Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä.