Raamattu 1992 (KR92)
11

Kuka Jeesus on?

11—12

Johannes Kastajan kysymys Jeesukselle

111

11:1–6
Luuk. 7:18–23
Annettuaan kaikki nämä ohjeet kahdelletoista opetuslapselleen Jeesus lähti muihin sen seudun kaupunkeihin opettamaan ja julistamaan.

2

11:2
Matt. 14:3
Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa 3
11:3
Ps. 118:26
Dan. 7:13
Mal. 3:1
kysymään: »Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista?» 4Jeesus vastasi heille: »Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:

5

11:5
Jes. 35:5,6,61:1
Matt. 15:30,31
Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät,

spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat,

kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma.

6

11:6
Luuk. 2:34
Autuas se, joka ei minua torju.»

Jeesus puhuu Johannes Kastajasta

7

11:7–19
Luuk. 7:24–35
11:7
Matt. 3:5
Heidän mentyään Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta:

»Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? 8

11:8
Matt. 6:29
Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen? Kuninkaanlinnoista te niitä löydätte, jotka hienostelevat vaatteillaan! 9
11:9
Luuk. 1:76
Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein, ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. 10
11:10
Mal. 3:1Mark. 1:2
Hän on se, josta on kirjoitettu:

– Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi,

hän raivaa sinulle tien.

11»Totisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. 12

11:12
Luuk. 16:16
Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen.11:12 Jakeen loppu voidaan kääntää myös: ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. 13Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta, 14
11:14
Mal. 3:3,24
Matt. 17:12
Mark. 9:13
Luuk. 1:17
ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla. 15
11:15
Matt. 13:9,43
Mark. 4:9,23
Ilm. 2:7
Jolla on korvat, se kuulkoon!

16»Mihin minä vertaisin tätä sukupolvea? Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen: 17’Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet, me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana.’ 18

11:18
Jer. 35:5,6
Room. 14:21Joh. 7:20,8:48,52
Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat: ’Hänessä on paha henki.’ 19
11:19
Luuk. 15:1,2Sananl. 8:27–31
Sir. 24:22
Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat: ’Mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä!’ Mutta Viisauden teoista Viisaus tunnetaan!»

Jeesus soimaa Galilean kaupunkeja

20

11:20–24
Luuk. 10:13–15
Sitten Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta:

21

11:21
Mark. 6:45,8:22Jes. 23:1–18
Hes. 26:1—28:23
»Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. 22Minä sanon teille: Tyros ja Sidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te.

23

11:23
Matt. 4:13–161. Moos. 13:13,19:12,13
Hes. 16:48
»Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka! Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. 24
11:24
Matt. 10:15
Minä sanon: Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä.»

Jumalan salaisuuden tunteminen

25

11:25–30
Luuk. 10:21,22
11:25
Job 37:24
Ps. 119:130
1. Kor. 1:26–29
Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi:

»Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. 26Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt.

27

11:27
Matt. 28:18
Joh. 13:3,17:2Joh. 1:18,7:28,29
»Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.

28

11:28,29
Jes. 28:12
Sir. 51:23–27
11:28
Jer. 31:25
Matt. 12:20
Joh. 7:37
»Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. 29
11:29
Matt. 21:5Jer. 6:16
Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. 30
11:30
1. Joh. 5:3
Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.»

12

Sapatin herra

121

12:1–8
Mark. 2:23–28
Luuk. 6:1–5
12:1
5. Moos. 23:26
Niihin aikoihin Jeesus kerran kulki sapattina viljapellon laitaa. Hänen opetuslastensa tuli nälkä, ja he alkoivat katkoa tähkäpäitä ja syödä. 2
12:2
2. Moos. 20:8–10
Fariseukset näkivät sen ja sanoivat Jeesukselle: »Katso nyt, opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä.» 3
12:3
1. Sam. 21:4–7
Mutta Jeesus vastasi heille: »Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen miehensä olivat nälissään? 4
12:4
2. Moos. 25:30
3. Moos. 24:5–9
Hän meni Jumalan huoneeseen ja söi uhrileivät, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille, ei hänelle eikä hänen miehilleen. 5
12:5
4. Moos. 28:9,10
Tai ettekö ole laista lukeneet, että papit tekevät temppelissä sapattinakin työtä mutta ovat silti syyttömiä? 6Minä sanon: tässä teillä on enemmän kuin temppeli. 7
12:7
Hoos. 6:6Matt. 9:13
Jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja’, te ette tuomitsisi syyttömiä. 8Ihmisen Poika on sapatin herra.»

Saako sapattina parantaa?

9

12:9–14
Mark. 3:1–6
Luuk. 6:6–11
Jeesus kulki edelleen ja meni sen seudun synagogaan. 10
12:10
Luuk. 14:3
Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Fariseukset tahtoivat nostaa syytteen Jeesusta vastaan ja kysyivät häneltä: »Saako sapattina parantaa?» 11
12:11
5. Moos. 22:4
Luuk. 13:15,14:5
Jeesus vastasi heille: »Jos jollakulla teistä on lammas ja se putoaa sapattina kuoppaan, niin kai hän tarttuu siihen ja nostaa sen sieltä ylös! 12
12:12
Matt. 6:26
Joh. 7:22,23
Ja onhan ihminen paljon arvokkaampi kuin lammas. Kyllä sapattina on lupa tehdä hyvää.» 13Sitten hän sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi kätensä, ja se tuli ennalleen, yhtä terveeksi kuin toinenkin käsi. 14
12:14
Joh. 5:16
Mutta fariseukset menivät ulos ja ryhtyivät suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä.

Herran palvelija

15

12:15–21
Mark. 3:7–12
Luuk. 6:17–19
Kun Jeesus sai tietää tästä, hän lähti sieltä. Hänen perässään kulki paljon väkeä, ja hän paransi kaikki sairaat. 16Hän kuitenkin varoitti heitä puhumasta hänestä julkisesti, 17jotta toteutuisi tämä profeetta Jesajan lausuma Jumalan sana:

18

12:18–21
Jes. 42:1–4
12:18
Matt. 3:17Jes. 2:4,11:2–5
– Katso: minun palvelijani, jonka olen valinnut,

minun rakkaani, johon olen mieltynyt.

Minä lasken henkeni hänen ylleen,

ja hän julistaa kansoille oikeuden.

19Ei hän huuda eikä riitele,

ei kuulla hänen ääntänsä kaduilla.

20Murtunutta ruokoa hän ei muserra,

savuavaa lampunsydäntä hän ei sammuta.

Hän on saattava oikeuden voittoon.

21

12:21
Jes. 11:10
Room. 15:12
Hänen nimeensä kansat panevat toivonsa.

Jeesus ja Belsebul

22

12:22–32
Mark. 3:20–30
Luuk. 11:14–23,12:10
12:22–24
Matt. 9:32–34
Sitten Jeesuksen luo tuotiin sokea ja mykkä mies, jota vaivasi paha henki. Jeesus paransi hänet, niin että mies puhui ja näki. 23Kaikki olivat ihmeissään ja kyselivät: »Entäpä jos tämä on Daavidin Poika?» 24Mutta kun fariseukset kuulivat sen, he sanoivat: »Itsensä Belsebulin, pääpaholaisen, avulla hän pahoja henkiä karkottaa.»

25

12:25
Ps. 139:2
Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille:

»Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, eikä myöskään kaupunki tai perhe kestä, jos sitä repivät riidat. 26Jos Saatana ajaa ulos Saatanan, silloin se on noussut itseään vastaan. Kuinka sen valtakunta silloin voi pysyä koossa? 27

12:27
Ap. t. 19:13–20
Jos minä karkotan pahoja henkiä Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit. 28Mutta jos minä karkotan pahoja henkiä Jumalan Hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne.

29»Kuinka kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä? Vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat. 30

12:30
Mark. 9:40
Luuk. 9:50
Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa.

31

12:31
Hepr. 10:28,29
»Sen tähden sanon teille: jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen herjaamista ei anteeksi anneta. 32
12:32
Luuk. 23:34
1. Tim. 1:13
Joka sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa.

Puu ja hedelmät

33

12:33–37
Luuk. 6:43–45
12:33
Matt. 7:16–20
»Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. 34
12:34
Matt. 3:7Matt. 15:18
Luuk. 6:45
Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja! Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. 35Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. 36
12:36
Saarn. 5:5
Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. 37
12:37
Jaak. 3:2
Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi.»

Joonan merkki

38

12:38–42
Matt. 16:1–4
Mark. 8:11,12
Luuk. 11:29–32
Silloin muutamat lainopettajat ja fariseukset sanoivat Jeesukselle: »Opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki!»

39Mutta Jeesus vastasi heille:

»Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. 40

12:40
Joona 2:1
Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. 41
12:41
Joona 3:5
Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona! 42
12:42
1. Kun. 10:1–10
2. Aik. 9:1–9
Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettaa sille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo!

Saastaisen hengen paluu

43

12:43–45
Luuk. 11:24–26
»Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla seuduilla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. 44Silloin se päättää: ’Minä palaan kotiini, josta lähdin.’ Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa tyhjillään, lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, 45
12:45
2. Piet. 2:20
silloin se hakee seitsemän vielä pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Samoin käy tämän pahan sukupolven.»

Jeesuksen oikeat omaiset

46

12:46–50
Mark. 3:31–35
Luuk. 8:19–21
12:46
Matt. 13:55
Jeesuksen vielä puhuessa väkijoukolle hänen äitinsä ja veljensä olivat tulleet paikalle. He seisoivat ulkona ja tahtoivat puhua hänen kanssaan. 47Joku tuli sanomaan Jeesukselle: »Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja haluavat puhua kanssasi.» 48Mutta Jeesus vastasi sanantuojalle: »Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?» 49Hän osoitti kädellään opetuslapsiaan ja sanoi: »Katso, tässä ovat minun äitini ja veljeni. 50
12:50
Joh. 15:14
Room. 8:29
Hepr. 2:11
Jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.»

13

Vertaukset taivasten valtakunnasta

13:1–52

Kylväjä

131

13:1–9
Mark. 4:1–9
Luuk. 8:4–8
13:1,2
Mark. 3:7–9
Luuk. 5:1–3
Samana päivänä Jeesus lähti ulos, meni järven rantaan ja asettui istumaan. 2Hänen ympärilleen kokoontui silloin niin suuri joukko ihmisiä, että hänen oli siirryttävä veneeseen. Hän istui veneessä ja väkijoukko seisoi rannalla, 3ja hän puhui heille pitkään vertauksin.

Hän sanoi: »Mies lähti kylvämään. 4Ja kun hän kylvi, osa siemenestä putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät jyvät. 5Osa putosi kallioiseen paikkaan, missä jyville ei ollut paljon maata. Ne nousivat kohta oraalle, koska maata ei ollut syvälti, 6mutta auringon noustua oraat helteessä kuivettuivat, koska niillä ei ollut juurta. 7Osa taas putosi ohdakkeisiin, ja ohdakkeet kasvoivat ja tukahduttivat oraan. 8Mutta osa jyvistä putosi hyvään maahan ja antoi sadon, mikä sata, mikä kuusikymmentä, mikä kolmekymmentä jyvää. 9

13:9
Matt. 11:15+
Jolla on korvat, se kuulkoon!»

Vertausten tarkoitus

10

13:10–17
Mark. 4:10–12
Luuk. 8:9,10
Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät: »Miksi sinä puhut heille vertauksin?»

11

13:11
1. Kor. 2:10
1. Joh. 2:27
Jeesus vastasi:

»Siksi, että te olette saaneet oppia tuntemaan taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta he eivät. 12

13:12
Matt. 25:29
Mark. 4:25
Luuk. 8:18,19:26
Jolla on, sille annetaan, ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin mitä hänellä on. 13
13:13
5. Moos. 29:3
Jer. 5:21
Hes. 12:2
Minä puhun heille vertauksin, koska he näkevät eivätkä kuitenkaan näe ja kuulevat eivätkä kuitenkaan kuule eivätkä ymmärrä. 14
13:14,15
Jes. 6:9,10Joh. 12:39,40
Ap. t. 28:25–27
Room. 11:8
Heissä käy toteen tämä Jesajan ennustus:

– Kuulemalla kuulkaa älkääkä käsittäkö.

Katsomalla katsokaa älkääkä nähkö.

15Sillä paatunut on tämän kansan sydän,

vain vaivoin he kuulevat korvillaan

ja silmänsä he ovat ummistaneet,

jotta he eivät silmillään näkisi,

eivät korvillaan kuulisi

eivätkä sydämellään ymmärtäisi,

jotta he eivät kääntyisi

enkä minä parantaisi heitä.

16

13:16
Matt. 16:17
Luuk. 10:23,24
»Autuaat ovat teidän silmänne, koska ne näkevät, ja korvanne, koska ne kuulevat! 17Totisesti: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet nähdä mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.

Kylväjävertauksen selitys

18

13:18–23
Mark. 4:13–20
Luuk. 8:11–15
»Kuulkaa siis, mitä vertaus kylväjästä tarkoittaa. 19Aina kun joku kuulee sanoman valtakunnasta eikä ymmärrä sitä, tulee Paholainen ja sieppaa pois sen, mikä hänen sydämeensä on kylvetty. Tätä tarkoittaa tien oheen kylvetty siemen. 20Kylvö kallioiseen paikkaan kuvaa sitä, joka sanoman kuullessaan heti ottaa sen iloiten vastaan 21mutta joka kestää vain hetken, koska häneltä puuttuvat juuret. Kun tulee ahdinko tai vaino sanan tähden, hän luopuu kohta. 22
13:22
Matt. 19:22
Luuk. 12:15
1. Tim. 6:9
Kylvö ohdakkeisiin tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan mutta jossa sana ei tuota satoa, koska tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sen. 23Mutta kylvö hyvään maahan kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan ja ymmärtää sen. Nämä ihmiset tuottavat satoa: kuka sata, kuka kuusikymmentä, kuka kolmekymmentä jyvää.»

Vehnä ja rikkavilja

24Jeesus esitti heille toisen vertauksen taivasten valtakunnasta: »Mies kylvi peltoonsa hyvää siementä. 25Mutta kun kaikki nukkuivat, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja meni pois. 26Kun vilja nousi oraalle ja alkoi tehdä tähkää, rikkaviljakin tuli näkyviin. 27Työmiehet menivät silloin isäntänsä luo ja sanoivat hänelle: ’Herra, etkö sinä kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen on tullut rikkaviljaa?’ 28Isäntä sanoi heille: ’Se on vihamieheni työtä.’ Miehet kysyivät silloin häneltä: ’Tahdotko, että menemme kitkemään sen pois?’ 29’En’, hän vastasi, ’te voitte rikkaviljaa kootessanne nyhtää sen mukana vehnääkin. 30

13:30
Matt. 3:12+
Antakaa niiden kasvaa yhdessä elonkorjuuseen asti. Kun sen aika tulee, minä sanon korjuuväelle: Kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimpuiksi, että se poltettaisiin. Mutta vehnä korjatkaa aittaani.’»

Sinapinsiemen ja hapate

31

13:31–33
Mark. 4:30–32
Luuk. 13:18,19Luuk. 13:20,21
13:31
Matt. 17:20
Luuk. 17:6
Jeesus esitti heille myös tällaisen vertauksen: »Taivasten valtakunta on kuin sinapinsiemen, jonka mies kylvi maahansa. 32
13:32
Hes. 17:23,31:6
Se on pienin kaikista siemenistä, mutta kun sen taimi kasvaa täyteen mittaansa, se on puutarhan kasveista suurin. Lopulta se on kuin puu, niin että taivaan linnut tulevat ja pesivät sen oksille.»

33Vielä hän esitti heille vertauksen: »Taivasten valtakunta on kuin hapate. Kun nainen sekoitti sen kolmeen vakalliseen jauhoja, koko taikina happani.»

34

13:34
Mark. 4:33,34
Kaiken tämän Jeesus puhui väkijoukolle vertauksin. Vertauksitta hän ei puhunut heille mitään, 35
13:35
Ps. 78:2+
jotta tämä profeetan sana kävisi toteen:

– Minä avaan suuni ja puhun vertauksin,

tuon julki sen, mikä on ollut salattua

maailman luomisesta saakka.

Rikkaviljavertauksen selitys

36

13:36
Matt. 15:15
Mark. 7:17
Sitten Jeesus lähetti väkijoukon pois ja meni sisälle. Opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat: »Selitä meille vertaus pellon rikkaviljasta.» 37Hän vastasi heille:

»Mies, joka kylvi hyvää siementä, on Ihmisen Poika. 38

13:38
1. Joh. 3:10
Pelto on maailma. Hyvä siemen tarkoittaa niitä, jotka kuuluvat taivasten valtakuntaan, rikkavilja niitä, jotka ovat Paholaisen vallassa. 39
13:39
Joel 4:13
Ilm. 14:15
Paholainen, joka kylvi rikkaviljaa, on Saatana, elonkorjuu on maailman loppu, ja korjuumiehet ovat enkeleitä. 40Niin kuin rikkavilja kootaan ja hävitetään polttamalla, niin tapahtuu maailman lopussa. 41
13:41
Sef. 1:3
Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka viettelevät pahaan ja harjoittavat vääryyttä. 42
13:42
Dan. 3:6
Mal. 3:19Matt. 8:12+
Enkelit heittävät heidät tuliseen pätsiin, ja siellä itketään ja kiristellään hampaita. 43
13:43
Tuom. 5:31
Dan. 12:3
Viis. 3:7
1. Kor. 15:40,41Matt. 11:15+
Mutta Jumalan omat loistavat silloin Isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon!

Aarre, helmi ja nuotta

44

13:44
Fil. 3:7
»Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken minkä omisti ja osti sen pellon.

45»Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä. 46

13:46
Sananl. 8:10,11
Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken minkä omisti ja osti sen.

47

13:47
Matt. 22:9,10
»Vielä taivasten valtakunta on kuin nuotta, joka laskettiin mereen ja joka keräsi kaikenlaisia kaloja. 48Kun se tuli täyteen, kalastajat vetivät sen rantaan, istuutuivat ja lajittelivat hyvät kalat koreihin mutta viskasivat huonot pois. 49
13:49
Matt. 25:32
Samoin käy maailman lopussa: enkelit tulevat, erottavat pahat vanhurskaista 50
13:50
Matt. 13:42
ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä itketään ja kiristellään hampaita.»

Taivasten valtakunnan opetuslapsi

51»Ymmärrättekö nyt kaiken tämän?» Jeesus kysyi. »Ymmärrämme», he vastasivat. 52Silloin hän sanoi heille: »Siksipä jokainen lainopettaja, josta on tullut taivasten valtakunnan opetuslapsi, on kuin isäntä, joka runsaasta varastostaan ottaa esiin sekä uutta että vanhaa.»

Jeesus vaeltaa Galileassa ja lähiseuduilla

13:53—17:27

Jeesus käy kotikaupungissaan

53

13:53–58
Mark. 6:1–6
Luuk. 4:16–30
Kaikki nämä vertaukset kerrottuaan Jeesus lähti siltä seudulta 54
13:54
Joh. 7:15
ja meni kotikaupunkiinsa. Hän opetti ihmisiä heidän synagogassaan, ja hämmästyksissään he kysyivät: »Mistä hänellä on tämä viisaus, mistä voima tehdä ihmeitä? 55
13:55
Joh. 6:42
Eikö hän ole se rakennusmiehen poika? Eikö hänen äitinsä nimi ole Maria, ja ovathan Jaakob, Joosef, Simon ja Juudas hänen veljiään? 56Hänen sisarensakin asuvat kaikki täällä missä mekin. Mistä hän on voinut saada tämän kaiken?» 57
13:57
Jer. 11:21
Luuk. 2:34
Joh. 4:44
Näin he torjuivat hänet.

Jeesus sanoi heille: »Missään ei profeetta ole niin väheksytty kuin kotikaupungissaan ja omassa kodissaan.» 58Ja koska he eivät uskoneet häneen, hän ei tehnyt siellä montakaan voimatekoa.