Raamattu 1992 (KR92)
9

Jeesus lähettää kaksitoista opetuslasta

91

9:1–6
Matt. 10:1–15
Mark. 6:7–13
9:1,2
Mark. 3:13–19
Luuk. 6:12–16
Jeesus kutsui koolle kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille voiman ja vallan parantaa taudit ja karkottaa pahat henget. 2Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita 3
9:3
Luuk. 10:4,22:35
ja sanoi heille: »Älkää ottako matkalle mukaanne mitään – ei sauvaa, ei laukkua, ei leipää eikä rahaa. Älkää ottako toista paitaakaan. 4Ja mihin taloon majoituttekin, siellä asukaa ja sieltä taas lähtekää. 5
9:5
Luuk. 10:10,11
Ap. t. 13:51,18:6
Jos teitä ei jossakin paikassa oteta vastaan, lähtekää siitä kaupungista ja pudistakaa pöly jaloistanne. Tämä on oleva todiste heitä vastaan.»

6

9:6
Luuk. 3:18
Niin opetuslapset lähtivät matkaan. He kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla.

Herodes kysyy Jeesuksesta

7

9:7–9
Matt. 14:1,2
Mark. 6:14–16
Neljännesruhtinas Herodes sai kuulla kaikesta tästä eikä tiennyt mitä ajatella. Jotkut näet sanoivat, että Johannes oli noussut kuolleista, 8jotkut arvelivat Elian ilmestyneen maan päälle, ja toisten mukaan joku entisajan profeetoista oli noussut ylös. 9
9:9
Luuk. 23:8
Herodes sanoi: »Johanneksen minä olen mestauttanut. Kuka sitten on tämä mies, josta minulle kerrotaan tuollaista?» Hän halusi nähdä Jeesuksen ja etsi tilaisuutta siihen.

Jeesus ruokkii viisituhatta miestä

10

9:10–17
Matt. 14:13–21
Mark. 6:20–44
Joh. 6:1–15
Apostolit palasivat ja kertoivat Jeesukselle, mitä kaikkea olivat tehneet. Jeesus otti heidät mukaansa ja lähti Betsaidan kaupungin lähistölle saadakseen olla siellä kaikessa rauhassa. 11Ihmiset saivat kuitenkin tietää, missä hän oli, ja lähtivät hänen peräänsä. Jeesus antoi heidän tulla luokseen. Hän puhui heille Jumalan valtakunnasta ja paransi kaikki, jotka olivat avun tarpeessa.

12Kun päivä alkoi kallistua iltaan, Jeesuksen kaksitoista opetuslasta tulivat hänen luokseen ja sanoivat: »Lähetä ihmiset pois, että he menisivät lähiseudun kyliin ja taloihin ja hankkisivat sieltä yösijan ja ruokaa. Tämä on aivan asumatonta seutua.» 13»Antakaa te heille syötävää», sanoi Jeesus. He vastasivat: »Ei meillä ole enempää kuin viisi leipää ja kaksi kalaa – vai menemmekö ostamaan ruokaa koko tälle joukolle?» 14Siellä näet oli noin viisituhatta miestä. Jeesus sanoi opetuslapsille: »Pankaa heidät istumaan aterialle viidenkymmenen hengen ryhmiin.» 15He tekivät niin ja järjestivät kaikki aterioimaan. 16Sitten Jeesus otti ne viisi leipää ja kaksi kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja lausui niistä kiitoksen. Hän mursi leivät ja antoi palat opetuslapsilleen kansalle tarjottaviksi. 17

9:17
2. Kun. 4:42–44
Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin kaksitoista korillista.

Pietari tunnustaa Jeesuksen Messiaaksi, ja Jeesus ilmoittaa kärsimyksestään

18

9:18–22
Matt. 16:13–23
Mark. 8:27–33
9:18
Luuk. 3:21+
Kerran, kun Jeesus oli vetäytynyt yksinäisyyteen rukoilemaan ja opetuslapset olivat hänen kanssaan, hän kysyi heiltä: »Kuka minä ihmisten mielestä olen?» 19
9:19
Luuk. 9:7,8
He vastasivat: »Toisten mielestä sinä olet Johannes Kastaja, toisten mielestä Elia, toiset taas sanovat, että joku entisajan profeetta on noussut kuolleista.» 20
9:20
Joh. 6:69
»Entä te?» kysyi Jeesus. »Kuka minä teidän mielestänne olen?» Pietari vastasi: »Sinä olet Kristus, Jumalan Voideltu.» 21Jeesus kielsi heitä ankarasti puhumasta tästä kenellekään 22
9:22
Luuk. 9:44,13:33,18:31–33
ja sanoi: »Ihmisen Pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet, ja hänet surmataan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista.»

Jeesuksen seuraamisesta

23

9:23–27
Matt. 16:24–28
Mark. 8:34—9:1
9:23,24
Matt. 10:38,39
9:23
Luuk. 14:27
Jeesus sanoi kaikille: »Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. 24
9:24
Matt. 10:39+
Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka sen minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. 25Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta saattaa itsensä tuhoon ja turmioon? 26
9:26
Matt. 10:33Sak. 14:5
Joka häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee kunniassaan, Isänsä ja pyhien enkelien kirkkaudessa. 27
9:27
Luuk. 4:43+
Totisesti: tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa ennen kuin näkevät Jumalan valtakunnan.»

Kristuksen kirkastuminen

28

9:28–36
Matt. 17:1–8
Mark. 9:2–8
9:28
Mark. 5:37Luuk. 3:21+
Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorelle rukoilemaan. 29Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. 30Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. 31
9:31
Luuk. 9:51
He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen poislähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa.

32

9:32
2. Piet. 1:16
Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. 33Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi: »Opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa: sinulle ja Moosekselle ja Elialle.» Mutta hän ei tiennyt mitä sanoi.

34Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät miesten peittyneen pilveen. 35

9:35
Mark. 1:11+
Pilvestä kuului ääni: »Tämä on minun Poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä!» 36Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään.

Jeesus karkottaa pojasta pahan hengen

37

9:37–43a
Matt. 17:14–20
Mark. 9:14–29
Kun he seuraavana päivänä tulivat alas vuorelta, oli Jeesusta vastassa suuri ihmisjoukko. 38Muuan mies huusi väkijoukon keskeltä: »Opettaja, minä pyydän sinua: tule katsomaan poikaani, ainoaa lastani! 39Paha henki käy vähän väliä häneen kiinni. Hän alkaa yhtäkkiä huutaa, ja henki kouristaa häntä niin että vaahto valuu suusta. Kun henki lopulta jättää hänet, hän on aivan näännyksissä. 40Pyysin opetuslapsiasi karkottamaan sen, mutta eivät he pystyneet.» 41
9:41
5. Moos. 32:5
Silloin Jeesus sanoi: »Voi tätä epäuskoista ja kieroutunutta sukupolvea! Kuinka kauan minun vielä on oltava teidän keskuudessanne ja kestettävä teitä? Tuo poikasi tänne.» 42
9:42
Luuk. 7:15
Vielä pojan tullessakin henki paiskasi hänet maahan ja kouristi häntä. Mutta Jeesus käski ankarin sanoin saastaista henkeä poistumaan, paransi pojan ja antoi hänet isälle takaisin. 43
9:43b–45
Matt. 17:22,23
Mark. 9:30–32
Kaikki olivat hämmästyksen vallassa, kun näkivät Jumalan voiman ja suuruuden.

Jeesus puhuu jälleen kuolemastaan

Kun kaikki hämmästelivät Jeesuksen tekoja, hän sanoi opetuslapsilleen: 44

9:44
Luuk. 9:22,18:31–33
»Painakaa mieleenne, mitä teille sanon: Ihmisen Poika annetaan ihmisten käsiin.» 45
9:45
Luuk. 2:50,18:34,24:25
Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti. Se jäi heiltä salaan, niin että he eivät käsittäneet hänen puhettaan eivätkä rohjenneet kysyä häneltä sen merkitystä.

Kuka on suurin?

46

9:46–48
Matt. 18:1–5
Mark. 9:33–37
9:46
Luuk. 22:24
Opetuslasten kesken syntyi kiistaa siitä, kuka heistä oli suurin. 47Jeesus tiesi, mikä ajatus heillä oli mielessään. Hän nosti viereensä lapsen 48ja sanoi heille: »Joka minun nimessäni ottaa luokseen tämän lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ottaa sen, joka on minut lähettänyt. Se teistä, joka on kaikkein pienin, on todella suuri.»

Vieras henkienmanaaja

49

9:49,50
Mark. 9:38–41
Johannes sanoi silloin: »Opettaja, me näimme erään miehen ajavan pahoja henkiä ulos sinun nimessäsi. Me yritimme estää häntä, koska hän ei seuraa sinua meidän joukossamme.» 50
9:50
Matt. 12:30
Luuk. 11:23
Mutta Jeesus vastasi: »Älkää estäkö. Joka ei ole teitä vastaan, on teidän puolellanne.»

Jeesus matkalla kohti Jerusalemia

9:51—19:27

Samarialaiset torjuvat Jeesuksen

51

9:51
Luuk. 13:22,13:33,17:11,19:28
Kun Jeesuksen taivaaseenottamisen aika oli lähenemässä, hän suuntasi kulkunsa Jerusalemia kohti. 52Edellään hän lähetti sananviejiä. Nämä lähtivät matkaan ja menivät erääseen Samarian kylään valmistelemaan Jeesuksen tuloa. 53Kyläläiset kuitenkin kieltäytyivät ottamasta Jeesusta vastaan, koska hän oli matkalla Jerusalemiin. 54
9:54
2. Kun. 1:10,12
Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes kuulivat tästä, he sanoivat: »Herra, tahdotko, että käskemme tulen iskeä taivaasta ja tuhota heidät [niin kuin Eliakin teki]?»9:54 Eräät käsikirjoitukset täydentävät tekstiä. Vrt. 2. Kun. 1:10. 55Mutta Jeesus kääntyi ja nuhteli opetuslapsia [ja sanoi: »Te ette tiedä, minkä hengen omat te olette. 56 Ihmisen Poika ei tullut ihmisten sieluja kadottamaan vaan pelastamaan.»].9:55 Ks. selitystä 9:54. 56 Yhdessä he jatkoivat matkaa toiseen kylään.

Seuraa minua!

57

9:57–62
Matt. 8:18–22
Kun he tekivät taivalta, muuan mies sanoi Jeesukselle: »Minä seuraan sinua, minne ikinä menetkin.» 58Jeesus sanoi hänelle: »Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi.»

59Eräälle toiselle Jeesus sanoi: »Seuraa minua!» Tämä vastasi: »Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni.» 60

9:60
Luuk. 4:43+
Mutta Jeesus sanoi hänelle: »Anna kuolleiden haudata kuolleensa. Lähde sinä julistamaan Jumalan valtakuntaa.»

61Vielä eräs toinen sanoi: »Herra, minä seuraan sinua, mutta anna minun ensin käydä hyvästelemässä kotiväkeni.» 62

9:62
1. Kun. 19:19–21Luuk. 17:32
Hänelle Jeesus vastasi: »Joka tarttuu auraan ja katsoo taakseen, ei ole sopiva Jumalan valtakuntaan.»

10

Jeesus lähettää seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta

101

10:1
Luuk. 9:52
Tämän jälkeen Herra valitsi vielä seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta ja lähetti heidät kaksittain edellään jokaiseen kaupunkiin ja kylään, johon hän aikoi itse mennä.

2

10:2
Matt. 9:37,38
Hän sanoi heille:

»Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.

3

10:3
Matt. 10:16
»Menkää, minä lähetän teidät kuin lampaat susien keskelle. 4
10:4
Luuk. 9:3,22:352. Kun. 4:29
Älkää ottako mukaanne rahakukkaroa, älkää laukkua älkääkä jalkineita. Älkää matkan varrella pysähtykö tervehtimään ketään. 5
10:5,6
Matt. 10:12,13
Ja kun tulette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: ’Rauha tälle kodille.’ 6Jos siellä on joku, joka on rauhan arvoinen, hän saa teidän toivottamanne rauhan. Ellei ole, toivotuksenne palaa teille. 7
10:7,8
Matt. 10:11
Mark. 6:10
Luuk. 9:4
Jääkää siihen taloon ja syökää ja juokaa mitä teille tarjotaan, sillä työmies on palkkansa ansainnut. Älkää siirtykö talosta toiseen.

8»Kun tulette kaupunkiin ja teidät otetaan siellä vastaan, syökää mitä teille tarjotaan, 9

10:9
Luuk. 4:43+
parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: ’Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.’ 10
10:10–12
Matt. 10:14,15
Mutta jos teitä johonkin kaupunkiin tultuanne ei oteta vastaan, menkää sen kaduille ja julistakaa: 11
10:11
Luuk. 9:5
Ap. t. 13:51,18:6
’Me pyyhimme pois pölynkin, joka teidän kaupungistanne on jalkoihimme tarttunut – pitäkää hyvänänne! Mutta tietäkää, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle!’ 12Minä sanon teille: Sodomakin pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sellainen kaupunki.

13

10:13–15
Matt. 11:20–24
10:13
Matt. 11:21+
»Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyroksessa tai Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin, istuneet tuhkassa ja katuneet. 14Tuomiopäivänä Tyros ja Sidon pääsevätkin vähemmällä kuin te. 15
10:15
Jes. 14:13–15
Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka!

16

10:16
Matt. 10:40
Joh. 13:20
»Joka kuulee teitä, kuulee minua, ja joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt.»

Opetuslapset palaavat

17

10:17
Luuk. 9:10
Ne seitsemänkymmentäkaksi opetuslasta palasivat iloisina ja sanoivat: »Herra, pahat hengetkin tottelevat meitä, kun käskemme niitä sinun nimessäsi.» 18
10:18
Joh. 12:31
Ilm. 12:9
Jeesus sanoi heille: »Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui taivaasta kuin salama. 19
10:19
5. Moos. 8:15
Ps. 91:13
Mark. 16:18
Ap. t. 28:5
Niin, minä olen antanut teille vallan: te voitte polkea käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä se vahingoita teitä. 20
10:20
2. Moos. 32:32,33
Dan. 12:1
Fil. 4:3
Ilm. 3:5,21:27
Mutta älkää siitä iloitko, että henget teitä tottelevat. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on merkitty taivaan kirjaan.»

Jeesus ylistää Jumalaa

21

10:21,22
Matt. 11:25–27
Silloin Pyhä Henki täytti Jeesuksen riemulla, ja hän sanoi:

»Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän järkeviltä ja viisailta mutta olet ilmoittanut sen lapsenmielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt.

22»Kaiken on Isäni antanut minun haltuuni. Ei kukaan muu kuin Isä tiedä, kuka Poika on. Eikä sitä, kuka Isä on, tiedä kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa.»

23

10:23,24
Matt. 13:16,17
Jeesus kääntyi opetuslastensa puoleen ja sanoi heille erikseen: »Autuaat ne silmät, jotka näkevät sen, mitä te näette! 24
10:24
1. Piet. 1:10
Minä sanon teille: monet profeetat ja kuninkaat ovat halunneet nähdä sen, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla sen, mitä te kuulette, eivätkä ole kuulleet.»

Laupias samarialainen

25

10:25–28
Matt. 22:34–40
Mark. 12:28–34
10:25
Matt. 22:35Matt. 19:16
Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi: »Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän?» 26Jeesus sanoi hänelle: »Mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet?» 27
10:27
5. Moos. 6:53. Moos. 19:18
Mies vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.» 28
10:28
3. Moos. 18:5
Hes. 20:11
Room. 10:5
Gal. 3:12
Jeesus sanoi: »Oikein vastasit. Tee näin, niin saat elää.»

29Mies tahtoi osoittaa, että hän noudatti lakia, ja jatkoi: »Kuka sitten on minun lähimmäiseni?»

30Jeesus vastasi hänelle näin:

»Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun rosvojoukko yllätti hänet. Rosvot veivät häneltä vaatteetkin päältä ja pieksivät hänet verille. Sitten he lähtivät tiehensä ja jättivät hänet henkihieveriin. 31Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta miehen nähdessään hän väisti ja meni ohi. 32Samoin teki paikalle osunut leeviläinen: kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi.

33»Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. 34Hän meni miehen luo, valeli tämän haavoihin öljyä ja viiniä ja sitoi ne. Sitten hän nosti miehen juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. 35Seuraavana aamuna hän otti kukkarostaan kaksi denaaria, antoi ne majatalon isännälle ja sanoi: ’Hoida häntä. Jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin.’ 36Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli ryöstetyn miehen lähimmäinen?»

37Lainopettaja vastasi: »Se, joka osoitti hänelle laupeutta.» Jeesus sanoi: »Mene ja tee sinä samoin.»

Martta ja Maria

38

10:38,39
Joh. 11:1,12:2,3
Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. 39Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. 40Martalla oli kädet täynnä työtä vieraita palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan: »Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtäväkseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua.» 41Mutta Herra vastasi: »Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. 42
10:42
Matt. 6:33
Vain yksi on tarpeen.10:42 Monissa käsikirjoituksissa muodossa: »Vähän on tarpeen, tai yksi ainoa.» Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois.»

11

Jeesus opettaa opetuslapsiaan rukoilemaan

111

11:1
Luuk. 3:21Luuk. 5:33
Kerran, kun Jeesus oli ollut rukoilemassa, eräs hänen opetuslapsistaan pyysi: »Herra, opeta meitä rukoilemaan, niin kuin Johanneskin opetti opetuslapsiaan.»

2

11:2–4
Matt. 6:9–13
11:2
Room. 8:15Jes. 29:23Dan. 7:14
Jeesus sanoi heille: »Kun rukoilette, sanokaa näin:

– Isä, pyhitetty olkoon sinun nimesi.

Tulkoon sinun valtakuntasi.

3

11:3
Sananl. 30:8
Anna meille päivästä päivään

jokapäiväinen leipämme.

4

11:4
Matt. 6:12Mark. 14:38+
Anna meille syntimme anteeksi,

sillä mekin annamme anteeksi

jokaiselle, joka on meille velassa.

Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen.»

5

11:5
Luuk. 18:1
Jeesus sanoi vielä:

»Kuvitelkaa, että joku teistä menee keskellä yötä ystävänsä luo ja sanoo: ’Veli hyvä, lainaa minulle kolme leipää. 6Eräs ystäväni poikkesi matkallaan luokseni, eikä minulla ole tarjota hänelle mitään.’ 7Toinen vastaa sisältä: ’Älä häiritse minua. Ovi on jo lukossa, ja minä olen nukkumassa lasten kanssa. En minä voi nousta antamaan mitään.’ 8

11:8
Luuk. 18:5
Mutta minä sanon teille: vaikka hän ei nousisikaan antamaan toiselle leipää pelkkää ystävyyttään, hän kuitenkin tekee sen, kun tämä hellittämättä pyytää, ja hän antaa niin paljon kuin toinen tarvitsee.

9

11:9–13
Matt. 7:7–11
11:9
Matt. 7:7+
»Niinpä sanon teille: Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. 10
11:10
Sananl. 8:17
Sillä pyytävä saa, etsijä löytää, ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. 11Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa? 12Tai skorpionin, kun hän pyytää munaa? 13
11:13
Luuk. 3:21,22
Ap. t. 2:38,9:17
Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän Isänne paljon ennemmin antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät.»

Jeesus ja Belsebul

14

11:14,15
Matt. 9:32–34,12:22–24
Jeesus ajoi mykästä miehestä pahan hengen. Kun henki oli lähtenyt, mykkä mies alkoi puhua, ja kaikki hämmästyivät. 15Muutamat kuitenkin sanoivat: »Belsebulin11:15 Ks. selitystä Matt. 10:25., itsensä pääpaholaisen, avulla hän pahoja henkiä karkottaa.» 16
11:16
Matt. 12:38,16:1
Mark. 8:11
Toiset taas halusivat panna hänet koetukselle ja vaativat häneltä merkkiä taivaasta.

17

11:17–23
Matt. 12:25–30
Mark. 3:23–27
Mutta Jeesus tiesi, mitä heillä oli mielessä, ja sanoi:

»Jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu, ja talot sortuvat toinen toisensa päälle. 18Jos nyt Saatana taistelee itseään vastaan, kuinka sen valtakunta voi pysyä koossa? Tehän sanotte, että minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla. 19Mutta jos minä ajan pahoja henkiä ihmisistä Belsebulin avulla, kenen avulla sitten teikäläiset niitä karkottavat? Heistä te saatte itsellenne tuomarit. 20

11:20
2. Moos. 8:19
Jos minä sitä vastoin ajan pahoja henkiä ihmisistä Jumalan sormella, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne.

21»Kun väkevä mies vartioi linnaansa ase kädessä, hänen omaisuutensa on turvassa. 22Mutta jos toinen vielä väkevämpi hyökkää hänen kimppuunsa ja voittaa hänet, tuo väkevämpi ottaa häneltä aseet ja varusteet, joihin hän luotti, ja jakaa saamansa saaliin. 23Joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan, ja joka ei yhdessä minun kanssani kokoa, se hajottaa.

Saastaisen hengen paluu

24

11:24–26
Matt. 12:43–45
»Kun saastainen henki lähtee ulos ihmisestä, se harhailee autioilla seuduilla ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se päättää: ’Minä palaan kotiini, josta lähdin.’ 25Kun se sitten tulee ja löytää huoneensa lakaistuna ja hyvässä järjestyksessä, 26
11:26
2. Piet. 2:20
se hakee seitsemän vielä pahempaa henkeä, ja ne tulevat sisään ja asettuvat sinne asumaan. Näin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa.»

Kuka on autuas

27

11:27
Luuk. 1:48
Jeesuksen näin puhuessa eräs nainen väkijoukosta sanoi kuuluvalla äänellä: »Autuas se kohtu, joka on sinua kantanut! Autuaat ne rinnat, joita sinä olet imenyt!» 28
11:28
Luuk. 8:21
Siihen Jeesus sanoi: »Niin, autuaita ovat kaikki, jotka kuulevat Jumalan sanan ja noudattavat sitä.»

Joonan merkki

29

11:29–32
Matt. 12:41,42
Kun ihmisiä tuli yhä lisää, Jeesus alkoi puhua heille:

»Tämä sukupolvi on paha sukupolvi. Se vaatii merkkiä, mutta ainoa merkki, joka sille annetaan, on Joonan merkki. 30

11:30
Joona 3:3
Niin kuin Joona oli merkki niniveläisille, niin on Ihmisen Poika oleva merkkinä tälle sukupolvelle. 31
11:31
1. Kun. 10:1
2. Aik. 9:1
Etelän kuningatar herää tuomiolle yhdessä tämän sukupolven ihmisten kanssa ja langettaa heille tuomion. Hän tuli maan ääristä saakka kuulemaan Salomon viisautta, ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo! 32
11:32
Joona 3:5–9
Niniven asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja langettavat sille tuomion. He kääntyivät, kun Joona saarnasi heille, ja tässä teillä on enemmän kuin Joona!

Silmä on ruumiin lamppu

33

11:33
Matt. 5:15+
»Ei kukaan sytytä lamppua ja sitten piilota sitä11:33 Jotkin käsikirjoitukset lisäävät tähän sanat: »tai pane vakan alle».. Lampunjalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon. 34
11:34–36
Matt. 6:22,23
Silmäsi on sinun ruumiisi lamppu. Kun silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Kun silmäsi ovat huonot, ruumiisi on pimeä. 35Pidä siis varasi, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. 36Jos koko ruumiisi on valaistu eikä mikään osa sinusta ole pimeänä, ruumiisi on kauttaaltaan valoisa, aivan kuin lamppu valaisisi sinua loisteellaan.»

Jeesus syyttää fariseuksia ja lainopettajia

37

11:37–54
Matt. 23:1–36
Mark. 12:37b–40
Luuk. 20:45–47
11:37
Luuk. 7:36
Jeesuksen opettaessa muuan fariseus pyysi häntä kotiinsa aterialle. Hän meni sinne ja asettui pöytään. 38
11:38
Matt. 15:2
Mark. 7:2
Fariseus hämmästyi huomatessaan, että hän ei ennen ateriaa peseytynyt.

39Mutta Herra sanoi hänelle:

»Te fariseukset kyllä puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolen, mutta teidän oma sisimpänne on täynnä riistoa ja pahuutta. 40Te mielettömät! Eikö sama, joka on tehnyt ulkopuolen, ole tehnyt sisäpuolenkin? 41

11:41
Luuk. 12:33
Jaak. 1:27
Mitä maljassa sisällä on, se antakaa köyhille. Silloin kaikki on teille puhdasta.

42

11:42
Matt. 23:23+
»Voi teitä, fariseukset! Te maksatte kymmenykset jopa mintusta ja ruudanlehdistä ja kaikista vihanneksista, mutta vähät välitätte oikeudenmukaisuudesta ja rakkaudesta Jumalaan. Näitähän teidän pitäisi noudattaa, eikä lyödä laimin noita muitakaan käskyjä.

43

11:43
Mark. 12:38,39
Luuk. 20:46
»Voi teitä, fariseukset! Te istutte synagogassa mielellänne etumaisilla paikoilla ja olette hyvillänne, kun ihmiset toreilla tervehtivät teitä. 44Voi teitä! Te olette kuin merkitsemättömät haudat, joita ihmiset tietämättään tallaavat.»11:44 Ihmisen katsottiin saastuvan, jos hän kosketti hautaa.

45Silloin eräs lainopettajista huomautti hänelle: »Opettaja, tuollaisella puheella sinä loukkaat myös meitä.»

46

11:46
Matt. 23:4
Ap. t. 15:10
Jeesus vastasi:

»Voi teitäkin, lainopettajat! Te panette ihmisten harteille taakkoja, jotka ovat raskaita kantaa, mutta itse ette kajoa niihin edes yhdellä sormella.

47»Voi teitä! Te rakennatte muistomerkkejä profeettojen haudoille, mutta ketkä heidät tappoivat? Teidän isänne. 48Näin te tunnustatte ja hyväksytte isienne teot: he tappoivat profeetat, ja te rakennatte profeetoille muistomerkit. 49

11:49
Matt. 11:19
Luuk. 7:35Jer. 7:25
Ap. t. 7:52
Tämän vuoksi onkin Jumalan Viisaus sanonut: ’Minä lähetän heidän luokseen profeettoja ja apostoleja, ja he tappavat ja vainoavat näitä.’ 50Niinpä tämä sukupolvi saa maksaa kaikesta profeettojen verestä, joka maailman luomisesta lähtien on vuodatettu, 51
11:51
1. Moos. 4:8
2. Aik. 24:21
Abelin verestä aina Sakarjan vereen asti, hänen, joka surmattiin alttarin ja pyhäkön välille. Niin, minä sanon teille: tämä sukupolvi vaaditaan vielä tilille.

52»Voi teitä, lainopettajat! Te olette vieneet tiedon avaimen. Itse te ette ole menneet sisälle, ja niitäkin, jotka ovat halunneet mennä, te olette estäneet.»

53Kun Jeesus lähti sieltä, lainopettajat ja fariseukset ahdistivat hellittämättä häntä kysymyksillään ja ottivat puheeksi kaikenlaisia asioita yrittäen houkutella hänet ansaan. 54

11:54
Luuk. 20:20
He kuuntelivat valppaasti saadakseen hänet kiinni hänen omista sanoistaan.