Raamattu 1992 (KR92)
5

Jeesus kutsuu Pietarin ja muita opetuslapsia

51

5:1–11
Matt. 4:18–22
Mark. 1:16–20
5:1–3
Mark. 4:1
Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Gennesaretinjärven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, 2hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. 3Jeesus astui toiseen veneistä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen.

4

5:4–7
Joh. 21:3–6
Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: »Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne.» 5Tähän Simon vastasi: »Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket.» 6Näin he tekivät ja saivat saarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. 7He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. 8
5:8
Jes. 6:5
Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: »Mene pois minun luotani, Herra! Minä olen syntinen mies.» 9Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden, 10
5:10
Jer. 16:16
Matt. 13:47
samoin Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja.» 11
5:11
Mark. 10:28
He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Jeesus parantaa spitaalisen

12

5:12–16
Matt. 8:1–4
Mark. 1:40–45
Eräässä kaupungissa Jeesus kohtasi miehen, joka oli yltä päältä spitaalin saastuttama. Nähdessään Jeesuksen mies lankesi kasvoilleen ja rukoili: »Herra! Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut.» 13Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: »Minä tahdon. Tule puhtaaksi.» Tauti lähti miehestä heti. 14
5:14
Matt. 8:4+
Jeesus kielsi häntä kertomasta tästä kenellekään ja sanoi: »Käy näyttämässä itsesi papille ja anna puhdistumisestasi Mooseksen lain mukainen uhri todisteeksi heille.» 15
5:15
Luuk. 4:14+
Jeesuksesta puhuttiin kuitenkin yhä laajemmalti, ja ihmisiä kokoontui sankoin joukoin kuulemaan häntä ja hakemaan parannusta tauteihinsa. 16
5:16
Mark. 1:35+
Mutta hän vetäytyi jälleen autiolle seudulle rukoilemaan.

Jeesus parantaa halvaantuneen

17

5:17–26
Matt. 9:1–8
Mark. 2:1–12
Eräänä päivänä, kun Jeesus taas opetti, häntä kuulemassa istui fariseuksia5:17 Fariseus: ks. selitystä Matt. 3:7. Lainopettaja: ks. selitystä Matt. 2:4. ja lainopettajia. Heitä oli tullut kaikista Galilean kylistä ja myös Juudeasta ja Jerusalemista. Herran voima vaikutti Jeesuksessa niin että hän saattoi parantaa sairaita.

18Paikalle tuli miehiä, jotka kantoivat vuoteella halvaantunutta. He yrittivät tuoda hänet sisälle taloon asettaakseen hänet Jeesuksen eteen. 19Tungoksessa he eivät kuitenkaan saaneet tuoduksi häntä sisään, ja niin he kiipesivät katolle, irrottivat tiiliä ja laskivat sairaan vuoteineen kaikkien keskelle Jeesuksen eteen. 20

5:20,21
Luuk. 7:48,49
Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi: »Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi.»

21

5:21
Mark. 2:7+
Silloin lainopettajat ja fariseukset ajattelivat: »Mikä mies tämä on? Hän herjaa Jumalaa, kun puhuu noin. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?» 22
5:22
Luuk. 6:8,9:47
Mutta Jeesus oli selvillä siitä, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: »Mitä te oikein ajattelette? 23Kumpi on helpompaa, sanoa: ’Sinun syntisi on annettu anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse ja kävele’? 24Mutta jotta tietäisitte, että Ihmisen Pojalla5:24 Ks. selitystä Matt. 16:13. on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi» – hän puhui nyt halvaantuneelle – »minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.»

25Heti paikalla mies kaikkien nähden nousi jalkeille, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa. 26Kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan ja ylistivät Jumalaa. Pelon vallassa he sanoivat: »Me olemme tänään nähneet sellaista, mitä ei voisi todeksi uskoa.»

Jeesus kutsuu Leevin

27

5:27–32
Matt. 9:9–13
Mark. 2:13–17
Tämän jälkeen Jeesus lähti sieltä ja näki Leevi-nimisen publikaanin istuvan tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle: »Seuraa minua», 28ja Leevi jätti kaiken, nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.

29

5:29,30
Luuk. 15:1,2+
Leevi järjesti sitten kotonaan Jeesukselle suuret pidot. Heidän kanssaan oli aterialla paljon publikaaneja ja muita vieraita. 30Fariseukset ja heihin kuuluvat lainopettajat olivat tästä äkeissään ja sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: »Kuinka te syötte ja juotte yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!» 31Jeesus vastasi heille: »Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. 32
5:32
Luuk. 19:10
1. Tim. 1:15
En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät.»

Häävieraat eivät paastoa

33

5:33–39
Matt. 9:14–17
Mark. 2:18–22
5:33
Matt. 9:14+
Jeesukselle sanottiin: »Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia, samoin fariseusten opetuslapset, mutta sinun opetuslapsesi syövät ja juovat.» 34Hän vastasi: »Ette kai te voi vaatia häävieraita paastoamaan silloin kun sulhanen vielä on heidän kanssaan? 35Vielä tulee toinenkin aika. Kun sulhanen on otettu pois, silloin, niinä päivinä he paastoavat.»

36Jeesus esitti heille vielä vertauksen: »Ei kukaan leikkaa uudesta viitasta paikkaa ja ompele sitä vanhaan viittaan. Silloinhan uusi viitta menee pilalle eikä myöskään uudesta kankaasta otettu paikka sovi vanhaan. 37Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan uusi viini rikkoo leilit, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. 38Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. 39Ei kukaan, joka on juonut vanhaa viiniä, halua uutta. Hänen mielestään vanha on hyvää.»

6

Sapatin herra

61

6:1–5
Matt. 12:1–8
Mark. 2:23–28
6:1
5. Moos. 23:26
Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät. 2
6:2
2. Moos. 20:8–10
Muutamat fariseukset sanoivat: »Miksi teette sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?» 3
6:3,4
1. Sam. 21:4–7
Jeesus vastasi: »Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä? 4
6:4
3. Moos. 24:5–9
Hän meni Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleen, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille.» 5Ja Jeesus sanoi vielä: »Ihmisen Poika on sapatin herra.»

Saako sapattina parantaa?

6

6:6–11
Matt. 12:9–14
Mark. 3:1–6
Eräänä toisena sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. Siellä oli mies, jonka oikea käsi oli surkastunut. 7
6:7
Luuk. 14:1
Lainopettajat ja fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus sapattina, sillä he etsivät tilaisuutta nostaakseen syytteen häntä vastaan. 8
6:8
Luuk. 5:22,9:47
Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä. Hän sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: »Nouse ja tule tänne eteen.» Mies nousi paikaltaan ja astui esiin. 9
6:9
Luuk. 5:23
Jeesus sanoi: »Vastatkaa minulle: kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tuhota ihminen?» 10Hän katsoi heitä kaikkia ja sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies teki niin, ja hänen kätensä tuli ennalleen. 11
6:11
Joh. 5:16
Tämä sai lainopettajat ja fariseukset mielettömän raivon valtaan, ja he rupesivat suunnittelemaan, mitä tekisivät Jeesukselle.

Kaksitoista apostolia

12

6:12–16
Matt. 10:1–4
Mark. 3:13–19
6:12
Luuk. 3:21+
Samoihin aikoihin Jeesus meni vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa. 13
6:13–16
Ap. t. 1:13
Päivän koittaessa hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, jotka nimesi apostoleiksi. 14
6:14
Joh. 1:40–44
Nämä olivat Simon, jolle hän antoi myös nimen Pietari6:14 Ks. selitystä Matt. 16:18., tämän veli Andreas, Jaakob ja Johannes, Filippus, Bartolomeus, 15Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon, jota kutsuttiin Kiivailijaksi, 16Juudas Jaakobin poika ja Juudas Iskariot, josta tuli kavaltaja.

Jeesus parantaa sairaita

17

6:17–19
Matt. 12:15–21
Mark. 3:7–12
6:17
Matt. 4:25
Jeesus laskeutui vuorelta yhdessä heidän kanssaan ja pysähtyi tasaiselle paikalle. Siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikkialta Juudeasta, Jerusalemista ja rannikolta Tyroksen ja Sidonin seudulta. 18Kaikki he olivat tulleet kuulemaan Jeesusta ja hakemaan parannusta tauteihinsa. Myös saastaisten henkien vaivaamat tulivat terveiksi. 19
6:19
Luuk. 8:46
Jokainen yritti väentungoksessa päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti voimaa, joka paransi kaikki.

Autuaaksijulistus

20

6:20–23
Matt. 5:1–12
6:20
Ps. 40:18
Jaak. 2:5
Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi:

»Autuaita olette te köyhät,

sillä teidän on Jumalan valtakunta.

21

6:21
Jes. 55:1,2
Jer. 31:25Ps. 126:5,6
Joh. 16:20
Autuaita te, jotka nyt olette nälissänne:

teidät ravitaan.

Autuaita te, jotka nyt itkette:

te saatte nauraa.

22

6:22
Jes. 66:5
Joh. 15:19
1. Piet. 4:14
»Autuaita olette te, kun teitä Ihmisen Pojan tähden vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. 23
6:23
Matt. 5:12+
Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Samoinhan tekivät heidän isänsä profeetoille.

Voi teitä, rikkaat!

24

6:24
Jes. 5:8,9
Luuk. 16:25
Jaak. 5:1
– Mutta te rikkaat – voi teitä!

Te olette jo onnenne saaneet.

25

6:25
Jes. 65:13,14
Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset!

Te näette vielä nälkää.

Voi teitä, jotka nyt nauratte!

Te saatte surra ja itkeä.

26

6:26
1. Kun. 22:8
Jaak. 4:4
»Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Samoinhan tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.

Rakastakaa vihamiehiänne

27

6:27–36
Matt. 5:38–48
6:27,28
Matt. 5:44+
»Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. 28Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. 29
6:29
Matt. 5:39+
Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. 30
6:30
5. Moos. 15:7,8
Sananl. 3:27
1. Joh. 3:171. Kor. 6:7
Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie.

31

6:31
Matt. 7:12
»Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. 32Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin rakastavat niitä, joilta itse saavat rakkautta. 33Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin tekevät niin. 34
6:34
Sir. 29:1,2
Ja jos te lainaatte niille, joiden uskotte maksavan takaisin, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin lainaavat toisilleen, kun tietävät saavansa takaisin saman verran. 35
6:35
Ps. 37:26
Ei, rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette Korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.

36

6:36
Ps. 103:8,13
»Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.

Älkää tuomitko

37

6:37–42
Matt. 7:1–5
6:37
Matt. 7:1Matt. 6:14,15
Mark. 11:25
Jaak. 2:13
»Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. 38
6:38
Sananl. 19:7Mark. 4:24
Gal. 6:7
Ilm. 18:6
Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen, annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan.»

39

6:39
Matt. 15:14+
Hän puhui heille vielä vertauksin:

»Miten sokea voisi taluttaa sokeaa? Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. 40

6:40
Matt. 10:24+
Ei oppilas ole opettajaansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen.

41»Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? 42Kuinka voit sanoa veljellesi: ’Annapa, veli, kun otan roskan silmästäsi’? Ethän sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.

Puu ja hedelmät

43

6:43–45
Matt. 7:15–20,12:33
»Yksikään hyvä puu ei tee kelvotonta hedelmää eikä yksikään kelvoton puu hyvää hedelmää. 44Hedelmästään jokainen puu tunnetaan. Eihän orjantappuroista koota viikunoita eikä piikkipensaasta poimita rypäleitä. 45Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.

Kaksi rakentajaa

46

6:46–49
Matt. 7:24–27
6:46
Hoos. 8:2
Matt. 7:21,25:11
»Miksi te sanotte minulle: ’Herra, Herra’, mutta ette tee mitä minä sanon? 47
6:47
Room. 2:13
Jaak. 1:22
Minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. 48Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. 49Se taas, joka kuulee mutta ei tee, on kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle, ilman perustusta. Kun tulvavedet syöksyivät taloa vasten, se sortui heti maan tasalle.»

7

Jeesus ja Kapernaumin sadanpäällikkö

71

7:1–10
Matt. 8:5–13
Joh. 4:43–54
Kun Jeesus oli puhunut kaiken tämän heille kansan kuunnellessa, hän lähti Kapernaumiin. 2Erään sadanpäällikön palvelija oli kuolemansairaana. Sadanpäällikkö piti palvelijaa suuressa arvossa, 3ja kuultuaan Jeesuksesta hän lähetti juutalaisten vanhimpia pyytämään, että Jeesus tulisi ja pelastaisi palvelijan hengen. 4He tulivat Jeesuksen luo ja vetosivat häneen sanoen: »Se mies ansaitsee apusi. 5Hän rakastaa meidän kansaamme, ja meidän synagogammekin on hänen rakennuttamansa.»

6Jeesus lähti heidän mukaansa. Mutta kun hän jo oli lähellä taloa, sadanpäällikkö lähetti ystäviään tuomaan hänelle sanaa: »Herra, älä vaivaa itseäsi. Minä en ole sen arvoinen, että tulisit kattoni alle. 7En pitänyt itseäni senkään arvoisena, että olisin tullut sinun luoksesi. Käske, niin palvelijani paranee. 8Minä tottelen itsekin toisten käskyjä ja komennan omia sotilaitani. Kun sanon sotilaalle: ’Mene’, niin hän menee, tai toiselle: ’Tule’, niin hän tulee, tai palvelijalleni: ’Tee tämä’, niin hän tekee.» 9

7:9
Matt. 15:28
Jeesus hämmästyi näistä sanoista. Hän kääntyi perässään tulevan ihmisjoukon puoleen ja sanoi: »Kuulkaa, mitä sanon: tällaista uskoa en ole tavannut edes Israelin kansan keskuudessa.» 10
7:10
Mark. 7:30
Kun Jeesusta vastaan lähetetyt miehet palasivat taloon, he tapasivat palvelijan terveenä.

Jeesus herättää lesken pojan Nainissa

11

7:11–17
1. Kun. 17:17–24
2. Kun. 4:18–37
Pian tämän jälkeen Jeesus lähti Nainin kaupunkiin, ja hänen kanssaan kulkivat opetuslapset ja suuri joukko ihmisiä. 12Kun hän jo oli lähellä kaupungin porttia, sieltä kannettiin kuollutta, leskiäidin ainoaa poikaa, ja äidin mukana oli runsaasti kaupungin väkeä. 13Naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi, ja hän sanoi: »Älä itke.» 14
7:14
Luuk. 8:54
Ap. t. 9:40
Hän meni paarien viereen ja kosketti niitä, ja kantajat pysähtyivät. Hän sanoi: »Nuorukainen, minä sanon sinulle: nouse!» 15Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua, ja Jeesus antoi hänet takaisin äidille.

16

7:16
Luuk. 1:68,76,7:39,24:19
Ap. t. 3:22,7:37
Kaikki joutuivat pelon valtaan ja ylistivät Jumalaa sanoen: »Meidän keskuuteemme on ilmaantunut suuri profeetta. Jumala on tullut kansansa avuksi.» 17Tähän tapaan Jeesuksesta puhuttiin kohta joka puolella Juudeaa ja kaikkialla sen ympäristössä.

Johannes Kastajan kysymys Jeesukselle

18

7:18–23
Matt. 11:1–6
Johanneksen opetuslapset kertoivat kaikesta tästä opettajalleen. Silloin hän kutsui kaksi heistä luokseen 19
7:19
Matt. 11:3+
ja lähetti heidät kysymään Herralta: »Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta?» 20Miehet tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat: »Johannes Kastaja lähetti meidät kysymään sinulta: ’Oletko sinä se, jonka on määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa jotakuta muuta?’»

21Jeesus oli silloin juuri parantanut monien taudit ja vaivat, karkottanut pahoja henkiä ja antanut monelle sokealle näön. 22

7:22
Jes. 29:18,19,35:5,6
Luuk. 4:18
Niinpä hän vastasi: »Menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet:

Sokeat saavat näkönsä ja rammat kävelevät,

spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat,

kuolleet herätetään henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma.

23Autuas se, joka ei minua torju.»

Jeesus puhuu Johannes Kastajasta

24

7:24–35
Matt. 11:7–19
Kun Johanneksen lähettämät miehet olivat menneet pois, Jeesus alkoi puhua ihmisille Johanneksesta:

»Mitä te lähditte autiomaahan katsomaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? 25Vai mitä odotitte näkevänne? Kenties hienosti pukeutuneen miehen? Kuninkaanlinnoista te niitä löydätte, jotka koreilevat vaatteillaan ja elävät ylellisesti! 26Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein, ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. 27

7:27
Mark. 1:2+
Hän on se, josta on kirjoitettu:

– Minä lähetän sanansaattajani sinun edelläsi,

hän raivaa sinulle tien.

28

7:28
Luuk. 1:15
»Minä sanon teille: yksikään naisesta syntynyt ei ole Johannesta suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on Jumalan valtakunnassa, on suurempi kuin hän.

29

7:29
Matt. 21:32
Luuk. 3:12,18:14,19:9
»Kaikki, jotka kuulivat Johannesta, publikaanitkin, taipuivat tunnustamaan, että Jumalan vaatimus oli oikea, ja ottivat Johannekselta kasteen. 30
7:30
Ap. t. 1:5+
Mutta fariseukset ja lainopettajat asettuivat Jumalan tahtoa vastaan eivätkä ottaneet Johannekselta kastetta.

31»Mihin siis vertaisin tämän sukupolven ihmisiä? Millaisia he ovat? 32He ovat kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen: ’Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet, me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkeneet mukana.’ 33

7:33
Matt. 11:18+
Johannes Kastaja on tullut, hän ei syö leipää eikä juo viiniä, ja te sanotte: ’Hänessä on paha henki.’ 34
7:34
Luuk. 15:1,2+
Ihmisen Poika on tullut, hän syö ja juo, ja te sanotte: ’Mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja syntisten ystävä!’ 35
7:35
Sananl. 8:6–9
Mutta Viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki Viisauden lapset.»

Fariseus ja syntinen nainen

36

7:36–50
Matt. 26:6–13
Mark. 14:3–9
Joh. 12:1–8
7:36
Luuk. 11:37
Eräs fariseus kutsui Jeesuksen kotiinsa aterialle, ja hän meni sinne ja asettui ruokapöytään. 37Kaupungissa asui nainen, joka vietti syntistä elämää. Kun hän sai tietää, että Jeesus oli aterialla fariseuksen luona, hän tuli sinne mukanaan alabasteripullo, jossa oli tuoksuöljyä. 38Hän asettui Jeesuksen taakse tämän jalkojen luo7:38 Ateriat nautittiin makuulla ollen. ja itki. Kun Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään, hän kuivasi ne hiuksillaan, suuteli niitä ja voiteli ne tuoksuöljyllä.

39

7:39
Luuk. 7:16+
Fariseus, joka oli kutsunut Jeesuksen, näki sen ja ajatteli: »Jos tämä mies olisi profeetta, hän kyllä tietäisi, millainen nainen häneen koskee. Nainenhan on syntinen.» 40Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Simon, minulla on sinulle puhuttavaa.» »Puhu vain, opettaja», fariseus vastasi.

41

7:41,42
Matt. 18:27,28
»Oli kaksi miestä», sanoi Jeesus. »He olivat velkaa rahanlainaajalle, toinen viisisataa, toinen viisikymmentä denaaria. 42Kun heillä ei ollut millä maksaa, rahanlainaaja antoi molemmille velan anteeksi. Miten on, kumpi heistä nyt rakastaa häntä enemmän?» 43Simon vastasi: »Eiköhän se, joka sai enemmän anteeksi.» »Aivan oikein», sanoi Jeesus. 44
7:44
1. Moos. 18:4
Hän kääntyi naiseen päin ja puhui Simonille: »Katso tätä naista. Kun tulin kotiisi, sinä et antanut vettä jalkojeni pesuun, mutta hän kasteli jalkani kyynelillään ja kuivasi ne hiuksillaan. 45
7:45
2. Sam. 14:33
Sinä et tervehtinyt minua suudelmalla, mutta hän on suudellut jalkojani siitä saakka kun tänne tulin. 46
7:46
Ps. 23:5
Sinä et voidellut päätäni öljyllä, mutta hän voiteli jalkani tuoksuöljyllä. 47Niinpä sanonkin sinulle: hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen vuoksi hän rakasti paljon. Mutta joka saa anteeksi vähän, se myös rakastaa vähän.» 48
7:48,49
Matt. 9:2,3
Mark. 2:5–7
Luuk. 5:20,21
Ja hän sanoi naiselle: »Kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi.»

49Pöytävieraat alkoivat ihmetellä: »Kuka tuo mies on? Hänhän antaa syntejäkin anteeksi.» 50

7:50
Mark. 5:34+
Mutta Jeesus sanoi naiselle: »Uskosi on pelastanut sinut. Mene rauhassa.»