Raamattu 1992 (KR92)
16

Epärehellinen taloudenhoitaja

161Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen: »Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. 2Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi: ’Mitä minä sinusta kuulen! Tee tili toimistasi, minun talouttani sinä et enää hoida.’ 3Mies mietti: ’Mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. 4– Nytpä tiedän! Järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani.’ 5Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. ’Paljonko olet velkaa isännälleni?’ hän kysyi ensimmäiseltä. 6’Sata astiaa öljyä’, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi: ’Tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä viisikymmentä.’ 7Sitten hän kysyi toiselta: ’Entä sinä, paljonko sinä olet velkaa?’ Tämä vastasi: ’Sata tynnyriä vehnää.’ Taloudenhoitaja sanoi: ’Tässä on velkakirjasi, merkitse kahdeksankymmentä.’»

8

16:8
Joh. 12:36
Ef. 5:8
1. Tess. 5:5
Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi:

»Tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. 9

16:9
Luuk. 12:33+
Minä sanonkin teille: hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole.

Väärä ja todellinen rikkaus

10

16:10
Matt. 24:47,25:21,23
Luuk. 19:17
»Joka on vähimmässä luotettava, se on luotettava paljossakin, ja joka on vähimmässä vilpillinen, se on vilpillinen myös paljossa. 11Jos te ette luotettavasti hoida väärää rikkautta, kuka uskoo teille todellista? 12Ja jos te ette luotettavasti hoida toisen omaisuutta, kuka teille kerran antaa sen, mikä on teidän omaanne? 13
16:13
Matt. 6:24+
Yksikään palvelija ei voi palvella kahta herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista; jos hän on liittynyt toiseen, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa.»

14Fariseukset kuulivat kaiken tämän. He olivat rahanahneita, ja niinpä he ivailivat Jeesusta.

15

16:15
Matt. 23:28
Luuk. 18:11
Ap. t. 1:24
2. Kor. 5:11
Jeesus sanoi heille:

»Ihmisten edessä te olette olevinanne hurskaita, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne. Se, mikä on ihmisten silmissä arvokasta, on Jumalalle iljetys.

Laki ja Jumalan valtakunta

16

16:16
Matt. 11:12,13Luuk. 9:2,60
»Lain ja profeettojen aika kesti Johannekseen asti. Siitä lähtien on julistettu hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta, ja jokaista vaaditaan tulemaan sinne.16:16 Jakeen loppu voidaan kääntää myös: »ja jokainen tunkeutuu väkisin sinne.» 17
16:17
Jes. 40:8
Bar. 4:1
Matt. 5:18
Luuk. 21:33
Mutta laista ei häviä piirtoakaan, ennemmin katoavat taivas ja maa. 18
16:18
Matt. 5:31+
Jokainen, joka hylkää vaimonsa ja nai toisen, tekee aviorikoksen, ja samoin tekee aviorikoksen se, joka nai miehensä hylkäämän naisen.

Rikas mies ja Lasarus

19»Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. 20Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. 21Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, joita rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan.

22»Sitten köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. 23Kun hän tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. 24

16:24
Jes. 66:24
Judit 16:17
Mark. 9:48
Silloin hän huusi: ’Isä Abraham, armahda minua! Lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauhea olla.’ 25
16:25
Job 21:13
Ps. 17:14
Luuk. 6:24
Mutta Abraham sanoi: ’Muista, poikani, että sinä sait eläessäsi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. 26Sitä paitsi meidän välillämme on syvä, ylipääsemätön kuilu, niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne, vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme.’ 27Rikas mies sanoi: ’Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. 28Minulla on viisi veljeä – hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän kärsimyksen paikkaan.’ 29
16:29
Jes. 8:20
Abraham vastasi: ’Heillä on Mooses ja profeetat. Kuulkoot heitä.’ 30’Ei, isä Abraham’, mies sanoi, ’mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät.’ 31Mutta Abraham sanoi: ’Jos he eivät kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista.’»

17

Viettelyksistä, anteeksiantamisesta ja uskosta

171

17:1,2
Matt. 18:6,7
Mark. 9:42
Jeesus sanoi opetuslapsilleen:

»Viettelysten täytyy tulla, se on väistämätöntä, mutta voi sitä, jonka kautta ne tulevat! 2Parempi olisi hänelle, että hänet heitettäisiin mereen myllynkivi kaulassa, kuin että hän johdattaa lankeemukseen yhdenkään näistä vähäisistä. 3

17:3
Matt. 18:15+
Pitäkää varanne!

»Jos veljesi tekee väärin, nuhtele häntä, ja jos hän sitten katuu, anna hänelle anteeksi. 4

17:4
Matt. 18:21,22
Vaikka hän seitsemästi päivässä rikkoisi sinua vastaan ja seitsemästi tulisi sanomaan sinulle: ’Minä kadun’, anna hänelle anteeksi.»

5Apostolit sanoivat Herralle: »Anna meille vahvempi usko!»

6

17:6
Matt. 17:20+
Herra sanoi:

»Jos teillä olisi uskoa edes sinapinsiemenen verran, te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle: ’Nouse juurinesi maasta ja istuta itsesi mereen’, ja se tottelisi teitä.

Mitä palvelijalta vaaditaan

7»Jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ettehän te hänen kotiin palatessaan sano: ’Käy pöytään, saat heti ruokaa.’ 8Ei, te sanotte: ’Laita minulle syötävää, vyötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa kun syön ja juon. Sitten saat sinä syödä ja juoda.’ 9Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. 10Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa: ’Me olemme arvottomia palvelijoita. Olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään.’»

Jeesus parantaa kymmenen spitaalista

11

17:11
Luuk. 9:51+
Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. 12
17:12
3. Moos. 13:45,46
Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän 13ja huusivat: »Jeesus, opettaja, armahda meitä!» 14
17:14
Matt. 8:4+
Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille: »Menkää näyttämään itsenne papeille.» Mennessään he puhdistuivat. 15Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, 16lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. 17Jeesus kysyi: »Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä ne yhdeksän muuta ovat? 18Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa?» 19
17:19
Matt. 9:22+
Ja hän sanoi miehelle: »Nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut.»

Milloin Jumalan valtakunta tulee?

20

17:20
Luuk. 19:11,22:18
Ap. t. 1:3,7
Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: »Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. 21
17:21
Ap. t. 28:31
Room. 14:17
Eikä voida sanoa: ’Se on täällä’, tai: ’Se on tuolla.’ Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.»17:21 Toinen tulkinta: sisäisesti teissä.

Ihmisen Pojan päivä

22Opetuslapsilleen hän sanoi:

»Tulee aika, jolloin te toivotte näkevänne edes yhden Ihmisen Pojan päivän mutta ette saa nähdä. 23

17:23
Matt. 24:23
Mark. 13:21
Luuk. 21:8
Teille sanotaan silloin: ’Hän on tuolla’, ja: ’Hän on täällä’, mutta älkää lähtekö minnekään, älkää juosko perässä. 24
17:24
Matt. 24:27
Sillä niin kuin salama välähtää ja valaisee taivaan äärestä ääreen, niin on Ihmisen Poika oleva ilmestymisensä päivänä. 25
17:25
Luuk. 9:21,22,43,44,18:31
Mutta sitä ennen hänen täytyy kärsiä paljon, ja tämä sukupolvi hylkää hänet.

26

17:26,27
1. Moos. 6:5—7:1
Matt. 24:37–39
1. Piet. 3:20
»Niin kuin oli Nooan päivinä, niin on Ihmisen Pojan päivinä oleva. 27Ihmiset söivät ja joivat, menivät naimisiin ja naittivat tyttäriään aina siihen päivään asti, jona Nooa meni arkkiin, ja tulva tuli ja tuhosi heidät kaikki. 28
17:28–30
1. Moos. 19:12–17
On oleva niin kuin oli Lootin päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. 29
17:29
1. Moos. 19:24,25
5. Moos. 29:22
2. Piet. 2:6
Juud. 7
Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja tulikiveä, ja se tuhosi heidät kaikki.

30»Samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy. 31

17:31
Matt. 24:17,18
Mark. 13:15,16
Jos sinä päivänä joku on katolla ja hänen tavaransa ovat sisällä talossa, hänen ei pidä mennä alas noutamaan niitä, ja jos joku on pellolla, hänen ei pidä palata kotiin. 32
17:32
1. Moos. 19:26
Viis. 10:7
Muistakaa Lootin vaimoa! 33
17:33
Matt. 10:39+
Joka yrittää turvata elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, on pelastava sen omakseen. 34
17:34,35
Matt. 24:40,41
Minä sanon teille: Sinä yönä on kaksi samalla vuoteella: toinen otetaan, toinen jätetään. 35Kaksi naista on yhdessä jauhamassa: toinen otetaan, toinen jätetään. [ 36Kaksi miestä on pellolla: toinen otetaan, toinen jätetään.]»17:36 Jae puuttuu vanhimmista käsikirjoituksista. Vrt. Matt. 24:40. 37
17:37
Matt. 24:28+
»Missä, Herra?» kysyivät opetuslapset. Hän sanoi: »Missä on haaska, sinne kokoontuvat korppikotkat.»

18

Leski ja väärämielinen tuomari

181

18:1
Luuk. 3:21+
Jeesus esitti opetuslapsille vertauksen opettaakseen, että aina tulee rukoilla, koskaan lannistumatta: 2»Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa eikä piitannut ihmisistä. 3Samassa kaupungissa eli myös leskivaimo, joka tavan takaa tuli tuomarin luo pyytämään: ’Ratkaise jo asiani, tuomitse riitapuoleni.’ 4Pitkään aikaan tuomari ei suostunut. Sitten hän kuitenkin ajatteli: ’Kaukana siitä, että pelkäisin Jumalaa tai piittaisin ihmisistä, 5mutta tästä leskestä on minulle vaivaa. Minä autan häntä saamaan oikeuden, muuten hän ennen pitkää repii minulta silmät päästä.’»

6Herra sanoi: »Huomatkaa: noin ajatteli väärämielinen tuomari. 7

18:7
Ps. 88:2
Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi. Hänkö viivyttäisi apuaan? 8
18:8
2. Tim. 3:1–5
Minä sanon teille: hän hankkii heille oikeuden viipymättä. Mutta kun Ihmisen Poika tulee, löytääkö hän uskoa maan päältä?»

Fariseus ja publikaani

9

18:9
Sananl. 30:12
Muutamille, jotka olivat varmoja omasta vanhurskaudestaan ja väheksyivät muita, Jeesus esitti tämän kertomuksen:

10

18:10
Ap. t. 3:1
»Kaksi miestä meni temppeliin rukoilemaan. Toinen oli fariseus, toinen publikaani. 11
18:11
Jes. 58:2
Luuk. 16:15
Ilm. 3:17
Fariseus asettui paikalleen seisomaan ja rukoili itsekseen: ’Jumala, minä kiitän sinua, etten ole sellainen kuin muut ihmiset, rosvot, huijarit, huorintekijät tai vaikkapa tuo publikaani. 12
18:12
Matt. 9:14Matt. 23:23+
Minä paastoan kahdesti viikossa ja maksan kymmenykset kaikesta, siitäkin mitä ostan.’ 13
18:13
Esra 9:6
Ps. 51:3
Publikaani seisoi taempana. Hän ei tohtinut edes kohottaa katsettaan taivasta kohti vaan löi rintaansa ja sanoi: ’Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!’

14

18:14
Matt. 21:31Matt. 23:12+
»Minä sanon teille: hän lähti kotiinsa vanhurskaana, tuo toinen ei.18:14 Voidaan kääntää myös: »hän lähti kotiinsa hurskaampana kuin tuo toinen.» Jokainen, joka itsensä korottaa, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.»

Jeesus ottaa vastaan lapset

15

18:15–17
Matt. 19:13–15
Mark. 10:13–16
Jeesuksen luo tuotiin myös pieniä lapsia, jotta hän koskisi heihin. Tämän nähdessään opetuslapset moittivat tuojia, 16mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi: »Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. 17
18:17
Matt. 18:3
Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.»

Jeesus ja rikas mies

18

18:18–30
Matt. 19:16–30
Mark. 10:17–31
Muuan korkeassa asemassa oleva mies kysyi Jeesukselta: »Mitä minun pitää tehdä, hyvä opettaja, että perisin iankaikkisen elämän?» 19Jeesus vastasi hänelle: »Miksi sanot minua hyväksi? Ainoastaan Jumala on hyvä, ei kukaan muu. 20
18:20
2. Moos. 20:12–16
5. Moos. 5:16–20
Room. 13:9
Käskyt sinä tiedät: älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä todista valheellisesti, kunnioita isääsi ja äitiäsi.» 21»Kaikkea tätä olen noudattanut nuoresta pitäen», vastasi mies. 22
18:22
Luuk. 12:33+
Tämän kuullessaan Jeesus sanoi: »Yksi sinulta vielä on tekemättä. Myy kaikki, mitä sinulla on, ja jaa rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.» 23Kun mies kuuli tämän, hän tuli murheelliseksi, sillä hän oli hyvin rikas.

24Nähdessään sen Jeesus sanoi: »Kuinka vaikea onkaan niiden, jotka paljon omistavat, päästä Jumalan valtakuntaan! 25Helpompi on kamelin mennä neulansilmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.» 26»Kuka sitten voi pelastua?» kysyivät kuulijat. 27

18:27
Mark. 10:27+
Jeesus vastasi: »Mikä on ihmiselle mahdotonta, se on mahdollista Jumalalle.»

Opetuslasten tuleva palkka

28

18:28–30
Matt. 19:27–30
Mark. 10:28–31
»Entä me?» kysyi silloin Pietari. »Me olemme luopuneet kaikesta, mitä meillä oli, ja seuranneet sinua.» 29Jeesus sanoi heille: »Totisesti: kuka ikinä Jumalan valtakunnan tähden on luopunut kodistaan, vaimostaan tai veljistään, vanhemmistaan tai lapsistaan, 30hän saa jo tässä ajassa moninkertaisesti takaisin, ja tulevassa maailmassa ikuisen elämän.»

Jeesus puhuu vielä kerran kuolemastaan

31

18:31–34
Matt. 20:17–19
Mark. 10:32–34
18:31
Luuk. 24:25–27,44–47
Ap. t. 3:18–26,7:52,13:29,26:22,23
Jeesus kutsui kaksitoista opetuslastaan luokseen ja sanoi heille: »Me menemme nyt Jerusalemiin. Siellä käy toteen kaikki se, mitä profeetat ovat Ihmisen Pojasta kirjoittaneet. 32Hänet annetaan pakanoiden käsiin, häntä pilkataan ja häpäistään ja hänen päälleen syljetään, 33ja he ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.» 34Opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen sanoista mitään. Asia pysyi heiltä salassa, eivätkä he käsittäneet, mitä Jeesus tarkoitti.

Jeesus parantaa sokean kerjäläisen

35

18:35–43
Matt. 20:29–34
Mark. 10:46–52
Kun Jeesus lähestyi Jerikoa, tien vieressä istui sokea mies kerjäämässä. 36Kuullessaan, että tiellä kulki paljon väkeä, mies kysyi, mitä oli tekeillä. 37Hänelle kerrottiin, että Jeesus Nasaretilainen oli menossa siitä ohi. 38Silloin hän huusi: »Jeesus, Daavidin Poika, armahda minua!» 39Etumaisina kulkevat käskivät hänen olla hiljaa, mutta hän vain huusi entistä kovemmin: »Daavidin Poika, armahda minua!» 40Jeesus pysähtyi ja käski tuoda hänet luokseen. Mies tuli, ja Jeesus kysyi häneltä: 41»Mitä haluat minun tekevän sinulle?» Mies vastasi: »Herra, anna minulle näköni.» 42
18:42
Matt. 9:22+
Silloin Jeesus sanoi hänelle: »Saat näkösi. Uskosi on parantanut sinut.» 43
18:43
Luuk. 2:20+
Siinä samassa mies sai näkönsä, ja hän lähti seuraamaan Jeesusta ylistäen Jumalaa. Ja kaikki, jotka näkivät tämän, kiittivät ja ylistivät Jumalaa.