Raamattu 1992 (KR92)
21

Lesken ropo

211

21:1–4
Mark. 12:41–44
21:1
2. Kun. 12:10
Joh. 8:20
Jeesus käänsi katseensa uhriarkkuun päin ja näki rikkaiden panevan siihen lahjoja. 2Hän näki myös, kuinka eräs köyhä leskivaimo pani arkkuun kaksi pientä lanttia. 3Hän sanoi: »Totisesti: tämä köyhä leski antoi enemmän kuin yksikään toinen. 4
21:4
2. Kor. 8:12
Kaikki nuo muut antoivat lahjansa liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hän elääkseen tarvitsi.»

Jeesus puhuu viimeisistä tapahtumista

21:5–38

Temppelin hävitys

5

21:5,6
Matt. 24:1,2
Mark. 13:1,2
21:5
Joh. 2:20
Kun jotkut ihastelivat temppeliä, sen kauniita kiviä ja näkyville pantuja lahjoja, Jeesus sanoi: 6
21:6
Mark. 13:2+
»Tulee aika, jolloin kaikki tämä, mitä te nyt katselette, revitään maahan. Tähän ei jää kiveä kiven päälle.»

Ensimmäiset lopun merkit

7

21:7–19
Matt. 24:3–14
Mark. 13:3–13
Jotkut kysyivät: »Opettaja, milloin tämä kaikki tapahtuu? Mikä on merkkinä siitä, että se aika on tulossa?» 8
21:8
Jer. 29:8,9
Kol. 2:8
2. Tess. 2:3
1. Joh. 2:18,4:1
Jeesus sanoi: »Varokaa, ettei teitä johdeta harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat: ’Minä se olen’, ja: ’Aika on tullut.’ Mutta älkää lähtekö heidän peräänsä. 9Ja kun kuulette sodista ja levottomuuksista, älkää hätääntykö. Näin täytyy ensin käydä, mutta loppu ei tule vielä silloin.»

10

21:10
2. Aik. 15:6
Jes. 19:2
Ja hän jatkoi:

»Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, 11

21:11
Luuk. 21:25
ja joka puolella on suuria maanjäristyksiä, nälänhätää ja ruttotauteja. Kauhistuttavia asioita tapahtuu, ja taivaalla näkyy suuria ennusmerkkejä.

12

21:12
Matt. 10:17,18
»Mutta jo ennen tätä teidän kimppuunne käydään ja teitä vainotaan. Teitä viedään tuomiolle synagogiin, teitä teljetään vankilaan, te joudutte kuninkaiden ja maaherrojen eteen minun nimeni tähden. 13Näin te saatte tilaisuuden todistaa minusta. 14
21:14,15
Matt. 10:19,20
Luuk. 12:11,12
Painakaa vain mieleenne, että teidän ei tule etukäteen miettiä, miten itseänne puolustatte. 15
21:15
2. Moos. 4:11,12
Jes. 54:17Ap. t. 6:10
Minä annan teille viisauden puhua niin, ettei yksikään vastustajanne kykene kiistämään eikä kumoamaan sanojanne.

16

21:16
Miika 7:5,6Ap. t. 7:59,12:2
»Jopa teidän vanhempanne, veljenne, sukulaisenne ja ystävänne luovuttavat teidät viranomaisille, ja muutamia teistä surmataan. 17
21:17
Matt. 10:22
Kaikki vihaavat teitä minun nimeni tähden. 18
21:18
Matt. 10:30
Luuk. 12:7
Mutta edes hiuskarva päästänne ei mene hukkaan. 19
21:19
Luuk. 8:15
Pysykää lujina, niin voitatte omaksenne elämän.

Jerusalemin hävitys

20

21:20–24
Matt. 24:15–28
Mark. 13:14–23
21:20
Luuk. 19:43
»Kun te näette Jerusalemin olevan sotajoukkojen piirittämä, silloin tiedätte, että sen hävitys on lähellä. 21Silloin on kaikkien Juudeassa asuvien paettava vuorille. Niiden, jotka ovat kaupungissa, on lähdettävä sieltä, eikä maaseudulla olevien pidä tulla kaupunkiin. 22
21:22
Jer. 5:29
Dan. 9:26
Hoos. 9:7
Sillä ne päivät ovat koston päiviä: kaikki, mitä on kirjoitettu, käy toteen. 23Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät! Tähän maahan tulee suuri hätä, ja tätä kansaa kohtaa viha. 24
21:24
Jer. 15:2Ps. 79:1
Jes. 63:18
Ilm. 11:2
Monet surmataan miekan terällä, toiset viedään vangiksi kaikkien kansojen sekaan, ja vieraat kansat polkevat Jerusalemia, kunnes niille annettu aika täyttyy.

25

21:25–33
Matt. 24:29–36
Mark. 13:24–32
21:25
Matt. 24:29+
»Auringossa, kuussa ja tähdissä näkyy merkkejä. Meren aallot pauhaavat jylisten, ja maan päällä ovat kansat ahdistuksen ja epätoivon vallassa. 26Kaikki lamaantuvat pelosta odottaessaan sitä, mikä on kohtaava ihmiskuntaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. 27
21:27
Matt. 24:30+
Silloin nähdään Ihmisen Pojan tulevan pilven päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. 28
21:28
Room. 8:23
Kun nuo tapahtumat alkavat, nostakaa rohkeasti päänne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.»

29Hän esitti heille myös vertauksen:

»Katsokaa viikunapuuta, tai mitä puuta tahansa. 30Kun näette sen puhkeavan lehteen, te tiedätte ilman muuta, että kesä on jo lähellä. 31

21:31
Luuk. 17:20+
Samalla tavoin te nähdessänne tämän tapahtuvan tiedätte, että Jumalan valtakunta on lähellä. 32
21:32
Luuk. 9:27
Totisesti: tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki tämä tapahtuu. 33
21:33
Matt. 24:35+
Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa.

Pysykää valveilla!

34

21:34
Matt. 24:49
Room. 13:13
Ef. 5:6
»Pitäkää varanne, etteivät juopottelu ja päihtymys tai jokapäiväisen elämän huolet turruta teitä, niin että se päivä yllättää teidät 35
21:35
Jes. 24:17Jer. 25:29
niin kuin ansa. Sitä päivää ei vältä yksikään, joka maan päällä elää. 36
21:36
1. Moos. 19:17Matt. 25:32
Pysykää siis alati valveilla ja rukoilkaa itsellenne voimaa, jotta selviäisitte kaikesta siitä, mikä on tapahtuva, ja kestäisitte Ihmisen Pojan edessä.»

37

21:37,38
Luuk. 19:47+
Päivät Jeesus opetti temppelissä, mutta illalla hän aina lähti sieltä ja vietti yönsä vuorella, jota sanotaan Öljymäeksi. 38
21:38
Joh. 8:1
Jo varhain aamulla kansa tuli temppeliin hänen luokseen kuulemaan häntä.

22

Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus

22—24

Juudas kavaltaa Jeesuksen

221

22:1,2
Matt. 26:1–5
Mark. 14:1,2
Joh. 11:45–53
22:1
2. Moos. 23:15
5. Moos. 16:1
Happamattoman leivän juhla, jota kutsutaan myös pääsiäiseksi, oli jo lähellä. 2
22:2
Luuk. 20:19
Ap. t. 4:26,27
Ylipapit ja lainopettajat miettivät miettimistään, millä keinoin saisivat Jeesuksen raivatuksi tieltä, sillä he pelkäsivät kansaa.

3

22:3–6
Matt. 26:14–16
Mark. 14:10,11
22:3
Joh. 13:27
Silloin meni Saatana Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi; hän oli yksi kahdestatoista opetuslapsesta. 4
22:4
Luuk. 22:52
Hän lähti ylipappien ja temppelivartioston päällikköjen luo ja keskusteli heidän kanssaan siitä, miten toimittaisi Jeesuksen heidän käsiinsä. 5He ilahtuivat ja tarjosivat hänelle rahaa. 6Juudas suostui tarjoukseen ja etsi nyt sopivaa tilaisuutta saattaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä kaikessa hiljaisuudessa.

Pääsiäisaterian valmistelu

7

22:7–13
Matt. 26:17–19
Mark. 14:12–16
22:7
2. Moos. 12:6
5. Moos. 16:4,6
Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava. 8Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen kaupunkiin ja sanoi heille: »Menkää valmistamaan meille pääsiäisateria.» 9He kysyivät: »Minne tahdot meidän valmistavan sen?» 10Hän sanoi: »Kun tulette kaupunkiin, teitä vastaan tulee vesiruukkua kantava mies. Seuratkaa häntä. Menkää siihen taloon, johon hän menee, 11ja sanokaa talon isännälle: ’Opettaja kysyy sinulta, missä on huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa.’ 12Isäntä osoittaa teille yläkerrasta suuren huoneen, jossa on kaikki järjestettynä. Valmistakaa sinne ateria.» 13He lähtivät matkaan, ja kaikki kävi niin kuin Jeesus oli heille sanonut. He valmistivat pääsiäisaterian.

Pääsiäisateria. Jeesus asettaa ehtoollisen

14

22:14–20
Matt. 26:26–30
Mark. 14:22–25
1. Kor. 11:23–25
Kun hetki koitti, Jeesus kävi aterialle yhdessä apostolien kanssa. 15
22:15
Luuk. 24:24,26
Ap. t. 1:3,3:18
Hän sanoi heille: »Hartaasti olen halunnut syödä tämän pääsiäisaterian teidän kanssanne ennen kärsimystäni. 16
22:16
Luuk. 13:29,14:15
Sillä minä sanon teille: enää en syö pääsiäisateriaa, ennen kuin se saa täyttymyksensä Jumalan valtakunnassa.» 17Hän otti käsiinsä maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi: »Ottakaa tämä ja jakakaa keskenänne. 18
22:18
Luuk. 17:20,19:11
Ap. t. 1:3,7
Minä sanon teille: tästedes en maista viiniköynnöksen antia, ennen kuin Jumalan valtakunta on tullut.»

19

22:19
1. Kor. 10:17
Sitten hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: »Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni.» 20
22:20
2. Moos. 24:8
Jer. 31:31
Hepr. 10:10
Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljan ja sanoi: »Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. 21
22:21–23
Matt. 26:20–25
Mark. 14:17–21
Joh. 13:18–30
22:21
Ps. 41:10
Mutta tälle samalle pöydälle ojentaa yhdessä minun kanssani kätensä myös minun kavaltajani. 22
22:22
Ap. t. 1:16
Ihmisen Poika lähtee täältä juuri niin kuin hänen on määrä lähteä, mutta voi sitä, josta tulee hänen kavaltajansa!» 23Opetuslapset alkoivat kysellä toisiltaan, kuka heistä se saattaisi olla.

Se joka palvelee on suurin

24

22:24–27
Matt. 20:24–28
Mark. 10:41–45
22:24
Matt. 18:1
Mark. 9:33,34
Luuk. 9:46
Opetuslasten kesken syntyi myös kiistaa siitä, ketä heistä olisi pidettävä suurimpana.

25

22:25
2. Makk. 4:2
Ap. t. 4:9,10:38
Silloin Jeesus sanoi heille:

»Kuninkaat hallitsevat herroina kansojaan, ja vallanpitäjät vaativat, että heitä kutsutaan hyväntekijöiksi.22:25 »Hyväntekijä» kuului tuon ajan hallitsijoiden itsestään käyttämiin kunnianimityksiin. 26Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Joka teidän joukossanne on suurin, se olkoon kuin nuorin, ja joka on johtaja, olkoon kuin palvelija. 27

22:27
Joh. 13:14
Fil. 2:7
Kumpi on suurempi, se, joka on aterialla, vai se, joka palvelee häntä? Eikö se, joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne niin kuin se, joka palvelee.

28»Koko ajan, kaikissa koettelemuksissani, te olette pysyneet minun kanssani. 29

22:29
Luuk. 12:32
Niinpä minä annan teille kuninkaallisen vallan, niin kuin Isäni on minulle antanut. 30
22:30
Matt. 19:28
Ilm. 3:21
Te saatte minun valtakunnassani syödä ja juoda minun pöydässäni, ja te istutte valtaistuimilla ja hallitsette Israelin kahtatoista heimoa.

Jeesus ennustaa Pietarin luopumisen

31

22:31–34
Matt. 26:30–35
Mark. 14:26–31
Joh. 13:36–38
22:31
1. Aik. 21:1
Job 1:6
Sak. 3:1
2. Kor. 2:11Aam. 9:9
»Simon, Simon! Saatana on saanut luvan seuloa teitä niin kuin viljaa. 32
22:32
Joh. 17:9
Mutta minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi. Ja kun olet palannut takaisin, vahvista veljiäsi.»

33Pietari sanoi hänelle: »Herra, sinun kanssasi minä olen valmis menemään vaikka vankilaan tai kuolemaankin.» 34Mutta Jeesus vastasi: »Minä sanon sinulle, Pietari: ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä olet kolmesti kieltänyt tuntevasi minut.»

Kaksi miekkaa

35

22:35
Luuk. 9:3,10:4
Jeesus sanoi opetuslapsille: »Kun lähetin teidät matkaan ilman kukkaroa, laukkua ja jalkineita, niin puuttuiko teiltä mitään?» »Ei mitään», he vastasivat. 36Silloin Jeesus sanoi: »Nyt on toisin. Jolla on kukkaro, ottakoon sen mukaansa, samoin laukun. Jolla ei ole rahaa, myyköön viitan päältään ja ostakoon miekan. 37
22:37
Jes. 53:12
Sillä tietäkää, että tämän kirjoituksen täytyy käydä minussa toteen: ’Hänet luettiin rikollisten joukkoon.’ Kaikki, mitä minusta on lausuttu, saa nyt täyttymyksensä.» 38Opetuslapset sanoivat: »Herra, tässä on kaksi miekkaa.» »Riittää», hän vastasi.

Jeesus rukoilee Getsemanessa

39

22:39–46
Matt. 26:36–46
Mark. 14:32–42
22:39
Joh. 18:1
Jeesus lähti kaupungista ja meni tapansa mukaan Öljymäelle. Opetuslapset seurasivat häntä. 40
22:40
Luuk. 11:4
Tultuaan sinne Jeesus sanoi heille: »Rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.» 41Itse hän meni vähän edemmäs, kivenheiton päähän, polvistui ja rukoili: 42
22:42
Matt. 6:10
Joh. 6:38
»Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun.» 43
22:43
Dan. 10:18,19
Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä.22:43,44 Nämä jakeet puuttuvat useista käsikirjoituksista mutta kuulunevat Luukkaan alkuperäiseen tekstiin. 44
22:44
Joh. 12:27
Hepr. 5:7
Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. 45Kun hän sitten nousi rukoilemasta ja tuli opetuslasten luo, hän tapasi heidät nukkumasta murheen uuvuttamina. 46»Mitä? Nukutteko te?» hän sanoi. »Nouskaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen.»

Jeesuksen vangitseminen

47

22:47–53
Matt. 26:47–56
Mark. 14:43–52
Joh. 18:1–11
Jeesuksen vielä puhuessa sinne tuli joukko miehiä, ja heidän oppaanaan oli Juudas, yksi kahdestatoista opetuslapsesta. Juudas tuli Jeesusta kohti antaakseen hänelle suudelman, 48
22:48
Luuk. 22:22
mutta Jeesus sanoi hänelle: »Juudas, suudelmallako sinä kavallat Ihmisen Pojan?» 49Kun Jeesuksen seuralaiset näkivät, mitä oli tulossa, he sanoivat: »Herra, iskemmekö miekalla?» 50Yksi heistä iskikin ylipapin palvelijaa niin että tämän oikea korva irtosi. 51
22:51
Ap. t. 10:38
Mutta Jeesus sanoi: »Ei! Antakaa tämän tapahtua.» Hän kosketti miehen korvaa ja paransi hänet. 52
22:52
Luuk. 22:4
Sitten hän sanoi ylipapeille, temppelivartioston päälliköille ja kansan vanhimmille, jotka olivat tulleet häntä vangitsemaan: »Te olette lähteneet kuin rosvon kimppuun, miekat ja seipäät käsissä. 53
22:53
Luuk. 19:47Luuk. 22:3,31
Minä olen joka päivä ollut teidän keskellänne temppelissä, ettekä te ole kättänne kohottaneet minua vastaan. Mutta nyt on teidän hetkenne, nyt on pimeydellä valta.»

Pietari kieltää Jeesuksen

54

22:54–62
Matt. 26:69–75
Mark. 14:66–72
Joh. 18:15–18,25–27
He vangitsivat Jeesuksen ja veivät hänet mukanaan ylipapin taloon. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä. 55Keskelle pihaa sytytettiin nuotio, ja kun väki asettui sen ympärille, Pietari istuutui muiden joukkoon. 56Muuan palvelustyttö näki hänet istumassa tulen ääressä, katsoi häntä pitkään ja sanoi: »Tuokin oli sen miehen seurassa.» 57Pietari kielsi: »Minäkö? Enhän edes tunne häntä.» 58Vähän ajan kuluttua sanoi eräs mies hänet nähdessään: »Sinäkin olet sitä joukkoa.» Mutta Pietari vastasi: »Erehdyt, en ole.» 59Tunnin kuluttua vielä toinen mies väitti: »Kyllä tuokin varmasti oli sen miehen kanssa, onhan hän galilealainenkin.» 60Mutta Pietari sanoi: »En käsitä, mistä puhut.» Siinä samassa, hänen vielä puhuessaan, kukko lauloi. 61Herra kääntyi ja katsoi Pietariin, ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut: »Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti kiellät minut.» 62Hän meni ulos ja itki katkerasti.

Jeesusta pilkataan

63

22:63–71
Matt. 26:57–68
Mark. 14:53–65
Joh. 18:12–14,19–24
22:63
Job 16:10,11
Miehet, joiden käsissä Jeesus oli, pilkkasivat ja löivät häntä. 64He peittivät hänen silmänsä ja sanoivat: »Profetoi nyt! Kuka sinua löi?» 65Monella muullakin tavalla he herjasivat häntä.

Jeesus Suuren neuvoston edessä

66

22:66
Matt. 27:1
Mark. 15:1
Joh. 18:24
Kun päivä koitti, kokoontuivat kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat neuvoston istuntoon. Jeesus tuotiin heidän eteensä, 67ja he sanoivat hänelle: »Jos olet Messias, niin sano se meille.» Hän vastasi: »Jos sen teille sanon, te ette usko. 68Ja jos jotakin kysyn, te ette vastaa. 69
22:69
Ps. 110:1
Mark. 13:26Ap. t. 7:56
Room. 8:34
Hepr. 1:3
Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Kaikkivaltiaan oikealla puolella.» 70Silloin he kaikki kysyivät: »Oletko sinä siis Jumalan Poika?» Jeesus vastasi heille: »Itsepä te niin sanotte.» 71Silloin he sanoivat: »Mitä me enää todisteita tarvitsemme! Mehän olemme kuulleet sen hänen omasta suustaan.»

23

Jeesus Pilatuksen edessä

231

23:1–25
Matt. 27:1–26
Mark. 15:1–15
Joh. 18:28—19:16a
He lähtivät sieltä kaikki yhdessä, veivät Jeesuksen Pilatuksen eteen 2
23:2
Luuk. 6:19,7:1,19:48Luuk. 20:20
ja rupesivat esittämään syytöksiä häntä vastaan. He sanoivat: »Me olemme todenneet, että tämä mies johtaa kansaamme harhaan. Hän kieltää maksamasta veroa keisarille ja väittää olevansa Messias, kuningas.» 3
23:3
1. Tim. 6:13
Pilatus kysyi Jeesukselta: »Oletko sinä juutalaisten kuningas?» »Sinä sen sanoit», Jeesus vastasi. 4Pilatus sanoi ylipapeille ja väkijoukolle: »En voi havaita tämän miehen syyllistyneen mihinkään rikokseen.» 5Mutta he pysyivät itsepintaisesti syytöksissään ja sanoivat: »Hän villitsee kansaa, kulkee opettamassa joka puolella Juudeaa, Galileasta tänne asti.»

Jeesus Herodeksen edessä

6Tämän kuultuaan Pilatus kysyi, oliko mies galilealainen. 7Saatuaan tietää, että Jeesus oli Herodeksen hallintoalueelta, hän lähetti Jeesuksen Herodeksen luo, sillä tämäkin oli niinä päivinä Jerusalemissa.

8

23:8
Luuk. 9:9
Herodes ilahtui kovin nähdessään Jeesuksen, sillä hän oli jo pitkään halunnut tavata hänet. Hän oli kuullut Jeesuksesta ja toivoi, että tämä tekisi hänen nähtensä jonkin ihmeteon. 9Hän kyseli Jeesukselta kaikenlaista, mutta Jeesus ei vastannut hänelle mitään. 10Ylipapit ja lainopettajat, jotka olivat paikalla, syyttivät Jeesusta kiivaasti. 11Herodes ja hänen sotilaansa alkoivat nyt kohdella Jeesusta halveksuvasti. Herodes teki Jeesuksesta pilkkaa puettamalla hänet komeaan pukuun, ja sitten hän lähetti Jeesuksen takaisin Pilatuksen luo. 12
23:12
Ap. t. 4:27
Tuona päivänä Herodeksesta ja Pilatuksesta tuli ystävät; siihen saakka he olivat olleet vihoissa keskenään.

Jeesus tuomitaan kuolemaan

13Pilatus kutsui koolle ylipapit, hallitusmiehet ja kansan 14ja sanoi heille: »Te toitte tämän miehen minun eteeni väittäen häntä kansan villitsijäksi. Olen nyt teidän läsnä ollessanne kuulustellut häntä, mutta en ole havainnut hänen syyllistyneen mihinkään, mistä te häntä syytätte. 15Ei liioin Herodes, sillä hän lähetti miehen takaisin meidän eteemme. Ei hän ole tehnyt mitään, mistä seuraisi kuolemantuomio. 16Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan ensin olen antanut kurittaa häntä.» [ 17Hänen näet täytyi aina juhlan aikana päästää heille joku vanki vapaaksi.]23:17 Jae sisältyy useisiin käsikirjoituksiin. Vrt. Matt. 27:15, Mark. 15:6.

18

23:18
Ap. t. 3:14
Silloin kaikki huusivat yhteen ääneen: »Kuolema sille miehelle! Päästä meille Barabbas!» 19Barabbas oli kaupungissa puhjenneen mellakan ja murhan tähden vangittu mies. 20Pilatus vetosi uudestaan heihin, sillä hän halusi vapauttaa Jeesuksen. 21Mutta he huusivat vastaan: »Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse!» 22Pilatus sanoi heille kolmannen kerran: »Mitä pahaa hän sitten on tehnyt? En ole havainnut mitään, minkä vuoksi hänet pitäisi tuomita kuolemaan. Minä päästän hänet vapaaksi, kunhan olen antanut kurittaa häntä.» 23Mutta he eivät antaneet periksi vaan huusivat yhä kovemmin ja vaativat, että Jeesus oli ristiinnaulittava.

Huutonsa voimalla he saivat tahtonsa läpi. 24Pilatus päätti lopulta suostua heidän vaatimukseensa. 25Hän vapautti sen miehen, jonka he halusivat – miehen, joka oli vangittu mellakan ja murhan tähden – mutta Jeesuksen hän luovutti heidän valtaansa.

Jeesus viedään ristiinnaulittavaksi

26

23:26–43
Matt. 27:32–44
Mark. 15:21–32
Joh. 19:16b–24
Jeesusta lähdettiin viemään. Matkalla sotilaat pysäyttivät Simon-nimisen kyreneläisen miehen, joka oli tulossa kaupunkiin, ja panivat hänet kantamaan ristiä Jeesuksen jäljessä. 27Mukana seurasi suuri väkijoukko, myös monia naisia, jotka valittivat ääneen ja itkivät Jeesusta. 28
23:28
Luuk. 19:41
Mutta Jeesus kääntyi heihin päin ja sanoi: »Älkää minua itkekö, Jerusalemin tyttäret, itkekää itseänne ja lapsianne. 29
23:29
Luuk. 21:23
Tulee aika, jolloin sanotaan: ’Autuaita ovat hedelmättömät, autuaita ne kohdut, jotka eivät ole synnyttäneet, ja rinnat, jotka eivät ole lasta ruokkineet.’ 30
23:30
Hoos. 10:8
Ilm. 6:16
Silloin ihmiset sanovat vuorille: ’Kaatukaa meidän päällemme’, ja kukkuloille: ’Peittäkää meidät.’ 31
23:31
Jer. 25:29
1. Piet. 4:17,18
Jos näin tehdään vihannalle puulle, mitä tapahtuukaan kuivalle!»

Jeesus ristillä

32

23:32
Jes. 53:12
Jeesuksen kanssa teloitettavaksi vietiin kaksi muuta miestä, kaksi rikollista. 33Kun tultiin paikkaan, jota kutsutaan Pääkalloksi, he ristiinnaulitsivat Jeesuksen ja rikolliset, toisen hänen oikealle puolelleen, toisen vasemmalle. 34
23:34
Matt. 5:44Ap. t. 3:17,7:60
1. Tim. 1:13Ps. 22:19
Mutta Jeesus sanoi: »Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät.»23:34 Jakeen alkuosa tähdellä merkittyyn kohtaan asti puuttuu useista tärkeistä käsikirjoituksista. Sotilaat jakoivat keskenään Jeesuksen vaatteet heittämällä niistä arpaa.

35

23:35
Ps. 22:8
Kansa seisoi katselemassa. Hallitusmiehiäkin oli siellä ivailemassa Jeesusta. He sanoivat: »Muita hän kyllä on auttanut – auttakoon nyt itseään, jos hän kerran on Messias, Jumalan valittu.» 36
23:36
Ps. 69:22
Myös sotilaat pilkkasivat häntä. He tulivat hänen luokseen, tarjosivat hänelle hapanviiniä 37ja sanoivat: »Jos olet juutalaisten kuningas, niin pelasta itsesi.» 38Jeesuksen pään yläpuolella oli myös kirjoitus: »Tämä on juutalaisten kuningas.»

39Toinen ristillä riippuvista pahantekijöistä herjasi hänkin Jeesusta. Hän sanoi: »Etkö sinä ole Messias? Pelasta nyt itsesi ja meidät!» 40Mutta toinen moitti häntä: »Etkö edes sinä pelkää Jumalaa, vaikka kärsit samaa rangaistusta? 41Mehän olemme ansainneet tuomiomme, meitä rangaistaan tekojemme mukaan, mutta tämä mies ei ole tehnyt mitään pahaa.» 42Ja hän sanoi: »Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi.» 43

23:43
1. Moos. 2:9
2. Kor. 12:4
Ilm. 2:7
Jeesus vastasi: »Totisesti: jo tänään olet minun kanssani paratiisissa.»

Jeesuksen kuolema

44

23:44–49
Matt. 27:45–56
Mark. 15:33–41
Joh. 19:28–30
23:44
Aam. 8:9
Oli jo kuudes tunti. Silloin, keskipäivällä, aurinko pimeni. Pimeys tuli koko maan ylle, ja sitä kesti yhdeksänteen tuntiin saakka. 45
23:45
Mark. 15:38+
Temppelin väliverho repesi keskeltä kahtia. 46
23:46
Ps. 31:6
Ap. t. 7:59
Ja Jeesus huusi kovalla äänellä: »Isä, sinun käsiisi minä uskon henkeni.» Tämän sanottuaan hän henkäisi viimeisen kerran.

47

23:47
Luuk. 2:20Ap. t. 3:14
Kun sadanpäällikkö näki, mitä tapahtui, hän antoi Jumalalle kunnian ja sanoi: »Tämä mies oli todella viaton.» 48
23:48
Jes. 32:12Aam. 8:10
Sak. 12:10
Ja kaikki ne ihmiset, jotka suurin joukoin olivat kerääntyneet katselemaan tätä näytelmää, palasivat tämän nähtyään kaupunkiin rintaansa lyöden. 49
23:49
Ps. 38:12Luuk. 8:2,3
Jeesuksen tuttavat seisoivat kaikki etäämpänä ja seurasivat sieltä tapahtumia. Siellä olivat myös naiset, jotka olivat tulleet Galileasta hänen mukanaan.

Jeesuksen hautaaminen

50-51

23:50–55
Matt. 27:57–61
Mark. 15:42–47
Joh. 19:31–42
23:50–51
Luuk. 2:38
Muuan neuvoston jäsen, Joosef, joka oli kotoisin juutalaisesta Arimatian kaupungista, ei ollut yhtynyt neuvoston päätökseen eikä osallistunut sen toimiin. Hän oli hyvä ja hurskas mies ja odotti Jumalan valtakuntaa. 52Joosef meni Pilatuksen puheille ja pyysi Jeesuksen ruumista. 53Hän otti sen ristiltä, kääri pellavavaatteeseen ja pani kallioon hakattuun hautaan, johon ei vielä ollut haudattu ketään. 54Oli valmistuspäivä, sapatti oli juuri alkamassa.

55

23:55
Luuk. 23:49
Naiset, jotka olivat Jeesuksen kanssa tulleet Galileasta, lähtivät Joosefin mukaan. He näkivät, kuinka Jeesuksen ruumis pantiin hautaan. 56
23:56—24:12
Matt. 28:1–10
Mark. 16:1–8
Joh. 20:1–10
23:56
Joh. 19:39
Palattuaan kaupunkiin he hankkivat tuoksuvia öljyjä ja voiteita, mutta sapatin he viettivät levossa lain käskyn mukaan.