Raamattu 1992 (KR92)
16

Aikojen merkit

161

16:1–4
Mark. 8:11–13
16:1
Matt. 12:38
Luuk. 11:16
Jeesuksen luo tuli fariseuksia ja saddukeuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja pyysivät häntä näyttämään merkin taivaasta. 2
16:2
Luuk. 12:54–56
Mutta Jeesus vastasi heille: »Illalla te sanotte: ’Tulee kaunis ilma, kun taivas ruskottaa’, 3ja aamulla: ’Tänään tulee ruma ilma, sillä taivas on synkän ruskottava.’ Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä. 4
16:4
Joona 2:1
Matt. 12:39–42
Luuk. 11:29–32
Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki.» Hän jätti heidät siihen ja lähti pois.

Jeesus varoittaa fariseusten ja saddukeusten opetuksesta

5

16:5–12
Mark. 8:14–21
Luuk. 12:1
He saapuivat vastarannalle, mutta opetuslapset olivat unohtaneet varata leipää mukaansa. 6
16:6
1. Kor. 5:6,7
Silloin Jeesus sanoi heille: »Pitäkää varanne. Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta.» 7Mutta he vain puhelivat keskenään: »Meiltä unohtui leipä.» 8Jeesus huomasi sen ja sanoi heille: »Te vähäuskoiset! Te puhutte vain siitä, että teillä ei ole leipää. 9
16:9
Matt. 14:17–21
Ettekö te vieläkään ymmärrä? Ettekö muista niitä viittä leipää, joista riitti viidelletuhannelle? Ja kuinka monta korillista te vielä keräsitte? 10
16:10
Matt. 15:34–38
Entä ne seitsemän leipää, joista riitti neljälletuhannelle? Ja kuinka monta korillista te keräsitte? 11Kuinka te ette ymmärrä, etten minä puhunut teille leivistä? Varokaa fariseusten ja saddukeusten hapatetta.» 12
16:12
Matt. 5:20,23:3
Silloin he ymmärsivät, ettei hän käskenyt varoa leipätaikinan hapatetta, vaan fariseusten ja saddukeusten opetusta.

Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi

13

16:13–20
Mark. 8:27–30
Luuk. 9:18–21
Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: »Kuka Ihmisen Poika16:13 Ihmisen Poika on Jeesuksen messiaaninen arvonimi. Lähtökohtansa Dan. 7:13 mukaisesti nimi kuuluu ennen muuta viimeisten tapahtumien yhteyteen, mutta se liittyy myös Jeesuksen kärsimysennustuksiin sekä hänen ilmoituksiinsa jo tässä ajassa saamistaan toimintavaltuuksista. on? Mitä ihmiset hänestä sanovat?» 14
16:14
Matt. 14:2
He vastasivat: »Toisten mielestä hän on Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, joidenkin mielestä Jeremia tai joku muu profeetoista.» 15»Entä te?» kysyi Jeesus. »Kuka minä teidän mielestänne olen?» 16
16:16
Matt. 14:33
Joh. 6:69,11:27
Ap. t. 9:20
1. Joh. 5:5
Simon Pietari vastasi: »Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.»

17

16:17
Matt. 11:27
Gal. 1:15,16
Jeesus sanoi hänelle: »Autuas olet sinä, Simon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. 18
16:18
Joh. 1:42
Ef. 2:20
Ilm. 21:14
Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari16:18 Nimi Pietari, kreikaksi Petros, pohjautuu sanaan petra ’kallio’., ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. 19
16:19
Jes. 22:22
Matt. 18:18
Joh. 20:23
Ilm. 3:7
Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.» 20
16:20
Matt. 17:9
Sitten hän kielsi opetuslapsiaan kertomasta kenellekään, että hän oli Messias.

Jeesus puhuu ensi kerran kuolemastaan

21

16:21–23
Mark. 8:31–33
Luuk. 9:22
16:21
Matt. 17:22,23,20:17–19
Mark. 9:31
Luuk. 24:7
Tästä lähtien Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusalemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista.

22Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä: »Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra!» 23

16:23
Matt. 4:10
Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille: »Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!»

Jeesuksen seuraamisesta

24

16:24–28
Mark. 8:34—9:1
Luuk. 9:23–27
16:24
Matt. 10:38,39
Luuk. 14:27
Jeesus sanoi opetuslapsilleen: »Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. 25
16:25
Luuk. 17:33
Joh. 12:25
Ilm. 12:11
Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. 26
16:26
Ps. 49:8–10
Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? 27
16:27
Sak. 14:5
Matt. 25:31,26:64
Juud. 14,15Job 34:11
Ps. 62:13
Sananl. 24:12
Room. 2:6
2. Kor. 5:10
Ilm. 2:23
Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan. 28
16:28
Matt. 10:23
Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan valtakuntansa kuninkaana.»

17

Kristuksen kirkastuminen

171

17:1–8
Mark. 9:2–8
Luuk. 9:28–36
17:1
2. Piet. 1:16–18
Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. 2
17:2
2. Moos. 34:29,30
Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä: hänen kasvonsa loistivat kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkeiksi kuin valo.

3Samassa heille ilmestyivät Mooses ja Elia, jotka keskustelivat Jeesuksen kanssa. 4Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle: »Herra, on hyvä, että me olemme täällä. Jos tahdot, teen tänne kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.»

5

17:5
Ps. 2:7
Matt. 3:175. Moos. 18:15
Pietarin vielä puhuessa loistava pilvi verhosi heidät ja pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mieltynyt. Kuulkaa häntä!» 6Kun opetuslapset kuulivat äänen, he heittäytyivät maahan kasvoilleen suuren pelon vallassa. 7Mutta Jeesus tuli heidän luokseen, kosketti heitä ja sanoi: »Nouskaa, älkää pelätkö.» 8Ja kun he nostivat katseensa, he eivät nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksin.

Kysymys Eliasta

9

17:9–13
Mark. 9:9–13
17:9
Matt. 16:20
Kun he laskeutuivat vuorenrinnettä, Jeesus sanoi heille: »Älkää kertoko tätä näkyä kenellekään ennen kuin Ihmisen Poika on herätetty kuolleista.» 10
17:10,11
Mal. 3:23,24
Opetuslapset kysyivät häneltä: »Miksi lainopettajat sanovat, että Elian pitää tulla ensin?» 11
17:11
Luuk. 1:17
»Elia kyllä tulee», hän vastasi, »ja panee kaiken taas kohdalleen. 12
17:12
Matt. 11:14Matt. 14:9,10
Ja minä sanon teille, että Elia on jo tullut. Ihmiset vain eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin he tulevat tekemään Ihmisen Pojalle.» 13Silloin opetuslapset ymmärsivät, että hän oli puhunut heille Johannes Kastajasta.

Jeesus karkottaa pojasta pahan hengen

14

17:14–20
Mark. 9:14–29
Luuk. 9:37–43a
Kun he palasivat väkijoukon luo, Jeesuksen eteen tuli mies, joka polvistui 15ja sanoi: »Herra, armahda poikaani! Hän on kuunvaihetautinen, ja hänen tilansa on kovin huono. Hän kaatuu usein, milloin tuleen, milloin veteen. 16Minä toin hänet opetuslastesi luo, mutta he eivät pystyneet parantamaan häntä.» 17
17:17
5. Moos. 32:5
Matt. 12:39
Silloin Jeesus sanoi: »Voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea! Kuinka kauan minun vielä on oltava teidän keskuudessanne? Kuinka kauan minun pitää kestää teitä? Tuokaa poika tänne.» 18Jeesus käski ankarin sanoin pahan hengen poistua, ja se lähti pojasta. Siitä hetkestä poika oli terve.

19Kun he olivat taas keskenään, opetuslapset kysyivät Jeesukselta: »Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta?» 20

17:20
Matt. 6:30Mark. 11:23
Luuk. 17:6
»Koska teillä on niin vähän uskoa», vastasi Jeesus. »Totisesti: jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle vuorelle: ’Siirry täältä tuonne’, ja se siirtyisi. Mikään ei olisi teille mahdotonta. [ 21Tämä laji ei lähde muulla kuin rukouksella ja paastolla.»]17:21 Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Vrt. Mark. 9:29.

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan

22

17:22,23
Mark. 9:30–32
Luuk. 9:43b–45
17:22
Matt. 16:21,20:17–19
Kun he taas yhdessä kulkivat Galileassa, Jeesus sanoi heille: »Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin, 23ja he tappavat hänet, mutta kolmantena päivänä hänet herätetään kuolleista.» He tulivat tästä hyvin surullisiksi.

Jeesus maksaa temppeliveron

24

17:24
2. Moos. 30:11–16
Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat: »Kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa?» 25»Maksaa kyllä», hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään: »Mitä mieltä olet, Simon? Keiltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa, omilta lapsiltaan vai vierailta?» 26
17:26
Matt. 22:21
1. Piet. 2:16
»Vierailta», vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Lapset ovat siis vapaat. 27Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onki veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on hopearaha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta.»

18

Seurakunnan järjestys

18

Kuka on suurin?

181

18:1–5
Mark. 9:33–37
Luuk. 9:46–48
18:1
Luuk. 22:24
Kohta sen jälkeen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: »Kuka on suurin taivasten valtakunnassa?»

2Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen 3

18:3
Matt. 19:14
ja sanoi:

»Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. 4

18:4
Matt. 23:11,12
Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. 5
18:5
Matt. 10:40+
Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. 6
18:6–9
Mark. 9:42–48
Luuk. 17:1,2
Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen.

Viettelykset

7»Voi tätä maailmaa ja sen viettelyksiä! Viettelysten täytyy kyllä tulla, mutta voi sitä ihmistä, jonka kautta ne tulevat! 8

18:8,9
Matt. 5:29,30
Jos kätesi tai jalkasi viettelee sinua, hakkaa se poikki ja heitä pois. Onhan parempi, että käsipuolena tai jalkapuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat kädet ja jalat tallella heitetään ikuiseen tuleen. 9Ja jos silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä menemään. Onhan parempi, että silmäpuolena pääset sisälle elämään, kuin että sinut molemmat silmät tallella heitetään helvetin tuleen.

10

18:10
Ps. 34:8
Dan. 12:1
Tob. 5:22
Hepr. 1:14
»Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni kasvoja. [ 11Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.]18:11 Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Vrt. Luuk. 19:10.

Vertaus eksyneestä lampaasta

12

18:12–14
Luuk. 15:3–7
»Mitä arvelette: jos jollakulla on sata lammasta ja yksi niistä eksyy, niin eikö hän jätä ne yhdeksänkymmentäyhdeksän vuorille ja lähde etsimään sitä eksynyttä? 13Ja jos hän sen löytää – totisesti: hän iloitsee siitä enemmän kuin niistä yhdeksästäkymmenestäyhdeksästä, jotka eivät olleet eksyksissä. 14Samoin ei teidän taivaallinen Isänne tahdo, että yksikään näistä vähäisistä joutuisi hukkaan.

Syntiä tekevä veli ja seurakunta

15

18:15
3. Moos. 19:17
Sir. 19:13–17
Luuk. 17:3
Gal. 6:1
Jaak. 5:19,20
»Jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, olet voittanut hänet takaisin. 16
18:16
5. Moos. 19:15Joh. 8:17
2. Kor. 13:1
Hepr. 10:28
Mutta ellei hän kuule sinua, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta, sillä ’jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla’. 17
18:17
1. Tim. 5:19,20Room. 16:17
1. Kor. 5:9–13
Ellei hän kuuntele heitäkään, ilmoita seurakunnalle. Ja jos hän ei tottele seurakuntaakaan, suhtaudu häneen kuin pakanaan tai publikaaniin. 18
18:18
Matt. 16:19+
Totisesti: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu.

19

18:19
Matt. 7:7+
»Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, joka on taivaissa. 20
18:20
Matt. 28:20
Joh. 14:23,20:19,26
Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään.»

Vertaus armottomasta palvelijasta

21

18:21,22
Luuk. 17:4
Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: »Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti seitsemän kertaako?»

22»Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa», vastasi Jeesus.

23»Taivasten valtakunta on kuin kuningas, joka vaati palvelijoiltaan tilitykset. 24

18:24–27
Luuk. 7:41,42
Kun hän alkoi tarkastaa niitä, hänen eteensä tuotiin palvelija, joka oli hänelle velkaa kymmenentuhatta talenttia18:24,28 Talentti oli tuon ajan suurin rahayksikkö. Se vastasi 6000:ta denaaria. Yksi denaari oli työmiehen tavallinen päiväpalkka.. 25Miehellä ei ollut, millä maksaa, ja niin kuningas määräsi, että hänet, hänen vaimonsa ja lapsensa ja koko hänen omaisuutensa oli myytävä ja velka maksettava. 26Silloin palvelija heittäytyi maahan hänen eteensä ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Minä maksan sinulle kyllä kaiken.’ 27Kuninkaan tuli sääli palvelijaansa, ja hän päästi miehen menemään ja antoi velan anteeksi.

28»Mutta kun palvelija meni ulos, hän tapasi toisen palvelijan, joka oli hänelle velkaa sata denaaria. Hän kävi mieheen käsiksi, kuristi häntä kurkusta ja sanoi: ’Maksa, mitä olet velkaa!’ 29Mies heittäytyi maahan ja pyysi: ’Ole kärsivällinen! Kyllä minä maksan sinulle.’ 30Mutta toinen ei suostunut siihen. Hän meni ja toimitti työtoverinsa vankilaan, kunnes tämä maksaisi velkansa.

31»Muut palvelijat näkivät, mitä tapahtui, ja panivat sen pahakseen. He menivät kuninkaan luo ja kertoivat hänelle kaiken. 32Silloin kuningas kutsutti palvelijan luokseen ja sanoi: ’Sinä kelvoton! Minä annoin sinulle anteeksi koko velan, kun sitä minulta pyysit. 33

18:33
Matt. 6:12
Ef. 4:32
Kol. 3:13
Eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa työtoveriasi, niin kuin minä armahdin sinua?’ 34
18:34
Matt. 5:25,26
Vihoissaan kuningas pani palvelijansa ankaraan vankeuteen, kunnes tämä maksaisi koko velan.

35

18:35
Sananl. 21:13
Sir. 28:2–5
Matt. 6:14,15
Mark. 11:25
Jaak. 2:13
»Näin tekee minun taivaallinen Isänikin teille, jos te ette kaikesta sydämestä anna kukin veljellenne anteeksi.»