Raamattu 1992 (KR92)
10

Opetuslasten lähettäminen

10

Kaksitoista apostolia

101

10:1–4
Mark. 6:7
Luuk. 9:1Mark. 3:16–19
Luuk. 6:12–16
Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja antoi heille vallan karkottaa saastaisia henkiä ja parantaa kaikkia tauteja ja vaivoja.

2

10:2
Joh. 1:40–42
Ap. t. 1:13
Nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäisenä Simon, toiselta nimeltä Pietari, ja hänen veljensä Andreas, Jaakob Sebedeuksen poika ja hänen veljensä Johannes, 3Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja publikaani Matteus, Jaakob Alfeuksen poika ja Taddeus, 4Simon Kananeus10:4 Sana Kananeus ei ole varsinaisesti nimi vaan tarkoittanee seloottia, vapaustaistelijaa. ja Juudas Iskariot, joka sitten kavalsi Jeesuksen.

Jeesus antaa matkaohjeet

5

10:5–15
Mark. 6:8–13
Luuk. 9:2–6
Nämä kaksitoista Jeesus lähetti matkaan annettuaan heille ohjeet:

»Älkää menkö vierasheimoisten keskuuteen älkääkä mihinkään Samarian kaupunkiin. 6

10:6
Ps. 119:176
Hes. 34:16
Matt. 15:24
Ap. t. 13:46
Sen sijaan menkää Israelin kansan eksyneiden lampaiden luo 7
10:7
Matt. 3:2+
ja julistakaa: ’Taivasten valtakunta on tullut lähelle.’ 8
10:8
Ap. t. 20:33,35
Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa spitaalisia ja ajakaa pois pahoja henkiä. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa.

9

10:9
Luuk. 22:35
»Älkää varatko vyöhönne kultaa, hopeaa tai kuparia 10
10:10
4. Moos. 18:31
1. Kor. 9:7–14
1. Tim. 5:18
älkääkä ottako mukaanne laukkua, älkää ylimääräistä paitaa, älkää jalkineita tai sauvaa. Työmies on ruokansa ansainnut.

11

10:11
Ap. t. 21:8
»Kun tulette johonkin kaupunkiin tai kylään, ottakaa selvää, kuka siellä on käyntinne arvoinen, ja jääkää asumaan hänen luokseen lähtöönne saakka. 12
10:12
1. Sam. 25:5,6
Kun menette taloon, toivottakaa talon väelle rauhaa. 13Jos talo on sen arvoinen, saakoon se toivottamanne rauhan, mutta jos se ei ansaitse sitä, palatkoon toivotus teille takaisin. 14
10:14
Luuk. 10:10,11
Ap. t. 13:51,18:6
Jos teitä jossakin talossa tai kaupungissa ei oteta vastaan eikä teidän sanojanne kuunnella, lähtekää sieltä ja pudistakaa pöly jaloistanne. 15
10:15
Matt. 11:24
Luuk. 10:12
Totisesti: Sodoman ja Gomorran maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin se kaupunki.

Jeesus rohkaisee kestämään vainoa

16

10:16
Luuk. 10:3
»Minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis viisaita kuin käärmeet ja viattomia kuin kyyhkyset.

17

10:17–31
Matt. 24:9–13
Mark. 13:9–13
Luuk. 21:12–19
10:17
2. Kor. 11:24
»Pitäkää varanne, sillä ihmiset vievät teidät oikeuden eteen ja ruoskivat teitä synagogissaan. 18
10:18
Ap. t. 26:21,22
Maaherrojen ja kuninkaidenkin eteen teitä tullaan viemään minun takiani, todistukseksi heille ja kansoille. 19
10:19
Luuk. 12:11,12
2. Tim. 4:16,17
Mutta kun teidät luovutetaan viranomaisten käsiin, älkää olko huolissanne siitä, miten tai mitä puhuisitte, sillä teille annetaan tuona hetkenä sanat, jotka teidän tulee puhua. 20
10:20
2. Moos. 4:12
Ap. t. 4:8
Te ette puhu itse, teissä puhuu Isänne Henki.

21

10:21
Miika 7:6
»Veli antaa veljensä surmattavaksi, isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiaan vastaan ja tuottavat heille kuoleman. 22
10:22
1. Kor. 4:13Dan. 12:12
Ilm. 2:10
Kaikki tulevat vihaamaan teitä minun nimeni tähden, mutta se, joka kestää loppuun asti, pelastuu.

23»Kun teitä yhdessä kaupungissa vainotaan, paetkaa toiseen. Totisesti: te ette ehdi käydä kaikissa Israelin kaupungeissa ennen kuin Ihmisen Poika tulee.

24

10:24
Luuk. 6:40
Joh. 13:16,15:20
»Ei opetuslapsi ole opettajaansa ylempi eikä palvelija isäntäänsä. 25
10:25
Matt. 9:34,12:24
Tyytyköön opetuslapsi samaan kuin opettaja ja palvelija samaan kuin isäntä. Jos talon isäntää nimitetään Belsebuliksi10:25 Belsebul on kanaanilainen jumala, joka käsitettiin pahojen henkien päämieheksi, ks. 2. Kun. 1:2., kuinka paljon helpommin sen nimen saa talonväki!

26

10:26
Jer. 1:8
Mark. 4:22
Luuk. 8:17
1. Kor. 4:5
»Älkää siis pelätkö ihmisiä. Ei ole kätköä, joka ei paljastuisi, eikä salaisuutta, joka ei tulisi ilmi. 27Minkä minä sanon teille pimeässä, se julistakaa päivänvalossa, ja mitä kuulette korvaanne kuiskattavan, se kuuluttakaa julki katoilta. 28
10:28
Viis. 16:13,14
2. Makk. 6:26
Jaak. 4:12
Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin mutta eivät kykene tappamaan sielua. Pelätkää sen sijaan häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. 29
10:29
Ps. 50:11
Luuk. 12:6
Varpusia saa kolikolla kaksi, mutta yksikään niistä ei putoa maahan, ellei teidän Isänne sitä salli. 30
10:30
1. Sam. 14:45
Ap. t. 27:34
Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. 31
10:31
Matt. 6:26
Luuk. 12:24
Älkää siis pelätkö. Olettehan te arvokkaampia kuin kaikki varpuset.

Kristuksen tunnustaminen

32

10:32
Luuk. 12:8
Room. 10:9
Ilm. 3:5
»Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni Isäni edessä taivaissa. 33
10:33
Mark. 8:38
Luuk. 9:26,12:9
2. Tim. 2:12
Mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän Isäni edessä taivaissa.

34

10:34–36
Luuk. 12:51–53
»Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa. En minä ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. 35
10:35,36
Miika 7:6Matt. 10:21
Minä olen tullut nostamaan pojan isäänsä, tyttären äitiään ja miniän anoppiaan vastaan. 36Viholliset ovat oman talon väkeä.

37

10:37,38
Luuk. 14:26,27
»Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, kelpaa minulle. 38
10:38,39
Matt. 16:24,25
Mark. 8:34,35
Joka ei ota ristiään ja seuraa minua, se ei kelpaa minulle. 39Joka varjelee elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä.

40

10:40
Mark. 9:37
Luuk. 9:48,10:16
Joh. 13:20
Gal. 4:14
»Joka ottaa vastaan teidät, ottaa vastaan minut, ja joka ottaa minut vastaan, ottaa vastaan sen, joka on minut lähettänyt. 41
10:41
1. Kun. 17:15
2. Kun. 4:13
Matt. 18:5
Joka ottaa profeetan vastaan siksi, että tämä on profeetta, saa profeetan palkan, ja joka ottaa vanhurskaan vastaan siksi, että tämä on vanhurskas, saa vanhurskaalle kuuluvan palkan. 42
10:42
Matt. 25:40
Mark. 9:41
Hepr. 6:10
Ja joka antaa yhdellekin näistä vähäisistä maljallisen raikasta vettä vain siksi, että tämä on opetuslapsi – totisesti: hän ei jää palkkaansa vaille.»

11

Kuka Jeesus on?

11—12

Johannes Kastajan kysymys Jeesukselle

111

11:1–6
Luuk. 7:18–23
Annettuaan kaikki nämä ohjeet kahdelletoista opetuslapselleen Jeesus lähti muihin sen seudun kaupunkeihin opettamaan ja julistamaan.

2

11:2
Matt. 14:3
Kun Johannes vankilassa kuuli Kristuksen teoista, hän lähetti opetuslapsensa 3
11:3
Ps. 118:26
Dan. 7:13
Mal. 3:1
kysymään: »Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista?» 4Jeesus vastasi heille: »Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette:

5

11:5
Jes. 35:5,6,61:1
Matt. 15:30,31
Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät,

spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat,

kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma.

6

11:6
Luuk. 2:34
Autuas se, joka ei minua torju.»

Jeesus puhuu Johannes Kastajasta

7

11:7–19
Luuk. 7:24–35
11:7
Matt. 3:5
Heidän mentyään Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta:

»Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? 8

11:8
Matt. 6:29
Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen? Kuninkaanlinnoista te niitä löydätte, jotka hienostelevat vaatteillaan! 9
11:9
Luuk. 1:76
Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein, ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. 10
11:10
Mal. 3:1Mark. 1:2
Hän on se, josta on kirjoitettu:

– Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi,

hän raivaa sinulle tien.

11»Totisesti: yksikään naisesta syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. 12

11:12
Luuk. 16:16
Johannes Kastajan päivistä asti taivasten valtakunta on ollut murtautumassa esiin, ja jotkut yrittävät väkivalloin temmata sen itselleen.11:12 Jakeen loppu voidaan kääntää myös: ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen. 13Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta, 14
11:14
Mal. 3:3,24
Matt. 17:12
Mark. 9:13
Luuk. 1:17
ja uskokaa tai älkää, juuri hän on Elia, jonka oli määrä tulla. 15
11:15
Matt. 13:9,43
Mark. 4:9,23
Ilm. 2:7
Jolla on korvat, se kuulkoon!

16»Mihin minä vertaisin tätä sukupolvea? Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen: 17’Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet, me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana.’ 18

11:18
Jer. 35:5,6
Room. 14:21Joh. 7:20,8:48,52
Johannes tuli, hän ei syö eikä juo, ja ihmiset sanovat: ’Hänessä on paha henki.’ 19
11:19
Luuk. 15:1,2Sananl. 8:27–31
Sir. 24:22
Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat: ’Mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä!’ Mutta Viisauden teoista Viisaus tunnetaan!»

Jeesus soimaa Galilean kaupunkeja

20

11:20–24
Luuk. 10:13–15
Sitten Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta:

21

11:21
Mark. 6:45,8:22Jes. 23:1–18
Hes. 26:1—28:23
»Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. 22Minä sanon teille: Tyros ja Sidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te.

23

11:23
Matt. 4:13–161. Moos. 13:13,19:12,13
Hes. 16:48
»Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka! Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. 24
11:24
Matt. 10:15
Minä sanon: Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä.»

Jumalan salaisuuden tunteminen

25

11:25–30
Luuk. 10:21,22
11:25
Job 37:24
Ps. 119:130
1. Kor. 1:26–29
Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi:

»Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta mutta ilmoittanut sen lapsenmielisille. 26Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt.

27

11:27
Matt. 28:18
Joh. 13:3,17:2Joh. 1:18,7:28,29
»Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.

28

11:28,29
Jes. 28:12
Sir. 51:23–27
11:28
Jer. 31:25
Matt. 12:20
Joh. 7:37
»Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. 29
11:29
Matt. 21:5Jer. 6:16
Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua: minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. 30
11:30
1. Joh. 5:3
Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt.»

12

Sapatin herra

121

12:1–8
Mark. 2:23–28
Luuk. 6:1–5
12:1
5. Moos. 23:26
Niihin aikoihin Jeesus kerran kulki sapattina viljapellon laitaa. Hänen opetuslastensa tuli nälkä, ja he alkoivat katkoa tähkäpäitä ja syödä. 2
12:2
2. Moos. 20:8–10
Fariseukset näkivät sen ja sanoivat Jeesukselle: »Katso nyt, opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä.» 3
12:3
1. Sam. 21:4–7
Mutta Jeesus vastasi heille: »Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hän ja hänen miehensä olivat nälissään? 4
12:4
2. Moos. 25:30
3. Moos. 24:5–9
Hän meni Jumalan huoneeseen ja söi uhrileivät, vaikka niiden syöminen oli sallittua ainoastaan papeille, ei hänelle eikä hänen miehilleen. 5
12:5
4. Moos. 28:9,10
Tai ettekö ole laista lukeneet, että papit tekevät temppelissä sapattinakin työtä mutta ovat silti syyttömiä? 6Minä sanon: tässä teillä on enemmän kuin temppeli. 7
12:7
Hoos. 6:6Matt. 9:13
Jos te ymmärtäisitte, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja’, te ette tuomitsisi syyttömiä. 8Ihmisen Poika on sapatin herra.»

Saako sapattina parantaa?

9

12:9–14
Mark. 3:1–6
Luuk. 6:6–11
Jeesus kulki edelleen ja meni sen seudun synagogaan. 10
12:10
Luuk. 14:3
Siellä oli mies, jonka käsi oli surkastunut. Fariseukset tahtoivat nostaa syytteen Jeesusta vastaan ja kysyivät häneltä: »Saako sapattina parantaa?» 11
12:11
5. Moos. 22:4
Luuk. 13:15,14:5
Jeesus vastasi heille: »Jos jollakulla teistä on lammas ja se putoaa sapattina kuoppaan, niin kai hän tarttuu siihen ja nostaa sen sieltä ylös! 12
12:12
Matt. 6:26
Joh. 7:22,23
Ja onhan ihminen paljon arvokkaampi kuin lammas. Kyllä sapattina on lupa tehdä hyvää.» 13Sitten hän sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies ojensi kätensä, ja se tuli ennalleen, yhtä terveeksi kuin toinenkin käsi. 14
12:14
Joh. 5:16
Mutta fariseukset menivät ulos ja ryhtyivät suunnittelemaan, miten saisivat Jeesuksen raivatuksi pois tieltä.

Herran palvelija

15

12:15–21
Mark. 3:7–12
Luuk. 6:17–19
Kun Jeesus sai tietää tästä, hän lähti sieltä. Hänen perässään kulki paljon väkeä, ja hän paransi kaikki sairaat. 16Hän kuitenkin varoitti heitä puhumasta hänestä julkisesti, 17jotta toteutuisi tämä profeetta Jesajan lausuma Jumalan sana:

18

12:18–21
Jes. 42:1–4
12:18
Matt. 3:17Jes. 2:4,11:2–5
– Katso: minun palvelijani, jonka olen valinnut,

minun rakkaani, johon olen mieltynyt.

Minä lasken henkeni hänen ylleen,

ja hän julistaa kansoille oikeuden.

19Ei hän huuda eikä riitele,

ei kuulla hänen ääntänsä kaduilla.

20Murtunutta ruokoa hän ei muserra,

savuavaa lampunsydäntä hän ei sammuta.

Hän on saattava oikeuden voittoon.

21

12:21
Jes. 11:10
Room. 15:12
Hänen nimeensä kansat panevat toivonsa.

Jeesus ja Belsebul

22

12:22–32
Mark. 3:20–30
Luuk. 11:14–23,12:10
12:22–24
Matt. 9:32–34
Sitten Jeesuksen luo tuotiin sokea ja mykkä mies, jota vaivasi paha henki. Jeesus paransi hänet, niin että mies puhui ja näki. 23Kaikki olivat ihmeissään ja kyselivät: »Entäpä jos tämä on Daavidin Poika?» 24Mutta kun fariseukset kuulivat sen, he sanoivat: »Itsensä Belsebulin, pääpaholaisen, avulla hän pahoja henkiä karkottaa.»

25

12:25
Ps. 139:2
Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille:

»Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, eikä myöskään kaupunki tai perhe kestä, jos sitä repivät riidat. 26Jos Saatana ajaa ulos Saatanan, silloin se on noussut itseään vastaan. Kuinka sen valtakunta silloin voi pysyä koossa? 27

12:27
Ap. t. 19:13–20
Jos minä karkotan pahoja henkiä Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit. 28Mutta jos minä karkotan pahoja henkiä Jumalan Hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne.

29»Kuinka kukaan voi tunkeutua väkevän miehen taloon ja ryöstää hänen tavaroitaan, ellei ensin sido häntä? Vasta sitten hän voi ryöstää talon ja tavarat. 30

12:30
Mark. 9:40
Luuk. 9:50
Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa.

31

12:31
Hepr. 10:28,29
»Sen tähden sanon teille: jokainen synti ja herjaus tullaan antamaan ihmisille anteeksi, mutta Hengen herjaamista ei anteeksi anneta. 32
12:32
Luuk. 23:34
1. Tim. 1:13
Joka sanoo jotakin Ihmisen Poikaa vastaan, hänelle annetaan anteeksi, mutta joka puhuu Pyhää Henkeä vastaan, hänelle ei anteeksi anneta, ei tässä eikä tulevassa maailmanajassa.

Puu ja hedelmät

33

12:33–37
Luuk. 6:43–45
12:33
Matt. 7:16–20
»Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono. Hedelmästään puu tunnetaan. 34
12:34
Matt. 3:7Matt. 15:18
Luuk. 6:45
Te käärmeen sikiöt, kuinka teidän puheenne voisi olla hyvää, kun itse olette pahoja! Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. 35Hyvä ihminen tuo hyvyytensä varastosta esiin hyvää, paha ihminen pahuutensa varastosta pahaa. 36
12:36
Saarn. 5:5
Minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, jonka ihmiset lausuvat, heidän on tuomiopäivänä tehtävä tili. 37
12:37
Jaak. 3:2
Sanojesi perusteella sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan syylliseksi.»

Joonan merkki

38

12:38–42
Matt. 16:1–4
Mark. 8:11,12
Luuk. 11:29–32
Silloin muutamat lainopettajat ja fariseukset sanoivat Jeesukselle: »Opettaja, anna tässä meidän nähtemme merkki!»

39Mutta Jeesus vastasi heille:

»Tämä paha ja uskoton sukupolvi vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. 40

12:40
Joona 2:1
Niin kuin profeetta Joona oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä. 41
12:41
Joona 3:5
Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona! 42
12:42
1. Kun. 10:1–10
2. Aik. 9:1–9
Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettaa sille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo!

Saastaisen hengen paluu

43

12:43–45
Luuk. 11:24–26
»Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla seuduilla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. 44Silloin se päättää: ’Minä palaan kotiini, josta lähdin.’ Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa tyhjillään, lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, 45
12:45
2. Piet. 2:20
silloin se hakee seitsemän vielä pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa. Samoin käy tämän pahan sukupolven.»

Jeesuksen oikeat omaiset

46

12:46–50
Mark. 3:31–35
Luuk. 8:19–21
12:46
Matt. 13:55
Jeesuksen vielä puhuessa väkijoukolle hänen äitinsä ja veljensä olivat tulleet paikalle. He seisoivat ulkona ja tahtoivat puhua hänen kanssaan. 47Joku tuli sanomaan Jeesukselle: »Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja haluavat puhua kanssasi.» 48Mutta Jeesus vastasi sanantuojalle: »Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?» 49Hän osoitti kädellään opetuslapsiaan ja sanoi: »Katso, tässä ovat minun äitini ja veljeni. 50
12:50
Joh. 15:14
Room. 8:29
Hepr. 2:11
Jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.»