Raamattu 1992 (KR92)
4

Paholainen kiusaa Jeesusta

41

4:1–13
Matt. 4:1–11
Mark. 1:12,13
4:1
Ap. t. 2:4,4:31,9:17
Jeesus lähti Jordanilta Pyhää Henkeä täynnä. Hengen johdattamana hän kulki autiomaassa 2
4:2
2. Moos. 34:28Matt. 4:1+
neljäkymmentä päivää, ja Paholainen kiusasi häntä. Hän ei syönyt noina päivinä mitään, ja kun tämä aika oli kulunut, hänen tuli nälkä. 3Silloin Paholainen sanoi hänelle: »Jos kerran olet Jumalan Poika, niin käske tämän kiven muuttua leiväksi.» 4
4:4
5. Moos. 8:3
Viis. 16:26
Jeesus vastasi: »On kirjoitettu: ’Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.’»

5Paholainen vei Jeesuksen korkealle paikalle, näytti hänelle yhdessä hetkessä kaikki maailman valtakunnat 6ja sanoi: »Kaiken tämän, koko maailman ja sen loiston minä annan sinun valtaasi, sillä se on annettu minun haltuuni ja minä voin antaa sen kenelle tahdon. 7Jos kumarrat minua, tämä kaikki on sinun.» 8

4:8
5. Moos. 6:13,10:20
Jeesus vastasi: »On kirjoitettu: ’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella.’»

9Paholainen vei Jeesuksen Jerusalemiin, asetti hänet temppelimuurin harjalle ja sanoi: »Jos kerran olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas. 10

4:10–12
Ps. 91:11,125. Moos. 6:16
Onhan kirjoitettu: ’Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua. 11He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.’» 12Jeesus vastasi: »On myös sanottu: ’Älä kiusaa Herraa, Jumalaasi.’»

13

4:13
Luuk. 22:31,53
Kiusattuaan näin Jeesusta kaikin tavoin Paholainen jätti hänet joksikin aikaa rauhaan.

Jeesuksen toiminta Galileassa

4:14—9:50

Jeesus aloittaa toimintansa

14

4:14,15
Matt. 4:12–17
Mark. 1:14,15
4:14
Luuk. 4:32,5:17,6:19
Ap. t. 10:38Luuk. 4:37,5:15
Täynnä Hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan, ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. 15
4:15
Ap. t. 19:17
Hän opetti synagogissa, ja kaikki ylistivät häntä.

Kotikaupunki torjuu Jeesuksen

16

4:16–30
Matt. 13:53–58
Mark. 6:1–6
4:16
Matt. 2:23+
Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut, ja meni sapattina tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, 17ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohdan, jossa sanotaan:

18

4:18,19
Jes. 61:2
4:18
Jes. 42:7
– Herran henki on minun ylläni,

sillä hän on voidellut minut.

Hän on lähettänyt minut

ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman,

julistamaan vangituille vapautusta

ja sokeille näkönsä saamista,

päästämään sorretut vapauteen

19

4:19
3. Moos. 25:13
Jes. 49:8,9
2. Kor. 6:2
ja julistamaan Herran riemuvuotta.

20Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. 21

4:21
Ap. t. 13:15Luuk. 22:37
Hän alkoi puhua heille: »Tänään, teidän kuultenne, on tämä kirjoitus käynyt toteen.» 22
4:22
Jes. 50:4Joh. 6:42
Kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti.

Kuitenkin he sanoivat: »Eikö tuo ole Joosefin poika?» 23

4:23
Matt. 11:23
Jeesus sanoi heille: »Kohta te kaiketi tarjoatte minulle sananlaskua ’Lääkäri, paranna itsesi!’ ja sanotte: ’Tee täälläkin, omassa kaupungissasi, kaikkea sitä, mitä sinun kerrotaan tehneen Kapernaumissa.’» 24
4:24
Joh. 4:44
Ja hän jatkoi: »Totisesti: kukaan ei ole profeetta omalla maallaan. 25
4:25,26
1. Kun. 17:7–16
Uskokaa minua: Israelissa oli monta leskeä Elian aikana, silloin kun taivas ei antanut vettä kolmeen ja puoleen vuoteen ja koko maahan tuli kova nälänhätä. 26Silti Eliaa ei lähetetty heidän luokseen, vaan Sidonin maahan, Sarpatissa asuvan leskivaimon luo. 27
4:27
2. Kun. 5:1–14
Samoin Israelissa oli monta spitaalista profeetta Elisan aikana, mutta yhtäkään heistä ei puhdistettu, ainoastaan Naaman, joka oli syyrialainen.»

28Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, joutuivat raivon valtaan. 29He ryntäsivät paikaltaan, ajoivat Jeesuksen ulos kaupungista ja veivät hänet jyrkänteelle syöstäkseen hänet sieltä alas; kaupunki näet oli rakennettu vuorelle. 30

4:30
Joh. 10:39
Mutta Jeesus kulki väkijoukon halki ja jatkoi matkaansa.

Jeesus Kapernaumin synagogassa

31

4:31–37
Mark. 1:21–28
4:31
Matt. 4:13+
Jeesus meni sitten Kapernaumin kaupunkiin, joka on Galileassa. Hän opetti siellä sapattina, 32
4:32
Matt. 7:28+
ja ihmiset olivat hämmästyksissään hänen opetuksestaan, sillä hän puhui niin kuin puhuu se, jolla on valta.

33Synagogassa oli mies, jossa oli saastainen henki. Se huusi kovalla äänellä: 34»Voi, mitä sinä meistä tahdot, Jeesus Nasaretilainen? Oletko tullut tuhoamaan meidät? Minä tiedän, kuka sinä olet, Jumalan Pyhä!» 35Mutta Jeesus käski henkeä ankarasti: »Ole vaiti! Lähde hänestä.» Silloin paha henki paiskasi miehen maahan väkijoukon keskelle ja lähti hänestä vahingoittamatta häntä. 36Kaikki olivat ymmällä ja sanoivat toisilleen: »Mitä tämä puhe oikein on? Hän käskee saastaisia henkiä vallalla ja voimalla, ja ne lähtevät tiehensä.» 37Niin Jeesuksen maine levisi sillä seudulla kaikkialle.

Jeesus parantaa Simonin anopin ja muita sairaita

38

4:38–41
Matt. 8:14–17
Mark. 1:29–34
Jeesus lähti synagogasta ja meni Simonin kotiin. Simonin anoppi oli kovassa kuumeessa, ja Jeesusta pyydettiin auttamaan häntä. 39Jeesus kumartui hänen ylleen ja käski kuumetta, ja se lähti hänestä. Heti paikalla nainen nousi jalkeille ja alkoi palvella vieraitaan.

40Monien kotona oli joku sairaana, kuka missäkin taudissa. Auringon laskiessa sairaat tuotiin Jeesuksen luo, ja hän pani kätensä jokaisen päälle ja paransi heidät. 41

4:41
Mark. 3:11,12
Monista lähti myös pahoja henkiä, jotka huusivat: »Sinä olet Jumalan Poika!» Mutta Jeesus nuhteli niitä eikä sallinut niiden puhua, koska ne tiesivät, että hän oli Messias.

Lähtö Kapernaumista

42

4:42–44
Mark. 1:35–39
Päivän valjettua Jeesus lähti ulos ja meni paikkaan, jossa hän sai olla yksin. Ihmiset kuitenkin lähtivät etsimään häntä. He tavoittivat hänet ja estelivät häntä lähtemästä luotaan. 43
4:43
Luuk. 8:1,9:2,60,19:11
Ap. t. 1:3,28:3
Mutta Jeesus sanoi: »Minun on vietävä Jumalan valtakunnan ilosanoma myös muihin kaupunkeihin, sitä vartenhan minut on lähetetty.» 44Ja hän saarnasi Juudean synagogissa.

5

Jeesus kutsuu Pietarin ja muita opetuslapsia

51

5:1–11
Matt. 4:18–22
Mark. 1:16–20
5:1–3
Mark. 4:1
Kun Jeesus eräänä päivänä seisoi Gennesaretinjärven rannalla ja väkijoukko tungeksi hänen ympärillään kuulemassa Jumalan sanaa, 2hän näki rannassa kaksi venettä. Kalastajat olivat nousseet niistä ja huuhtoivat verkkojaan. 3Jeesus astui toiseen veneistä ja pyysi Simonia, jonka vene se oli, soutamaan rannasta vähän ulommaksi. Sitten hän opetti kansaa veneessä istuen.

4

5:4–7
Joh. 21:3–6
Lopetettuaan puheensa Jeesus sanoi Simonille: »Souda vene syvään veteen, laskekaa sinne verkkonne.» 5Tähän Simon vastasi: »Opettaja, me olemme jo tehneet työtä koko yön emmekä ole saaneet mitään. Mutta lasken vielä verkot, kun sinä niin käsket.» 6Näin he tekivät ja saivat saarretuksi niin suuren kalaparven, että heidän verkkonsa repeilivät. 7He viittoivat toisessa veneessä olevia tovereitaan apuun. Nämä tulivat, ja he saivat molemmat veneet niin täyteen kalaa, että ne olivat upota. 8
5:8
Jes. 6:5
Tämän nähdessään Simon Pietari lankesi Jeesuksen jalkoihin ja sanoi: »Mene pois minun luotani, Herra! Minä olen syntinen mies.» 9Hän ja koko hänen venekuntansa olivat pelon ja hämmennyksen vallassa kalansaaliin tähden, 10
5:10
Jer. 16:16
Matt. 13:47
samoin Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, jotka olivat Simonin kalastuskumppaneita. Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Älä pelkää. Tästä lähtien sinä olet ihmisten kalastaja.» 11
5:11
Mark. 10:28
He vetivät veneet maihin ja jättäen kaiken lähtivät seuraamaan Jeesusta.

Jeesus parantaa spitaalisen

12

5:12–16
Matt. 8:1–4
Mark. 1:40–45
Eräässä kaupungissa Jeesus kohtasi miehen, joka oli yltä päältä spitaalin saastuttama. Nähdessään Jeesuksen mies lankesi kasvoilleen ja rukoili: »Herra! Jos vain tahdot, sinä voit puhdistaa minut.» 13Jeesus ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi: »Minä tahdon. Tule puhtaaksi.» Tauti lähti miehestä heti. 14
5:14
Matt. 8:4+
Jeesus kielsi häntä kertomasta tästä kenellekään ja sanoi: »Käy näyttämässä itsesi papille ja anna puhdistumisestasi Mooseksen lain mukainen uhri todisteeksi heille.» 15
5:15
Luuk. 4:14+
Jeesuksesta puhuttiin kuitenkin yhä laajemmalti, ja ihmisiä kokoontui sankoin joukoin kuulemaan häntä ja hakemaan parannusta tauteihinsa. 16
5:16
Mark. 1:35+
Mutta hän vetäytyi jälleen autiolle seudulle rukoilemaan.

Jeesus parantaa halvaantuneen

17

5:17–26
Matt. 9:1–8
Mark. 2:1–12
Eräänä päivänä, kun Jeesus taas opetti, häntä kuulemassa istui fariseuksia5:17 Fariseus: ks. selitystä Matt. 3:7. Lainopettaja: ks. selitystä Matt. 2:4. ja lainopettajia. Heitä oli tullut kaikista Galilean kylistä ja myös Juudeasta ja Jerusalemista. Herran voima vaikutti Jeesuksessa niin että hän saattoi parantaa sairaita.

18Paikalle tuli miehiä, jotka kantoivat vuoteella halvaantunutta. He yrittivät tuoda hänet sisälle taloon asettaakseen hänet Jeesuksen eteen. 19Tungoksessa he eivät kuitenkaan saaneet tuoduksi häntä sisään, ja niin he kiipesivät katolle, irrottivat tiiliä ja laskivat sairaan vuoteineen kaikkien keskelle Jeesuksen eteen. 20

5:20,21
Luuk. 7:48,49
Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi: »Ystäväni, sinun syntisi on annettu anteeksi.»

21

5:21
Mark. 2:7+
Silloin lainopettajat ja fariseukset ajattelivat: »Mikä mies tämä on? Hän herjaa Jumalaa, kun puhuu noin. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi?» 22
5:22
Luuk. 6:8,9:47
Mutta Jeesus oli selvillä siitä, mitä he ajattelivat, ja sanoi heille: »Mitä te oikein ajattelette? 23Kumpi on helpompaa, sanoa: ’Sinun syntisi on annettu anteeksi’, vai sanoa: ’Nouse ja kävele’? 24Mutta jotta tietäisitte, että Ihmisen Pojalla5:24 Ks. selitystä Matt. 16:13. on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi» – hän puhui nyt halvaantuneelle – »minä sanon sinulle: nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi.»

25Heti paikalla mies kaikkien nähden nousi jalkeille, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa. 26Kaikki olivat hämmästyksestä suunniltaan ja ylistivät Jumalaa. Pelon vallassa he sanoivat: »Me olemme tänään nähneet sellaista, mitä ei voisi todeksi uskoa.»

Jeesus kutsuu Leevin

27

5:27–32
Matt. 9:9–13
Mark. 2:13–17
Tämän jälkeen Jeesus lähti sieltä ja näki Leevi-nimisen publikaanin istuvan tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle: »Seuraa minua», 28ja Leevi jätti kaiken, nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta.

29

5:29,30
Luuk. 15:1,2+
Leevi järjesti sitten kotonaan Jeesukselle suuret pidot. Heidän kanssaan oli aterialla paljon publikaaneja ja muita vieraita. 30Fariseukset ja heihin kuuluvat lainopettajat olivat tästä äkeissään ja sanoivat Jeesuksen opetuslapsille: »Kuinka te syötte ja juotte yhdessä publikaanien ja muiden syntisten kanssa!» 31Jeesus vastasi heille: »Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. 32
5:32
Luuk. 19:10
1. Tim. 1:15
En minä ole tullut kutsumaan hurskaita, vaan syntisiä, jotta he kääntyisivät.»

Häävieraat eivät paastoa

33

5:33–39
Matt. 9:14–17
Mark. 2:18–22
5:33
Matt. 9:14+
Jeesukselle sanottiin: »Johanneksen opetuslapset paastoavat usein ja pitävät rukouksia, samoin fariseusten opetuslapset, mutta sinun opetuslapsesi syövät ja juovat.» 34Hän vastasi: »Ette kai te voi vaatia häävieraita paastoamaan silloin kun sulhanen vielä on heidän kanssaan? 35Vielä tulee toinenkin aika. Kun sulhanen on otettu pois, silloin, niinä päivinä he paastoavat.»

36Jeesus esitti heille vielä vertauksen: »Ei kukaan leikkaa uudesta viitasta paikkaa ja ompele sitä vanhaan viittaan. Silloinhan uusi viitta menee pilalle eikä myöskään uudesta kankaasta otettu paikka sovi vanhaan. 37Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan uusi viini rikkoo leilit, viini valuu maahan ja leilit ovat pilalla. 38Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. 39Ei kukaan, joka on juonut vanhaa viiniä, halua uutta. Hänen mielestään vanha on hyvää.»

6

Sapatin herra

61

6:1–5
Matt. 12:1–8
Mark. 2:23–28
6:1
5. Moos. 23:26
Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät. 2
6:2
2. Moos. 20:8–10
Muutamat fariseukset sanoivat: »Miksi teette sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä?» 3
6:3,4
1. Sam. 21:4–7
Jeesus vastasi: »Ettekö ole lukeneet, mitä Daavid teki, kun hänen ja hänen miestensä tuli nälkä? 4
6:4
3. Moos. 24:5–9
Hän meni Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleen, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille.» 5Ja Jeesus sanoi vielä: »Ihmisen Poika on sapatin herra.»

Saako sapattina parantaa?

6

6:6–11
Matt. 12:9–14
Mark. 3:1–6
Eräänä toisena sapattina Jeesus meni synagogaan ja opetti. Siellä oli mies, jonka oikea käsi oli surkastunut. 7
6:7
Luuk. 14:1
Lainopettajat ja fariseukset pitivät silmällä, parantaisiko Jeesus sapattina, sillä he etsivät tilaisuutta nostaakseen syytteen häntä vastaan. 8
6:8
Luuk. 5:22,9:47
Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä. Hän sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: »Nouse ja tule tänne eteen.» Mies nousi paikaltaan ja astui esiin. 9
6:9
Luuk. 5:23
Jeesus sanoi: »Vastatkaa minulle: kumpi on sapattina luvallista, tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa ihmishenki vai tuhota ihminen?» 10Hän katsoi heitä kaikkia ja sanoi miehelle: »Ojenna kätesi.» Mies teki niin, ja hänen kätensä tuli ennalleen. 11
6:11
Joh. 5:16
Tämä sai lainopettajat ja fariseukset mielettömän raivon valtaan, ja he rupesivat suunnittelemaan, mitä tekisivät Jeesukselle.

Kaksitoista apostolia

12

6:12–16
Matt. 10:1–4
Mark. 3:13–19
6:12
Luuk. 3:21+
Samoihin aikoihin Jeesus meni vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä koko yön rukoillen Jumalaa. 13
6:13–16
Ap. t. 1:13
Päivän koittaessa hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, jotka nimesi apostoleiksi. 14
6:14
Joh. 1:40–44
Nämä olivat Simon, jolle hän antoi myös nimen Pietari6:14 Ks. selitystä Matt. 16:18., tämän veli Andreas, Jaakob ja Johannes, Filippus, Bartolomeus, 15Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon, jota kutsuttiin Kiivailijaksi, 16Juudas Jaakobin poika ja Juudas Iskariot, josta tuli kavaltaja.

Jeesus parantaa sairaita

17

6:17–19
Matt. 12:15–21
Mark. 3:7–12
6:17
Matt. 4:25
Jeesus laskeutui vuorelta yhdessä heidän kanssaan ja pysähtyi tasaiselle paikalle. Siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikkialta Juudeasta, Jerusalemista ja rannikolta Tyroksen ja Sidonin seudulta. 18Kaikki he olivat tulleet kuulemaan Jeesusta ja hakemaan parannusta tauteihinsa. Myös saastaisten henkien vaivaamat tulivat terveiksi. 19
6:19
Luuk. 8:46
Jokainen yritti väentungoksessa päästä koskettamaan häntä, sillä hänestä lähti voimaa, joka paransi kaikki.

Autuaaksijulistus

20

6:20–23
Matt. 5:1–12
6:20
Ps. 40:18
Jaak. 2:5
Jeesus katsoi opetuslapsiinsa ja sanoi:

»Autuaita olette te köyhät,

sillä teidän on Jumalan valtakunta.

21

6:21
Jes. 55:1,2
Jer. 31:25Ps. 126:5,6
Joh. 16:20
Autuaita te, jotka nyt olette nälissänne:

teidät ravitaan.

Autuaita te, jotka nyt itkette:

te saatte nauraa.

22

6:22
Jes. 66:5
Joh. 15:19
1. Piet. 4:14
»Autuaita olette te, kun teitä Ihmisen Pojan tähden vihataan ja herjataan, kun ihmiset erottavat teidät keskuudestaan ja inhoavat teidän nimeännekin. 23
6:23
Matt. 5:12+
Iloitkaa silloin, hyppikää riemusta, sillä palkka, jonka te taivaassa saatte, on suuri. Samoinhan tekivät heidän isänsä profeetoille.

Voi teitä, rikkaat!

24

6:24
Jes. 5:8,9
Luuk. 16:25
Jaak. 5:1
– Mutta te rikkaat – voi teitä!

Te olette jo onnenne saaneet.

25

6:25
Jes. 65:13,14
Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset!

Te näette vielä nälkää.

Voi teitä, jotka nyt nauratte!

Te saatte surra ja itkeä.

26

6:26
1. Kun. 22:8
Jaak. 4:4
»Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää! Samoinhan tekivät heidän isänsä väärille profeetoille.

Rakastakaa vihamiehiänne

27

6:27–36
Matt. 5:38–48
6:27,28
Matt. 5:44+
»Mutta teille, jotka minua kuulette, minä sanon: Rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. 28Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat, rukoilkaa niiden puolesta, jotka parjaavat teitä. 29
6:29
Matt. 5:39+
Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa toinenkin poski. Jos joku vie sinulta viitan, anna hänen ottaa paitasikin. 30
6:30
5. Moos. 15:7,8
Sananl. 3:27
1. Joh. 3:171. Kor. 6:7
Anna jokaiselle, joka sinulta pyytää, äläkä vaadi takaisin siltä, joka sinulta jotakin vie.

31

6:31
Matt. 7:12
»Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. 32Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin rakastavat niitä, joilta itse saavat rakkautta. 33Jos te teette hyvää niille, jotka tekevät hyvää teille, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin tekevät niin. 34
6:34
Sir. 29:1,2
Ja jos te lainaatte niille, joiden uskotte maksavan takaisin, mitä kiitettävää siinä on? Syntisetkin lainaavat toisilleen, kun tietävät saavansa takaisin saman verran. 35
6:35
Ps. 37:26
Ei, rakastakaa vihamiehiänne, tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette Korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille.

36

6:36
Ps. 103:8,13
»Olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän Isännekin armahtaa.

Älkää tuomitko

37

6:37–42
Matt. 7:1–5
6:37
Matt. 7:1Matt. 6:14,15
Mark. 11:25
Jaak. 2:13
»Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. 38
6:38
Sananl. 19:7Mark. 4:24
Gal. 6:7
Ilm. 18:6
Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen, annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan.»

39

6:39
Matt. 15:14+
Hän puhui heille vielä vertauksin:

»Miten sokea voisi taluttaa sokeaa? Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. 40

6:40
Matt. 10:24+
Ei oppilas ole opettajaansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen.

41»Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? 42Kuinka voit sanoa veljellesi: ’Annapa, veli, kun otan roskan silmästäsi’? Ethän sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä tekopyhä! Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä.

Puu ja hedelmät

43

6:43–45
Matt. 7:15–20,12:33
»Yksikään hyvä puu ei tee kelvotonta hedelmää eikä yksikään kelvoton puu hyvää hedelmää. 44Hedelmästään jokainen puu tunnetaan. Eihän orjantappuroista koota viikunoita eikä piikkipensaasta poimita rypäleitä. 45Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.

Kaksi rakentajaa

46

6:46–49
Matt. 7:24–27
6:46
Hoos. 8:2
Matt. 7:21,25:11
»Miksi te sanotte minulle: ’Herra, Herra’, mutta ette tee mitä minä sanon? 47
6:47
Room. 2:13
Jaak. 1:22
Minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. 48Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu. 49Se taas, joka kuulee mutta ei tee, on kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle, ilman perustusta. Kun tulvavedet syöksyivät taloa vasten, se sortui heti maan tasalle.»